Conotoxia
Strona główna Tagi Rynkowa konfrontacja

Tag: rynkowa konfrontacja

euro

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie EUR/USD – 31 lipca 2017

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się EUR/USD, najważniejszej parze walutowej na świecie. Popatrzymy na nią w różnych horyzontach czasowych i użyjemy wybranych wskaźników by ustalić na ile trwały jest trwający obecnie trend wzrostowy.  Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Wybicie z dwuletniej konsolidacji Pierwszy wykres pokazuje notowania z ostatnich dziesięciu lat w tygodniowym interwale czasowym. Widzimy tu, że trwający obecnie wzrost spowodował przełamanie zielonej linii oporu i tym samym wybicie górą z dwuletniej konsolidacji. Na podstawie tego sygnału można oczekiwać wzrostu porównywalnego z amplitudą wahań w tej konsolidacji, co daje poziom docelowy w okolicach 1,275 oznaczony niebieską linią. Po drodze jest strefa oporu ustanowiona przez dwa dołki w przedziale 1,187 – 1,204 oznaczona czerwonymi liniami. Obecnie...
Kostki z napisem DAX

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie GER30.I, czyli CFD na DAXa

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się GER30.I, czyli CFD na indeks DAX. W ostatnich dniach ten indeks dość mocno spadł. Wykorzystamy różne metody, by ustalić czy te spadki spowodowały istotne zmiany w sytuacji technicznej niemieckiego rynku. Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Przełamane wsparcie Pierwszy wykres ma tygodniowy interwał i obejmuje ponad 6 lat. Ostatnie spadki nie zmieniły tego, że wykres biegnie od lewego dolnego do prawego górnego rogu obrazka. Jedyną istotną zmianą jest spadek poniżej szczytu z wiosny 2015 znajdującego się na poziomie 12403 i oznaczonego poziomą linią. Fakt, że tak ważna bariera nie tylko nie powstrzymała spadków ale w ogóle nie zadziałała w widoczny sposób nie jest oznaką siły rynku. Przełamanie linii trendu wzrostowego Drugi wykres...
Statua wolności na tle flagi USA

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie CFD na S&P500

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się US500.I czyli CFD na indeks S&P500. Szczególną uwagę zwrócimy na ostatnie wybicie, które doprowadziło do ustanowienia nowego historycznego rekordu. Zastanowimy się czy jest to zapowiedź kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego, czy też mamy do czynienia z ostatnimi podrygami hossy. Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Wieloletnia hossa Pierwszy wykres ma tygodniowy interwał i pokazuje amerykański rynek akcji w długoterminowym horyzoncie czasowym począwszy od okresu sprzed kryzysu 2007 – 2008. Widzimy tu, że straty zostały już dawno nadrobione i każdy nowy szczyt jest historycznym rekordem. Opory nie istnieją. Indeks jest nawet ponad linią poprowadzoną przez poprzednie szczyty. Jeśli istnieją jakieś sygnały ostrzegające przed odwróceniem trendu, to na tym wykresie ich nie widać. Linia poprowadzona...
chińskie lampiony z chińskimi znaczkami

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie USD/JPY – 10 lipca 2017

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się USD/JPY i spróbujemy ustalić najbardziej prawdopodobne scenariusze na najbliższą przyszłość. Przeprowadzimy klasyczną analizę trendów i formacji, wykorzystamy wybrane wskaźniki. Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Głowa z ramionami jako formacja kontynuacji Pierwszy wykres pokazuje kilkanaście ostatnich miesięcy. Widzimy tu przewagę trendu wzrostowego od dołka z lata 2016. W ramach tego trendu od grudnia ubiegłego roku mamy korekcyjny trend spadkowy przebiegający pod czerwoną linią. Ta cała struktura przypomina odwróconą formację głowy z ramionami. Nietypowe jest jednak jej położenie, ponieważ formacje tego typu z reguły występują podczas odwracania trendu. Tutaj natomiast odwrócona RGR występuje jako formacja kontynuacji. Obecnie cena przełamuje czerwoną linię szyi generując sygnał kupna. Czy jest on wiarygodny? Nietypowy kontekst...

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie pszenicy

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się notowaniom pszenicy. Zaczniemy od długoterminowego trendu spadkowego i jego przełamania, które nastąpiło w ostatnich dniach. Następnie przy pomocy wskaźników zbadamy czy wzrost, który spowodował to przełamanie był czymś wyjątkowym, czy też takie wahnięcie w górę zdarzają się często i w związku z tym niewiele znaczą. Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Przełamanie trzyletniej linii W roku 2008 na rynku surowców, w tym pszenicy, nastąpiło pęknięcie bańki spekulacyjnej. Od tamtej pory cena pszenicy znajduje się w trendzie spadkowym. Pierwszy wykres pokazuje cały ten okres w interwale tygodniowym. Szczególnie istotny wydaje się okres od 2014, który obejmuje linia trendu spadkowego. Ta linia właśnie została przełamana. Warto też zwrócić uwagę na poziom 461,75, który...
Kostki z napisem DAX

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie DAX

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się wykresom GER30.I, czyli CFD na niemiecki index DAX. Przeanalizujemy różne horyzonty czasowe, przyjrzymy się ważnym poziomom i wybranym wskaźnikom. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Długoterminowy trend wzrostowy GER30.I znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Każdy lokalny szczyt jest zarazem historycznym rekordem wszechczasów. Poszukajmy więc sygnałów zapowiadających odwrócenie, lub przynajmniej zastanówmy się co mogłoby być takim sygnałem. Na pierwszym wykresie widzimy szczyt z kwietnia 2015 na poziomie 12400. W kwietniu 2017 ten poziom ponownie zadziałał jak opór, więc jego znaczenie zostało potwierdzone. W związku z tym teraz jest to ważne wsparcie. Spadek poniżej tej bariery byłby oznaką słabości. Linie i wstęga Na drugim wykresie oprócz wspomnianego wsparcia mamy dwie linie trendu wzrostowego: zieloną średnioterminową i czerwoną...
klawiatura z klawiszem podpisanym EURUSD

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie EUR/USD – 19 czerwca 107

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się EUR/USD. Prześledzimy trendy w różnych interwałach czasowych, a później przyjrzymy się wskaźnikom. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Wielka głowa z ramionami Zacznijmy od najdłuższego horyzontu czasowego. Pierwszy wykres pokazuje okres od 1997 r. w interwale tygodniowym. Najważniejsza jest wielka formacja głowy z ramionami z czerwoną linią szyi. Przełamanie tej linii i tym samym dopełnienie formacji nastąpiło pod koniec 2014. Tym samym został wygenerowany długoterminowy sygnał sprzedaży. Na podstawie odległości pomiędzy szczytem głowy a linią szyi można oczekiwać spadku w okolice wsparcia ustanowionego przez historyczne minimum na poziomie 0,8227 oznaczone zieloną linią. W tym kontekście trwająca trzeci rok konsolidacja powinna okazać się tylko korektą w trendzie spadkowym, w drodze do wspomnianego wsparcia. W...

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie NASDAQ100

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się NAS100.I, czyli CFD stworzonemu na bazie indeksu NASDAQ100. Prześledzimy trendy w różnych interwałach czasowych, a później przyjrzymy się wskaźnikom. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Hossa jak po sznurku Pierwszy wykres ma miesięczny interwał czasowy i pokazuje całą hossę począwszy od listopada 2008. Wynikają z niego dwie rzeczy. Po pierwsze od początku hossy nie było ani jednej korekty, która zniwelowałaby więcej niż 38,2% poprzedzającego ją ruchu. Oznacza to, że rynek był w tym czasie niezwykle silny. Po drugie oznaczona niebieskim prostokątem trwająca obecnie fala wzrostowa składa się z siedmiu zielonych, wzrostowych świec pod rząd. Od początku hossy był tylko jeden porównywalny przypadek. Chodzi o oznaczoną czerwonym prostokątem falę wzrostową z początku 2009. Wynika...

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie Tesli

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się Tesli. Są dwa powody, dla których warto przyjrzeć się akurat tej spółce. Po pierwsze jej obraz techniczny jest dość klarowny. Po drugie notowania Tesli są jak ognisko soczewki, w którym zbiegają się kwestie nowych technologii, trendów rynkowych i psychologii tłumu. Wykorzystamy klasyczne metody projekcji zasięgu wybicia, linie trendu oraz ichimoku. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Długoterminowy trend wzrostowy Pierwszy wykres ma interwał tygodniowy i pokazuje cały okres notowań od czerwca 2010. Widzimy tu, że od samego początku mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Przez trzy lata, od lutego 2014 do kwietnia 2017 w ramach tego trendu trwała konsolidacja oznaczona niebieskim prostokątem. Ten prostokąt należy traktować orientacyjnie, jako zakreślenie obszaru notowań, a nie...
Pole naftowe na tle zachodzącego słońca

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie ropy WTI – 29 maja 2017

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się ropie. Najpierw popatrzymy na dynamikę trendów jakie panowały na tym rynku w ciągu ostatnich szesnastu miesięcy. Potem poszukamy klasycznych formacji cenowych. Na koniec poszukamy sygnałów generowanych przez wskaźniki. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Pierwszy wykres przedstawia notowania ropy z ostatnich dwóch lat. Najistotniejszy jest okres od dołka ze stycznia 2016. Widać tu trzy prostokąty oznaczające trzy różne fazy w jakich znajdował, lub znajduje się rynek. Pierwszy, niebieski prostokąt obejmuje fazę dynamicznego trendu wzrostowego. Drugi, zielony obejmuje także trend wzrostowy, ale już znacznie mniej dynamiczny. Trzeci, czerwony prostokąt obejmuje średnioterminowy trend spadkowy trwający od szczytu z lutego. Porównanie zielonego prostokąta z niebieskim pokazuje że dynamika trendu wzrostowego znacznie się zmniejszyła. Trudniej zinterpretować czerwony...
sztabki złota

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie złota – 22 maja 2017

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się wykresom złota. Dokonamy klasycznej analizy trendów i formacji, a później przejdziemy do ichimoku i fibo. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Gigantyczny klin Pierwszy wykres, tygodniowy pokazuje sytuację w długoterminowym horyzoncie czasowym. Widać tu, że od szczytu z 2011 cena złota znajduje się w trendzie spadkowym, który przebiega pomiędzy dwiema liniami, czerwoną i zieloną. Te linie się zbiegają, więc cała struktura przypomina klin zniżkujący, czyli formację charakterystyczną dla korekt w trendzie wzrostowym. Szczególnie interesujące wydaje się górne ramię tego klina (czerwone), ponieważ biegnie ono przez cztery punkty zwrotne. W związku z tym przełamanie tej bariery byłoby sygnałem kupna, istotnym zarówno w wieloletnim, jak i w krótszym horyzoncie czasowym. Wspomniana linia obecnie znajduje...
Statua wolności na tle flagi USA

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie CFD na S&P 500

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się amerykańskiemu rynkowi akcji. Przeanalizujemy wykresy US500.I czyli CFD na indeks S&P500 w poszukiwaniu sygnałów odwrócenia trendu wzrostowego. Użyjemy klasycznej analizy wsparć i oporów, linii trendu, oraz RSI i techniki ichimoku. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Trend wzrostowy US500.I znajduje się w trendzie wzrostowym. Niestety dołki tego indeksu nie tworzą dobrej linii trendu. Dobrej, czyli biegnącej przez co najmniej trzy punkty zwrotne. Ta, którą widać na wykresie biegnie przez dwa dołki i nie wiadomo czy faktycznie odzwierciedla panujący na rynku trend, gdyż przez każde dwa punkty można poprowadzić prostą. Dlatego nie wiadomo czy przełamanie tej linii byłoby istotnym sygnałem. Na szczęście na tym samym poziomie, na którym obecnie znajduje się linia,...
klawiatura z klawiszem podpisanym EURUSD

Konfrontacja metod AT na przykładzie EUR/USD

W ramach konfrontacji metod AT przyjrzymy się EUR/USD. Użyjemy klasycznej analizy linii trendu, formacji świecowych oraz przyjrzymy się wpływowi francuskich wyborów. Użyjemy platformy transakcyjnej TMS Direct oferowanej przez TMS Brokers. Fałszywe wybicie Od grudnia 2016 kurs EUR/USD znajduje się w trendzie wzrostowym. Znaczna część tego trendu przebiegała poniżej czerwonej linii. Ta linia z bardzo dużą dokładnością przechodziła przez trzy punkty zwrotne. Dlatego jej przełamanie mogło być uważane za sygnał kupna. Na jego podstawie można było oczekiwać wzrostu porównywalnego z szerokością kanału składającego się ze wspomnianej linii oraz zielonej linii poprowadzonej po dołkach. Dało by to poziom docelowy w okolicach 1,30. Kupuj pogłoski, sprzedawaj fakty Ważnym czynnikiem wpływającym na notowania EUR/USD były wybory prezydenckie we Francji. Perspektywa możliwej wygranej Marine Le Pen spychała notowania w...

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie EUR/GBP

W ramach konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się EUR/GBP. Wykorzystamy klasyczną analizę formacji, wstęgę Bollingera oraz Ichimoku. Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej oferowanej przez TMS Brokers. Głowa z ramionami czy trójkąt? Od połowy 2015 EUR/GBP znajduje się w trendzie wzrostowym. Od pół roku w ramach tego trendu mamy konsolidację, którą można uznać za głowę z ramionami lub za trójkąt w zależności od kierunku wybicia. Przełamanie zielonej linii szyi będzie oznaczało zmianę trendu. Minimalny zasięg spadku w takim razie powinien być porównywalny z odległością pomiędzy szczytem głowy a linią szyi. Daje to poziom docelowy 0,755 pokrywający się ze wsparciem ustanowionym przez dwa lokalne dołki i oznaczonym niebieską linią. O ile przebieg dolnego ograniczenia konsolidacji, lub też linii szyi nie budzi kontrowersji, to górną...
Logo ropy naftowej

Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie ropy

W cyklu artykułów o konfrontacji metod analizy technicznej przyjrzymy się ropie. Jest to jeden z niewielu instrumentów finansowych, które nie zareagowały nagłym skokiem ceny na wynik pierwszej tury wyborów we Francji. Do analizy użyjemy platformy transakcyjnej oferowanej przez TMS Brokers. Długoterminowy klin Najpierw przyjrzymy się długoterminowemu wykresowi ropy. Od lutego 2016 mamy tu przewagę trendu wzrostowego. Pierwsza fala wzrostowa trwała do czerwca 2016. Później nastąpiła korekta, która zniosła niemal dokładnie 50% tego wzrostu. Później nastąpiła druga fala wzrostowa, która jednak była znacznie słabsza od pierwszej i zakończyła się niewiele powyżej szczytu pierwszej. Dlatego na wykresie powstaje wielki klin zwyżkujący. Wybicia z formacji tego typu najczęściej następują dołem. Pojawienie się tej formacji to pierwszy argument za spadkiem w dłuższym horyzoncie czasowym. Krótkoterminowy trend...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację