Bernstein
Strona główna Tagi Unibep

Tag: Unibep

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Poznaniu za ok. 46 mln zł netto

Unibep zawarł umowy na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu, podała spółka. Szacunkowe wynagrodzenie wynosi ok. 46 mln zł netto. Unibep z umową na nową inwestycję "Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od emitenta, Bukowska 18 MP sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której wspólnikiem jest Monday Development sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą. W dwóch budynkach o wysokości od 4 do 5 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 170 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowych oraz 169 miejsc garażowych" - czytamy w komunikacie. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2020 r., zaś zakończenia na IV kwartał 2021...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Spółka Unibepu ma umowę na budynki modułowe w Stuttgarcie za ok. 72,6 mln zł

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarł umowę na realizację budynków modułowych w Stuttgarcie na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG, podał Unibep. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 16,35 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 72,6 mln zł netto. Spółka Unibepu ma umowę na budynki modułowe w Stuttgarcie za ok. 72,6 mln zł "Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i wykonanie pod klucz 6 budynków modułowych, w których łącznie znajdzie się 329 lokali mieszkalnych, pomieszczenie wspólne, biuro oraz pomieszczenie fitness. Realizacja prac umownych została podzielona na II etapy, zaś w ramach każdego z etapów wykonawca zrealizuje 3 budynki modułowe. Inwestycja będzie zlokalizowana w Stuttgarcie" - czytamy w komunikacie. Zakończenie prac...

Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie

Unibep rozwiązał umowę ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie, podała spółka. Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie "Emitent wskazuje, iż niezależnie od aktualizacji harmonogramu prac do dnia zawarcia porozumienia, realizacja kontraktu nie weszła w fazę prac budowlanych. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami porozumienia, na dzień jego zawarcia, strony potwierdziły brak wzajemnych roszczeń związanych z realizacją umowy" - czytamy w komunikacie. We wrześniu 2017 r. Unibep informował, że zawarł umowę na realizację zadania pn. Kompleksowy remont drogi użytku publicznego o znaczeniu krajowym T-14-03 Gruszów - Niemirów km 3+000 - km 12+382, w obwodzie lwowskim zgodnie z modelem "zaprojektuj - wybuduj" za 3,49 mln euro netto. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego...
shaking-hands, negocjacje

Unibep wykona budynek wielorodzinny w Warszawie za 30,65 mln zł netto

Unibep zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie za 30,65 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest HI Poborzańska II (dawniej Home Invest Poborzańska I). Unibep planuje realizację kolejnej inwestycji "Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz elementami zagospodarowania terenu. W budynku o wysokości od 5 do 8 kondygnacji nadziemnych znajdą się 124 lokale mieszkalne i 132 miejsca postojowe" - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie Unibepu z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 30 650 000 zł netto. "Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest otrzymanie przez emitenta od zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji robót do dnia 15 sierpnia 2020 r. Natomiast zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w terminie 19 miesięcy...

Aż 14 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

14 spółek z parkietu GPW osiągnęły podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Biomed-Lublin, Kęty, Harper, Senektik, OAT, T-Bull, Selvita, Unibep, Novita, Staporkow, Nttsystem, Polwax, Hubstyle oraz Simple. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 25.06 do najmniejszego.  14 spółek osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotował Biomed-Lublin (53,9 mln zł.) a najmniejsze Simple (34,6 tys. zł.).  8 z 14 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Biomed-Lublin zyskuje w czwartek 10%. Kurs przekroczył 8 zł Mocne wzrosty na GPW Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim plusie. WIG20 zyskał na zamknięciu 0,51%, a WIG...

Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Unibepu przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 6 945 539,48 zł, co stanowi 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka. Unibep ostatecznie planuje wypłatę dywidendy "Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączone są akcje własne posiadane przez spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja 2016 roku oraz z dnia 13 czerwca 2017 roku. Na dzień 15 czerwca 2020 r. spółka posiada 3 500 000 akcji własnych" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 1 lipca 2020 r. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na: - 10 lipca 2020 r. - pierwsza rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję), - 1 października 2020 r. - druga rata w kwocie 3 472 769,74 zł (0,11 zł na akcję),...

Unibep weźmie udział w programie budowy mieszkań w techn. modułowej w Szwecji

Unibep zawarł umowę ramową na udział w programie budowy standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej dla szwedzkich spółek gminnych, podała spółka. Unibep weźmie udział w programie budowy mieszkań w techn. modułowej w Szwecji "Umowa ramowa przewiduje możliwość zlecenia emitentowi w trybie odrębnych zamówień czynności związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem pod klucz standardowych budynków mieszkalnych w technologii modułowej w ramach programu budowy mieszkań 'Allmänyttans Kombohus'. Program będzie realizowany w latach 2020-2026. W ramach programu można wyróżnić dwie części, z czego pierwsza dotyczy realizacji budynków 2-6-piętrowych, a druga budynków 6-8-piętrowych, przy czym udział emitenta w programie ograniczać się będzie do ubiegania się o udzielenie zamówień w ramach pierwszej części programu. Zgodnie z szacunkami zamawiającego w ramach programu zrealizowanych zostanie ok. 25 000 mieszkań...

Unibep ma umowę na budowę siedziby sądu w Grajewie za 21,63 mln zł netto

Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 21,63 mln zł netto. Unibep zawarł umowę na budowę siedziby sądu w Grajewie "Zamawiającym jest Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Przedmiotem umowy jest budowa 3-kondygnacyjnego budynku Sądu Rejonowego wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną. Termin realizacji inwestycji wynosi 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót, przy czym emitent przejmie plac budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Unibep ma umowę na inwest. mieszkaniową w Warszawie za 26 mln zł netto

Unibep zawarł z YIT Development umowy o roboty budowlane na realizację kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie netto Unibepu z tytułu realizacji umowy wynosi 26 mln zł netto. Unibep ma umowę na inwest. mieszkaniową w Warszawie "Przedmiotem umowy jest wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, w którym znajdzie się 90 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy oraz 115 miejsc w garażu podziemnym" - czytamy w komunikacie. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w II kwartale 2020 r., a zakończenie - w IV kwartale 2021 r., podano również. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66...

Akcjonariusze Unibepu zdecydują 15 VI o 0,22 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Unibepu zdecydują o przeznaczeniu 6,95 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,22 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 czerwca. Unibep zdecyduje o przeznaczeniu 6,95 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2019 rok w kwocie 16 589 015,50 zł podzielić w następujący sposób: 1. kwota 6 945 539,48 zł na dywidendę dla akcjonariuszy; 2. kwota 9 643 476,02 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. Wysokość dywidendy na akcję wynosić ma 0,22 zł. Dzień dywidendy przewidziano na 1 lipca 2020 r. "Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień: - 10 lipca 2020 roku - pierwsza rata w kwocie...

Portfel budowlano-infrastrukturalny Unibepu ma wartość 1,65 mln zł

Portfel zamówień Unibepu w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość ok. 1,65 mld zł, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. Unibep pracuje nad pozyskaniem kolejnych kontraktów W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,65 mld zł (w tym ok. 1 mld zł na okres II-IV Q 2020 r.). Obecnie pracujemy nad pozyskaniem kontraktów na rok 2021 i lata kolejne - napisał Gołąbiecki w liście załączonym do raportu kwartalnego. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Unibep miał 3,22 mln zł zysku netto, 11,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Unibep odnotował 3,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Unibep odnotował 3,22 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 7,51 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 11,67 mln zł wobec 6,86 mln zł rok wczesniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,89 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 329,57 mln zł rok wcześniej. "I kwartał 2020 r. grupa kapitałowa Unibep zakończyła wynikiem w wysokości 3,3 mln zł (wzrost o 63% rok do roku), przy sprzedaży na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym - ok. 347 mln zł (wzrost o 5% w porównaniu analogicznym...

Zarząd Unibepu z prezesem Leszkiem Gołąbieckim powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Unibepu powołała skład zarządu VI kadencji trwającej 3 lata i powołała w jego skład Leszka Marka Gołąbieckiego (prezes), Sławomira Kiszyckiego (wiceprezes), Krzysztof Mikołajczyka (wiceprezes), podała spółka. Unibep z nowym składem zarządu "Uchwały rady nadzorczej w sprawie powołania w skład zarządu spółki ww. osób wchodzą w życie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta w 2020 r. oraz uzyskania przez ww. osoby absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu w 2019 r" - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 6,9 mln zł z zysku netto za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na każdą akcję, podała spółka. Unibep zdecydował wypłacić dywidendy "Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto emitenta za 2019 rok w kwocie 6 945 539,48 zł, tj. 0,22 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, zaś pozostała część zysku netto za 2019 rok w kwocie 9 643 476,02 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy emitenta" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka wyjaśnia, że z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019 wyłączonych zostało 3,5 mln akcji własnych spółki nabytych zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z dnia 18 maja...

Spółka Unibepu ma umowę na mosty w ciągu S61 za szac. 21,67 mln zł netto

Budrex, spółka zależna Unibepu, zawarła z Mota-Engil Central Europe umowę podwykonawczą na kompleksowe wykonanie obiektów mostowych w ramach inwestycji pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Łomża Południe" (z Węzłem) - Węzeł "Łomża Zachód" (bez Węzła)" za szacunkowo 21,67 mln zł netto, podał Unibep. Realizacja umowy ma potrwać do połowy 2021 roku "Podmiotem zamawiającym dla ww. projektu jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez GDDKiA Oddział w Białymstoku. Szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi ok. 21,67 mln zł netto. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy, a zakończenie w II kwartale 2021 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację