Conotoxia
Strona główna Tagi Raport walutowy

Tag: raport walutowy

Ostatnie posiedzenie FED pod przewodnictwem Yellen

Ostatni dzień roboczy stycznia 2018 roku zapisze się na karcie historii jako sesja podczas której odbyło się ostatnie posiedzenie Rezerwy Federalnej pod przewodnictwem Janet Yellen. Rynek nie oczekuje żadnych zmian w parametrach polityki pieniężnej. Decyzji będzie towarzyszył tylko komunikat. Z kolei najnowsze prognozy makroekonomiczne dotyczące gospodarki amerykańskiej zostaną opublikowane w marcu, już pod przewodnictwem Jerome Powell’a. To już w jego rękach będzie prowadzenie takiej polityki pieniężnej, która obok stabilności cen będzie dbała także o podtrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.  W związku z powyższym dużo ważniejszy dla rynku może okazać się dzisiejszy raport ADP odnośnie zatrudnienia w sektorze prywatnym, gdzie konsensus rynkowy zakłada wzrost zatrudnienia w styczniu o 185 tys.  oraz piątkowy oficjalny raport Departamentu Pracy w USA. Dobre odczyty...
Pliki dolarów amerykańskich

Indeks dolara wyhamował spadki

Bieżący tydzień na rynkach obfituje w ważne dane zarówno z amerykańskiej, jak i europejskiej gospodarki. Dziś zostaną opublikowane dochody i wydatki Amerykanów oraz grudniowy bazowy odczyt wskaźnika PCE. Miary inflacji są w szczególności istotne dla Fed, gdyż wyższa presja inflacyjna będzie stanowiła argument za dalszym zacieśnianiem polityki monetarnej w USA. W środę już ostatni raz przed przewodnictwem Janet Yellen Rezerwa Federalna podejmie decyzję o stopach procentowych, gdzie zgodnie z konsensusem rynkowym nie zmieni się koszt pieniądza w USA. Gro uwagi będą przyciągały natomiast dane z amerykańskiego rynku pracy, gdzie oczekuje się kolejnego solidnego raportu za styczeń. Z kolei ze strefy euro zostanie opublikowany wstępny odczyt PKB za IV kwartał, gdzie rynek spodziewa się kolejnych dobrych danych z tamtejszej gospodarki....

Czy dolar złapie dziś oddech?

Zgodnie z konsensusem rynkowym decyzją Europejskiego Banku Centralnego na styczniowym posiedzeniu stopy procentowe zostały utrzymane na niezmienionym poziomie. Taki stan rzeczy ma się utrzymać przez dłuższy czas, który z pewnością będzie przekraczał horyzont czasowy programu QE. W ramach niestandardowej polityki monetarnej w dalszym ciągu realizowany będzie program zakupu aktywów na poziomie 30 mld euro miesięcznie co najmniej do końca września 2018 roku. Podczas konferencji prasowej Mario Draghi stwierdził, że Rada Prezesów EBC była zaskoczona reakcją rynków na zapiski z grudniowego posiedzenia banku i podkreślił, że wychodzenie z luźnej polityki pieniężnej będzie stopniowe. Niemniej pierwsze zmiany w polityce komunikacyjnej tzw. forward guidance mogą pojawić się już w marcu przy okazji najnowszych projekcji makroekonomicznych. Ponadto Draghi odniósł się również do kursu...

EUR mocne w oczekiwaniu na czwartkową decyzję EBC

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym najprawdopodobniej EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Tym samym główna stopa operacji refinansujących zostanie utrzymana na poziomie 0,00% a stopa depozytowa na poziomie -0,40%. Co prawda w grudniowych notatkach z posiedzenia EBC znajduje się stwierdzenie, że zmiany w komunikacji mogą pojawić się już na początku tego roku, jednakże styczeń wydaje się zbyt wczesnym terminem. Najprawdopodobniej EBC będzie chciał ocenić wpływ silnego euro na gospodarkę, zanim zdecyduje się na zmiany w forward guidance. W związku z powyższym istotne dla zmienności EUR mogą okazać się wszelkie komentarze dotyczące kursu walutowego. Aktualnie bowiem  euro względem dolara znajduje się na poziomie po raz ostatni zanotowanym w grudniu 2014 roku. Twierdzenie, że stopy procentowe...

Wstępne odczyty PMI wspierają euro

Początek środowej sesji przynosi wstępne odczyty wskaźników aktywności gospodarczej w Europie. W związku z obserwowanym ożywieniem koniunktury w strefie euro i solidnymi grudniowymi odczytami, dzisiejsze dane także nie rozczarowały. Po wczorajszym wyższym niż zakładał konsensus rynkowy wskazaniu indeksu ZEW z Niemiec, dzisiaj mieliśmy także solidne odczyty z tamtejszej gospodarki. Indeks PMI dla sektora przemysłowego co prawda spadł do 61,2 pkt. z 63,3 pkt., jednakże w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej bariery 60 pkt. Z kolei niemiecki indeks PMI dla sektora usług wzrósł powyżej oczekiwań do poziomu 57,0 pkt. w styczniu z 55,8 pkt. w poprzednim okresie. Podobną tendencję można było zaobserwować w całej strefie euro, gdzie indeks PMI dla przemysłu spadł do 59,6 pkt. z 60,6 pkt. a jego...
Mario Draghi, ECB, EBC, Comparic.pl

Kolejne głosy z EBC za zakończeniem QE

Początek tygodnia przyniósł dalszą aprecjację europejskiej waluty, która generalnie ponownie zaczęła silniej zyskiwać na wartości po publikacji minutek z grudniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego wskazujących na potrzebę zmiany retoryki banku w związku z obserwowaną ekspansją gospodarczą strefy euro. Wczoraj z kolei pojawiły się kolejne głosy z EBC opowiadające się za zakończeniem programu QE jeszcze w tym roku. Tym razem Ardo Hansson, szefa Banku Estonii stwierdził, że EBC mógłby zakończyć skup aktywów w „jednym posunięciu” zaraz po wrześniu tego roku pod warunkiem, że ścieżka wzrostu gospodarczego i inflacji będzie rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami. W opinii Hannson’a obserwowana aprecjacja euro nie stanowi zagrożenia dla perspektyw inflacji.  Wczorajsza wypowiedź jest zgodna z głosami innych jastrzębich członków EBC wskazujących na potrzebę zmiany...

EUR/USD powyżej 1,22 pierwszy raz od kilku lat

Sytuacja na rynkach pozostaje dość stabilna na początku bieżącego tygodnia. Amerykanie świętują Dzień Lutera Kinga. Dziś zostaną opublikowane dane o bilansie płatniczym i finalne dane odnośnie wskaźnika CPI w Polsce, natomiast w kolejnych dniach poznamy istotne publikacje zza granicy. We wtorek dowiemy się więcej o poziomie inflacji w Wielkiej Brytanii, która utrzymuje się od kilkunastu miesięcy powyżej celu inflacyjnego Banku Anglii i stanowiła argument do podwyżki stóp procentowych. W środę zostaną opublikowane dane inflacyjne w strefie euro mające kluczowe znaczenia dla Europejskiego Banku Centralnego w obliczu wzrostu oczekiwań odnośnie zakończenia programu QE jeszcze w tym roku oraz obserwowanej ekspansji gospodarczej w Eurolandzie. Ponadto Bank Kanady podejmie decyzję odnośnie stóp procentowych, gdzie po ostatnich bardzo dobrych publikacjach z tamtejszej gospodarki...
flaga USA

Czy dane z USA pomogą dolarowi?

Ostatnia sesja tego tygodnia przyniesie istotne dane z gospodarki amerykańskiej dotyczące inflacji CPI. Oprócz kondycji rynku pracy w USA duże znaczenie dla przyszłych decyzji Fed odnośnie kształtowania się stóp procentowych będzie miał właśnie poziom tego wskaźnika. Konsensus rynkowy zakłada, że w grudniu inflacja CPI spowolniła do 2,1% z 2,2%, natomiast jej bazowy odpowiednik ustabilizował się na poziomie 1,7% r/r utrzymując się w dalszym ciągu poniżej celu inflacyjnego. Preferowaną przez Fed miarę inflacji – wskaźnika bazowy PCE poznamy dopiero pod koniec stycznia. Ponadto zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej, które  raczej nie powinny rozczarować przy utrzymującym się wciąż solidnym popycie konsumpcyjnym ze strony Amerykanów. To jednak może okazać się niewystarczające,  by wyhamować widoczną presję na dalsze osłabianie się waluty amerykańskiej....
tablet z danymi

Minutki EBC w centrum uwagi

Wydarzeniem dzisiejszego dnia będzie publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. Przypomnę, iż w grudniu EBC nie zmienił stóp procentowych i potwierdził, że od stycznia tego roku w ramach programu QE będą skupowane aktywa o wartości 30 mld EUR, przynajmniej do końca września 2018 roku. Bank podwyższył prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach 2018-2019 orz projekcję inflacji na 2018 roku. Ograniczona presja inflacyjna w strefie euro stanowiła argument dla gołębiej frakcji w EBC za potrzebą utrzymania luźnych warunków w polityce pieniężnej pomimo wyraźnych oznak ekspansji gospodarczej. Minutki powinny być wskazówką odnośnie tego czy układ sił w obozie jastrzębi i gołębi uległ zmianie. Grudniowe dane o inflacji CPI w strefie euro nie wskazują jednak na rychłą...
tablet z danymi

RPP raczej nie zaskoczy

Początek środowej sesji przynosi lekkie odreagowanie wczorajszego umocnienia waluty amerykańskiej, która zyskiwała na wartości do większość walut poza JPY. Od wczoraj obserwujemy silne spadki na parze USD/JPY, co ma związek z informacjami, że Bank Japonii (BoJ) zdecydował się na zmniejszenie zakupów długoterminowych obligacji. Rozbudziło to spekulacje odnośnie tego, że być może BoJ śladem innych banków centralnych zdecyduje się na zacieśnianie polityki pieniężnej jeszcze w tym roku, Wydaje się to jednak mało prawdopodobne mając na uwadze niską presję inflacyjną. Notowaniom USD/JPY udało się zejść poniżej 200-okresowej średniej EMA w  skali D1 i wyjść dołem z ostatniego zakresu wahań 112,00-113,70. Niższe poziomy cenowe powinny być już wkrótce bardzo atrakcyjne dla strony popytowej na tej parze mając na uwadze utrzymujące się wciąż...
ccf forex wiadomosci comparic pieniądze usd money

Indeks dolara odrabia straty – DXY

Początek roku przyniósł wyhamowanie spadków na indeksie dolara, który wybronił ważne wsparcie w rejonie 91,50 pkt. Wsparciem dla USD mogły okazać się wczorajsze wypowiedzi Johna Williamsa – szefa oddziału Fed w San Franscisco, który stwierdził, że stopy procentowe w USA mogą wzrosnąć trzykrotnie w tym roku. Ponadto jego zdaniem na korzyść wzrostu gospodarczego powinna oddziaływać przegłosowana w zeszłym roku ustawa podatkowa. Z kolei mniej optymistycznie odnośnie tempa wzrostu kosztu pieniądza wypowiadał się Raphael Bostic. W opinii nowego szefa oddziału Fed w Atlancie zacieśnianie polityki pieniężnej powinno być kontynuowane w tym roku, jednakże w wolniejszym tempie niż w 2017 roku, pod warunkiem dalszego wzrostu gospodarczego i inflacji. W każdym bądź razie bazowym scenariuszem dla Fed pozostaje dalsze stopniowe zacieśnianie polityki...

Słabsze NFP mogą opóźnić decyzję o kolejnych podwyżkach w USA

W bieżącym tygodniu uwaga rynków będzie koncentrowała się wokół danych o inflacji. Przede wszystkim dowiemy się, jak w grudniu kształtowała się dynamika cen w takich dużych gospodarkach jak Chiny czy USA.  Ponadto wobec utrzymującej się dywergencji między polityka pieniężną Rezerwy Federalnej a Europejskiego Banku Centralnego warto zwrócić uwagę także na zapiski z ostatniego posiedzenia EBC. Najprawdopodobniej oczekiwania dotyczące kształtowania się inflacji bazowej będą kluczowe dla terminu zmian w polityce monetarnej strefy euro. Ponadto ten tydzień obfituje w wiele wystąpień członków FOMC (dzisiaj głos zabierze Bostic i Williams), co powinno zaowocować komentarzami dotyczącymi oceny grudniowego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Na rynku krajowym o stopach procentowych będzie decydowała Rada Polityki Pieniężnej – nie należy spodziewać się niespodzianek, gdyż ostatni słabszy...
Dolary ściśnięte w ręce

Noble Markets: Ważne dane w piątkowym kalendarzu

Końcówka bieżącego tygodnia obfituje w szereg ważnych publikacji. Piątkową sesję rozpocznie wstępny odczyt inflacji CPI ze strefy euro, gdzie konsensus rynkowy zakłada wyhamowanie indeksu CPI do 1,4% z 1,5% w skali roku oraz przyśpieszenie jego bazowego odpowiednika do 1,0% z 0,9% r/r. Inflacja bazowa w dalszym ciągu pozostaje niska, co stanowi argument dla Europejskiego Banku Centralnego za prowadzeniem luźnej polityki monetarnej i skupianiu się na podtrzymaniu obserwowanego ożywienia gospodarczego w strefie euro. Z Kanady poznamy dane z rynku pracy dotyczące zarówno stopy bezrobocia, jak i zatrudnienia. Obserwowana w ostatnim czasie słabość dolara i dobre publikacje z tamtejszej gospodarki doprowadziły notowania USD/CAD w okolice 1,2500. Wydarzeniem dnia będzie natomiast publikacja oficjalnego raportu z rynku pracy w USA. Konsensus rynkowy zakłada, że...
NFP z amerykańskiego rynku pracy

USD słaby w przeddzień publikacji NFP

W przeddzień publikacji oficjalnego raportu z amerykańskiego rynku pracy rynki będą koncentrowały się na danych napływających z gospodarki amerykańskiej. Dzisiaj przede wszystkim poznamy grudniowy raport ADP odnośnie zatrudnienia w sektorze prywatnym, gdzie konsensus rynkowy zakłada solidny wzrost zatrudnienia na poziomie 190 tys. Ponadto poznamy liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych, która nabiera większego znaczenia przed publikacją danych NFP. W dalszym ciągu jednak utrzymuje się słaby sentyment do waluty amerykańskiej, którego nie poprawił wczorajszy wyższy od oczekiwań odczyt indeksu ISM dla przemysłu, który wzrósł w poprzednim miesiącu do 59,7 pkt. z 58,2 pkt. ani dość jastrzębi wydźwięk zapisków z grudniowego posiedzenia FOMC, z którego wynikało, że większość członków tego gremium opowiada się za dalszą stopniową normalizacją polityki pieniężnej. Przypomnę, że w grudniu...

Dolar amerykański pozostaje w odwrocie

Skrócony, poświąteczny tydzień charakteryzuje się słabością waluty amerykańskiej. Indeks dolara testował wczoraj rejon 92,50 pkt., natomiast już dzisiaj notowania tego instrumentu znajdują się poniżej lokalnego dołka z 27.XI. tego roku i kierują się w okolice okrągłego poziomu 92,00 pkt. Osłabienie dolara idzie w parze ze spadkiem rentowności amerykańskich obligacji. Ponadto najważniejsza publikacja wczorajszego dnia – indeks Conference Board (CB) – rozczarowała. W grudniu nastroje amerykańskich konsumentów pozostawały nieco słabsze niż oczekiwał tego rynek- wskaźnik CB spadł bowiem do poziomu 122,1 pkt. wobec 128,6 pkt. zanotowanych miesiąc wcześniej. Dzisiaj z kolej z USA poznamy tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych i grudniowy odczyt indeksu Chicago PMI. Na uwagę dziś zasługuje siła waluty japońskiej. W trakcie sesji azjatyckiej została opublikowana seria danych...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację