Purple
Strona główna Tagi Obligacje

Tag: obligacje

GetBack stosował nieuczciwe praktyki rynkowe przy sprzedaży obligacji – podaje UOKiK

GetBack dopuszczał się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych, ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Decyzja prezesa Urzędu będzie pomocna przy dochodzeniu przez konsumentów roszczeń w sądach. Nieuczciwość przedstawicieli spółki wobec konsumentów GetBack (obecnie w restrukturyzacji) to spółka, która przez ponad 2 lata masowo emitowała obligacje korporacyjne, aby pozyskać środki na swoją działalność. Oferowała je za pośrednictwem banków i domów maklerskich, ale także przez własną sieć sprzedaży. Większa część emisji obligacji następowała w trybie oferty prywatnej, a zatem do maksymalnie 149 inwestorów. Pozwalało to spółce uniknąć sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do publicznej wiadomości, przypomniano. Podczas oferowania obligacji przez GetBack doszło do wielu nieprawidłowości. Przedstawiciele spółki wprowadzali konsumentów...
Bank Pekao

Bank Pekao objął obligacje BGK na łączną kwotę 3 mld zł

Bank Pekao, jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku, wspomógł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 poprzez objęcie obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na łączną kwotę 3 mld zł. Obligacje te znajdą się w ofercie banku 27 kwietnia, podał Bank Pekao. BGK wyemitował obligację, Bank Pekao je objął BGK wyemitował obligacje o łącznej wartości 13 mld zł. Instrument należy do grupy najbezpieczniejszych na rynku tzw. fixed income z uwagi na pełną gwarancję Skarbu Państwa. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000 zł, a termin zapadalności przypada na 27 kwietnia 2027 r. Inwestor może oczekiwać wypłaty odsetek w interwale rocznym w wysokości stałej 1,875 proc. od zaangażowanego kapitału, aż do terminu zapadalności obligacji, podano. Bank Pekao swoim udziałem w transakcji wsparł 7-letnią emisję obligacji BGK na...
best sa

Best chce skupić obligacje własne po 100 zł za szt., łączna wartość do 5 mln zł

Best planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł. Best planuje skupić własne obligacje "Zarząd Best podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia skupu własnych, zdematerializowanych obligacji o wartości nominalnej dla jednej obligacji wynoszącej 100 zł, wyemitowanych przez emitenta na podstawie uchwał zarządu emitenta i będących w obrocie na rynku Catalyst (regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu)" - czytamy w komunikacie. Skup obligacji nastąpi w celu ich umorzenia. Spółka zastrzega sobie prawo do wielokrotnego realizowania skupu obligacji w terminie do 31 sierpnia 2020 r. Umarzanie obligacji następować będzie po ich wartości nominalnej, nie później niż do 31 sierpnia 2020 r., wskazano również. Skup obligacji może być realizowany w...
kruk

Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Środki z emisji przeznaczone zostaną przeznaczone na bieżące finansowanie "Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu,...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 1 636 500 zł, podało PBG. Wykup obligacji nieunikniony "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny posiada 2.949 obligacji serii G1, 2.232 obligacje serii H1 oraz 11 184 obligacje serii I1, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Wykup obligacji powinien nastąpić natychmiastowo "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Pekao posiada 68 440 obligacji serii G, 51 800 obligacji serii H, 260 892 obligacji serii I, 11 768 obligacji serii G3, 8 906 obligacji serii H3 oraz 68 325 obligacji serii I3, podano także. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego,...
logo-catalyst-pl

Obligacje – firmy notowane na Catalyst nie spłaciły obligacji wartych 116,2 mln zł w I kw.

Firmy notowane na rynku Catalyst przez ostatnie 12 miesięcy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł, zaś w samym I kw. 2020 roku kwota ta sięgnęła 116,2 mln zł. Ostatnie defaulty nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom, uważa redaktor serwisu Obligacje.pl Michał Sadrak. Problemy firm ze spłatą obligacji na Catalyst "Jeśli chodzi o nadchodzące wykupy, najciekawsze chwile prawdopodobnie dopiero przed nami. Fala umorzeń, która zalała fundusze inwestycyjne, wręcz zmusiła wiele z nich do wyprzedaży firmowego długu w poszukiwaniu płynności. To zaś może istotnie zmniejszać szanse części spółek na udane refinansowanie zapadających w najbliższym czasie papierów" - napisał w komentarzu Michał Sadrak. Podkreślił, że ostrożniejsi zrobili się też inwestorzy indywidualni o podwyższonym dotychczas apetycie na ryzyko,...
pionek szachowy z koroną na polu do gry

6 największych wygranych kwartału. Które aktywa skorzystały na koronawirusie?

Zamknięcie wczorajszej sesji, było równoznaczne z zakończeniem pierwszego kwartału obecnego roku. Wśród aktywów, które najwięcej zyskały na epidemii koronawirusa znajduje się m.in. złoto oraz dolar. Jednak to nie one zajęły czołowe miejsce pod względem zwrotu za pierwsze 3 miesiące 2020 roku. Obligacje skarbowe na piedestale Spośród 25 kluczowych aktywów, jedynie 6 z nich zapewniło dodatni zwrot z inwestycji w I kw. Były to obligacje skarbowe, złoto, dolar, niemieckie bundy i na końcu frank szwajcarski. Szalejąca epidemia koronawirusa oszczędziła więc tych inwestorów, którzy ulokowali swój kapitał w wymienionych wyżej aktywach. Ponad 8,5% zwrot z inwestycji w obligacje skarbowe wyprzedził złoto, którego zwrot w ciągu 3 pierwszych miesięcy roku wyniósł nieco poniżej 7%. Kolejne znajduje się: dolar amerykański (5,4%), niemieckie bundy (2,75%). frank szwajcarski (prawie 1%). Patrząc...

Obligacje: Czym są i jak działa rynek długu?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Inwestowanie (z) głową", w którym Michał Stanek z QValue wraz z gościem Michałem Ferencem z Mount TFI poruszyli temat rynku długu. Jak działają oraz czym są obligacje? Na co zwracać uwagę przy wyborze emitenta i jakie są inne alternatywne formy inwestycji pasywnych? Obligacje bezpiecznym instrumentem na trudne czasy. Cały czas mało popularnym wśród polskich inwestorów Obligacje są mało popularnym instrumentem finansowych wśród inwestorów indywidualnych. Są często utożsamiane z bezpiecznymi inwestycjami, a tym samym niezbyt zyskownymi. Gracze giełdowi raczej nie myślą o obligacjach w kategoriach instrumentów do spekulacji, a w niektórych okresach cyklu koniunkturalnego ceny obligacji rosną najszybciej, kiedy inne rynki są jeszcze pogrążone w bessie. Zatem przyjrzyjmy się bardziej rynkowi obligacji: https://www.youtube.com/watch?v=i66xr2Cswig Sprawdź również pierwszy odcinek serii: Polska...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

Polskie obligacje najdroższe w historii! Ich rentowność nigdy nie była tak niska

Bieżący tydzień jest tragiczny dla wielu inwestorów na rynku kapitałowym. Notowania indeksów giełdowych notują bowiem największe spadki od czasu upadku banku Lehmann Brothers, tj. od ponad 11 lat. Panika na rynkach finansowych sprawia, że na wartości zyskują obligacje skarbowe, które przez inwestorów uznawane są za tzw. "bezpieczną przystań".  Rentowność polskich 10-latków nigdy nie była tak niska Jednymi z wielu czynników oddziałujących na odsetki od obligacji są inflacja i stopy procentowe. Kluczową rolę odgrywa także sytuacja na rynkach finansowych. W okresie spowolnienia gospodarczego inwestorzy w pierwszym stopniu stawiają bowiem na bezpieczeństwo, jakie zapewniają im obligacje rządowe. Panika jaką obserwujemy od kilku dni na rynkach kapitałowych sprawia, że coraz większe grono inwestorów przenosi swój kapitał na rynek długu. To z kolei sprawia, że emitentom...
obligacje

Loteria z nagrodami zamiast oprocentowania obligacji. Skok rządu na 200 mld zł oszczędności Polaków

Najnowszy projekt ministra finansów Tadeusza Kościńskiego zakłada wydobycie oszczędności "ze skarpet" Polaków. Jak twierdzi, niewykorzystane fundusze, których wielkość szacuje się na około 190 mld złotych mogłyby wesprzeć budżet. W zamian za nieoprocentowane obligacje, ich nabywcy mogliby liczyć na udział w loterii z nagrodami. Coraz większe oszczędności Polaków, za które po części odpowiadają wyższe zarobki, a także programy socjalne znalazły się w kręgu zainteresowań rządu. Nie da się bowiem ukryć, że ministerstwo finansów szuka pieniędzy, gdzie tylko się da, by realizować swoje założenia. Tadeusz Kościński zauważa, że trzymana przez obywateli gotówka pozostaje niewykorzystana, a rząd mógłby "lepiej" zająć się tymi pieniędzmi. Ponadto, minister należy do przeciwników gotówki, gdyż uważa, że państwo nie ma nad nią kontroli i pieniądze te nie pracują. Szukasz regulowanego...

JPMorgan & Chase zaleca w 2020 alokację aktywów w akcje i short na złoto

W nocie datowanej na środę, 11 grudnia br., strategowie z JPMorgan & Chase wskazują klasy aktywów, na które stawiają w 2020 roku. Ich zdaniem globalna gospodarka nabiera tempa i nastąpi koniec spowolnienia.
Obligacje skarbu państwa

Rewolucja na rynku obligacji: Nowe technologie wygenerowały 88 mld USD obrotu

Według analizy banku Morgan Stanley, biura sprzedające obligacje na Wall Street zrealizowały w tym roku sprzedaż w wysokości co najmniej 88 miliardów dolarów. Peter Chalif, który rozpoczynał swoją karierę lata temu w Citigroup Inc. wspomina czasy, gdy handel dużym koszykiem obligacji wymagał wielu godzin pracy za biurkiem z piórem i papierem. Teraz kieruje zespołem, który może osiągnąć ten sam rezultat w zaledwie kilka sekund. Rynek obligacji dogania technologię rynku akcji Chalif przypisuje znaczną część zmian handlowi, który jest oparty na nowej technologii, dzięki czemu zapewnia takie same błyskawiczne prędkości na rynku obligacji, jak podczas handlu akcjami. Citigroup twierdzi, że obsłużył wiele transakcji portfelowych powyżej 1 miliarda dolarów od czasu debiutu nowej technologii w tym roku i regularnie handluje pakietami obligacji w przedziale od...
zwinięte banknoty 100 PLN

Polacy obawiają się wysokiej inflacji. Padł historyczny rekord sprzedaży obligacji

Październik był iście rekordowym miesiącem. Polacy wydali w tym czasie na zakup obligacji skarbowych niemal 2 miliardy złotych, co jest najwyższą wartością w historii. Co ciekawe, ponad połowa tej kwoty została przeznaczona na zakup obligacji indeksowanych inflacją, a więc takich, których stopa zwrotu z inwestycji zależna jest od wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Inflacja - niewidzialny złodziej oszczędności Najprościej rzecz ujmując, inflacja określa poziom wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, czego naturalnym skutkiem jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego, czyli zdolności do nabywania za niego dóbr i usług. Inflacja oznacza więc wzrost cen poszczególnych dóbr i usług w gospodarce. To właśnie wskutek inflacji posiadane przez nas oszczędności tracą systematycznie na wartości. Przykład: Jeżeli w 2016 roku za 100 zł można było kupić...

Legimi pozyskuje 1,5 mln zł z prywatnej oferty obligacji

Legimi, pionier na polskim rynku e-książki, zakończyło z sukcesem prywatną ofertę obligacji. Spółka w 100% zrealizowała cel i przydzieliła 1 500 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 1,5 mln zł. Pozyskane środki posłużą refinansowaniu zadłużenia spółki oraz rozwojowi i promocji Legimi 3.0 na rynku niemieckim i polskim. Legimi S.A. oferowało roczne obligacje serii Y o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym, a także oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC. Zapisy można było składać za pośrednictwem oferującego – Domu Maklerskiego INC. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą ofertą wśród inwestorów, w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację