XTB
Strona główna Tagi Redan

Tag: redan

Redan: Sieć Top Secret może otworzyć kilka nowych placówek w tym roku

Redan liczy, że w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach, poinformował prezes Redanu Bogusz Kruszyński. Spółka wyklucza w obecnej sytuacji przeprowadzenie jakiejkolwiek emisji akcji. Redan: w sieci Top Secret zostanie otworzonych w tym roku kilka nowych sklepów franczyzowych w nowych lokalizacjach "Liczymy, że będzie stopniowo powracać traffic w sklepach i wydaje się, że na chwilę obecną jest to kluczowy czynnik, aby liczyć na wzrost sprzedaży w sklepach i dalszy rozwój sieci. Po naszej stronie wykonaliśmy wszystkie działania, aby zmaksymalizować sprzedaż, nastąpiły zmiany parametrów kolekcji, aby pasowała do obecnych potrzeb klientów, mamy przygotowanych i zmotywowanych pracowników w sklepach. Teraz najważniejsze, aby realnie zaczęło przybywać klientów w sklepach" - powiedział ISBnews Kruszyński. Top Secret chce...

Redan miał 6,26 mln zł straty netto, -0,52 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 36,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan odnotowało 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 36,65 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -0,52 mln zł wobec -18,66 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody razem ze sprzedaży sięgnęły 64,17 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 230,22 mln zł rok wcześniej. "W I półroczu 2020 r. Grupa Redan poniosła stratę na sprzedaży w wysokości - 5 mln zł, co oznacza poprawę wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 7,8 mln zł (bez uwzględnienia danych rynku dyskontowego...

Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 17% r/r do ok. 15 mln zł w VII

Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł i była niższa o 17% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 91 mln zł i była niższa o 39% r/r. Redan: Sprzedaż towarów Top Secret w sierpniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 15 mln zł "W sierpniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Z drugiej strony kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki...

Redan sprzedał 100% udziałów Top Secret Radosławowi Wiśniewskiemu

Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Redan zawarł umowę sprzedaży udziałów w Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego "Redan informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku została zawarta pomiędzy panem Radosławem Wiśniewskim a emitentem umowa sprzedaży 16.728 udziałów w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Top Secret sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129475, NIP: 7272570554, REGON: 473073389 na rzecz kupującego. Udziały zostały sprzedane za cenę w wysokości 10 000 zł. Sprzedane...

Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Rada nadzorcza Redanu powołała jednoosobowy zarząd nowej kadencji na lata 2020-2024 w osobie Bogusza Kruszyńskiego - prezesa, od 26 sierpnia br., tj. dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Redan: Bogusz Kruszyński prezesem spółki "Bogusz Kruszyński został powołany do zarządu spółki poprzedniej kadencji 2016-2020 uchwałą rady nadzorczej z dnia 17 maja 2016 r. Jego dotychczasowy mandat wygaśnie w dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i udzielającego zarządowi absolutorium za 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach

Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej przy dalszym ograniczaniu kosztów centrali i na poziomie grupy, wyniki mają się znacząco poprawić w porównaniu do roku poprzedniego, podała spółka. Redan w perspektywie kolejnych miesięcy oczekuje wzrostu sprzedaży Zarząd spółki Redan w perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki, czytamy w komunikacie. "Oczekujemy, że w skali roku wyniki grupy kapitałowej Redan znacząco się poprawią w porównaniu do roku poprzedniego. Kluczowe znaczenie w zwiększeniu bezpieczeństwa działania naszego biznesu będzie miało także deklarowane przez głównego akcjonariusza Radosława Wiśniewskiego, sfinansowanie zakupu nowej kolekcji do kwoty 10 mln zł. W kolejnych...

Redan miał 9,84 mln zł straty netto, 5,74 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Redan odnotował 9, 84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 23,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje swoje wyniki Strata operacyjna wyniosła 5,74 mln zł wobec 24,21 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,03 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 110,98 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,08 mln zł wobec 5,05 mln zł straty rok wcześniej.

Redan i Radosław Wiśniewski mają list intencyjny dot. sprzedaży Top Secret

Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim, założycielem i większościowym akcjonariuszem Redanu, dotyczący wzajemnej współpracy stron w zakresie zbycia przez Redan 100% udziałów spółki działającej pod firmą Top Secret na rzecz Radosława Wiśniewskiego, podała spółka. Redan podpisał list intencyjny z Radosławem Wiśniewskim "Z postanowień listu intencyjnego wynika, że: strony postanowiły o przystąpieniu do negocjacji handlowych mających na celu uzgodnienie warunków zbycia przez emitenta na rzecz akcjonariusza wszystkich, tj. 16 728 udziałów spółki posiadanych przez emitenta, co stanowi 100% kapitału zakładowego spółki, za łączną cenę 10 000 zł ustaloną zgodnie z wyceną udziałów Top Secret sporządzoną w dniu 14 lipca 2020 r. przez rzeczoznawcę Marcina Kubiczka wg stanu na dzień 31.03.2020 r.; warunkiem zbycia ww. udziałów spółki będzie uzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych,...

Redan: R. Wiśniewski jest gotów sfinansować nową kolekcję Top Secret

Radosław Wiśniewski - akcjonariusz większościowy Redanu, posiadający 45,8% (a wraz z żoną Piengjai Wiśniewską i spółką Ores - 68,2%) głosów na walnym zgromadzeniu - poinformował, że jest gotów zapewnić środki finansowe na sfinansowanie zakupu nowej kolekcji marki Top Secret do wysokości kwoty 10 mln zł, podała spółka. Wiśniewski jest gotów sfinansować nową kolekcję Top Secret "Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza, jego decyzja uwarunkowana jest pozytywnymi decyzjami instytucji finansowych w kwestii przedłużenia finansowania Redan SA i Top Secret Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Redan miał 52,58 mln zł straty netto z dz. kont. w 2019 r.

Redan odnotował 52,58 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r. wobec 58,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Redan podsumowuje wypracowane wyniki Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wyniosła 45,64 mln zł wobec 46,43 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 70,94 mln zł wobec 39,54 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 369,98 mln zł w 2019 r. wobec 555,79 mln zł rok wcześniej. Dotychczas działalność grupy kapitałowej Redan opierała się na dwóch filarach - sektorze modowym, czyli marce Top Secret i segmencie dyskontowym, w którym działa sieć sklepów TXM. Jednak w 2019 r. w wyniku zmiany okoliczności i faktów zgodnie z paragrafem 8 MSSF 10...

Aż 13 spółek z GPW podczas piątkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

13 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Tauron, ATM, Datawalk, Torpol, Vivid Games, KCI, MCI, Oponeo.pl, Triton, Newag, Zastal, Moj oraz Redan. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 19.06 do najmniejszego.  13 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej trzynastki” zanotował Tauron (88,3 mln zł.) a najmniejsze Redan (58,8 tys. zł.).  8 z 13 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Mocne wzrosty na GPW Piątkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim plusie. WIG20 zyskał na zamknięciu 0,67%, a...

Aż 17 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

17 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Tauron, 11 Bit, Ten Square Games, Harper, Newag, Mirbud, Ryvu, INC, Zastal, MOJ, Mediacap, Kogenera, Stelmet, Redan, Rafamet, MLP Group oraz Simple. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 18.06 do najmniejszego.  17 spółek osiągnęło podczas środowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z opisywanej “szczęśliwej czternastki” zanotował Tauron (104,9 mln zł.) a najmniejsze Simple (6,8 tys. zł.).  13 z 17 Spółek w porównaniu z 12-miesięcznym minimum, zyskało po kilkaset procent. Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Mocne wzrosty na GPW Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim...

Udział Redanu w TXM spadnie do 40,48% głosów po podwyższeniu kapitału

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TXM w wyniku zatwierdzenia przyspieszonego postępowania układowego, dojdzie do spadku udziału Redanu w tej spółce do 30,91% kapitału zakładowego i 40,48% głosów na walnym zgromadzeniu, podał Redan. Spadek udziały Redanu w TXM do 40,48% "W wyniku realizacji przyjętych propozycji układowych, w momencie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu TXM, dojdzie w szczególności do podwyższenia kapitału zakładowego TXM o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji części zobowiązań wierzycieli TXM na kapitał własny. Spowoduje to następującą zmianę udziału Redan w TXM: a) udział procentowy emitenta w liczbie akcji posiadanych przez emitenta spadnie z obecnego poziomu 58,7% kapitału zakładowego TXM do 30,91% kapitału zakładowego TXM (obecnie emitent posiada 1 141 346 000 akcji z całkowitej liczby 1 944...

Redan szacuje wartość odpisów aktualiz. na 20,8 mln zł na koniec 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów, Redan szacuje, że łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania będzie wykazana w raporcie finansowym za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł, podała spółka. Redan szacuje wartość odpisów aktualizujących za 2019 rok w kwocie 20,8 mln zł "Łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania Redan wymienionych powyżej wyniesie zatem na 31 grudnia 2019 r. kwotę 87,4 mln zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Redan łączna wartość odpisów aktualizujących wartość aktywów i rezerw na zobowiązania wskazanych w niniejszym raporcie będzie wykazana w kwocie 20,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wymienione powyżej odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową spółek z grupy kapitałowej...

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł, podała spółka. Dofinansowanie dla spółek "Spółki z grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł. Pierwsza transza...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację