Conotoxia
Strona główna Tagi PKO BP

Tag: PKO BP

Filia PKO BP

Pozytywne rekomendacje dla PKO BP. Czas na wybicie 30 zł?

Wykres pokazuje, że listopadowe odbicie w sektorze bankowym było na PKO BP jednym z mocniejszych. To może oznaczać, że sentyment do spółki jest pozytywny. Najbliższym celem popytu powinno być wybicie poziomu 30 zł. Kolejny opór mamy w rejonie 33 zł.
Filia PKO BP

PKO BP z płaską korektą po gigantycznym odbiciu w listopadzie

Notowania spółki wzrosły od końca października o ponad 65%. Ruch ten wpisuje się w mocną poprawę nastrojów na rynkach akcyjnych po amerykańskich wyborach. Wydaje się, że okres końca roku i niższa zmienność, mogą sprzyjać korekcie po tak dużym odbiciu. Na wykresie obserwujemy schłodzenie nastrojów i na razie bardzo łagodną korektę. Najbliższe wsparcie mamy przy 26,50 zł i dopiero jego upadek może zwiększać ryzyko dalszych spadków.

WIG20 pod presją z rynków bazowych

Czwartkowy powrót GPW do gry po środowym święcie został zdominowany przez zachowania rynków bazowych. Na starcie sesji WIG20 szukał zwyżki w kontrze do otoczenia, ale po kwadransie silniejsza okazała się korelacja z niemieckim DAX-em. WIG20 koreluje z niemieckim DAX i traci pierwszy raz od dawna W kolejnych godzinach uzależnienie od kondycji rynków bazowych robiło się silniejsze i w finale zachowanie WIG20 najlepiej tłumaczą właśnie spadki na świecie. Jeśli jednak spojrzeć na indeks przez pryzmat poszczególnych spółek, to relatywnie skromnej zmianie WIG20 o 0,44 procent towarzyszyły dynamiczne wymiany na akcjach ważnych spółek w koszyku blue chipów. W istocie mocnej przecenie Allegro o 3,9 procent przy przeszło 400 mln złotych obrotu towarzyszyły zwyżki cen akcji CD Projekt, PKO i Pekao oraz spadki cen...
Filia PKO BP

PKO BP walczy o wybicie oporu przy 21 zł. Czeka nas ruch do linii trendu?

Pod koniec września i października można było zauważyć jak silną reakcję wywołuje zejście poniżej poziomu 20 zł. Niestety, są to tylko chwilowe, choć mocne obicia. Kolejny dołek wypada na niższy poziomie, a otoczenie gospodarcze raczej nie będzie sprzyjać w najbliższym czasie. Wydaje się więc, że możemy mieć kontynuację trendu spadkowego, choć z mocnymi korektami. W ostatnich dniach kurs wyhamował przy lokalnym oporze 21 zł, choć już w piątek dało się wyczuć popytową presję. Można więc zakładać wybicie i ruch w kierunku linii bessy.
Filia PKO BP

PKO BP nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej

PKO Bank Polski nie zakłada obecnie zaostrzania polityki kredytowej, ale nie wyklucza jej dostosowania w przyszłym roku, jeśli warunki makroekonomiczne ulegną pogorszeniu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Mazura. Ok. 95-96% klientów, którzy skorzystali z moratoriów kredytowych wróciło już do normalnej obsługi swoich zobowiązań. PKO BP nie planuje zaostrzania polityki kredytowej "Po okresie pierwszego lockdownu, patrząc, jak zachowuje się nasz portfel kredytowy, jak wyglądają obroty na rachunkach naszych klientów, na przełomie czerwca i lipca podjęliśmy decyzję, jeśli chodzi o relaksację polityki kredytowej i na dziś trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie. To widać też po udziałach rynkowych, jeśli chodzi o kredyty dla konsumentów, kredyty hipoteczne, czy kredyty dla biznesu, bardzo...
pko_bp

PKO BP liczy na stabilizację lub lepszy wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach

PKO Bank Polski ocenia, że wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie się stabilizował na poziomie z III kw. lub może być nieco wyższy, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. PKO BP wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie się stabilizował na poziomie z III kw. "Wynik odsetkowy jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych NBP i to, co możemy powiedzieć, to jest to, że trzeci kwartał to jest najprawdopodobniej - przy tym poziomie stóp procentowych - poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego i kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie, bądź nawet lepsze" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji. "To, co nam sprzyja, to wzrost sumy bilansowej szczególnie w II kwartale, wzrost depozytów. Nasze udziały w rynku w płatnościach to jest 26%, a udziały w rynku...
Filia PKO BP

PKO BP miał 712 mln zł zysku netto, 376,62 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

PKO Bank Polski odnotował 712 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1 229 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. PKO PB oficjalnie publikuje wypracowane wyniki Wśród kluczowych obserwacji dotyczących wyników finansowych bank wymienił w prezentacji: "Solidny zysk netto: III kw. 2020: 712 mln zł, I-III kw. 2020: powyżej 2 mld zł Utrzymanie efektywności kosztowej - C/I wyniósł 42,1% Niski poziom kosztu ryzyka: 0,57% (z wpływem COVID-19) Wzrost kosztów związanych z ryzykiem prawnym (3,3-krotnie kw/kw) Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa = odporność na trudniejsze warunki gospodarcze". W III kw. 2020 r. wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 442 mln zł wobec 2 660 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 992 mln...
Filia PKO BP

PKO BP opuszcza konsolidację. Celem minima z 2009 roku?

Notowania spółki nie były w stanie oprzeć się trwającej panicznej wyprzedaży, związanej z wprowadzaniem w kolejnych krajach Europy częściowych lockdownów. Mocne spadki sektora bankowego w takim okresie nie zaskakują, gdyż te spółki od dłuższego czasu pozostawały pod dużą presją podaży. Głównym powodem są ultra niskie stopy procentowe, które bezpośrednio i mocno zaniżają zyski banków. Na wykresie mamy wybicie dołem z pandemicznej konsolidacji. Niebawem cena sięgnie zapewne okolic 17 zł czyli minimów z poprzedniego kryzysu z 2008-2009 roku.
Filia PKO BP

PKO BP: BFG określił nowy docelowy wymóg funduszy własnych od 2024 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił docelowy wymóg wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL) dla PKO Bank Polskiego (PKO BP) na poziomie skonsolidowanym odpowiadający 12,65% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co stanowiło 20,12% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE) wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Docelowy wymóg MREL na poziomie jednostkowym wynosi 12,07% TLOF, co stanowiło 20,19% TRE wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Powyższe poziomy będą obowiązywały PKO BP od 1 stycznia 2024 roku, podał bank. BFG określił docelowy wymóg wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych "BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów. Na poziomie skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2023 roku, wysokość...
pko_bp

PKO BP planuje wniesienie do sądu odwołania od decyzji UOKiK ws. kary

W PKO Banku Polskim obowiązuje tabela kursowa dedykowana kredytom w CHF - ze spreadem wynoszącym 1% - od stycznia 2015 roku, czyli od momentu gwałtownego wzrostu kursu CHF. Bank zaciąga aktualny kurs rynkowy, uwzględnia spread i publikuje tabelę z aktualnym kursem, a jeśli nastąpi umocnienie lub osłabienie złotego względem waluty obcej (zmiana musi wynosić nie mniej niż 0,1%), następuje aktualizacja tabel, podało PKO BP, odnosząc się do dzisiejszej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Bank planuje wniesienie odwołania do sądu od decyzji UOKiK w sprawie kary dotyczącej klauzul spreadowych. PKO BP planuje wniesienie do sądu odwołania od decyzji UOKiK ws. kary Jak zaznaczono, postępowanie prezesa UOKiK w sprawie uznania za niedozwolone postanowień wzorca w umowach, aneksach do umów kredytowych i...

PKO BP i Pekao mają zapłacić 62 mln zł kary. Decyzja UOKiK w sprawie umów kredytowych

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje, w których zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych w PKO BP i Pekao. Postanowienia te określają zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. W rezultacie banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat. Podstawą do zajęcia się sprawą były sygnały od konsumentów. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje dotyczące niedozwolonych postanowień określających zasady ustalania kursów walut. Suma kar nałożonych na PKO BP i Pekao wyniosła około 62 mln zł. UOKiK nakłada wysokie kary na dwa duże banki: Pekao i PKO BP - Pod koniec września informowaliśmy o wydanych decyzjach dotyczących tzw....
Ceny waloru na tle oscylatorów

WIG20 wyniósł blisko 0,60%. Na podium poza KGHM znalazł się również CD Projekt oraz PKO BP

Po wtorkowej słabszej sesji, środa przyniosła umiarkowane odreagowanie na głównych indeksach, mimo iż na rynku utrzymywała się nadal niepewność, a główne czynniki ryzyka nie uległy zmianie. W Stanach Zjednoczonych mieszane wyniki finansowe za 3Q20 przedstawicieli sektora bankowego oraz dalszy brak porozumienia w kwestii planu stymulacji fiskalnej ciążyły inwestorom. Umiarkowane odreagowanie na głównych indeksach Utrzymująca niepewność z kolei przełożyła się napływ kapitału na rynek długu – rentowności 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych obniżyły się do 0,724% gdy jeszcze na początku miesiąca było to nieco poniżej 0,80%. W związku z napiętą sytuacją również w przypadku naszego rodzimego kraju w kontekście drugiej fali koronawirusa, rentowności 10-letnich obligacji spadły w okolice 1,25%, czyli o 0,10% pp. w okresie tygodnia i znalazły się tym samym na...
Filia PKO BP

PKO BP nadal w trendzie bocznym

Notowania spółki odbiły w ostatnim czasie o kilkanaście procent. Duża dynamika tego ruchu wskazuje na respektowanie poziom wsparcia 20 zł. Także w okresie wybuchu pandemii, zejście poniżej tej bariery wywoływało reakcję kupujących. Odbicie pozwoliło podtrzymać szerszy układ boczny. Wydaje się, że w obliczu niskich stóp procentowych, które pogarszają sytuację banków, można to uznać za sukces. Powoli pojawiają się także informacje o podwyżkach za usługi bankowe, co może sprzyjać przynajmniej otrzymywaniu ceny na zbliżonych poziomach.
Kurs PKO gpw

PKO BP: Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 5 mln

Liczba aktywnych aplikacji IKO w PKO Banku Polskim przekroczyła 5 mln na koniec września, podali przedstawiciele banku. Bank chce wprowadzić do IKO fundusze inwestycyjne, możliwość zakupu obligacji Skarbu Państwa, zaś w przyszłym roku w większym stopniu skupić się na rozwoju aplikacji dla segmentu MŚP oraz rozwiązaniach chmurowych. PKO świętuje pierwszy sukces aplikacji IKO "5 mln aplikacji IKO to jest dopiero początek drogi, która będzie wiodła do tego, że za 5-10 lat będzie tych aplikacji mobilnych ponad 10 mln. Za kilka lat kontakt głosowy będzie bardzo ważnym elementem rozwoju tej aplikacji" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej. "Nasi klienci są i tylko mobilni - korzystają tylko z aplikacji mobilnej IKO i nie przychodzą do placówek, są klientami, którzy tylko przychodzą do...
Filia PKO BP

PKO BP odbija od kluczowego wsparcia. Na razie to jednak zbyt mało do zmiany układu sił

W ostatnim czasie notowania banku otarły się o poziom 20 zł. Tak niska wycena wywołała pewną reakcję popytową i doszło do szybkiego podbicia kursu w rejon 21,50 zł. Spoglądając jednak na wykres dzienny, widać że to nadal zbyt mało aby zmienić szerszy układ. Ten pozostaje boczy, z umiarkowaną tendencją spadkową. Na razie trwa jednak obrona kluczowego wsparcia w rejonie 20 zł.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację