AVA Trade
Strona główna Tagi Protektor

Tag: protektor

Protektor miał 2,07 mln zł straty netto, 2,25 mln zł straty EBIT w II kw. 2020 r.

Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 2,07 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r. Strata operacyjna wyniosła 2,25 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,72 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 24,63 mln zł rok wcześniej. "Wydarzeniem bez precedensu w minionym półroczu był wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19) i wprowadzenie kwarantanny na niemal wszystkich rynkach, na których działa grupa, w wyniku czego nastąpił spadek poziomu przychodów ze sprzedaży o 20% r/r. Zanotowaliśmy także okresowe pogorszenie się efektywności kosztowej w zakładach produkcyjnych grupy spowodowane przestojem powstałym w związku...

Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Protektora zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., w wysokości 1,19 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z uchwał. Protektor zadecydował o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r.,  w całości na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki za rok 2019, w wysokości 1 187 066,64 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy (pozycja zyski zatrzymane)" - czytamy w uchwale. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100...
Kurs euro do złotego EURPLN 6 czerwca 2019

Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

Protektor zakłada powrót do regularnych wypłat dywidendy począwszy od 2021 roku, o ile uda się zrealizować założony w strategii na lata 2020-2023 scenariusz bazowy, poinformował prezes Tomasz Malicki. Mimo niepewności, Protektor planuje wrócić do wypłat dywidendy Na tym etapie za wcześnie jest na konkretne deklaracje z uwagi na dużą niepewność związaną z wpływem COVID-19. Niemniej, jeśli zrealizujemy scenariusz bazowy naszej strategii, to chcielibyśmy począwszy od 2021 roku powrócić do regularnych wypłat dywidendy - powiedział Malicki, cytowany w komunikacie. Przyjęty w strategii scenariusz bazowy opiera się na założeniu, że sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie zacznie się stabilizować od początku 2021 r., a spadek sprzedaży obuwia w związku z pandemią COVID-19 potrwa do IV kw. 2020 r. Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w...
money, pieniądze, Comparic

Strategia Protektora zakłada zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł do 2023 r.

Protektor przyjął strategię na lata 2020-2023, która w wariancie bazowym zakłada m.in. zwiększenie przychodów do ok. 180 mln zł i poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14% w 2023 r., podała spółka. Środki ochrony osobistej i inteligentna odzież mają stanowić do 20% udziału w całkowitych przychodach ze sprzedaży. Nakłady inwestycyjne na wszystkie działania rozwojowe osiągną poziom do 20 mln zł w aktualnej perspektywie strategicznej. Protektor ustawia sobie kolejne cele "Długofalowe cele strategii Protektor S.A. dla wariantu bazowego zakładają do 2023 roku: 1. transformację Grupy Protektor ze statycznego producenta i dystrybutora w dynamiczną i innowacyjną firmę działającą w segmencie personal protective equipment (PPE) 2. dywersyfikację źródeł przychodów, nowe segmenty produktowe tj. środki ochrony osobistej i inteligentna odzież, będą stanowiły do 20% udziału w...

Protektor chce wprowadzić nową linię dla przemysłu lekkiego na przeł. III/IV kw.

Protektor chce wprowadzić na rynek nową linię dla przemysłu lekkiego na przełomie III i IV kw. br, poinformował prezes Tomasz Malicki. Protektor planuje się rozwijać pomimo kryzysu Mając na uwadze fakt, iż DNA Grupy Protektor to obuwie i najważniejszym elementem determinujących rozwój jest kolekcja postanowiliśmy, iż jednymi z nielicznych elementów, dla których budżet nie będzie skorygowany, to rozwój naszej kolekcji. Na przełomie Q3 i Q4 chcemy wprowadzić na rynek całkowicie nową linię dla przemysłu lekkiego - linię opartą o nowe zasady projektowania i wizerunku marki - napisał Malicki w komentarzu do wyników za I kw. 2020 r. Prezes wskazał, że pomimo dobrego początku roku, końcówka pierwszego I kw. przyniosła spółce nadzwyczajną sytuację rynkową, którą trudno było przewidzieć. Rok 2020 to bezprecedensowy czas, nie tylko...

Protektor miał 0,86 mln zł zysku netto, 2,67 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Protektor odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 0,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 0,86 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 2,67 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA w I kwartale 2020 roku wyniosła 4 mln zł (+32,1% r/r). "Na podkreślenie zasługuje fakt poprawy wyniku na poziomie EBIT, który w pierwszym kwartale osiągnął poziom 2,7 mln zł, co oznacza wzrost o 31% w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku. Jest to drugi kwartał z rzędu, w którym Grupa osiągnęła znaczącą poprawę na poziomie zysku z działalności operacyjnej. Wzrost rentowności to w głównej mierze efekt poprawy...

Tomasz Malicki został ponownie powołany na stanowisko prezesa Protektora

Rada nadzorcza Protektora powołała Tomasza Malickiego w skład zarządu na funkcję prezesa zarządu nowej kadencji, podała spółka. Brak zmian w zarządzie Protektora "Pan Tomasz Malicki w swojej karierze zawodowej związany był zarówno z międzynarodowymi, jak i z polskimi firmami. Współpracował z firmą Adidas, Ecco, Gino Rossi oraz Geox. Realizowane projekty dotyczyły EMEA. Jako ekspert wiodący oceniał również wnioski o dofinansowanie w projektach unijnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" - czytamy w komunikacie. Malicki jest prezesem zarządu Protektora od 1 sierpnia 2019 r. Ponadto w osobnym komunikacie spółka poinformowała, że rada nadzorcza powołała Mariusza Drużyńskiego w skład zarządu spółki na funkcję członka zarządu nowej kadencji. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa....

Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Protektor odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 1,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Protektor odnotował 0,49 mln zł starty w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 3,05 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,72 mln zł w 2019 r. wobec 104,23 mln zł rok wcześniej. "Pozytywne tendencje wprowadzonych korekt funkcjonowania firmy zaobserwowaliśmy już w IV kwartale 2019 roku. Po pierwsze, w ujęciu jednostkowym spółka Protektor S.A. uzyskała w tym okresie wzrost sprzedaży do odbiorców zewnętrznych na poziomie 50% r/r. Po drugie, poprawie uległa rentowność sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym marża brutto na sprzedaży w całym 2019 roku wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu...

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto

Protektor ma umowę na dostawę masek ochronnych za 6,42 mln zł netto, podała spółka. Protektor dostarczy maski jednokrotnego użytku "Na mocy zawartych umów spółka wytworzy, a następnie dostarczy periodycznie w okresie drugiego półrocza 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Całkowite wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umów wynosi łącznie 6 420 000 zł netto, z zastrzeżeniem, iż może ono ulec obniżeniu w stosunku do jeszcze niewyprodukowanych produktów w przypadku, gdy emitent pozyska w trakcie trwania umów materiały do produkcji produktu w cenach jednostkowych niższych przynajmniej o 10% od cen bieżących" - czytamy w komunikacie. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie:...

Protektor dostarczy maseczki ochronne warte 1,76 mln zł dla ARP

Protektor zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na dostawę masek ochronnych o wartości 1 764 000 zł netto, podała spółka.  Spółka będzie utrzymywała zdolność wytwarzania masek o liczbie 2 500 000 sztuk miesięcznie przez 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia wygaśnięcia umowy. Maski ochronne towarem pierwszej potrzeby "Na mocy umowy spółka wytworzy oraz dostarczy do dnia 30 czerwca 2020 r. maski ochronne jednorazowego użytku. Wynagrodzenie spółki należne z tytułu prawidłowej realizacji umowy wynosi łącznie 1 764 000 zł netto, chyba że ARP skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu w stosunku do nadwyżek produktu wyprodukowanych ponad ustalone w umowie ilości. Ponadto po wyczerpaniu kwoty łącznego wynagrodzenia, ARP może złożyć oświadczenie o kontynuacji umowy na dotychczasowych warunkach" - czytamy w komunikacie. Protektor jest...

Dywidenda = zysk? Tydzień zmian w Portfelu Dywidendowym

Podczas ostatnich pięciu sesji Portfel Dywidendowy zanotował spadek o 0,82%. Główne warszawskie indeksy także poruszały się ze zmiennym szczęściem. Najmocniejszym z nich, zgodnie z ubiegłotygodniowymi przewidywaniami był MWIG40. Wskaźnik obrazujący zachowanie się spółek o średniej kapitalizacji wzrósł o 1,08%, a do maksimów z przełomu lutego i marca pozostało mu mniej niż 1,5%. Inne indeksy zachowywały się już znacznie gorzej. SWIG80 stracił na przestrzeni tygodnia 0,45%, a WIG20 aż 0,99%. Na wykresie prezentującym poziom zysku Portfela Dywidendowego widzimy, że praktycznie cała kwota zarobiona w poprzednim tygodniu została oddana podczas ostatnich pięciu sesji. Ostatecznie spadek ten wyniósł 68 złotych. Ostatni tydzień to też zmiany wśród komponentów Portfela Dywidendowego. W artykule opublikowanym w środę napisałem, że żegnamy się (przynajmniej chwilowo) z Euro-taxem, a Portfel zostanie zasilony Eurotelem....

Dywidenda = zysk? Inwestujemy wolną gotówkę?!

W ostatnim  wpisie z cyklu Dywidenda = zysk? wskazywałem, że Portfel Dywidendowy składa się w przeszło 12% z gotówki, którą chciałbym przeznaczyć na zwiększenie jego zaangażowania w akcje. Analizowałem możliwości zwiększenia udziałów w którejś z posiadanych już spółek. Sprawdzałem ostatnie raporty okresowe i doszedłem do wniosku, że jednak wprowadzę do Portfela Dywidendowego akcje jakiejś nowej spółki. Na początek przynajmniej jednej. Równocześnie chcę zrealizować zysk z innej posiadanej spółki. Analizie poddałem spółki wskazane 22 maja przez WolfOfGPW pod artykułem zatytułowanym Dywidenda = zysk? W oczekiwaniu na wypłatę dywidendy sprzedajemy!. Napisał on: Ze względu na nasze zaangażowanie w Echo Investment odstąpiłem (przynajmniej na razie) od analizy Dom Development. Są to spółki z tej samej branży i zakup Dom Development mógłbym rozpatrzyć w momencie...

Dywidenda = zysk? Sezon wyników trwa w najlepsze

W Portfelu Dywidendowym mamy aktualnie siedem spółek, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z swoimi akcjonariuszami. Zdobyte w ten sposób fundusze są do tej pory tylko niewiele niższe niż wynosi jedna miesięczna wpłata do portfela. W kalendarzu mamy późną jesień więc giełdowe spółki przekazują do publicznej wiadomości informacje o swoich osiągnięciach w miesiącach letnich. Raport za III kwartał udostępniła już GPW. Pochylił się już nad nim mój redakcyjny kolega, który w przystępny sposób przybliżył silne oraz słabe strony działalności GPW w ostatnim kwartale. Po trzech kwartałach i założeniach opartych na doświadczeniach z poprzednich lat można zaczynać spekulować na temat wysokości dywidendy za rok obrotowy 2016. W przypadku GPW przyjęto: W IV kwartale zostanie wypracowany zysk nie mniejszy niż w analogicznym okresie roku...

Dywidenda = zysk? Dlaczego pożegnaliśmy się dziś z Protektorem?

Podczas dzisiejszej sesji poprzez stronę Gospodarka24 poinformowałem o złożeniu zlecenia sprzedaży posiadanego pakietu akcji Protektora. Informacja pojawiła się też w grupie Zyskowna Strona Giełdy. Wielu czytelników może być zaskoczonych taką właśnie decyzją na kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy. Podział zysku wypracowanego przez spółkę w roku 2015 ma nastąpić 26 września. Żeby brać w nim udział należałoby posiadać akcje na zamknięciu czwartkowej sesji. My dziś z tego zrezygnowaliśmy, bo zlecenie niewiele po złożeniu zostało zrealizowane. Akcje Protektora kupiliśmy 25 lipca. Na cały pakiet wydaliśmy wtedy (łącznie z prowizją) 498,88 zł. Dziś, czyli po niecałych dwóch miesiącach wszystkie zostały sprzedane za kwotę 563,64 zł (po zapłaceniu prowizji dało to 560,64 zł). Na operacji zyskaliśmy 61,76 zł, czyli ponad 12% zainwestowanej kwoty....

Przed zamknięciem. Oponeo.pl [OPN], Polimex-Mostostal [PXM], Protektor [PRT]

Oponeo.pl Kurs Oponeo znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym od wiosny 2013 r. Przez kilka ostatnich miesięcy mieliśmy do czynienia z korektą w tym trendzie. Dzisiaj nastąpiło przełamanie zielonej linii trendu spadkowego. Jest to pozytywny sygnał. Na podstawie amplitudy wahań pod przełamaną linią można oczekiwać wzrostu do około 40 zł. Poziom ten oznaczono niebieską linią. Po drodze znajduje się szczyt na poziomie 37 zł stanowiący najbliższy opór oznaczony czerwoną linią. Polimex-Mostostal Kurs Polimexu przełamał linię trendu spadkowego generując pozytywny sygnał. Wiarygodność sygnału zwiększa to, że linia przechodziła przez cztery punkty zwrotne. Najbliższy opór na poziomie 4,45 zł oznaczono czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest niedawny dołek na poziomie 3,36 zł oznaczony zieloną linią. Protektor Kurs Protektora wybił się górą z konsolidacji ograniczonej dwiema niebieskimi liniami....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację