Conotoxia
Strona główna Tagi Pozbud

Tag: Pozbud

Pozbud

Pozbud [POZ] – czekamy na wybicie 2 zł. Kolejny cel przy 2,40 zł

Utworzono już spółkę celową, która się tym zajmie. Wydaje się, że jest to krok w dobrą stronę, na pewne mile widziany na rynku. Patrząc na wykres miesięczny, wydaje się, że spółka jest nisko wyceniana jak na uzyskiwane od lat dość stabilne wyniki. Obecnie trwa walka o wybicie poziomu 2 zł, choć kluczowy opór znajduje się wyżej. Możliwe, że celem będzie przełamanie linii trendu oraz dotarcie przynajmniej do okolic oporu przy 2,40 zł czyli dołkach z poprzednich lat.

Pozbud T&R miał wstępnie 22,67 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 130,67 mln zł przychodów i 22,67 mln zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w I-III kw. 2020 r., podała spółka. Pozbud wstępnie szacuje uzyskane przez siebie wyniki "Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): - przychody ze sprzedaży 130 670 tys. zł (138 351 tys. zł), - zysk netto 22 674 tys. zł ( 9 608 tys. zł). Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Pozbud S.A. za III kwartały 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): - przychody ze sprzedaży 43 589 tys. zł (94 032 tys. zł), - zysk netto 742 tys. zł ( 5 537 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. Wzrost skonsolidowanego zysku...

Pozbud T&R: Negocjacje z Elektrociepłownią Berdyczów przedłużone do 31 XII br.

Negocjacje Pozbudu T&R z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r., podał Pozbud T&R. Tym samym przedłużony został okres obowiązywania listu intencyjnego. Pozbudu T&R: Negocjacje z Elektrociepłownią Berdyczów uległy przedłużeniu do 31 grudnia 2020 r. 17 czerwca Pozbud T&R poinformował, że ma list intencyjny jako generalny wykonawca z Elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzały zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

Pozbud T&R miał 18,72 mln zł zysku netto, 26,72 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud T&R odnotował 18,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 26,72 mln zł wobec 11,96 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,38 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 88,57 mln zł rok wcześniej. "W okresie sprawozdawczym grupa emitenta kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez grupę w okresie pierwszych 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 86 380 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego były niższe o około 2,46 %. W bieżącym okresie nastąpił wzrost EBITDA grupy...
pozbud

Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE

Pozbud T&R zdecydował o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., na firmę Pozbud OZE celem realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), podała spółka. Pozbud T&R sprzedał 48% w kapitale zakładowym przekształconej spółki na rzecz Andrzeja Raubo.  Pozbud T&R stworzył spółkę celową do realizacji projektów OZE "Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie kontynuując komunikację w zakresie reorganizacji Grupy Kapitałowej Spółki (raport bieżący 21/2020 z dnia 29 maja 2020 roku), informuje o podjęciu decyzji o utworzeniu spółki celowej, której głównym przedmiotem działalności będzie realizacja projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W tym celu spółka podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia utworzonej w maju 2020r. Osiedle Zielona Dąbrowa Sp. z o.o., w tym zmianie...
pozbud

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydują 14 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Pozbud T&R zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 sierpnia br. o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na ZWZ. Pozbud nie planuje wypłacać dywidendy Pozbud T&R odnotował 12,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej. Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.
pozbud

Pozbud T&R ma list intencyjny z EC Berdyczów dot. elektrociepłowni na biomasę

Pozbud T&R ma list intencyjny jako generalny wykonawca z elektrociepłownią Berdyczów na budowę elektrociepłowni na biomasę, podała spółka. Szacowana wartość projektu to 37,5 mln euro, strony zamierzają zawrzeć umowę na generalne wykonawstwo projektu w terminie 2 miesięcy. Pozbud T&T generalnym wykonawcą elektrociepłowni Berdyczów Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje, że w dniu 15 czerwca 2020r. spółka podpisała list intencyjny ze spółką prawa ukraińskiego Elektrociepłownia Berdyczów sp. z o.o., jako inwestorem, potwierdzający podjęcie na zasadzie wyłączności negocjacji i aktywnej współpracy w celu przygotowania realizacji budowy elektrociepłowni na biomasę dla produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z ustaleniami, emitent pełnić będzie rolę generalnego wykonawcy Projektu, szacowana wartość projektu to kwota 37,5 mln euro. Strony zamierzają zakończyć negocjacje i zawrzeć umowę na...
Pozbud

Pozbud T&R miał wstępnie 348 tys. zł zysku netto w 2019 r.

Grupa Pozbud T&R miała wstępnie 118,8 mln zł przychodów i 348 tys. zł zysku netto w ujęciu skonsolidowanym w 2019 r., podała spółka. Pozbud wstępnie podsumowuje zeszłoroczne wyniki Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Pozbud za rok 2019 (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego): przychody ze sprzedaży 196 392 tys. zł (130 458 tys. zł), zysk netto 12 183 tys. zł (6 717 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. "Tak istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym, a tym samym wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika w szczególności z coraz większego tempa realizacji inwestycji pn. "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Zdaniem zarządu aktualne tempo prac budowlanych będzie dalej w sposób istotny...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację