XTB
Strona główna Tagi PKP CARGO

Tag: PKP CARGO

PKP Cargo zrealizowało pierwsze połączenie operatorskie Warszawa – Gdynia

Do gdyńskiego portu dotarł pierwszy pociąg operatorski PKP Cargo Connect, spółki z Grupy PKP Cargo, obsługujący trasę Warszawa - Gdynia - Warszawa. W kilkunastu kontenerach znalazły się polskie produkty eksportowane do Chin, podał przewoźnik. Do gdyńskiego portu dotarł pierwszy pociąg operatorski PKP Cargo Connect "Dzięki pociągom operatorskim gwarantujemy klientowi dowiezienie ładunku do punktu docelowego w określonym z góry czasie. I dlatego takie połączenia, zapewniające przewidywalność czasu dostawy, są bardzo popularne wśród klientów" - powiedział prezes PKP Cargo Connect Ivan Ružbacký, cytowany w komunikacie. Intermodalny skład przewiózł żywność i wyroby przemysłowe - kontenery zostaną załadowane w Gdyni na statek i popłyną do Chin. Pociąg w powrotną drogę do Warszawy zabierze kontenery, które przypłynęły z Chin do terminala w porcie w Gdyni. W ten...
Lokomotywa PKP Cargo na tle łąki i niebieskiego nieba

PKP Cargo: Sąd apelacyjny utrzymał w mocy decyzję UOKiK o 14,22 mln zł kary

Sąd apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym oddalił apelację PKP Cargo od wyroku sądu okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z 15 października 2018 r. i utrzymał tym samym w mocy decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 31 grudnia 2015 r., na mocy której prezes UOKiK stwierdził nadużywanie przez spółkę pozycji dominującej na krajowym rynku kolejowych przewozów towarowych; stwierdził zaniechanie stosowania ww. praktyki z dniem 1 lipca 2007 r. oraz nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 14,22 mln zł, podało PKP Cargo. Spółka analizuje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności wyroku sądu apelacyjnego w zakresie kary pieniężnej. Sąd oddalił wniosek PKP Cargo Zgodnie z informacjami...

PKP Cargo w korekcie do wsparcia 14,50 zł. Będzie kolejne odbicie?

Inwestycja w Małaszewiczach będzie realizowana w tym i przyszłym roku, a planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto. Zadanie to otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 12,8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podano również. "Dzięki temu projektowi inwestycyjnemu znacznie usprawnimy proces obsługi pociągów intermodalnych i podniesiemy zdolności przeładunkowe Małaszewicz.
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo zawarło umowy na rozbudowę Terminala Małaszewicze za ok. 30,6 mln zł

PKP Cargo Terminale - spółka z Grupy PKP Cargo - podpisała umowy na modernizację i rozbudowę terminalu intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia, podało PKP Cargo. Planowany koszt całkowity projektu to ponad 30,6 mln zł netto. Podstawowe prace budowlano-montażowe w terminalu w wykona firma Transbet z Białej Podlaskiej. PKP Cargo modernizuje swoje terminale Umowa z tą spółką przewiduje przebudowę placu składowego i przeładunkowego, przedłużenie placu B wraz z instalacją odwodnienia, wydłużenie torów, przeniesienie rozjazdu, przeniesienie hali celno-garażowej oraz stacji trafo, a także budowę parkingu. Firma Cargotec Finland dostarczy terminalowi suwnicę kołową, a Instytut Pojazdów Szynowych 'Tabor' z Poznania nowoczesny ciągnik szynowo-kołowy do prowadzenia prac manewrowych przy obsłudze jednostek intermodalnych. Terminal wzbogaci się także o kolejny reachstacker do przeładunku kontenerów, który...

PKP Cargo na ważnym wsparciu. Będzie próba odbicia?

Obie relacje są obsługiwane na razie trzy razy w tygodniu o stałych porach. Wybór akurat tych destynacji wynika z uwarunkowań rynkowych - Gdańsk to największy port kontenerowy nad Morzem Bałtyckim, a Małaszewicze to główne miejsce przeładunku pociągów podążających Nowym Jedwabnym Szlakiem między Chinami a Unią Europejską.
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo uruchomiło pociągi operatorskie Gdańsk/Małaszewicze – Gliwice – Włochy

PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uruchomiła pociągi operatorskie w ramach produktu Connect Operator. Pierwsze stałe połączenie to trasy Gdańsk - Gliwice - Piacenza oraz Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Piacenza i Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Gdańsk, ale stopniowo sieć pociągów operatorskich będzie rozszerzana, podało PKP Cargo. PKP Cargo Connect uruchomiła pociągi operatorskie w ramach produktu Connect Operator "Rozwijanie tej usługi to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, bo wiele firm chce korzystać z kolei, ale oczekują od nas lepszej oferty rynkowej i my im ją dajemy. Pociągi operatorskie podnoszą więc atrakcyjność kolei jako środka transportu towarów" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. Obie relacje są obsługiwane na razie trzy razy w tygodniu o stałych porach. Wybór akurat tych destynacji...
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo z próbą budowy odbicia na wsparciu w rejonie 11 zł

PKP Cargo odnotowało 114,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 53,1 mln zł zysku rok wcześniej. "W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku, w wyniku pandemii COVID - 19, grupa odnotowała niższe wyniki finansowe od oczekiwanych, przewidując jednocześnie, że negatywny trend może zostać podtrzymany również w najbliższych miesiącach" - czytamy w raporcie.
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne powinny być poniżej 0,8x EBITDA w 2020 r.

PKP Cargo chce w tym roku kierować się regułą, zgodnie z którą nakłady inwestycyjne nie będą przekraczać 0,8x EBITDA, poinformował prezes Czesław Warsewicz. PKP Cargo: nakłady inwestycyjne nie będą przekraczać 0,8x EBITDA "Naszym filarem, którym kieruje się zarząd jest, że wielkość inwestycji nie może być większa od EBITDA. Naszym celem jest, by to nie było więcej niż 0,8 w perspektywie roku, ale żeby w perspektywach kwartału też zbliżać się do tego poziomu. Oczywiście, często tak jest, że w pierwszych miesiącach nie da się dostosować, ale chcemy, by ta wielkość była zachowana. To reguła, której chcemy się trzymać w tym toku" - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji. Grupa w I kwartale 2020 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 216,5 mln zł, tj. mniej o...
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo złoży wniosek o środki z tarczy antykryzysowej jeszcze w maju

PKP Cargo zamierza do końca maja złożyć wniosek o środki w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, poinformował prezes Czesław Warsewicz. PKP Cargo liczy na pomoc rządową Chcemy wystąpić o tarczę, bo nasza działalność przewozowa była znacząco dotknięta. Szacujemy, że obniżenie przewozów o ok. 20% nas kwalifikuje. W najbliższych dniach sfinalizujemy i złożymy wniosek, na pewno w maju - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji. Podkreślił, że decyzja by skorzystać z tarczy pozwoli powrócić spółce na ścieżkę zysków w najbliższych miesiącach. Jest też drugi instrument - tarcza finansowa, który analizujemy. Jako instrument doraźny jest dostępny, patrzymy, czy to jest korzystne i potrzebne - dodał Warsewicz. Prezes poinformował także, że obok zamiaru skorzystania z tarczy antykryzysowej spółka kładzie duży nacisk na zarządzanie kosztami, choć duży udział kosztów stałych sprawia, iż trudno...
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo miało 114,4 mln zł straty netto, 90 mln zł zysku EBITDA w I kw.

PKP Cargo odnotowało 114,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 53,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PKP Cargo odnotowało 114,4 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. "W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2020 roku, w wyniku pandemii COVID - 19, grupa odnotowała niższe wyniki finansowe od oczekiwanych, przewidując jednocześnie, że negatywny trend może zostać podtrzymany również w najbliższych miesiącach" - czytamy w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 105,6 mln zł wobec 86,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 90 mln zł wobec 258,5 mln zł. "Wyjaśnienia najważniejszych zmian wpływających na poziom wyniku EBIT w okresie 3 miesięcy 2020 r. w porównaniu do 3 miesięcy 2019 r....
pkp cargo

PKP Cargo ma porozumienia ze związkami, będzie mogło skorzystać z FGŚP

PKP Cargo zawarło odrębne porozumienia z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, co umożliwi spółce ubieganie się o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), podało PKP Cargo. PKP Cargo ma porozumienia ze związkami "Zarząd informuje o zawarciu odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami (w rozumieniu przepisów prawa pracy i regulaminu organizacyjnego spółki są nimi centrala spółki oraz 7 zakładów spółki) i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, uprawnionymi na podstawie art. 15g ustawy antykryzysowej. Porozumienia wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku i obowiązywać będą przez okres 3 miesięcy, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie. 7 maja PKP Cargo podawało, że podpisało ramowe porozumienie z organizacjami związkowymi. Ramowe porozumienie miało stanowić podstawę do zawarcia odrębnych porozumień pomiędzy pracodawcami i reprezentatywnymi organizacjami...
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo spodziewa się dalszego spadku masy przewożonych ładunków

PKP Cargo spodziewa się dalszego spadku masy przewożonych ładunków, po tym jak w I kw. br. spadek wyniósł ok. 20% r/r, a w kwietniu wstępnie o ponad 25% r/r, podała spółka. Zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych miesiącach. PKP Cargo spodziewa się dalszego spadku masy przewożonych ładunków "Spadek zużycia energii elektrycznej w polskiej gospodarce w ostatnim czasie na poziomie ok. 10-12% spowodował, że elektrownie zmniejszyły zapotrzebowanie na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, co przełożyło się bezpośrednio na spadek przewozów surowców energetycznych. W marcu wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł do -1,9 z poziomu +0,1 w lutym. Występuje wysokie prawdopodobieństwo, że COVID-19 przyczyni się do pogłębienia opóźnień realizowanych inwestycji oraz przesunięcia w czasie nowych inwestycji publicznych i prywatnych,...
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo przewiezie żywność do Chin. Spadki przy malejących obrotach

Kurs akcji spółki PKP Cargo, największego w Polsce przewoźnika kolejowego, spadał podczas wczorajszej sesji o około 1,76%. Akcje taniały o 0,22 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 12,20 zł. Jest to przeciętny wynik na tle zyskującego wczoraj 0,
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Transporty będą organizowane w taki sposób, aby zachować rosyjskie restrykcje dotyczące embarga na import żywności z Polski i innych państw unijnych, podało PKP Cargo. Szybki i efektywny transport żywności "Przewóz żywności koleją z Polski do Chin przez Białoruś, Rosję i Kazachstan to najszybsza i najbardziej efektywna trasa lądowa i dlatego zależało nam na tym, aby Grupa PKP Cargo uruchomiła to połączenie. Polscy eksporterzy będą mogli szybko i w dużych ilościach dostarczać żywność na chłonny rynek chiński, gdzie nasze produkty spożywcze cieszą się renomą ze względu na ich wysoką jakość" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. Transport żywności może się...
PKP Cargo lokomotywa

PKP Cargo pod lokalnym oporem 14,50 zł. Szansa na wzrost przewozów z Litwą

Kurs akcji spółki PKP Cargo, największego w Polsce przewoźnika kolejowego, rósł podczas sesji z ubiegłego czwartku o około 5,63%. Akcje drożały o 0,72 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum przy 13,96 zł. Jest to dobry wynik na tle zysk

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację