ABC
Strona główna Tagi Stelmet

Tag: stelmet

stelmet

Stelmet złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

Stelmet złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Stelmet złożył wniosek do KNF o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na GPW "Zarząd spółki Stelmet spółka akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku dotyczącego podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że spółka w dniu 05 sierpnia 2020 roku złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w...

Stelmet: S. Bieńkowski rozpocznie przymusowy wykup 4,63% akcji 29 lipca

Stanisław Bieńkowski - dominujący akcjonariusz Stelmetu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia akcji należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki w drodze przymusowego, podała spółka. Stelmet: Stanisław Bieńkowski chce nabyć akcje należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki "Akcjonariusz dominujący posiada aktualnie 28 004 838 akcji spółki stanowiących po zaokrągleniu 95,37% kapitału zakładowego spółki uprawniających do wykonywania 28 004 838 głosów na walnym zgromadzeniu spółki tj. po zaokrągleniu do 95,37% ogólnej liczby głosów w spółce. Zgodnie ze złożoną dokumentacją, przedmiotem przymusowego wykupu będą wszystkie akcje spółki nie będące w posiadaniu dominującego akcjonariusza należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy spółki, tj. 1 359 377 akcji spółki " - czytamy w komunikacie. Zgodnie...

5 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

5 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: 11 Bit Studios, Radpol, Novita, PMPG oraz Stelmet. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 29.06 do najmniejszego.  5 spółek osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotował 11 Bit Studios (30,1 mln zł.) a najmniejsze Stelmet (14,4 tys. zł.).  4 z 5 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 Umiarkowane wzrosty na GPW Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim plusie. WIG20 zyskał na zamknięciu 0,57%, a WIG 0,50%. 5...
stelmet

Stelmet miał 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

Stelmet odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. r.obr. 2019/2020 (od 1 października 2019 do 31 marca 2020) wobec 3,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Stelmet podsumowuje swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 15,64 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 37,5 mln zł (wzrost o 24% r/r). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,15 mln zł w I poł. roku obrotowego wobec 263,32 mln zł rok wcześniej. Głównym źródłem przychodów niezmiennie była sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO). Przychody tego segmentu w pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 wyniosły 177,6 mln zł i odpowiadały za blisko 72% łącznych przychodów. W porównaniu z pierwszym półroczem 2018/2019, sprzedaż DAO była niższa o 10%, co spowodowane...
Gorące spółki dnia

11bit studios [11B], Stelmet [STL] – Gorące spółki dnia

Zysk operacyjny wyniósł 15,64 mln zł wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 37,47 mln zł wobec 30,13 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 247,15 mln zł wobec 263,32 mln zł rok wcześniej. Wykres tygodniowy pokazuje, że spółka ma za sobą ogromną przecenę i być może raport jest światkiem w tunelu. Wydaje się, że spółka powinna sięgnąć przynajmniej okolic oporu przy 10-11 zł.

Aż 17 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

17 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Tauron, 11 Bit, Ten Square Games, Harper, Newag, Mirbud, Ryvu, INC, Zastal, MOJ, Mediacap, Kogenera, Stelmet, Redan, Rafamet, MLP Group oraz Simple. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 18.06 do najmniejszego.  17 spółek osiągnęło podczas środowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej czternastki” zanotował Tauron (104,9 mln zł.) a najmniejsze Simple (6,8 tys. zł.).  13 z 17 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Mocne wzrosty na GPW Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim...

Stelmet miał wstępnie 9,56 mln zł zysku netto w I poł. r. obr. 2019/2020

Stelmet odnotował 9,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2019/2020 (1 października 2019 - 31 marca 2020) wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Spółka podsumowuje swoje wyniki "Emitent wyjaśnia przy tym, że na zaprezentowane powyżej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019/2020 w stosunku do analogicznego okresu roku obrotowego 2018/2019 decydujący wpływ miały w szczególności: 1) dla przychodów ze sprzedaży – negatywny wpływ epidemii COVID-19 przyczynił się do zmniejszenia sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej (DAO) o 19,8 mln zł, tj. o 10% (przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży w m3 o 8,9%); spadek w segmencie DAO został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w segmencie pelletu o 1,9 mln zł, tj. o...

Aż 18 spółek z GPW podczas wtorkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

18 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Setanta, Apsenergy, CNT, Elkop, Pekabex, Artifex, INC, Jwwinwest, Everest, Mobruk, Krka, Edinvest, K2internet, Mlpgroup, Drozapol, Stelmet, Ifsa, Emcinsmed. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 09.06 do najmniejszego.  18 spółek osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej osiemnastki” zanotowała Setanta (3,9 mln zł.) a najmniejsze Emcinsmed (1306 zł.).  9 z 18 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Mocne wzrosty na GPW Dzisiejsza sesja na GPW zakończyła się w okolicach poniedziałkowego zamknięcia. Po słabszej, pierwszej połowie sesji, gdzie główne...

Aż 14 spółek z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

14 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Assecopol, Setanta, Pekabex, Elkop, Zpue, Decora, CNT, Stelmet, Everest, Jwwinvest, Mobruk, MCI, KRKA oraz Rafamet. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 08.06 do najmniejszego.  14 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej czternastki” zanotował Assecopol (4,9 mln zł.) a najmniejsze Rafamet (481 zł.).  7 z 14 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Analizy NewConnect: Polman z nowym kontraktem, Investeko z impulsem wzrostowym  Mocne wzrosty na GPW Dzisiejsza sesja na GPW zakończyła się w okolicach piątkowego zamknięcia. Po słabszym otwarciu notowań, gdzie główne indeksy traciły ponad 1%,...

Stelmet wnioskuje o anulowanie wypłaty ostatniej transzy świadczeń z FGŚP

Stelmet złożył wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) o anulowanie wypłaty ostatniej z transzy świadczeń, podała spółka. Stelmet wnioskował o przyznanie świadczeń ze środków FGŚP w łącznej kwocie 7,95 mln zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Stelmet wnioskuje o anulowanie ostatniej wypłaty z dofinansowania "Na dzień sporządzenia niniejszego raportu emitent otrzymał wsparcie z powyższego tytułu w łącznej kwocie ok. 5,3 mln zł. Powyższa decyzja związana jest z przywróceniem normalnego czasu pracy po okresie jego ograniczenia w wyniku epidemii COVID-19" - czytamy w komunikacie. Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

Przegląd informacji ze spółek

Primetech odnotował 120,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 10,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Niemiecki organ antymonopolowy wyraził zgodę na na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. Orbis złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Art Games Studio informuje, że data premiery pierwszego własnego wydawnictwa na platformę Nintendo Switch, którym będzie zręcznościowa...

Stelmet otrzymał pierwsze 2,65 mln zł na dofinansowanie wynagrodzeń

Stelmet otrzymał pierwszą transzę w kwocie 2,65 mln zł od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, stanowiącą 1/3 wnioskowanego dofinansowania, podała spółka. Stelmet wnioskował o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w łącznej kwocie 7,95 mln zł tytułem dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Stelmet dofinansuje wynagrodzenie pracowników "Zgodnie z umową przyznającą ww. dofinansowanie, przyznane środki zostaną wypłacone spółce w miesięcznych równych transzach z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wnioskowana przez spółkę kwota dofinansowania zakładała obniżenie czasu pracy o 20% dla wskazanych we wniosku pracowników. Zarząd spółki, na podstawie wpływających zamówień i realizowanej...
Gorące spółki dnia

Stelmet [STL], Ten Square Games [TEN] – Gorące spółki dnia

W miniony piątek ujawniona została rekomendacja wydana 14 stycznia. Analitycy DM BDM zalecają sprzedaż akcji spółki z ceną docelową przy 205,60 zł. Spoglądając na wykres, widać że taki spadek nie naruszyłby struktury trendu, a więc można powiedzieć, że analitycy zapowiadają korektę notowań. Analitycy oceniają, że gra „Fishing Clash” , która odpowiada za
stelmet

Stelmet – możliwe wezwanie na akcje. Kurs rośnie o 20%

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Stanisław Bieńkowski zamierza ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Stelmetu, podała spółka, powołując się na pismo otrzymane od akcjonariusza. "Zarząd Stelmet otrzymał od pana Stanisława Bieńkowskiego pismo przekazujące informację, że w dniu 11 września 2019 roku doszło do sfinalizowania podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz pana Stanisława Bieńkowskiego finansowania w formie pożyczki przez PKO Bank Polski S.A., w tym w szczególności ustanawiającej zabezpieczenia spłaty pożyczki. Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez pana Stanisława Bieńkowskiego akcji spółki. W związku z podpisaniem ww. umów pan Stanisław Bieńkowski podjął decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do...

Stelmet wstępnie z 17,4 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. r.obr. 2018/2019

Stelmet miał 474,19 mln zł skonsolidowanych przychodów i 17,4 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. r.obr. 2018/2019 (1 października 2018 - 30 czerwca 2019), co oznaczało wzrosty odpowiednio o 9,2% i 6% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Stelmet raportuje wstępne wyniki Spółka podała też, skonsolidowany wynik EBITDA sięgnął 59,38 mln zł, co oznacza wzrost o 5,3% r/r, zaś zysk operacyjny wyniósł 2,57 mln zł (wzrost o 1,6% r/r). W podstawowym segmencie operacyjnym, jakim jest produkcja i sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej (DAO), grupa zanotowała wzrost sprzedaży o ponad 10% r/r do przeszło 382 mln zł. Sprzedaż DAO odpowiadała za ponad 80% łącznych przychodów w omawianym okresie. Sprzedaż pelletu zwiększyła się natomiast o blisko 8% r/r do ponad 70 mln zł,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację