XTB
Strona główna Tagi PKN ORLEN

Tag: PKN ORLEN

PKN Orlen nie planuje sprzedaży aktywów w Kanadzie

PKN Orlen nie planuje obecnie sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie, a będzie kontynuował strategię "ostrożnej kontynuacji" w tym obszarze, poinformował prezes Daniel Obajtek. PKN Orlen nie planuje obecnie sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie "Planujemy 'ostrożną kontynuację' działalności wydobywczej w Kanadzie. To nie jest dobry czas na ewentualną sprzedaż tych aktywów" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku. Przyznał natomiast, że koncern nie planuje dokładać do działalności rozwojowej kanadyjskiej spółki. "Na inwestycje rozwojowe spółki w Kanadzie wydaliśmy w rzeczywistości ok. 20% tego, co było planowane 3 lata temu i z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że to była strategicznie słuszna decyzja" - podkreślił. Szef Orlenu zapewnił, że obecnie działalność kanadyjskich aktywów koncernu jest już finansowana z własnych dochodów kanadyjskiej spółki i koncern...

Prezes PKN Orlen: Pierwsza selekcja partnerów ws. Grupy Lotos w I kw. 2021 r.

Wstępna selekcja potencjalnych partnerów przy realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej związanych z przejęciem Grupy Lotos nastąpi pod koniec I kwartału 2021 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. PKN Orlen: Pierwsza selekcja partnerów ws. Grupy Lotos w I kw. 2021 r. "Wstępnej oceny ofert związanych z realizacją środków zaradczych w procesie przejęcia Grupy Lotos dokonamy na koniec I kwartału 2021 roku i następnie będziemy rozmawiać z tymi partnerami, których oferty będą dla nas najbardziej interesujące" - powiedział Obajtek dziennikarzom przy okazji publikacji strategii do 2030 roku. Zapewnił jednocześnie, że płocki koncern wybierze takiego partnera, który da grupie możliwości rozwojowe. "Nie zakładamy z góry, że będzie to partner z Europy lub spoza Europy, nie musi to być również jeden partner, może ich być kilku" - dodał. Proces przejęcia...

PKN Orlen zakłada utrzymanie dywidendy w wys. 3,5 zł na akcję lub jej wzrost

PKN Orlen zakłada utrzymanie dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 3,5 zł na akcję lub jej wzrost w kolejnych latach, poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Jan Szewczak. PKN Orlen zakłada utrzymanie dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 3,5 zł na akcję "Chcemy, żeby PKN Orlen był najszybciej rosnącą spółką z branży. Zakładamy utrzymanie dywidendy w kolejnych latach na poziomie 3,5 zł na akcję lub jej wzrost" - powiedział Szewczak podczas wideokonferencji. Z zysku za 2019 rok PKN Orlen wypłacił dywidendę na poziomie 1 zł na akcję, rok wcześniej było to 3,5 zł na akcję. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł...

Strategia PKN Orlen przewiduje potrzeby na ok. 205 mld zł środków pieniężnych

PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie jego grupy kapitałowej na środki pieniężne do 2030 r., wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł, w tym: ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne, ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych oraz ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki, podała spółka, prezentując nową strategię. PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie jego grupy kapitałowej na środki pieniężne do 2030 r "Możliwości finansowe grupy kapitałowej Orlen do 2030 szacowane są na ok. 275 mld zł, w tym: - ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku, - ok. 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, przy zachowaniu wskaźnika dług netto / EBITDA na poziomie...

PKN Orlen: Łącznie 195 mld zł EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wg nowej strategii

PKN Orlen planuje wzrost wyniku EBITDA grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł, zgodnie z nową strategią do roku 2030, podał koncern. Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł, a planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł. PKN Orlen planuje wzrost wyniku EBITDA grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku "W ramach strategii grupa planuje osiągnąć następujące cele do 2030 roku: - wzrost wyniku operacyjnego EBITDA grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł; - ponad 2,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii, posiadanych przez grupę kapitałową Orlen; - wzrost udziału specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu grupy kapitałowej Orlen do ok. 25%; - wzrost liczby stacji...

PKN Orlen: Budowa linii do produkcji nawozów w Anwilu zaawansowana w 32%

Stan zaawansowania budowy nowej linii do produkcji nawozów azotowych w Anwilu Włocławek z Grupy PKN Orlen wynosi 32%, a budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. PKN Orlen realizuje kolejne projekty "Budowa zaawansowana jest w 32% i przebiega zgodnie z planem, nową linię do produkcji nawozów azotowych oddamy do użytku za półtora roku. To szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa, bo każda zwłoka to zmiana parametrów finansowych inwestycji" - powiedział Obajtek podczas briefingu online. Szef PKN Orlen poinformował, że jednocześnie trwają już również rozmowy z potencjalnymi klientami, a także ruszyły nabory pracowników nowej linii, którzy będą musieli zostać wcześniej przeszkoleni. "Za 10-15-20 lat poziom przerobu ropy naftowej na paliwa zdecydowanie spadnie, dlatego musimy iść w kierunku petrochemii, budować kolejne...

PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem obejmując 65% akcji

PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem i obejmuje 65% akcji spółki, podał płocki koncern. Jest to efekt decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ruchu o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, co wiąże się z emisją nowych akcji. Pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank. PKN Orlen przejmuje kontrolę nad Ruchem i obejmuje 65% akcji spółki "Jesteśmy poważnym inwestorem, otwieramy kolejny rozdział w historii spółki Ruch obejmując wyłącznie nowe akcje wyemitowane przez spółkę. Dzięki przejęciu kontroli możemy już wykorzystać pewne synergie, które wzmocnią spółkę i równolegle wprowadzą nasz biznes detaliczny na wyższy poziom. Na bazie spółki Ruch chcemy m.in. rozwijać segment usług kurierskich oraz nowe formaty gastronomiczno-sklepowe. Poprzez efektywne wykorzystanie aktywów Ruch i Grupy Orlen znacząco wzbogacimy naszą ofertę, na czym niewątpliwie skorzystają...

PKN Orlen kontynuuje odbicie. Teraz celem okolice 57,50 zł

Po dwóch dniach korekty z końca ubiegłego tygodnia, kurs Orlenu mocno wchodzi w nowy tydzień. Wczorajsza zwyżka w zasadzie odrobiła całość korekty, a na wykresie widać próbę wybicia na nowe maksima trwającego od początku listopada ruchu. Wszystko wskazuje na kontynuację wzrostów, z najbliższym celem w okolicach 57,50 zł. W tym rejonie mamy bardzo czytelną strefę oporu, wyznaczoną przez kilka ekstremów z ostatnich miesięcy.

Trans Polonia sprzeda spółkę zależną OTP na rzecz PKN Orlen za 89,2 mln zł

Trans Polonia i jej w 100% spółka zależna TP zawarły z PKN Orlen warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% udziałów w OTP sp. z o.o. za 89,2 mln zł, podała Trans Polonia. Ostateczne warunki sprzedaży udziałów OTP "Łączna cena zakupu udziałów wynosi 89 200 000 zł, z zastrzeżeniem możliwej korekty ceny sprzedaży udziałów o zweryfikowany dług netto oraz kapitał obrotowy obliczone zgodnie z zasadami określonymi w umowie zobowiązującej" - czytamy w komunikacie. Warunkami zawieszającymi są: 1. wystąpienie sytuacji, w której nabycie udziałów przez PKN Orlen będzie dopuszczalne na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (zgoda prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów); 2. uzyskania przez TP zgody funduszu private equity działającego pod firmą Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu na...

WIG20 zyskał 0,94% i znajduje się na najwyższym poziomie od ponad dwóch miesięcy

Po wtorkowych umiarkowanych spadkach, które w dużej mierze wnikały z częściowej realizacji zysków i swego rodzaju uspokojeniem nastojów na rynku, środa przyniosła skromne odreagowanie. Indeksy bazowe w Europie Zachodniej kończyły handel ze wzrostami w okolicach 0,50%. Chociaż na rynek nie napłynęły nowe istotne informacje a inwestorom ciążyły nowe dane o zachorowaniach, wydaje się iż popyt kontynuuje dyskontowanie scenariuszu szybszego zakończenia pandemii, niż oczekiwano jeszcze dwa-trzy tygodnie wcześniej. Wsparciem dla powyższej tezy była aktualizacja skuteczności szczepionki Pfizer, która okazuje się o 5 p.p wyższa po kolejnych badaniach klinicznych. Indeksy bazowe w Europie Zachodniej kończyły handel ze wzrostami w okolicach 0,50% W powyższe wpisywały się notowania na GPW, gdzie WIG20 zyskał 0,94% i tym samym znalazł się na najwyższym poziomie od ponad dwóch...

PKN Orlen rozpoczął badania geologiczne na trasie przyłącza farmy offshore

PKN Orlen rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza morskiej farmy wiatrowej, podała spółka. PKN Orlen planuje kolejne farmy wiatrowe "Prowadzone prace pozwolą na wytyczenie podziemnej trasy kablowej wyprowadzającej moc z morza do stacji elektroenergetycznej, zlokalizowanej na lądzie. Pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, na której terenie powstanie infrastruktura przesyłowa" - czytamy w komunikacie. Na pierwszym etapie prac wykonane zostaną badania geofizyczne w technologii tomografii elektrooporowej. Ich wyniki pozwolą na wstępne rozpoznanie warunków gruntowych. W kolejnej fazie wykonane zostaną odwierty o głębokości do kilkudziesięciu metrów, z których pobrane zostaną próbki do analizy parametrów geotechnicznych. Równolegle prowadzone będą też badania geofizyczne na wodach płytkich Bałtyku. "Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających nas do strategicznego celu, osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mimo...
Trading room

Koniec euforii na WIG20. Entuzjazm w związku ze szczepionką powoli opada

Poniedziałkowa informacja Alberta Bourla, prezesa koncernu Pfitzer, o znaczącym postępie w pracach nad szczepionką na COVID-19 oraz wysokiej skuteczności badanego preparatu, spowodowały dynamiczną reakcję na niemal wszystkich segmentach rynku finansowego oraz na giełdach towarowych. Nadzieje na szybkie opanowanie pandemii i poprawę koniunktury w globalnej gospodarce, pchnęły w górę indeksy giełdowe notowania części surowców oraz doprowadziły do przeceny większości bezpiecznych aktywów. Za wcześnie na szczepionkowe przegrupowania. WIG20 z delikatnym zyskiem Główne wskaźniki na naszym kontynencie kończyły poniedziałkową sesję zwyżkami sięgającymi od 5 do ponad 7 proc. WIG20 zyskiwał „tylko” 4 proc., ale trzeba pamiętać, że miał za sobą jednej z najlepszych tygodni w historii, zwyżkując w ciągu poprzednich pięciu sesji 12 proc. Kolejne dni przyniosły kontynuację pozytywnych tendencji, ale o euforii już...

PKN Orlen rośnie o 10%. To już koniec trendu spadkowego?

Początek tygodnia przynosi odreagowania na szerokim rynku po załamaniu notowań w ubiegłym tygodniu. Rynek wycenił w ten sposób wpływ nowych obostrzeń sanitarnych na gospodarkę. W tym tygodniu kursy akcji zależne są najbardziej od amerykańskiej polityki. Nadal jednak panuje słaby sentyment do spółek naftowych, podobnie jak i na rynku ropy. Wydaje się, że dopóki globalne nastroje się nie poprawią, Orlen może nadal tracić. Obecny ruch atakuje właśnie minima z okresu wybuchu pandemii czyli 42-43 zł. Dopiero wybicie tych okolic może być pierwszym krokiem do zmiany trendu.

PKN Orlen: Przejęcie Ruchu wchodzi w fazę realizacji; finalizacja do końca roku

Przejęcie Ruchu przez PKN Orlen może zostać sfinalizowane, podał koncern. Postępowania układowe z wierzycielami Ruchu zostały wykonane, co zostało ostatecznie potwierdzone przez sąd - stanowiło to ostatni warunek do zamknięcia procesu. Wcześniej PKN Orlen otrzymał zgodę UOKiK na finalizację transakcji. Zostały również ustalone warunki jej realizacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej. PKN Orlen coraz bliżej przejęcia ruchu "Prawomocne rozstrzygnięcie sądu otwiera nam drogę do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Ruch. Zakładamy, że nastąpi to do końca tego roku. Od początku zależało nam na sprawnym przeprowadzeniu procesu i integracji aktywów z korzyścią dla działalności obu spółek i ich klientów. Mamy konkretny plan rozwoju spółki Ruch, który wzmocni segment detaliczny Grupy Orlen i umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań. Jest on gotowy do realizacji....

PKN Orlen, Grupa Lotos i Energa przeanalizują budowę elektrowni w Gdańsku

PKN Orlen podpisał z Grupą Lotos i Energą list intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów w celu analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku do lipca 2026 r., podały spółki. PKN Orlen podpisał z Grupą Lotos i Energą list intencyjny "Zakres projektu obejmuje analizę i dobór optymalnej konfiguracji bloku (technologia, sprawność, moc) oraz jego lokalizacji" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniami listu, strony będą prowadzić rozmowy w celu uzgodnienia założeń i warunków projektu, w szczególności, w następujących kwestiach: - ustalenie warunków prawnych i technicznych realizacji projektu przez strony, jak również wszelkich innych czynników, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia realizacji projektu; - ustalenie zasad finansowania projektu; - w przypadku realizacji elektrowni...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację