XTB
Strona główna Tagi Tarczynski

Tag: tarczynski

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydują 24 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 sierpnia. Tarczyński zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. "Zwyczajne walne zgromadzenie Tarczynski S.A. postanawia, że zysk netto spółki za 2019 rok w kwocie 29 657 448,73 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. Tarczyński odnotował 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 29,66 mln zł wobec 28,46 mln zł zysku rok wcześniej. Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem...

Tarczyński miał 28,29 mln zł zysku netto, 51,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Tarczyński odnotował 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 51,71 mln zł wobec 44,88 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 877,78 mln zł w 2019 r. wobec 760,42 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 29,66 mln zł wobec 28,46 mln zł zysku rok wcześniej. "W roku 2019 koncentrowaliśmy się na dalszej specjalizacji i budowaniu efektywności organizacji. Osiągnęliśmy w tym okresie nadwyżkę EBITDA na poziomie przekraczającym 81 mln zł, co daje roczną dynamikę w wysokości 10,6% i poziom rentowności 9,2% w odniesieniu do wielkości sprzedaży. Wypracowaliśmy w roku 2019 zysk netto w kwocie...

Tarczyński rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd spółki Tarczyński rekomenduje radzie nadzorczej oraz akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2019 i przekazanie go w całości na kapitał zapasowy spółki, podała spółka. Sytuacja rynkowa powodem rekomendacji "Rekomendacja w sprawie przeznaczenia całości kwoty zysku netto na kapitał zapasowy spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową, a także realizacją planów operacyjnych i inwestycyjnych emitenta w związku z przyjętą strategią spółki" - czytamy w uzasadnieniu wniosku. Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,76 mld zł w 2018 r.

Dariusz Świerczyński zrezygnował z funkcji wiceprezesa Tarczyńskiego

Dariusz Świerczyński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Tarczyńskiego, podała spółka. Traczyński: rezygnacja Dariusza Świerczyńskiego z funkcji wiceprezesa "Jako powód rezygnacji pan Dariusz Świerczyński wskazał objęcie nowych obowiązków zawodowych" - czytamy w komunikacie. Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,76 mld zł w 2018 r.
tarczyński

Tarczyński notuje 13,17 mln zł zysku netto w III kwartale wobec 13,83 mln zł zysku przed rokiem

Tarczyński odnotował 13,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
tarczyński

Tarczyński z 8,56 mln zł zysku za I poł. roku. Akcje od początku roku w trendzie spadkowym

Tarczyński odnotował 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,92 mln zł wobec 6,52 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 30,31 mln zł wobec 21,06 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 422,09 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 355,64 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 8,88 mln zł wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej. Źródło: ISBnews Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny i wybierz spośród 400...

ZM Henryk Kania wnioskuje do KNF ws. podejrzenia manipulacji przez Tarczyńskiego

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie potencjalnego naruszenia przez Tarczyńskiego przepisów dotyczących manipulacji cenami instrumentów finansowych w związku z informacją tej spółki o złożeniu oferty na zorganizowaną część przedsiębiorstwa ZM Henryk Kania, podała spółka. "Emitent zaprzecza, jakoby pismo Tarczyński S.A. z dnia 21 sierpnia 2019 r. stanowiło ważną warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej spółki. Ewentualne oferty nabycia aktywów należących do spółki powinny być kierowane do zarządu spółki, a nie do nadzorcy sądowego. W przeciwnym razie takie oferty nie mogą wywoływać żadnych skutków prawnych, zaznaczono. "Spółka nie może się również zgodzić ze stwierdzeniem z raportu bieżącego, jakoby...
tarczyński

Tarczyński poprawia zysk netto w I kw. Akcje na ważnym wsparciu

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r. Spółka miała 7,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 11,61 mln zł wobec 10,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 200,24 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 180,91 mln zł rok wcześniej. "W okresie 3 miesięcy 2019 roku przychody grupy Tarczyński wyniosły 200 236 tys. zł i były o 10,7% wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów w pierwszym kwartale 2019 roku miało...
tarczyński

Tarczyński – ponad 25 mln zł zysku netto, notowania blisko wsparcia

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r. Spółka wypracowała 25,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 23,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 760,42 mln zł w 2018 r. wobec 732,84 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 44,87 mln zł wobec 36,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 28,46 mln zł wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej. Sytuacja na wykresie: Notowania specjalnie nie reagują na opublikowane wyniki. Ciekawie prezentuje się sytuacja techniczna...
strategia siły relatywnej

Strategia Siły Relatywnej – spółki energetyczne w czołówce

Z pierwszego artykułu wiemy, że będziemy operować na sile relatywnej, ponieważ trend łatwiej jest kontynuować niż go odwrócić. Przed przystąpieniem do analizowania spółek sprawdźmy jak zachowywał się szeroki rynek mierzony indeksem WIG.   Po impulsie na początku listopada, który wywindował notowania WIGu do 58 tysięcy punktów, przyszedł czas na korektę. Niedźwiedziom udało się jak dotąd zamknąć jedną lukę, druga znajduje się nieco niżej w okolicy 54,5 tyś pkt, kiedy to rynek zaczął się rozpędzać. Ponadto, rynek może być w fazie kształtowania odwracającej formacji głowy z ramionami, na to jednak przyjdzie trochę poczekać, najlepiej dopóki kurs nie wybije się ponad spadkową chmurę Ichimoku. Krótkoterminowe wsparcie to linie Tenkan i Kijun, które znajdują się pod ceną, natomiast najważniejszy fakt płynący z wykresu dziennego to...

Tarczyński – udany III kwartał, notowania na rocznych maksimach

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Spółka opublikowała właśnie wyniki za III kwartał. Poniżej kluczowe dane z raportu. Spółka wypracowała w III kwartale bieżącego roku 13,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,38 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 20,46 mln zł wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,76 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 186,31 mln zł rok wcześniej. Od początku roku spółka wypracowała 11,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 14,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 555,4 mln zł w porównaniu z 544,49 mln zł rok wcześniej. "Istotny wpływ na wzrost osiągniętych przychodów w okresie...
strategia siły relatywnej

Strategia Siły Relatywnej – czerwone światło dla akcji na GPW

Z pierwszego artykułu wiemy, że będziemy operować na sile relatywnej, ponieważ trend łatwiej jest kontynuować niż go odwrócić. Przed przystąpieniem do analizowania spółek sprawdźmy jak zachowywał się szeroki rynek mierzony indeksem WIG.   Sytuacja na parkiecie przy Książęcej nie uległa poprawie od ostatniego wpisu. Szeroki WIG stracił tylko w poprzednim tygodniu 4,62% a od szczytu w styczniu 2018 roku obsunięcie sięga już 20%. Można założyć że rynek znalazł się bessie, co za tym idzie polski rynek kapitałowy nie zaliczy tego roku do udanych. Co więcej, siła relatywna w korespondencji ze średnią 130-sesyjną spadła poniżej granicznego poziomu -5, co oznacza czerwone światło dla nowych zakupów oraz likwidację połowy dotychczasowych pozycji. Aby wymowa tego artykułu nie była tak jednoznacznie negatywna nie będę wklejał wykresu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację