XTB
Strona główna Tagi Scope fluidics

Tag: scope fluidics

Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął ABB dot. plasowania do 127 915 akcji serii H

Scope Fluidics, w związku z wyrażeniem przez radę nadzorczą zgody na pozbawienie przez zarząd wszystkich obecnych akcjonariuszy spółki prawa poboru w całości względem akcji serii H, zawarł umowę o plasowanie akcji serii H z mBankiem, który będzie podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB), podała spółka. Proces ABB rozpoczął się 22 października i potrwa do 29 października br. Scope Fluidics ma umowę o plasowanie akcji serii H z mBankiem "Zgodnie z postanowieniami umowy proces ABB zostanie przeprowadzony w sposób niewymagający sporządzenia, zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości jakiegokolwiek dokumentu ofertowego dotyczącego nowych akcji 2, w tym w szczególności prospektu nowych akcji 2, gdyż korzysta ze zwolnienia prospektowego . W ramach procesu ABB zostanie skierowana oferta objęcia nowych akcji...
Scope Fluidics

Scope Fluidics wyemituje do 127 915 akcji serii H bez pp w ramach ABB

Zarząd Scope Fluidics zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 127 915 akcji zwykłych na okaziciela serii H w granicach kapitału docelowego oraz pozbawieniu prawa poboru obecnych akcjonariuszy, podała spółka. Walory mają być zaoferowanie wybranym potencjalnym inwestorom w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Scope Fluidics planuje emisję akcji "W związku z decyzją zarządu o zwiększeniu intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access (PEA) oraz upoważnieniem udzielonym zarządowi przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarząd postanowił skorzystać z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Skorzystanie z upoważnienia uzależnione jest od podjęcia przez radę nadzorczą stosownej uchwały" - czytamy w komunikacie. Realizacja Programu Early Access to proces...
Scope Fluidics

Scope Fluidics prezentuje trzecią serię testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – otrzymała wyniki trzeciej serii testów systemu BacterOMIC, poszerzając tym samym liczbę sprawdzonych antybiotyków na panelu testowym Uniwersalnym. Wyniki testów prewalidacyjnych potwierdziły poprawność działania systemu BacterOMIC w wersji, która będzie wykorzystana do produkcji. Proces ten polegał na walidacji wewnętrznej, która była przeprowadzona w laboratorium Spółki i zewnętrznej – prowadzonej w Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Scope Fluidics poszerza liczbę sprawdzonych antybiotyków Seria testów wewnętrznych i zewnętrznych miała na celu sprawdzenie poprawności działania najnowszej wersji systemu BacterOMIC, która zostanie użyta do produkcji. Pozytywne wyniki testów rozszerzyły portfolio antybiotyków dla system BacterOMIC ocenia lekowrażliwość bakterii chorobotwórczych o  substancje wykorzystywane...
Scope Fluidics

Scope Fluidics będzie rozwijał nowy projekt na potrzeby przemysłu FMCG

Zarząd Scope Fluidics dokonał wyboru nowego projektu, zakładającego opracowanie systemu, który przy użyciu technologii mikroprzepływowych będzie automatycznie badał bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów na potrzeby przemysłu FMCG, podała spółka. Scope Fluidics rozpoczął przygotowania planu działań operacyjnych w tym projekcie. Scope Fluidics planuje rozwijać nowy projekt Projekt będzie trzecim projektem realizowanym przez Scope Fluidics. Spółka już wcześniej zapowiadała, że jej celem jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów, zaznaczono. "Nowy projekt adresuje potrzeby sektora biotechnologii i zakłada opracowanie systemu, który przy użyciu technologii mikroprzepływowych będzie automatycznie badał bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów na potrzeby przemysłu FMCG. Zamiarem zarządu jest, aby podobnie do systemów PCR|ONE i BacterOMIC, nowy system charakteryzował się istotną przewagą funkcjonalną nad istniejącymi na rynku rozwiązaniami" - czytamy w komunikacie. Przy realizacji nowego projektu Scope Fluidics planuje...
Scope Fluidics

Scope Fluidics rozpoczął testy panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych

Curiosity Diagnostics - spółka zależna Scope Fluidics - rozpoczęło program badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych w zewnętrznym laboratorium szpitalnym, podało Scope Fluidics. Program badań uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej właściwej dla miejsca przeprowadzenia badania. Scope Fluidics rozpoczęło program badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 Celem badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 w laboratorium zewnętrznym jest sprawdzenie, jak panel działa na próbkach/wymazach pobranych od pacjentów, w porównaniu do systemów diagnostycznych, z których szpital rutynowo korzysta w ramach bieżącej działalności, podano. "W kilka miesięcy opracowaliśmy w pełni automatyczną, genetyczną metodę wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2 bezpośrednio z wymazów nosowych, w miejscu pobrania próbki. Teraz sprawdzamy działanie testu już na próbkach klinicznych jako ostatni etap przygotowania do formalnych testów certyfikacyjnych. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem klinicznym ma...
Scope Fluidics

Scope Fluidics uruchomił linię produkcyjną dla systemu Bacteromic

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – zakończyła prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem linii do produkcji podzespołów systemu BacterOMIC. Wydajność przygotowanej linii umożliwi samodzielnie wyprodukowanie kartridży oraz analizatorów BacterOMIC w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych. Infrastruktura produkcyjna w warszawskiej fabryce Spółki stanowi również zaplecze do montażu kartridży systemu PCR|ONE. Scope Fluidics zakończyła prace związane  z przygotowaniem i uruchomieniem linii do produkcji podzespołów systemu BacterOMIC Uruchomienie linii produkcyjnej, pozwalającej na montaż chipów (kartridży) oraz urządzeń (analizatorów i napełniarek) systemu BacterOMIC zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi normy ISO 13485. Linia została wyposażona we wszystkie niezbędne w procesie urządzenia, w tym: komorę laminarną pozwalającą na jałową pracę z antybiotykami; prasy pneumatyczne przeznaczone do spajania...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma zamiar wprowadzić akcje na rynek regulowany GPW w 2021 r.

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podjęła decyzję ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Dynamiczny rozwój firmy oraz elastyczne zabezpieczanie finansowania projektów z EBI sprzyjają wprowadzeniu notowań spółki na rynek regulowany GPW. Scope Fluidics podjęła decyzję ws. przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW - Rozwój projektów i całej naszej firmy, sprzyjające prognozy dla rynku diagnostyki molekularnej, a także rosnąca wartość rynkowa Scope Fluidics pozwalają nam poważnie myśleć o przeniesieniu notowań na regulowany rynek GPW. Chcemy w ten sposób zwiększyć rozpoznawalność Spółki i otworzyć się na szerszą grupę inwestorów, w tym także globalnych. Uważam również, że obecność wśród największych spółek notowanych na polskiej giełdzie...
Scope Fluidics

Scope Fluidics wdraża produkcję systemu PCR|ONE wykrywającego zakażenia bakteryjne i wirusowe w 15 minut

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, która opracowuje innowacyjne projekty z zakresu diagnostyki medycznej – podpisała list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH (RKT), dostarczającą profesjonalne usługi związane z masową produkcją kartridży, wykorzystywanych w systemach do diagnostyki medycznej. Uruchomienie przez Spółkę masowej produkcji na skalę światową podniesie atrakcyjność biznesową systemu PCR|ONE i umożliwi potencjalnemu nabywcy szybkie wejście na rynek diagnostyki Point-of-Care. Celem współpracy obu firm jest przygotowanie niezbędnych zasobów do uruchomienia masowej produkcji kartridży PCR|ONE oraz przeprowadzenia optymalizacji kosztów wytworzenia. PCR|ONE ogłasza nową współpracę Kontrakt z doświadczonym wytwórcą masowym wspiera trwający proces sprzedaży Curiosity Diagnistics  na rzecz globalnego dystrybutora systemów diagnostyki medycznej. Wspólnym zamiarem, podpisujących porozumienie Spółek, jest jak najszybsze osiągniecie mocy produkcyjnych w...
Scope Fluidics

EBI pożyczy do 10 mln EUR spółce Scope Fluidics na opracowanie sprzętu diagnostycznego w zakresie chorób zakaźnych

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się pożyczyć do 10 mln euro Scope Fluidics - polskiej spółce zajmującej się technologią medyczną, opracowującej innowacyjne produkty z zakresu diagnostyki medycznej. Scope Fluidics wykorzystuje technologie mikroprzepływowe, polegające na manipulacji mikroobjętościami płynów w jednorazowym kartridżu diagnostycznym i koncentruje się na szybkiej charakterystyce antybiotykooporności bakterii oraz ultraszybkim wykrywaniu patogenów bakteryjnych i wirusowych (w tym COVID-19). Polska firma zajmująca się technologią medyczną opracowuje innowacyjne testy, działające w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać również w przypadku COVID-19. To pierwsza transakcja w Polsce wspierana dzięki Instrumentowi Finansowania Chorób Zakaźnych w ramach „Horyzont 2020”, unijnego programu badań i innowacji. EBI wesprze Scope Fluidics finansowo Finansowanie EBI wesprze wysiłki firmy na rzecz opracowania nowych, wydajnych i niedrogich metod wykrywania patogenów, wywołujących choroby...
Scope Fluidics

Bacteromic otrzymała pierwszy europejski patent na technologię szybkiego oznaczania antybiotykoodporności bakterii

Bacteromic – spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Scope Fluidics S.A. – poinformowała o otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) warunkowej decyzji o przyznaniu patentu, którego przedmiotem jest metoda i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności bakterii. To pierwszy patent przyznany dla technologii systemu BacterOMIC. Firma kontynuuje prace nad uzyskaniem ochrony ww. rozwiązania w USA i Chinach, a także innych rozwiązań technologicznych. To pierwszy patent przyznany dla technologii systemu BacterOMIC Ochrona patentowa technologii użytej w projekcie BacterOMIC będzie obejmowała metodę ultraszybkiego oznaczania lekooporności mikroorganizmów. - W systemie Bacteromic używamy szeregu stworzonych przez nasz zespół metod algorytmicznych. Jedna z nich pozwala na szybkie wykrywanie wzrostu bakterii i – dzięki temu – na szybkie oznaczenie poziomu antybiotykooporności – dla niektórych antybiotyków i bakterii nawet w...
Scope Fluidics

Scope Fluidics ma warunkową decyzję EPO o przyznaniu patentu dla Bacteromic

Bacteromic, spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics, uzyskał warunkową decyzję Europejskiego Urzędu Patentowego (European Patent Office - EPO) o przyznaniu patentu dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego "Method and system for rapidly testing antimicrobial susceptibility", podał Scope Fluidics. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest akceptacja przez Bacteromic tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie wymaganych tłumaczeń i opłat. Scope Fluidics uzyskał warunkową decyzję  EPO o przyznaniu patentu dla Bacteromic W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w wybranych przez Bacteromic państwach - stronach konwencji o patencie europejskim, podano. "Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie metody ultraszybkiego oznaczania lekooporności mikroorganizmów. Jest to jedna z metod możliwych do zastosowania w systemie BacterOMIC. Ochroną patentową objęty będzie również...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: Są szanse na certyfikację w USA panelu do COVID-19 jeszcze w br.

Scope Fluidics ocenia, że dzięki wprowadzeniu uproszczonych procedur w amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) możliwe jest certyfikowanie w USA panelu wykrywającego SARS-CoV-2 jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Garstecki. Scope Fluidics: dzięki wprowadzeniu uproszczonych procedur w FDA możliwe jest certyfikowanie w USA panelu wykrywającego SARS-CoV-2 jeszcze w tym roku "Zmierzamy do certyfikacji panelu wykrywającego Covid w FDA. Dziś dopuszczenie jest w naszym zasięgu ze względu na wprowadzenie uproszczonych procedur (Emergency Use Autorization). Jesteśmy mocno zaawansowani w pracach dokumentacyjnych. Widzimy możliwość osiągnięcia tego w IV kw. tego roku" - powiedział Garstecki podczas konferencji prasowej. W maju Curiosity Diagnostics, spółka należąca do Scope Fluidics, z sukcesem zakończyła etap "proof-of-concept" rozwoju panelu diagnostycznego, umożliwiającego ultraszybkie wykrywanie wirusa SARS-CoV-2 z wykorzystaniem systemu PCR|ONE. System PCR|ONE...
Scope Fluidics

Scope Fluidics chce zintensyfikować działania w projekcie PCR|ONE wchodzące w skład Programu Early Access

Scope Fluidics – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych. Scope Fluidics rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE W ramach tego działania Spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE. Wstępnie zainteresowana wsparciem rozwoju projektów jest jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania. W związku z pandemią, znalezienie się wśród producentów oferujących system posiadający panel wykrywający SARS-CoV-2 jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy komercjalizacji PCR|ONE. Dla Scope Fluidics zwiększenie atrakcyjności biznesowej systemu wiąże się z przeprowadzeniem testów w rozszerzonej formule Programu Early Access (PEA) oraz rozbudową mocy produkcyjnych. Spółka, poza...
Scope Fluidics

Spółka zależna Scope Fluidics otrzymała pozytywną rekomendację dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016

Należąca do Scope Fluidics – notowanej na NewConnect spółki biotechnologicznej będącej właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – firma Curiosity Diagnostics, przeszła pomyślnie audyt certyfikujący ISO zgodnie z normą 13485, spełniając wymagania określone w normie. Tym samym, zgodnie z harmonogramem, osiągnięty został jeden z elementów kamienia milowego dot. rejestracji i certyfikacji systemu PCR|ONE. Spółka zakończyła certyfikację ISO 13485:2016 - Spełnienie wymagań ISO określonych w międzynarodowych normach dla wyrobów medycznych to warunek konieczny by znaleźć się w gronie zaufanych producentów w tym obszarze. Cieszymy się, że pozytywnie przeszliśmy audyt i wkrótce otrzymamy certyfikat potwierdzający wdrożenie systemów zarządzania jakością w naszej firmie. Pozytywne przejście audytu to wymóg, bez którego nie moglibyśmy zarejestrować systemu PCR|ONE – komentuje Marcin Izydorzak, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i...
Scope Fluidics

Scope Fluidics: Uzyskanie certyfikatu ISO dla projektu PCR|ONE w III kw.

Curiosity Diagnostics - spółka z grupy kapitałowej Scope Fluidics poinformowała - że w dniach 18-19 czerwca br. przeprowadzony został audyt certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 13485:2016 dla projektu PCR|ONE, podał Scope Fluidics. Spodziewany termin otrzymania certyfikatu ISO 13485:2016 to III kwartał 2020 r. Scope Fluidics: w dniach 18-19 czerwca br. przeprowadzony został audyt certyfikacyjny obejmujący zgodność z normą ISO 13485:2016 dla projektu PCR|ONE "Audytor wiodący przekazał Curiosity Diagnostics informację o wydaniu pozytywnej rekomendacji dot. certyfikacji systemu zarządzania jakością z normą ISO 13485:2016 w zakresie: projektowanie, produkcja i dystrybucja systemów do diagnostyki molekularnej in vitro (IVD) wykorzystywanych w celu diagnozowania i monitorowania obecności patogenów w badanych próbkach" - czytamy w komunikacie. Audyt został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), podano...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację