XTB
Strona główna Tagi Przegląd GPW

Tag: przegląd GPW

GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Ropczyce, Unimot, Krezus

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Ropczyce – nowe akcje serii D i E Zarząd GPW podjął 23 października decyzję o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki Ropczyce. Zarząd GPW stwierdził w uchwale, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest: 460 137 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda, 1 946 517 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wstępne szacunkowe dane kwartalne Unimot Zarząd...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – JSW, Energa, Altus 

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. JSW przekazuje informacje o działalności operacyjnej w III kwartale  22 października Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przekazał informacje dotyczące działalności Grupy Kapitałowej JSW w III kwartale tego roku.   Ogółem produkcja węgla wyniosła 3,37 mln ton, a koksu 0,84 mln ton. W poniższej tabeli znajdują się szczegóły (zrzut ekranu z dokumentu opublikowanego przez Spółkę):  Szacunkowe wyniki Grupy Energa za III kwartał i 9 miesięcy 2018 roku  Zarząd Energa podał do wiadomości publicznej wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał oraz 9...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – PGNiG, LC Corp 

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. PGN opóźnia publikację raportu kwartalnego  W piątek Zarząd PGNiG poinformował o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał. Pierwotnie miał być on opublikowany 14 listopada, data została przesunięta na 21 listopada.   W zeszłym tygodniu informowaliśmy również o zawarciu przez Spółkę umów długoterminowych na dostawę gazu skroplonego.  LC Corp emituje niezabezpieczone obligacje kuponowe  Zarząd LC Corp poinformował o emisji dwuletnich i czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu. Ich łączna wartość nominalna wynosi 100 mln zł – 66 mln zł dla...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Bank Millennium, Orbis, Esotiq & Henderson 

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Bank Millennium z wyższym ratingiem   18 października Zarząd Banku Millennium otrzymał informację od agencji ratingowej Moody’s o podwyższeniu ratingów depozytowych Banku do Baa2/Prime-2 z Baa3/Prime-3.   Rating baseline credit assessment (BCA) i adjusted BCA zostały podwyższone do ba1 z ba2 oraz długoterminowy rating Counterparty Risk Assessments (CR Assessment) został podwyższony do Baa1(cr) z Baa2(cr) i długoterminowy rating Counterparty Risk Ratings (CRR) do Baa1 z Baa2.   Moody's potwierdził poziom Prime-2(cr) dla ratingu short-term CR Assessment oraz poziom Prime-2 dla ratingu short-term CRR.  Perspektywa długoterminowych ratingów depozytowych pozostaje pozytywna.  Orbis publikuje informacje o przychodach w okresie styczeń-wrzesień 2018  W celu jednoczesnego poinformowania akcjonariuszy o przewidywanych przychodach Orbis...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Alior, Pekao, Polenergia

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Zmiany w zarządzie Alior  17 października Katarzyna Sułkowska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Alior Bank S.A. Rada Nadzorcza spółki przyjęła rezygnację i wyraziła podziękowania za ogromny wkład w budowaniu pozycji rynkowej Banku.  Jednocześnie powołano w skład Zarządu Krzysztofa Bachty i powierzono mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku kierującego pracami Zarządu do czasu uzyskania zgody KNF na powołanie go na Prezesa Zarządu Banku.   Krzysztof Bachta to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym w Polsce. Bezpośrednio przed nominacją ze strony Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – LiveChat, PGNiG, Amica 

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. LiveChat powołuje Radę Nadzorczą na nową kadencję  16 października miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LiveChat Software S.A., podczas którego wybrano Radę Nadzorczą na nową kadencję. W jej skład zostały powołane następujące osoby:   Maciej Jarzębowski  Marta Ciepła  Jakub Sitarz  Marcin Mańdziak  Michał Markowski  Wśród obecnych akcjonariuszy znajdowali się między innymi Mariusz Ciepły (15,27% akcji), Maciej Jarzębowski (11,69%), Jakub Sitarz (11,70%), Maciej Jarzębowski (11,70%) oraz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (10,56%). Łącznie reprezentowanych było 15 055 666 akcji, co stanowi 58,47% udziałów spółki.   PGN zawiera umowy na dostawy gazu...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Pekao, Idea Bank, Best

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Nowy rating kredytowy Pekao 15 października agencja ratingowa S&P Global Ratings poinformowała Bank Pekao o przeprowadzeniu ocen ratingowych spółki. Dokonano ich po podwyższeniu 12 października oceny długookresowej Polski z BBB+ do A-. Ocenę Ratingu Krajowego Emitenta dla Banku (ICR) utrzymano na następujących poziomach: Ocena długoterminowa: BBB+ Ocena krótkoterminowa: A-2 Perspektywa ocen: stabilna Ocena samodzielna: bbb Stabilne perspektywy Banku stanowią odzwierciedlenie stabilnej perspektywy ocen PZU S.A., będącego największym akcjonariuszem spółki oraz największym ubezpieczycielem w Polsce. Ocenę długookresową Ratingu Kontrahenta (RCR) podwyższono...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji z GPW – BGŻ BNP Paribas, LC Corp, AmRest

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. BGŻ BNP Paribas spełnia wszystkie warunki dotyczące nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że 11 października spełniły się lub odstąpiono od wszystkich warunków realizacji podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”). Wydzielono majątek RBPL, przeniesienie go na Bank nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z podziałem przez sąd rejestrowy. Szacuje się, że nastąpi to 31 października. Umowa transakcyjna Banku z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas...
GPW sesja z dzwonkiem

Poranny przegląd GPW – Ciech, Polenergia, Neuca

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Ciech – porozumienie ze strategicznym dostawcą solanki W dniu 10 października Ciech zawarł trójstronne porozumienie ze spółką zależną CIECH Soda Polska oraz Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino”. IKS Solino jest strategicznym dostawcą solanki, która następnie jest przerabiana przez spółkę zależną. Przedmiotem porozumienia jest budowa przez IKS Solino rurociągu solankowego, który będzie łączył zbiornik należący do spółki w Inowrocławiu z zakładem produkcyjnym CIECH Soda Polska w Janikowie. IKS Solino zobowiązał się do wybudowania Łącznika do 30 czerwca 2021 roku. Łącznik zwiększy...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji z GPW – KRUK, Monnari, mBank

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. KRUK emituje prywatne obligacje i podaje informacje o stanie posiadanych wierzytelności 9 października Zarząd KRUK podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AE3. Spółka wyemituje nie więcej niż 35 000 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Termin wykupu przypadnie na 60 miesięcy od daty przydziału. Oprocentowanie będzie wypłacane co 3 miesiące. Zaoferowane będą w trybie oferty prywatnej. Ponadto KRUK podaje informację o wartości nakładów na wierzytelności oraz spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wierzytelności. Dane za III kwartał...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji z GPW – Ropczyce, Selvita, LC Corp

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego RPC Zarząd Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. poinformował, że 8 października Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki. W wyniku tego do obiegu trafi 460 137 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł oraz 1 946 517 akcji zwykłych na okaziciela serii E, również o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Zatwierdzony prospekt emisyjny zostanie opublikowany 11.10.2018 na stronie internetowej Spółki. Znacząca umowa na badania kliniczne Selvita W dniu 8 października Selvita S.A. zawarła umowę ramową z...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd informacji z GPW – Dino Polska, Altus TFI, CI Games

Przegląd informacji z GPW to nowy cykl artykułów, w którym przyjrzymy się najważniejszym informacjom z polskiego rynku akcji. Skupimy się przede wszystkim na informacjach opublikowanych po zakończeniu poprzedniej sesji. Wpisy będą zamieszczane wczesnym rankiem, żeby każdy mógł być na bieżąco jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Dino szybciej opublikuje raport kwartalny Zarząd Dino Polska poinformował o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał tego roku. Publikacja nastąpi 8 listopada, podczas gdy pierwotne założenia ustaliły datę na 13 listopada. Ponadto spółka zdecydowała o powołaniu dwóch członków Zarządu na kolejną kadencję. Szymon Piduch pozostanie Prezesem Zarządu, a Michał Krauze jego członkiem. Obaj są pracownikami Grupy Dino Polska od 2002 roku. Szymon Piduch pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2010 roku. Michał Krauze wchodzi w skład...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację