Conotoxia
Strona główna Tagi Sunday Energy

Tag: Sunday Energy

Sunday Energy odnotował skokowy wzrost sprzedaży w IV kwartale

Sunday Energy S.A., wiodący dostawca światowych producentów komponentów OZE, wypracował ponad 2,9 mln przychodów w IV kwartale 2020 roku, co daje niemal dwukrotny wzrost wobec sprzedaży III kwartału ubr. (1,7 mln zł). W 2020 roku spółka odnotowała łącznie ponad 5,4 mln przychodu. Sundy Energy kontynuuje dalszy rozwój w dotychczasowych segmentach, jednocześnie inwestując w nowe obszary działalności, czemu sprzyja kapitał zebrany podczas emisji akcji w formule crowdfundingu udziałowego. Spółka planuje debiut na NewConnect w II połowie 2021 roku. Sunday Energy ze wzrostem przychodów w IV kwartale Spółka odnotowała skokowy wzrost sprzedaży w IV kwartale, pomimo okresu zimowego oraz trwającej pandemii. - Wzrost sprzedaży w IV kwartale wobec bardziej sprzyjającego dla branży okresu lipiec-wrzesień pokazuje, że konsekwentnie realizujemy plany rozwojowe Sunday Energy. Podpisujemy nowe...

Sunday Energy zawiera kontrakty z kolejnymi producentami komponentów OZE

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku OZE, konsekwentnie realizuje cele emisyjne. Pozyskany w grudniu 2020 roku kapitał od inwestorów, spółka przeznaczyła m.in. na rozszerzenie oferty handlowej o produkty kolejnych, uznanych na świecie dostawców paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, tj. ULICA Solar i SPRSUN, stając się certyfikowanym przedstawicielem tych producentów na polskim rynku. Spółka rozbudowuje sieć dystrybutorów pomp ciepła i w ostatnich miesiącach osiąga stabilne wartości przychodów. Sunday Energy zawiera kolejne kontrakty Pod koniec 2020 roku, Sunday Energy S.A. pozyskała zakładaną kwotę w wysokości 4 mln złotych, podczas emisji akcji w formule crowdfundingu udziałowego. Spółka, zgodnie z harmonogramem, realizuje cele emisyjne związane m.in. z poszerzaniem oferty handlowej. W nowym roku spółka rozpoczęła współpracę z kolejnymi wiodącymi producentami paneli i pomp ciepła: firmą...

Sunday Energy liczy na dynamiczny rozwój rynku instalacji PV do 2030 r.

Sunday Energy spodziewa się, że rynek instalacji fotowoltaicznych będzie się dynamicznie rozwijał do 2030 r., poinformował prezes Michał Sochacki. Prezes Sunday Energy zapewnia o skokowej dynamice rynku "Do 2030 roku myślę, że możemy z pełną odpowiedzialnością mówić, że ten rynek będzie się dynamicznie rozwijał" - powiedział Sochacki podczas webinarium. Podkreślił, że Polska w tej dziedzinie ma dużo do zrobienia w porównaniu w krajami zachodnioeuropejskimi. "Moim zdaniem, w ciągu najbliższych pięciu lat dynamika będzie z roku na rok skokowa" - dodał. Zdaniem prezesa, skrócenie naboru do rządowego programu "Mój Prąd" nie wpłynie znacząco na popularność instalacji fotowoltaicznych w Polsce. "Według naszych analiz, nie wpłynie to na nasze plany, dlatego, że mamy zdywersyfikowane ścieżki przychodów. Są też inne czynniki, które wpływają na opłacalność. 'Mój Prąd' przesunął opłacalność...

Sunday Energy spodziewa się pierwszych przychodów na Węgrzech w tym miesiącu

Sunday Energy spodziewa się pierwszej sprzedaży na rynku węgierskim jeszcze w grudniu br., poinformował prezes Michał Sochacki. Spółka planuje także rozwój na innych rynkach w regionie. Oferta Sunday Energy jest już prezentowana na Węgrzech "Mamy przekonanie, że pierwsze przychody z rynku węgierskiego pojawią się jeszcze w tym miesiącu. Pierwsze partie naszych towarów są już fizycznie na Węgrzech" - powiedział Sochacki podczas webinarium. Wyjaśnił, że oferta spółki jest już prezentowana na Węgrzech i odbywają się rozmowy z klientami. "Oczywiście, rozglądamy się i planujemy kolejne rynki w regionie. Zaczynamy prowadzić kampanie marketingowe, obserwować i analizować" - dodał prezes. Zaznaczył jednak, że jest jeszcze za wcześnie, by mówić kiedy i na które rynki spółka może wejść. Na początku listopada Sunday Energy podał, że rozpoczął działania operacyjne i sprzedażowe...
Columbus Energy: raport za I kw. 2020 r. potwierdza olbrzymi wzrost zysku brutto

Sunday Energy pozyskał 4 mln zł z emisji akcji

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 4 mln zł. Grono Akcjonariuszy spółki powiększyło się o 194 podmioty. Model biznesowy oparty na kilku filarach, współpraca z wiodącymi producentami urządzeń, jak DAH Solar, Leapton Solar i Kehua Tech, działalność w e-commerce, czy rynek PV wspierany wymaganiami UE o neutralności klimatycznej to wybrane czynniki tworzące potencjał spółki. Sunday Energy w I transzy dla dużych inwestorów oferowała 100 tys. akcji o wartości 2,5 mln zł W I transzy dla dużych inwestorów spółka oferowała 100 tys. akcji o wartości 2,5 mln zł. Druga transza obejmowała 60 tys. akcji o wartości 1,5 mln zł. Cena emisyjna wynosiła 25 zł. Informacje o akcjach i warunkach ich nabycia były opublikowane od...

Sunday Energy z sukcesem zakończył zapisy w pierwszej transzy emisji akcji

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakończył przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy obejmującej do 100 tys. akcji spółki, skierowanej do większych inwestorów. Spółka pozyskała maksymalną zakładaną kwotę 2,5 mln zł. II transza obejmująca emisję akcji o wartości do 1,5 mln zł rozpocznie się 10 grudnia, a  jej warunki są od pierwszego dnia emisji prezentowane na platformie CrowdConnect.pl. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Sunday Energy przeznaczy środki głównie na rozszerzenie oferty handlowej i ekspansję zagraniczną Emisja obejmuje do 160 tys. akcji spółki o łącznej wartości 4 mln zł. Środki będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. - Z radością przyjęliśmy...

Sunday Energy rozpoczyna emisję akcji i planuje pozyskać do 4 mln zł

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, 4 grudnia 2020 roku rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do większych inwestorów. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl, na której dzisiaj zostały zaprezentowane informacje o warunkach nabycia akcji. Zamiarem spółki jest pozyskanie środków w łącznej wysokości do 4 mln zł, które będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej, ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A. Sunday Energy zaczyna dziś ofertę publiczną akcji Działalność Sunday Energy opiera się na podstawowym filarze fotowoltaicznym, bazującym na imporcie i sprzedaży klientom hurtowym paneli fotowoltaicznych (PV) oraz innych komponentów...

Sunday Energy w październiku kontynuował skokowe wzrosty sprzedaży

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, w październiku osiągnął 1,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 0,6 i 0,5 mln zł odpowiednio we wrześniu i sierpniu 2020 roku. Spółka nie posiada zadłużenia bankowego i leasingowego. Celem Zarządu Sunday Energy jest dalsze przyspieszenie dynamiki wzrostu dzięki planowanej do końca br. ofercie publicznej akcji, dedykowanej rozwojowi skali sprzedaży paneli i urządzeń PV oraz budowie innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Jednocześnie spółka rozwija własne projekty farm PV oraz kontynuuje prace ukierunkowane na wzrost biznesu na Węgrzech. Sunday Energy S.A. osiągnął 1,4 mln zł przychodów ze sprzedaży w październiku br. Sprzedaż Sunday Energy w minionym miesiącu (1,4 mln zł) stanowi 32 proc. przychodów wypracowanych od początku roku. Sunday Energy w III kwartale...
canal plus

Najciekawsze zbliżające się debiuty na GPW. Nie tylko Canal+ i Answear

Spółka z grupy Movie Games, specjalizująca się w grach o tematyce drogi. Na debiut czekają dwie gry Alaskan Truck Simulator oraz American Motorcycle Simulator. Szczególnie warty uwagi jest pierwszy tytuł, który ma zadebiutować w tym roku. Gra znajduje się na liście życzeń ponad 120 tysięcy graczy. Spółka może wejść na NewConnect pod koniec pierwszej połowy 2021 roku.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację