Conotoxia
Strona główna Tagi PBKM

Tag: PBKM

PBKM miał 4,13 mln zł zysku netto, 6,81 mln zł EBITDA w II kw. 2021 r.

Warszawa, 01.09.2021 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk EBITDA wyniósł 6,81 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 59,67 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 48,66 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2021 r. spółka miała 3,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,88 mln zł w porównaniu z 97,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 4,26 mln zł wobec 5,5 mln zł...

PBKM sfinalizował nabycie 84,2% udziałów spółki Smart Cells za 4,7 mln GBP

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) sfinalizował transakcję nabycia udziałów spółki Smart Cells, podała spółka. Cena nabycia udziałów, uwzgledniająca korekty, wyniosła ok. 4,7 mln GBP. "Zamknięcie transakcji zostało poprzedzone uzgodnieniem pomiędzy stronami wprowadzenia zmian w odniesieniu do części postanowień SPA oraz umowy wspólników w konsekwencji których: PBKM nabędzie około 84,2% udziałów w Smart Cells; cena za udziały w Smart Cell ulegnie pomniejszeniu lub powiększeniu w zależności od łącznej wysokości nakładów jakie zostaną poniesione na utworzenie nowego laboratorium Smart Cells w Dubaju oraz zastrzeżone w umowie wspólników terminy na wykonanie opcji sprzedaży udziałów oraz opcji kupna udziałów w kapitale zakładowym Smart Cell uległy wydłużeniu o rok w stosunku do terminów, które zostały wskazane w raporcie bieżącym nr 8/2021" - czytamy w komunikacie. Polski...

PBKM pozyskał 7 428 próbek w segmencie B2C w II kw. 2021 r., wzrost o 17% r/r

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 428 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C w II kw. 2021 r. i było to o 17% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kw. br. łącznie w obszarze B2C i B2B wyniosła 8 028, co stanowi wzrost o 15,2%, podano w komunikacie. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w II kw. br. w obszarze B2C wyniósł 48,3%, wobec 50,6% rok wcześniej. "Liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C na koniec II kwartału 2021 roku wyniosła 371 887 (w tym 36% umów w modelu abonamentowym), wobec 328 322 próbek krwi pępowinowej lub tkanek przechowywanych na koniec II kwartału 2020 roku (w tym...
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji 34 479 akcji serii N bez pp

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęli uchwałę w sprawie nowego programu motywacyjnego i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 34 479 akcji zwykłych serii N o łącznej wartości nominalnej 17 239,5 zł z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,  wynika z podjętych uchwał. Cena emisyjna akcji serii N została ustalona na poziomie 0,5 zł za jedną akcję. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 17 239,5 zł z kwoty 4 602 243,5 zł do kwoty 4 619 483 zł poprzez emisję 34 479 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,5 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 17 239,5 zł" - czytamy w podjętych uchwałach. Emisja akcji serii N nastąpi w formie subskrypcji prywatnej. Akcje...

NextCell Pharma AB nabył ok. 10% akcji w FamiCordTx – spółce z Grupy PBKM

Firma NextCell Pharma AB („NextCell”) ogłosiła dziś wspólne przedsięwzięcie ze swoim zakontraktowanym wykonawcą i długoterminowym partnerem biznesowym, Polskim Bankiem Komórek Macierzystych (PBKM, Grupa FamiCord). NextCell nabyła ok. 10% udziałów w nowo utworzonej firmie FamiCordTx za pomocą kierowanej emisji kapitału, podwyższając kapitał o 0,5 mln Euro w gotówce. NextCell Pharma AB głosiła dziś wspólne przedsięwzięcie z PBKM Firma FamiCordTx uzyskała wyłączną licencję na oczekującą na patent technologię CAR-T, transfer technologii został zakończony, a produkcja terapii komórkowej CAR-T oczekuje na zatwierdzenie wytwarzania ATMP zanim możliwe będzie rozpoczęcie produkcji CAR-T na potrzeby badania klinicznego. Technologia komórkowa Chimerycznych Receptorów Antygenowych (CAR-T) łączy w sobie dwie najnowocześniejsze koncepcje: terapię komórkową i inżynierię genetyczną. Podstawową koncepcją jest wykorzystanie unikalnej właściwości limfocytów do rozpoznawania i zabijania komórek, a następnie...

PBKM ma zgodę na wytwarzanie przełomowej terapii przeciwnowotworowej CAR-T

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) uzyskał zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego terapii genowej, który ma zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów takich jak białaczka B komórkowa czy chłoniak z komórek B. Produkt ten nazywa się roboczo FCTX-CL-19-1 i należy do przełomowej klasy leków – tzw. CAR-T (chimeric antigen receptor), które niedawno zostały wprowadzone do leczenia niektórych nowotworów. PBKM uzyskał zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego Dotychczas tego typu produkty były wytwarzane poza Polską. Teraz produkcja tej przełomowej klasy leków będzie się odbywać w Warszawie. Dzięki temu te przełomowe i bardzo kosztowne terapie powinny być bardziej dostępne dla pacjentów. Zgoda na wytwarzanie produktu FCTX-CL-19-1 była poprzedzona prowadzonym od kilkunastu miesięcy transferem technologii, którą PBKM oraz dedykowana do tego projektu spółka zależna FamiCordTx nabyły...

PBKM podpisał umowę o połączeniu działalności z liderem rynku niemieckiego – Vita 34

Wyjątkowa transakcja na polskim rynku kapitałowym - Polski Bank Komórek Macierzystych, europejski lider rynku bankowania komórek macierzystych, podpisał umowę o połączeniu działalności z liderem rynku niemieckiego – Vita 34. PBKM podpisał nową umowę z Vita 34 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie, planuje połączyć swoją działalność ze spółką Vita 34 AG (Vita 34), największym prywatnym bankiem komórek macierzystych w krajach DACH (Niemcy, Austria i Szwajcaria). W dniu 31 maja spółki podpisały umowę o połączeniu działalności przedsiębiorstw BCA (business combination agreement). Połączenie nastąpi poprzez zamianę akcji PBKM na nowo emitowane akcje Vita34 AG (Planowana Transakcja). AOC Health GmbH, będący większościowym akcjonariuszem PBKM, prezes PBKM Jakub Baran, wiceprezes PBKM Tomasz Baran oraz kilku...

PBKM miał 0,91 mln zł zysku netto, 4,76 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,22 mln zł wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 4,76 mln zł wobec 8,04 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,33 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2021 r. grupa osiągnęła EBITDA skorygowaną o zdarzenia jednorazowe na poziomie 4 764 tys. zł oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego w segmencie B2C i w segmencie B2B na poziomi 49 942 tys. zł. Łączne przychody netto ze sprzedaży po 3 miesiącach 2021 roku były o 10% wyższe w porównaniu...

PBKM pozyskał 6 900 próbek w I kw. 2021 r., wzrost o 6,4% r/r

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 6 900 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kw. 2021 r. i było to o 6,4% więcej niż w I kw. 2020 r., podała spółka. PBKM pozyskał 6 900 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kw. 2021 r. "Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. informuje, iż w I kwartale 2021 roku osiągnął następujące wyniki operacyjne: - liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2021 roku w obszarze B2C wyniosła 6 900 wobec 6 486 w I kwartale 2020 roku, co stanowi wzrost o 6,4%; - liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w I kwartale 2021 roku w obszarze B2C i B2B wyniosła 7 449 wobec 7 133 w I kwartale 2020 roku,...

Grupa PBKM zwiększyła swoje przychody o 12% w 2020 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Grupa PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie z 38% udziałem w rynku – w 2020 roku wypracował: 211,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży; 29,3 mln zł zysku EBITDA (skorygowanego o zdarzenia jednorazowe) oraz 9,3 mln zł zysku netto (skorygowanego o zdarzenia jednorazowe). Grupa PBKM przedstawia swoje wyniki finansowe - W 2020 roku zanotowaliśmy wzrost przychodów o 12%, do ponad 211 mln zł. Wynik EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe) wyniósł 29,3 mln zł, EBITDA gotówkowa (skorygowana o zdarzenie jednorazowe) 16,7 mln zł, a zysk netto (skorygowany o zdarzenie jednorazowe) ponad 9 mln zł. Na niemal wszystkich rynkach, na których działa Grupa FamiCord, w ubiegłym roku spotkaliśmy się z niekorzystnym wpływem stanu...

PBKM miał 0,8 mln zł straty netto, 4,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBKM oficjalnie raportuje wypracowane przez siebie wyniki EBITDA wyniosła 4,8 mln zł wobec 8,02 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48,29 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 151,11 mln zł w porównaniu z 138,67 mln zł rok wcześniej. "W ciągu 9 miesięcy 2020 roku grupa osiągnęła skorygowaną EBITDA na poziomie 22...
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

KNF zatwierdziła prospekt PBKM

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) 3 522 705 akcji serii M, podał PBKM. KNF zatwierdził prospekt sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych W październiku 2019 r. PBKM poinformował, że akcjonariusze PBKM zdecydowali o emisji akcji nowej serii M, skierowanej do obecnego inwestora tj. Active Ownership Fund. Cena emisyjna jednej nowej akcji została ustalona na 62 zł, a łączna cena emisyjna za wszystkie nowe akcje wyniesie 218 407 700 zł. Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych....

PBKM pozyskał 7 134 próbek w III kw. 2020 r., bez zmian r/r

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 134 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. i było to na tym samym poziomie co w III kw. 2019 r., podała spółka. PBKM działa na takim samym poziome jak rok wcześniej "PBKM informuje, iż w III kwartale 2020 roku osiągnął następujące wyniki operacyjne: - liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. w obszarze B2C wyniosła 7 134 wobec 7 134 w III kw. 2019 r.; - liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw. 2020 r. w obszarze B2C i B2B wyniosła 7 762 wobec 8 393 w III kw. 2019 r. co stanowi spadek o 7,5%; - udział umów zawartych w modelu abonamentowym w III...

PBKM miał 1,78 mln zł zysku netto, 3,94 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Polski Bank Komórek Macierzysych (PBKM) odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. PBKM odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk EBITDA wyniósł 3,94 mln zł wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,66 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 47,22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 97,99 mln zł w porównaniu z 90,38 mln zł rok wcześniej. Grupa PBKM pozyskała 12...

PBK sfinalizował nabycie 53% udziałów we włoskiej spółce Sorgente

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i Sorgente zrealizowały czynności zamknięcia przewidziane w umowie sprzedaży udziałów w Sorgente, w wyniku czego doszło do przeniesienia na PBKM 53% udziałów w kapitale zakładowym Sorgente, podał PBKM. PBKM i Sorgente zrealizowały czynności zamknięcia przewidziane w umowie sprzedaży udziałów w Sorgente Ponadto w wyniku zrealizowania czynności zamknięcia doszło do zawarcia umowy pożyczki, na podstawie której PBKM udzieli Sorgente pożyczki w kwocie 400 tys. euro, wskazano w komunikacie. 15 czerwca br. PBKM zawarł z trzema osobami fizycznymi: Roberto Maranin, Salvatore Iuzzolinim oraz Emiliano Gummatim (łącznie - sprzedającymi) przedwstępną umowę zakupu udziałów, na mocy której PBKM nabędzie od sprzedających łącznie 53% kapitału zakładowego spółki Sorgente s.r.l. z siedzibą w Mediolanie za łączną kwotę 420 tys. euro, stanowiącą równowartość ok....

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje