XTB
Strona główna Tagi Strata

Tag: strata

pkp cargo

PKP Cargo miało szacunkowo 191,9 mln zł straty netto w I poł. 2020 r.

PKP Cargo odnotowało 191,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r., podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane. PKP Cargo odnotowało 191,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2020 r. "Zarząd spółki PKP Cargo przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2020 r.: - Przychody z tytułu umów z klientami: 1 964,7 mln zł; ; - EBITDA: 206,8 mln zł; ; - EBIT: -181,9 mln zł; - wynik netto: -191,9 mln zł; - masa towarowa: 43,9 mln ton" - czytamy w komunikacie. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu grupy kapitałowej PKP Cargo za I półrocze 2020 r. zaplanowana jest na dzień 20 sierpnia 2020 r, podano również. PKP Cargo zadebiutowało w 2013...
Bank Pekao

Bank Pekao miał 359,15 mln zł zysku netto, 235,3 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Bank Pekao odnotował 359,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 582,11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Bank Pekao odnotował 359,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. "Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao za II kw. wyniósł 359 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38% głównie z powodu dodatkowych, konserwatywnie zawiązanych odpisów kredytowych związanych z COVID-19" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1365,55 mln zł wobec 1357,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,85 mln zł wobec 632,68 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 235,3 mld zł na koniec II kw. 2020...
polnord

Polnord miał 53,52 mln zł straty netto, 61,2 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Polnord odnotował 53,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Polnord odnotował 53,52 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 61,2 mln zł wobec 6,68 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,19 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 45,88 mln zł rok wcześniej. "Na koniec pierwszego kwartału 2020r. grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,2 mln zł. Przychody uzyskane z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosły 4,1 mln zł. Na poziom osiągniętych przychodów z działalności deweloperskiej wpływ miało przekazanie klientom 11 lokali w inwestycjach realizowanych przez spółki w 100% zależne od Polnord" -...

GK Immobile miała 5,14 mln zł straty netto, 0,04 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 5,14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,77 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GK Immobile odnotowała 5,14 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 0,04 mln zł wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,82 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 61,84 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że na wynoszący niemal 50 mln zł wzrost przychodów grupy, wpływ miał przede wszystkim wzrost sprzedaży krajowej, głównie w wyniku zwyżki przychodów w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przejęcia Atrem S.A. "Stawiamy sobie ambitne cele przychodowe i odważnie po nie sięgamy" - skomentował prezes Rafał Jerzy, cytowany w komunikacie. W...
airway

Airway Medix miał 1,36 mln zł straty netto w 2019 r.

Airway Medix odnotował 1,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Airway Medix odnotował 1,36 mln zł straty netto w 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,29 mln zł w 2019 r. wobec 0,92 mln zł rok wcześniej. "W minionym okresie spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, które, jak szacujemy w perspektywie kolejnych miesięcy, umożliwią przeprowadzenie transakcji sprzedaży jednej lub więcej technologii" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy. W ocenie spółki, pandemia Covid-19 doprowadziła do niespotykanej dotąd presji na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii (OIOM), a w szczególności u wentylowanych pacjentów. Zaistniało duże zapotrzebowanie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań związanych ze wspomaganiem oddychania u chorych...

LPP miało 362 mln zł straty netto, 17,6 mln zł EBITDA w I kw. r.obr. 2020/2021

LPP odnotowało 361,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2020/2021 (luty-kwiecień 2020 r.) wobec 23,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. LPP odnotowało 361,99 mln zł straty netto w I kw. roku obrotowego 2020/2021 Strata operacyjna wyniosła 260,52 mln zł wobec 64,02 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,58 mln zł wobec 298,36 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 178,65 mln zł w I kw. r.obr. 2020/2021 wobec 1 820,69 mln zł rok wcześniej. "Na koniec I kw. 2020/21 GK LPP posiadała 1 731 sklepów stacjonarnych w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 242,7 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 879 sklepów (721,1 tys. m2)....
Siedziba główna Groclinu

Groclin miał 6,19 mln zł straty netto z działalności kont. w 2019 r.

Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku wobec 20,54 mln zł zysku z działalności kontynuowanej w 2018 r. Spółka miała 23,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Groclin odnotował 6,19 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w 2019 roku Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 6,19 mln zł wobec 20,54 mln zł zysku netto rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej wyniosły 0 zł w 2019 roku wobec 174,08 mln zł przychodów rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej wyniosły 118,2 mln zł wobec 59,02 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w 2019 roku wyniosły 118 mln zł i były...

Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Pragma Inkaso odnotowała 11,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pragma Inkaso odnotowała 11,32 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. "W 2019 r. grupa odnotowała stratę netto w wysokości 11,3 mln zł, co jest efektem jednorazowych zdarzeń odnotowanych w Pragma Inkaso już w 2020 r. (sprzedaż portfeli wierzytelności w funduszach obsługiwanych przez Pragma Inkaso, zawiązanie rezerw na zobowiązania gwarancyjne wobec inwestorów w Bonus2 i Bonus3), a których niekorzystne skutki ekonomiczne zostały już uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,07 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,5 mln zł w 2019 r....
logo ursus

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

Ursus w restrukturyzacji miał 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku, o 42% mniejszą niż rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 95,6 mln zł, o 55% niższych niż rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ursus odnotował 87,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 roku "Poniżej zaprezentowano skonsolidowane wyniki finansowe osiągnięte przez grupę kapitałową emitenta w 2019 roku: - wstępne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 95,6 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 119 mln zł od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie 2018 roku, co przekłada się na spadek o około 55%, - wstępna strata netto wyniosła 87,2 mln zł co oznacza istotną zmianę straty w porównaniu z 2018 rokiem - zmniejszenie o 63,5 mln...
monnari

Monnari miało 7,5 mln zł straty netto, 6,44 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Monnari Trade odnotowało 7,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Monnari Trade odnotowało 7,5 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 6,44 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,78 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 58,28 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Monnari wygenerowała w I kw. 2020 r. obroty na poziomie 53 776 tys. zł, co oznacza spadek o 7,7%, wobec I kw. ub.r. Na tym wyniku zaważyły wydarzenia opisane powyżej, które miały miejsce w ostatnich dwóch tygodniach marca. W tym miesiącu sprzedaż spadła o 67% r/r. Dodatkowo...
ferrum

Ferrum miało 2,73 mln zł straty netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferrum odnotowało 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. "Skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. wyniosła 2 733 tys. zł, podczas gdy grupa w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowała stratę na poziomie 2 958 tys. zł. Wpływ na stratę netto grupy miały m.in. koszty związane z finansowaniem zewnętrznym emitenta oraz różnice kursowe z wyceny bilansowej" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 107,38 mln...
kania

ZM Henryk Kania miały 1,89 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji odnotowały 1,89 mln zł jednostkowej straty netto  w I kw. 2020 r. wobec 9,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Henryk Kania odnotował  1,89 mln zł straty netto  w I kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 1,58 mln zł wobec 1,58 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 43 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 230,61 mln zł rok wcześniej. Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

Kernel miał 24,87 mln USD straty netto w III kw. r.obr. 2019/2020

Kernel Holding odnotował 24,87 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2019/2020 (styczeń-marzec 2020) wobec 25,89 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kernel Holding odnotował 24,87 mln USD straty netto w III kw. roku obrotowego 2019/2020 Zysk operacyjny wyniósł 78,99 mln USD wobec 35,99 mln USD zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 103,92 mln USD wobec 55,32 mln USD rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 046,81 mln USD w III kw. 2020 r. wobec 802,52 mln USD rok wcześniej. W I-III kw. r.obr. 2019/2020 (lipiec 2019 - marzec 2020) spółka miała 75,55 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 189,89 mln USD zysku rok wcześniej, przy...
kurs akcji energa

Energa miała 952 mln zł straty netto, 2,04 mld zł zysku EBITDA w 2019 r.

Energa odnotowała 952 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Energa odnotowała 952 mln zł straty netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 459 mln zł wobec 1176 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 2 039 mln zł, wobec 1 877 mln zł rok wcześniej. "Zysk z działalności operacyjnej Grupy w 2019 roku wyniósł 459 mln zł w porównaniu do 1 176 mln zł w 2018 roku (zmniejszenie o 61%). Największy wpływ na zmianę wyniku EBIT r/r, oprócz czynników opisanych powyżej, wpływ miała decyzja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka B na łączną kwotę 437 mln zł oraz aktywów Elektrociepłowni Elbląg...
boryszew

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

Boryszew odnotował 87,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 71,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Boryszew odnotował 87,98 mln zł straty netto w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 210,3 mln zł wobec 229,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 414 mln zł, wobec 379 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 259,52 mln zł w 2019 r. wobec 6 099,56 mln zł rok wcześniej. Przychody spółki wzrosły o 3%, a jej EBITDA zanotowała wynik lepszy o ponad 9% w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost wygenerował segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów po rozliczeniu...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację