XTB
Strona główna Tagi Ulma

Tag: ulma

Ulma miała 3,95 mln zł zysku netto, 15,94 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 7,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł zysku w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 9,61 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 15,94 mln zł wobec 20,12 mln zł rok wcześniej. "W okresie I kwartału 2020 roku grupa kapitałowa zanotowała spadek EBITDA w ujęciu absolutnym o 4 182 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kwartału 2019 r. powodując spadek wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 6,32 pkt proc. Przyczyniło się do tego niesprzyjające otoczenie rynkowe, tak w Polsce jak również...

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydowali o 2,6 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł na akcję, podała spółka. Ulma Construccion wypłaci dywidendy z zysku za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł w następujący sposób:: a) 13 664 643,2 zł przeznaczyć na wypłatę w formie dywidendy. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,60 zł ; b) 29 834 837,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Według opinii zarządu, wysokość proponowanej dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami finansowania działalności spółki w kraju, jak również na rynkach eksportowych, zaznaczono. Jako dzień dywidendy ustalono 18 maja 2020 roku, a wypłaty dywidendy na...

Ulma miała wstępnie 3,95 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki danych. Ulma z niższym zyskiem netto w porównaniu do 2019 roku Wynik EBITDA sięgnął 15,94 mln zł wobec 20,12 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie. Łączne przychody skonsolidowane wyniosły 48,73 mln zł wobec 51,57 mln zł rok wcześniej, w tym: w segmencie "obsługi budów": 37, 62 mln zł wobec 41,39 mln zł rok wcześniej, w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych": 11,11 mln zł wobec 10, 18 mln zł rok wcześniej. "Pierwszy kwartał 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju, jak również na rynkach eksportowych w związku z trwającą...

Ulma miała wstępnie 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2020 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. według wstępnych danych, wobec 51,57 mln zł przychodów rok wcześniej, podała spółka. Względny spadek przychodów Łączne przychody skonsolidowane wyniosły 48,54 mln zł wobec 51,57 mln zł rok wcześniej, w tym: - w segmencie "obsługi budów": 37,51 mln zł wobec 41,39 mln zł rok wcześniej, - w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych": 11,03 mln zł wobec 10,18 mln zł rok wcześniej, poinformowano. "Pierwszy kwartał 2020 roku był trudnym okresem dla działalności grupy kapitałowej tak w kraju, jak również na rynkach eksportowych w związku z trwającą pandemią COVID-19. W obliczu kryzysu ekonomicznego i gospodarczego wywołanego tą pandemią grupa kapitałowa nie była w stanie utrzymać pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku....

Ulma miała 46,2 mln zł zysku netto, 59,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 46,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 59,05 mln zł wobec 55,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,37 mln zł w 2019 r. wobec 223,72 mln zł rok wcześniej. "W 2019 roku grupa kapitałowa osiągnęła 229 366 tys. zł łącznych przychodów ze sprzedaży wobec 223 721 tys. zł w roku poprzednim (wzrost o 2,5%). Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył w przeważającej większości segmentu działalności grupy kapitałowej jakim jest 'Sprzedaż materiałów budowlanych'. Przychody tego segmentu działalności wyniosły w 2019 roku łącznie 46 057 tys. zł wobec 29 468 tys. zł w roku poprzednim (wzrost...

Ulma Construccion z 16,28 mln zł zysku w IV kw. Kurs pod kluczowym oporem

Ulma Construccion Polska odnotowała 16,28 mln zł mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. według wstępnych danych wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację