Conotoxia
Strona główna Tagi Orange

Tag: orange

Orange Polska odwołało się od kary nałożonej przez UKE

Orange Polska zdecydowało się złożyć do sądu odwołanie w związku z nałożeniem przez UKE - Urząd komunikacji Elektronicznej kary w wysokości 11 milionów złotych na spółkę, za " niewypełnianie obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych” Orange tłumaczy swoją decyzję brakiem podstaw do nałożenia kary, uważa także kwotę kary za wygórowaną. W komunikacie od Orange możemy przeczytać: "Orange Polska zapewnia, że procesy przenoszenia numerów były i są realizowane bez żadnych zakłóceń dla wszystkich abonentów, za pośrednictwem Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD). Tylko w IV kwartale 2018 r. w Orange Polska prawidłowo zrealizowano ok. 44 tys. przeniesień numerów w sieci stacjonarnej, co potwierdza zresztą raport UKE". Zobacz także: UKE:...
Logo Orange Polska

UKE: 11 mln zł kary dla Orange Polska

Na Orange Polska S.A. została nałożona kara w wysokości 11 milionów złotych. Prezes UKE nałożył ją za niewypełnianie obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług przy obsłudze wniosków o przeniesienie numerów w sieciach stacjonarnych. Takie działanie stanowi naruszenie prawa telekomunikacyjnego. Fragmenty komunikatu Urzędu Komunikacji Elektronicznej "Przy ocenie dotychczasowej działalności Orange Polska S.A. Prezes UKE wziął pod uwagę, że podmiot był już karany, w tym za naruszenia dotyczące usług regulowanych" "Naruszenie, którego dopuściła się Orange Polska S.A. ma charakter uporczywy i może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego" "Kara w nałożonej wysokości ma na celu skłonić ukaranego do wykonywania w pełni wydanej decyzji oraz do respektowania na przyszłość innych decyzji podejmowanych przez Prezesa UKE"  Zmiany w systemie PLI CBD Po wprowadzeniu zmian 2 października 2015...
Logo Orange Polska

Zapiski giełdowego spekulanta: Orange – rosną zyski i liczba abonentów

Orange – nie najgorszą sesję jak na otoczenie szerokiego rynku zanotował Orange. Spółka pochwaliła się już po zamknięciu środowej sesji, wynikami za trzeci kwartał. Raport wskazywał na niewielki spadek przychodów. Pozytywnie zaskoczył natomiast wynik netto, gdyż zysk wzrósł do 91 mln zł. W zeszłym roku było to zaledwie 28 mln zł. Pozytywna była także wiadomość o rosnącej liczbie abonentów. Świetnie wyglądają dane o bazie odbiorców usług światłowodowych. Ich liczba wzrosła bowiem w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 84%. Maleje natomiast liczba klientów usług mobilnych i stacjonarnych. Silnie wzrasta za to sprzedaż usług pakietowych, w trzecim kwartale o ponad 28%. Ciekawie wyglądają także plany spółki na przyszłość. Jej prezes zdradził, że Orange może rozpocząć oferowanie usług bankowych już w 2021...
Logo Orange Polska

Orange Polska: 91 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

Dostawca usług telekomunikacyjnych - Orange Polska podaje w raporcie, że spółka odnotowała 91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. według przychodów z umów z klientami wobec 28 mln zł zysku według MSR18 rok wcześniej. Spółka podaje w raporcie, że zysk operacyjny wyniósł 175 mln zł według umów z klientami (217 mln zł według MSR18 wobec 128 mln zł zysku rok wcześniej). EBITDA wyniosła 792 mln zł według zestawienia umów (834 mln zł według MSR18 wobec 776 mln zł rok wcześniej). Skorygowana EBITDA wyniosła 792 mln zł według MSSF15 (834 mln zł według MSR18 wobec 776 mln zł rok wcześniej). Spółka podała również, że wzrost skorygowanej EBITDA (zgodnie ze standardem MSR18) o 7,5% r/r, odzwierciedla...
wolumen

Przed zamknięciem. Zmiana trendu na Orange [OPL]

Orange D1 Kurs Orange przez wiele lat znajdował się w trendzie spadkowym. Ostatnio nastąpiło jednak przełamanie czerwonej linii tego trendu. Linia przechodziła przez trzy szczyty, więc jest to istotny sygnał. Potwierdzeniem byłoby przełamanie niebieskiej linii szyi odwróconej formacji głowy z ramionami. Linia znajduje się na poziomie 6,10 zł. Minimalny zasięg wzrostu wynikającego z przełamania tej bariery i tym samym z dopełnienia formacji to około 8 zł. Biorąc pod uwagę, że mowa tu o zmianie głównego, wieloletniego trendu, to zasięg wzrostu mógłby być znacznie większy. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Dołącz do...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Orange [OPL], Krezus [KZS] w trendzie spadkowym

Orange D1 W wyniku dzisiejszego wzrostu kurs Orange przełamał dwie linie oporu widoczne na wykresie. Czerwona linia przechodziła przez dwa punkty zwrotne, a niebieska przez trzy. Ich jednoczesne przebicie jest pozytywnym sygnałem. Najwyższa od połowy lutego dynamika wzrostu oraz stosunkowo wysokie obroty przemawiają za jego wiarygodnością. Następny opór znajduje się na poziomie 4,66 zł i został oznaczony zieloną linią. Dzisiejszy sygnał oznacza zmianę krótkoterminowego trendu na wzrostowy. Nie mówi jednak nic o dłuższym horyzoncie czasowym. Długoterminowa bordowa linia trendu spadkowego znajduje się dopiero w okolicach 5,17 zł. Tam też znajduje się rozległa luka bessy z połowy lutego. Dopiero przełamanie obu tych barier oznaczałoby zakończenie długoterminowego trendu spadkowego. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów...
wolumen

Przed zamknięciem. Orange [OPL] na ostatnim wsparciu, Skyline [SKL] wybicie ze spodka

Orange D1 Kurs Orange znajduje się w trendzie spadkowym. Nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie tego trendu. Najbliższym wsparciem jest niebieska linia poprowadzona po dołkach i znajdująca się na poziomie 4,54. Można ją wykorzystać do krótkoterminowej gry na odbicie. Trzeba jednak używać stop lossów, ponieważ rynek tych akcji jest słaby, a poniżej wspomnianej linii trudno znaleźć jakiekolwiek wsparcie. Handluj akcjami 29 polskich spółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX. Skyline D1 Przez ostatnie dwa miesiące kurs Skyline znajdował się w trendzie spadkowym. Dynamika tego trendu stopniowo się zmniejszała, przez co na wykresie powstała formacja przypominająca spodek. W ostatnich dniach nastąpiło wybicie górą. Jest to pozytywny sygnał. Wątpliwości budzi jednak to, że wspomniany spadek zniósł co najmniej ¾ poprzedzającego go wzrostu. To źle świadczy o...
Logo Orange Polska

Orange: czas na korektę?

Orange Polska jest jedną z nielicznych spółek, które nie skorzystały na hossie, która pod koniec ubiegłego roku zawitała na warszawski parkiet. Notowania firmy znajdują się na historycznych minimach, pozostaje pytanie, czy jest to już moment na kupno jej akcji. W przypadku notowań Orange Polska już od dobrych kilku lat mamy do czynienia z wyraźnym trendem spadkowym. Niemniej po cofnięciu można liczyć na korektę. Po spadku na historyczne minima wypadające przy poziomie 4,62 PLN można spodziewać się odbicia. Pierwszym celem dla kupujących może być 50-dniowa średnia krocząca (kolor niebieski), która obecnie wypada nieznacznie powyżej 5 PLN. Ruch w stronę tego poziomu oznaczałby ustanowienie nowego niższego szczytu w sekwencji spadkowej — dopiero odbicie powyżej 5,13 PLN mogłoby zwiastować możliwość szerszej korekty. Jednak...

Przed zamknięciem. Orange [OPL] i Krezus [KZS]

Orange.pl Kurs Orange.pl znajduje się w trendzie spadkowym. Sygnałem zakończenia trendu byłoby przełamanie niebieskiej linii, która obecnie znajduje się na poziomie 5,56 zł. W ostatnich dniach linia została testowana czwarty raz, więc gdyby została przełamana, to byłby to sygnał o podwyższonej wiarygodności. Wsparcie znajduje się na poziomie ostatnich dołków (5,11 – 5,16 zł). Krezus Kurs Krezusa od maja 2016 znajduje się w trendzie spadkowym pod bordową linią. Przełamanie tej linii byłoby pozytywnym sygnałem, ale na razie nie nastąpiło. Mamy za to przełamanie czerwonej przyśpieszonej linii trendu spadkowego. To był pozytywny sygnał, ale wynikający z niego potencjał wzrostowy już się wyczerpał w momencie dojścia ceny do bordowej linii. W sumie po dzisiejszym wzroście wykres wygląda trochę lepiej, ale zasadniczej zmiany nie ma. Pozytywną wymowę...
wolumen

Przed zamknięciem. Atal [1AT] i Orange [OPL]

Atal Atal jest deweloperem. Od początku roku Spółka znajduje się w trendzie wzrostowym. W połowie października rozpoczęła się korekta, która później zamieniła się w odwróconą formację głowy z ramionami. Szyją formacji jest niebieska linia, która dzisiaj została przełamana. Jest to pozytywny sygnał zapowiadający wzrost porównywalny z amplitudą wahań wewnątrz formacji. Daje to poziom docelowy 30,30 zł oznaczony bordową linią. Po drodze jest opór wyznaczony przez ostatni szczyt na poziomie 28,57 zł oznaczony czerwoną linią. Orange.pl Kurs Orange przełamał niebieską linię trendu widoczną na wykresie godzinowym. Przed przełamaniem linia przechodziła przez cztery punkty zwrotne, więc jej wiarygodność jest dość duża. Anulowanie sygnału nastąpiłoby w razie przełamania wsparcia wyznaczonego przez niedawne dołki na poziomie 5,11. Najbliższy opór oznaczony czerwoną linią znajduje się na poziomie...
wolumen

Przed zamknięciem. Orange.pl [OPL] i PKO BP [PKO]

Orange.pl Na dziennym wykresie Orange.pl widać, że kilka dni temu nastąpiło przełamanie czerwonej linii trendu spadkowego obejmującej okres od lipca 2015. Linia przechodzi przez cztery punkty zwrotne, więc wiarygodność przełamania jest wysoka. Równie istotny jest wykres godzinowy. Oprócz wspomnianej czerwonej linii trendu widać tu niebieską linię oporu poprowadzoną przez pięć lokalnych szczytów z drugiej połowy września 2016. Dzisiaj linia ta została przełamana. Oba te sygnały oznaczają zmianę głównego trendu na wzrostowy. Na podstawie amplitudy wahań pod czerwoną linią można określić zasięg prognozowanego wzrostu na 7,20 zł. PKO BP Kurs PKO BP wyszedł dołem z formacji składającej się z dwóch czerwonych linii. Jest to negatywny sygnał. Na podstawie odległości pomiędzy liniami można oszacować zasięg spadku na około 24,6 zł. Na tym poziomie znajduje się wsparcie...

Komentarz giełdowy: Deutsche Bank nadal ciąży giełdom

Kolejny dzień, kolejne minima w notowaniach Deutsche Banku. Bank jest niemiecki, ale skala jego działania jest globalna, więc jego kłopoty udzielają się parkietom na całym świecie – również w Warszawie. Nic dziwnego, że warszawski WIG20 znów jest pod kreską. Ale są też dobre wiadomości. Od weekendowego komentarza niemieckiej kanclerz, iż niemiecki gigant bankowy nie może liczyć na pomoc państwa trwa wyprzedaż jego walorów. Dziś jedna akcja Deutsche Banku była w pewnym momencie wyceniana poniżej 10.20 euro, podczas gdy jeszcze rok temu było to ponad 26 euro. Przypomnijmy, że Bank mierzy się z licznymi problemami – spadkiem dochodowości podstawowego biznesu, dużą ekspozycją na rynek instrumentów pochodnych, a wreszcie z licznymi procesami z regulatorami. To właśnie informacja z amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości o...

ORANGE – cena akcji spółki porusza się w trójkącie. Raport za 2Q.

Spółka ORANGE opublikowała raport za drugi kwartał tego roku. Z raportu wynika, że liczba abonentów telefonii komórkowej rośnie zarówno kwartał do kwartału jak i rok do roku, a na koniec czerwca 2015 roku posiadała łącznie 15,587 mln użytkowników. Z drugiej strony z raportu kolejny raz wynika spadek abonentów usług stacjonarnych. Średni przychód na abonenta(tzw. ARPU) z usług telefonii komórkowej w drugim kwartale 2015 roku wynosi 50 zł (i jest to spadek o 50gr kwartał do kwartału) dla klientów abonamentowych oraz 12,9 zł (wzrost o 80gr) dla klientów usług przedpłaconych. Średni przychód z usług głosowych telefonii stacjonarnej spadł do 40,2 zł. Na wykresie dziennym ORANGE po spadku w czerwcu tego roku z 10,5zł do 7,5zł ostatnie dwa tygodnie porusza się w ruchu bocznym (poziome linie...

Garść informacji po wtorkowej sesji na GPW (BOGDANKA, CD PROJEKT)

Druga sesja tego tygodnia była kolejnym rozczarowaniem. Po pierwszej godzinie sesji można było mieć nadzieję, że byki doczekały się wreszcie odbicia wśród największych spółek notowanych na GPW. Niestety kolejny raz skończyło się jedynie na nadziejach. Niewiele odstawaliśmy od niemieckiego DAXa, jednak w porównaniu z węgierskim parkietem GPW spisała się dziś bardzo słabo. Kontrakty terminowe na WIG20 straciły 15 punktów. Dzisiejsze puste kalendarium nie sprzyjało większym wahaniom krajowej waluty. Po godzinie 23 kurs EURPLN kształtował się na poziomie powyżej 4,17. Rentowność polskich obligacji 10-cio letnich osiągnęła poziom 3,2%. WIG20 o godzinie 17 tracił 0,66% i osiągnął kolejne minima aktualnej fali spadkowej. Najmocniejszy wśród jego komponentów był przedstawiciel sektora bankowego. BZWBK zdrożał o 1,13%, lecz w dalszym ciągu pozostaje bardzo blisko minimów aktualnej...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (PEKAO, PKN, BYTOM)

GPW w Warszawie w ostatnim czasie przyzwyczaiła inwestorów do tego, że wykazuje dużą niezależność względem rynków bazowych. Podobnie było dzisiaj i wczorajsze mocne spadki na rynkach za oceanem nie zrobiły na nikim w Warszawie wrażenia. Kontrakty terminowe na WIG20 zyskały na zamknięciu 20 punktów. Krajowa waluta pozostawała stabilna, a spore przesunięcia na parach EURPLN i USDPLN są raczej pochodną zmian na głównej parze walutowej. O godzinie 17 EURPLN wyceniane było w okolicach 4,05. Najważniejszą i spodziewaną zarazem informacją dzisiejszego dnia była decyzja RPP o stopach procentowych. Oczywiście nikt tutaj nie spodziewał się większego zaskoczenia i takiego też nie było. RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. WIG20 dzień zaczął w okolicach poziomu neutralnego, jednak po godzinie 15 udało się wypracować większy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację