Conotoxia
Strona główna Tagi SANOK

Tag: SANOK

Akcje spółki Sanok RC

Zarząd Sanok RC z prezesem Piotrem Szamburskim został powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Sanok Rubber Company (Sanok RC) powołała na kolejną kadencję prezesa zarządu spółki Piotra Szamburskiego, wiceprezesów zarządu: Marcina Saramaka i Rafała Grzybowskiego oraz członków zarządu: Piotra Dołęgę i Martijna Merkx, podała spółka. Nowa kadencja zarządu Sanok RC Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052 mln zł w 2019 r.
sanok

Akcjonariusze Sanok RC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company (Sanok RC) zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 34,3 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Sanok RC zdecydował o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy "Walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2019 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2019 rok w kwocie 34 328 256,58 zł w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 34 328 256,58 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz...
Akcje spółki Sanok RC

Akcjonariusze Sanok RC zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company (Sanok RC) zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 30 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 34,3 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Sanok RC planuje nie wypłacać dywidendy "Walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2019 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2019 rok w kwocie 34 328 256,58 zł w ten sposób, że cały zysk netto w kwocie 34 328 256,58 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Sanok Rubber Company zajmuje się produkcją wyrobów...
sanok

Sanok z mocną rekomendacją i silnymi wzrostami – zapiski giełdowego spekulanta

Na wykresie mamy dynamiczną zwyżkę przy wzroście obrotów. Daje to spore szanse na przełamanie linii trendu spadowego i dalszy ruch w kierunku 17,50 zł czyli najbliższego oporu.

DM BOŚ: Zmiany w ramach portfela inwestycyjnego

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ wytypowali spółki, które ich zdaniem mogą w najbliższym czasie zachowywać się lepiej i gorzej w porównaniu z resztą rynku. Pozytywna rekomendacja dotyczy walorów: Ferro, Sanok, Unimot, Ciech, Erbud. Negatywna, połączona z obniżeniem rekomendacji do "niedoważaj" z neutralnej Echo Investments a także Ronsona. Obniżenie rokowań ma związek z sytuacją gospodarczą z jaką mamy do czynienia w dobie pandemii koronawirusa. Zdaniem DM BOŚ, walory Spółek: Ferro, Sanok, Unimot, Ciech oraz Erbud mogą zachowywać się lepiej od rynku. Z kolei Echo Investments oraz Ronson mogą być w najbliższym czasie relatywnie słabsze.  Cyfrowy Polsat, Eurocash, Asbis, Arctic Paper usunięte z listy długich pozycji.  Zobacz również: NewConnect Flash: Investeko, Novavis, Columbus, SoftBlue, Polman DM BOŚ obniża rekomendację dla Ronsona oraz Echo Investments Krótkoterminowa rekomendacja relatywna dla walorów Ronsona oraz Echo...
sanok

Sanok zarobił w I kwartale 8,9 mln zł. Odczuwa skutki Covid-19 i tnie prognozy

Sanok Rubber Company S.A. odnotował w pierwszym kwartale 8,9 mln zł. zysku netto oraz 12 mln zł. zysku operacyjnego. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 260 mln zł. Kryzys w branży motoryzacyjnej dodatkowo spotęgowany pandemią koronawirusa miał wpływ na wyniki producenta wyrobów gumowych za I kwartał 2020 r. Grupa Sanok zarobiła w I kwartale 8,9 mln zł., zysk operacyjny wyniósł 12 mln zł., co stanowi spadki odpowiednio o ponad 50% i ponad 20% w stosunku do I kwartału 2019 r.  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 259,8 mln zł., spadek o 7% I kwartał 2019 r.  Notowania Sanoka w środę o 14:30 rosną o 5,7%, kurs wynosi 13,85 zł., przy obrotach na poziomie 680 tys. zł.  Zobacz również: sWIG80 przekroczył 12...

Sanok RC nie wyklucza dezinwestycji w segmencie motoryzacji

Sanok Rubber Company nie wyklucza dezinwestycji w segmencie motoryzacji, przy czym w pierwszej kolejności pod uwagę brane byłyby aktywa grupy w Chinach oraz Niemczech, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok RC nie wyklucza dezinwestycji w segmencie motoryzacji "Pandemia koronawirusa rzuca nowe światło na trwający przegląd opcji strategicznych, więc trudno dziś ocenić kiedy może się on zakończyć. Być może sektor motoryzacji będzie wymagał jeszcze głębszej restrukturyzacji czy reorganizacji niż zakładaliśmy. Każda opcja musi być brana pod uwagę, łącznie z dezinwestycjami" - powiedział Szamburski w trakcie wideokonferencji. W jego ocenie, w pierwszej kolejności spółka rozważałaby takie kroki w odniesieniu do Chin, gdzie nie udało się znacząco rozwinąć działalności, a także Niemiec, ale przeanalizowane zostaną także perspektywy dla działalności w Meksyku i we Francji. "Z oczywistych...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RC miało 8,9 mln zł zysku netto, 12,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Sanok Rubber Company odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 17,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok RC odnotował 8,9 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 12,03 mln zł wobec 15,12 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 259,81 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 280,76 mln zł rok wcześniej. "Wpływ pandemii choroby COVID-19 na działalność operacyjną spółki dominującej, jak i całej grupy kapitałowej był w I kwartale 2020 roku stosunkowo ograniczony. Powyższe okoliczności nie wpłynęły więc istotnie negatywnie zarówno na płynność finansową, jak i na wyniki finansowe spółki dominującej i jej zdolność do regulowania zobowiązań" - czytamy...

Sanok RC: Należałoby rozważyć zatrzymanie zysku za 2019 r. w spółce

Sanok Rubber Company skłania się do rekomendowania walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szamburskiego. Sanok Rubber Company rekomenduje niewypłacania dywidendy z zysku za 2019 r. "Wiemy jaka jest sytuacja, musimy zadbać o przyszłość, o funkcjonowanie spółki. Pewnie należałoby rozważyć zatrzymanie zysku w spółce" - powiedział Szamburski podczas telekonferencji. Dodał, że zarząd wyda rekomendację "w stosownym terminie przed walnym zgromadzeniem". W czerwcu 2019 r. akcjonariusze Sanok Rubber Company podjęli uchwałę, zgodnie z którą na dywidendę przeznaczono kwotę 26 881 922 zł, co dało 1 zł na akcję. Sanok RC odnotował 51,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,1 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r....
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RC planuje ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r.

Sanok Rubber Company zamierza ograniczać wydatki inwestycyjne w 2020 r., poza koniecznymi do zapewnienia krótkookresowego wzrostu biznesu, poinformował prezes Piotr Szamburski. Sanok ogranicza inwestycje z mniejszym potencjałem W tym roku będziemy ograniczali inwestycje, chyba że się okaże, że w obszarach, w których widzimy potencjał wzrostu, te inwestycje trzeba przeprowadzić - powiedział Szamburski podczas telekonferencji. Wskazał, że na przykład dość dobrze funkcjonuje segment farmacji i tam grupa nie będzie wstrzymywać koniecznych inwestycji. Jednak skala tego segmentu w grupie jest niewielka. Również w budownictwie, w obszarze rozwiązań związanych ze stolarką grupa wciąż notuje wzrost i będzie obserwować, jak w kolejnych miesiącach koniunktura może wpłynąć na realizację inwestycji. Tam będziemy rozważali inwestycje, ale priorytetem będzie wykorzystanie tej infrastruktury, którą mamy - wyjaśnił prezes. Priorytet to jest ograniczenie wydatków inwestycyjnych tylko...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok Rubber miał 51,46 mln zł zysku netto, 88,3 mln zł EBITDA w 2019 r.

Sanok Rubber Company odnotował 51,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 64,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok Rubber Company odnotował zysk w 2019 roku Zysk operacyjny wyniósł 32,58 mln zł wobec 84,82 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 88,3 mln zł wobec 126,33 rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 052,23 mln zł w 2019 r. wobec 1 022,18 mln zł rok wcześniej. "Rok 2019 był dla Grupy Sanok RC kolejnym rokiem w którym grupa wypracowała istotny zysk, chociaż trzeba przyznać że wyniki ekonomiczne osiągnięte w 2019 roku były gorsze aniżeli uzyskane w roku 2018. Mimo wygenerowania nieznacznego wzrostu (o 30,0 mln zł tj. 2,9%) przychodów ze sprzedaży,...
Akcje spółki Sanok RC

Sanok RS z ponad 8 mln zysku netto w III kwartale 2019 roku

Sanok Rubber Company (Sanok RC) odnotował 8,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sanok RS z ponad 8 mln zysku netto w III kwartale 2019 roku Sanok Rubber Company specjalizuje się w produkcji wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r. Dane z ostatniego raportu kwartalnego: Zysk operacyjny wyniósł 7,31 mln zł wobec 24,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 265,21 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 254,76 mln zł rok wcześniej. W...
sanok

Sanok [SNK] – z 70% przeceną – analiza na zamówienie

Działalność Stomil Sanok obejmuje projektowanie oraz produkcję wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka zanotowała w ostatnich dwóch latach blisko 70% przecenę. Wydaje się, że ma to związek z zyskami, które pogarszają się od połowy 2016 roku. W tym samym czasie przychody nadal notują bardzo stabilny poziom. Na plus w długim terminie działa także fakt bycia spółką dywidendową. Firma regularnie dzieli się zyskiem od 2005 roku, czasem wypłacając bardzo wysokie dywidendy. W akcjonariacie znajdziemy także sporą liczbę różnych funduszy. Na stabilność firmy wpływa także strategia zakładająca sporą dywersyfikację źródeł przychodów. Wszystkie te cechy są korzystne dla inwestorów długoterminowych. Rozpatrując więc spółkę w takim ujęciu, wydaje się, że tak duża przecena może być odbierana jako okazja inwestycyjna. Patrząc...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnały kupna na BZWBK [BZW] i Sanoku [SNK]

BZWBK D1 Kurs BZWBK od dwóch lat znajduje się w trendzie wzrostowym. Ostatnia faza tego trendu przebiegała pod niebieską linią oporu, która ostatnio została przełamana. Jest to sygnał kupna. Minimalny zasięg wzrostu powinien być porównywalny z amplitudą wahań pod niebieską linią, co daje poziom docelowy w okolicach 450 zł. Wybicie spod i tak rosnącej linii oporu może jednak zapowiadać coś znacznie bardziej optymistycznego. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Sanok Rubber Company D1 Kurs Sanoku przez długi czas znajdował się w trendzie spadkowym. W grudniu powstała konsolidacja oznaczona elipsą. Mogła ona zapowiadać kontynuację...

Komentarz giełdowy – Próba przejęcia inicjatywy przez popyt na WIG20

Komentarz giełdowy to cykl tekstów, który BM ING Banku Śląskiego przygotowuje dla portalu Comparic.pl – wewnątrz znajdziecie Państwo komentarz do najciekawszych spółek, wydarzeń rynkowych oraz analizy zachowania indeksów światowych, a także z warszawskiego parkietu. Nowy tydzień zgodnie z oczekiwaniami GPW rozpoczęła od wzrostowego akcentu. Uwaga rynku skupiła się przede wszystkim na spółkach dużej i średniej kapitalizacji. Popyt podjął próbę podniesienia notowań indeksów na nowe lokalne maksima cenowe. Indeks WIG20 ponownie zaatakował poziom 2.350 pkt. Od początku wczorajszej sesji inicjatywa należała do kupujących. Stawką jest zakończenie fazy spadkowej korekty. Zawężająca się w ostatnich dniach amplituda wahań zwiastowała próbę wybicia z dotychczasowego obszaru konsolidacji. Popyt wykonał pierwsze zadanie i odkleił notowania WIG20 od poziomu 2.300 pkt., podnosząc go w rejon 2.350 pkt. W tym miejscu znajduje...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację