Conotoxia
Strona główna Tagi Tim

Tag: tim

10 spółek z GPW z największym potencjałem wzrostu notowań wg BM BNP Paribas

„Wyniki z a 3Q ’20 oceniamy jako solidne. Obrót na instrumentach pochodnych CFD w lotach znalazł się na podobnym poziomie c o w poprzednich dwóch kwartałach, lecz przy niższej osiągniętej rentowności na lota. Niemniej jednak analizując wyniki w szerszym horyzoncie rentowność wciąż pozostaje na podwyższonym poziomie. To co rozpatrujemy jako ściśle pozytywne to dynamiczne budowanie
Gorące spółki dnia

TIM S.A. [TIM], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia

Z większych debiutów na przyszły rok należy wymienić choćby: "UFS 2", "Thief 2", "Uboat", "Car Mechanic Simulator" czy "Builders of Egypt". Spółka planuje także silniej wejść w gry mobilne, jednak do tego niezbędne będzie przejęcie mniejszego podmiotu. Przypomnijmy, że rok temu dywidenda sięgnęła 0,40 zł przy całorocznym, jednostkowym zysku netto w wysokości 4,24 mln zł. Na wykresie mamy powolne wzrosty od początku września z dużymi, ponad 20% korektami w tym czasie. Nadal więc czekamy na trwały powrót do głównego trendu wzrostowego.
tim sa

Akcje TIM na nowych maksimach. Rekomendacja z wyceną przy 27,30 zł

"Po 3 kwartałach spółka wykonała już naszą prognozę zysków, a perspektywy na kolejne okresy przedstawiają się bardzo dobrze. Dlatego też podnieśliśmy znacząco nasze oczekiwania finansowe i w efekcie również wycenę spółki. Osobno wyceniliśmy segment handlowy i logistyczny, a wyznaczona wartość bieżąca spółki (27,3 zł/akcję) daje prawie 70-proc. potencjał wzrostu kursu" - dodano.
dywidenda napis i banknoty usd

Dywidenda pod choinkę. Asbis, iFirma, Żywiec, TIM, AB, Apator

Dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM wrócił do dywidend w 2018 roku i za bieżący rok także podzieli się zyskiem. Spółka słynie z wysokich wypłat, przekraczających nawet 13%. Zaliczka za 2020 rok to 1,20 zł co oznacza około 7,5% stopę dywidendy. Jest to więc zdecydowanie najlepsza okazja przed końcem roku. Firma notuje rekordowe wyniki, co przekłada się na rosnące ceny akcji. Lada moment kurs powinien sięgnąć 17,40 zł.

TIM ma warunkową umowę sprzedaży Rotopino.pl na rzecz Oponeo.pl za 35 mln zł

TIM zawarł warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Rotopino.pl na rzecz Oponeo.pl za 35 mln zł, podała spółka. TIM planuje sprzedaż Rotopino.pl za zadowalającą kwotę "26 listopada 2020 roku została zawarta warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl .S.A. z siedzibą w Bydgoszczy na mocy której TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy 10 000 000 akcji na okaziciela Rotopino.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 zł, które to akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki Rotopino.pl S.A., za cenę 35 000 000,0 zł" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunku zawieszającego polegającego na uzyskaniu bezwarunkowej i ostatecznej Urzędu Ochrony Konkurencji i...
Gorące spółki dnia

Esotiq [EAH], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

W sumie od początku roku, przez 9 miesięcy, TIM miał 19,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 761,4 mln zł w porównaniu z 647,35 mln zł rok wcześniej. Warto dodać, że w okresie pandemii, spółka odnotowuje około 70% przychodów z kanału internetowego. Tak mocne wyniki oznaczają podtrzymanie wypłaty dywidend. Na razie spółka zdecydowała o wypłacie zaliczki w wysokości 1,20 zł na akcję, jej wypłata nastąp 30 grudnia. Wykres sugeruje dalszy wzrost notowań z celem przy szczycie z końca lipca, a więc w okolicach 17 zł.

TIM może opublikować politykę dywidendową razem z raportem rocznym

TIM może opublikować politykę dywidendową razem z raportem rocznym za 2020 r., poinformował prezes Krzysztof Folta. TIM może opublikować politykę dywidendową razem z raportem rocznym za 2020 r. "Prawdopodobnie opublikujemy długoterminową politykę dywidendową razem z raportem rocznym. Na pewno tegoroczna dywidenda i wcześniejsze, które wypłacaliśmy przez ostatnie dwa lata, wpisują się w tę politykę" - powiedział Folta podczas telekonferencji. Dodał, że polityka dywidendowa będzie "prosta i klarowna". Wcześniej w listopadzie zarząd TIM podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku w łącznej wysokości 26 639 040 zł brutto, czyli 1,2 zł brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5 549 800 zł pochodzi z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 r, natomiast kwota...

TIM: rekordowe obroty, zysk netto wyższy o 39,9%, a EBITDA – o 26,9% w III kw. 2020 r.

Pierwszych dziewięć miesięcy 2020 r. zakończyło się 761,4 mln zł skonsolidowanych i 671,9 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost odpowiednio o 17,6% i 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. To najwyższy poziom w historii TIM-u – firma powstała równo 33 lata temu, 25 listopada 1987 r. Również inne wskaźniki zanotowały rekordy – zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym – i to przy wysokiej, dwucyfrowej dynamice. Ponownie wzrósł (do 11,75%) udział spółek zależnych w ogóle przychodów Grupy. TIM notuje wzrost przychodów ze sprzedaży – To w dużej mierze zasługa 3LP, która specjalizuje się w logistyce dla sektora e-commerce, dynamicznie rosnącego w ostatnim czasie. Rosnące zapotrzebowanie na usługi ze strony klientów zewnętrznych, a więc spoza Grupy TIM...

TIM miał 10,45 mln zł zysku netto, 14,95 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

TIM odnotował 10,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. TIM odnotował 10,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 14,95 mln zł wobec 9,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,66 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 229,65 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 19,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 761,4 mln zł w porównaniu z 647,35 mln zł rok wcześniej. "Po III kwartale 2020 roku przychody grupy kapitałowej...

TIM notuje październikowe rekordy wszech czasów

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w październiku 2020 r. rekordowe 87,6 mln zł (+9% rdr.). TIM: przychód ze sprzedaży netto wzrosły o 9% w październiku br. Poziom dziennych obrotów osiągnął historyczny poziom niemal 4 mln zł, zaś miesięczna sprzedaż w kanale online po raz pierwszy w historii przekroczyła 60 mln zł (61,6 mln zł, +8,2% rdr.). Szacowane przychody ze sprzedaży po 10 miesiącach 2020 r. osiągnęły niemal 763 mln zł (+14,1% rdr.), z czego 71%, tj. 540,7 mln zł (+15,6% rdr.), przyniósł kanał e-commerce. - Rok temu, w październiku 2019 r. po raz pierwszy przekroczyliśmy granicę 80 milionów złotych miesięcznych obrotów. Teraz poza najlepszymi w historii miesięcznymi...

NWZ TIM przyjęło program motywacyjny zakładający min. 63 mln zł EBITDA w 2021 r.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie TIM podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowych menadżerów spółki oraz członków zarządów spółek zależnych na lata 2021-2023, wynika z uchwał walnego. Cele zapisane w programie to osiągnięcie skonsolidowanej EBITDA na poziomie min. 63 mln zł w 2021 r., 66 mln zł w 2022 r. i 70 mln zł w 2023 r. TIM odjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu "Podstawowym warunkiem umożliwiającym objęcie akcji, mającym zastosowanie do wszystkich uczestników programu, jest osiągnięcie przez grupę w danym roku obrotowym obowiązywania programu motywacyjnego, skonsolidowanej EBITDA w wysokości nie niższej niż: a) 63 mln zł w 2021 r.; b) 66 mln zł w 2022 r.; oraz c) 70 mln zł w 2023 r." - czytamy w...
Gorące spółki dnia

Grodno [GRN], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

Oznacza to, że kanał internetowy odpowiada już za ponad 70% wszystkich przychodów. Jeżeli zsumujemy wyniki od początku roku, to po 9 miesiącach mamy około 675,4 mln zł przychodów czyli o 15% więcej niż rok temu. W tym czasie przez internet uzyskano przychód w wysokości 479,1 mln zł czyli o blisko 17% więcej. Na wykresie po załamaniu z końca lipca, korekta przybrała płaski kształt, a cena oscyluje blisko kluczowej strefy wsparcia w rejonie 12 zł.

TIM z dobrymi wynikami za I półrocze. Akcje spółki drożeją

W środę po zakończeniu giełdowej sesji, TIM opublikował wyniki finansowe za I półrocze bieżącego roku. Spółka nie odczuwa na swojej działalności większego wpływu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, a najważniejsze dane finansowe były lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wyniki finansowe zostały odebrane przez inwestorów neutralnie. Kurs akcji nieznacznie zyskuje podczas czwartkowej sesji. Przychody ze sprzedaży wyniosły 493 mln zł. i były lepsze o około 20% niż w I półroczu 2019 r. Zysk netto był wyższy o około 12%, wyniósł 9,4 mln zł. Akcje TIM drożeją w czwartek o około 2%, a kurs oscyluje w okolicach 13 zł. Zobacz również: Milenialsi będą redystrybuować bogactwo ze starszych pokoleń w nowej “erze nieporządku” Podsumowanie wyników TIM za I półrocze 2020 W I półroczu...

TIM: niezmiennie dwucyfrowa dynamika wzrostu sprzedaży

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w sierpniu 2020 r. 70,7 mln zł, a więc o 11,3% więcej niż w sierpniu 2019 r. Sprzedaż online przyniosła ponad 50,9 mln zł, co oznacza wzrost o 14,6% rok do roku. TIM podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Po ośmiu miesiącach 2020 r. szacowane obroty TIM SA wyniosły niemal 591,2 mln zł (+14,6% rdr.), zaś przychody z kanału e-commerce – 419,5 mln zł (+15,8% rdr.). Na sierpień przypadł w tym roku szczyt sezonu urlopowego, a święto przypadające w sobotę 15 sierpnia de facto stworzyło długi weekend, wpływając na poziom obrotów. Nasz model sprzedaży, z dominującym udziałem sprzedaży online, jest jednak odporny na...
Gorące spółki dnia

Cognor [COG], TIM S.A. [TIM] – Gorące spółki dnia

Można więc z nadziejami czekać na kolejne raporty kwartalne. W podobny sposób zachowują się także notowania rywala spółki czyli Grodna. Ta firma dużo mocniej podkreśla swoje powiązanie z fotowoltaiką (co jest modne na GPW), mimo że TIM także posiada w ofercie elementy instalacji fotowoltaicznych. Na wykresie mamy próbę odrabiania strat po załamaniu z ubiegłego tygodnia. Wydaje się, że oczekiwanie na mocne raporty powinno podtrzymywać popyt na akcjach.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację