Conotoxia
Strona główna Tagi Obligacje

Tag: obligacje

Eurocash ustanowił program emisji obligacji o wartości nominalnej do 1 mld zł

Eurocash zawarł z BNP Paribas Bank Polska, PKO BP oraz Santander Bank Polska umowę, na postawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Eurocash rozważa dokonanie pierwszej emisji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy, w kwocie do 200 mln zł. Eurocash planuje emisję obligacji "W ramach programu emitent będzie mógł emitować obligacje w PLN lub w EUR o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i będą, co do zasady, wprowadzane do obrotu w ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane...

Kryptowaluty, akcje, czy surowce? Trader21 sprawdza jakie aktywa warto wybrać w obliczu Covid-19

W tym tygodniu na rynkach finansowych dzieje się naprawdę sporo. Głównym powodem jest komunikat firmy Pfizer dotyczący postępów w pracach nad szczepionką na koronawirusa. Tuż po pojawieniu się informacji, główne indeksy giełdowe wystrzeliły. Mocno wzrosła cena ropy. Spadły natomiast ceny obligacji USA oraz złota. Działo się więc naprawdę sporo, a na różnego rodzaju grupach i forach pojawiły się dziesiątki wpisów: co teraz? Czy powinienem sprzedawać złoto? Czy to już czas na inwestycje w akcje? Domyślamy się, że fala takich wpisów jest spowodowana tym, że w 2020 roku na giełdzie pojawiło się naprawdę wiele nowych osób. Brak doświadczenia sprawia, że jeden odpowiednio nagłośniony news oraz skrajna reakcja rynków, mogą wyprowadzić inwestora z równowagi. W takiej sytuacji warto wziąć głęboki...
unimot

Unimot ustanowił 3-letni program emisji obligacji o wartości do 150 mln zł

Unimot podjął uchwałę w sprawie ustanowienia trzyletniego programu emisji obligacji do kwoty 150 mln zł, podpisując jednocześnie umowę programową z Santander Bank Polska, pełniącym funkcję organizatora programu, podała spółka. Unimot rozważa przeprowadzenie pierwszej emisji w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Unimot planuje emisje obligacji w najbliższym czasie "Pomimo trwającej pandemii nie zatrzymujemy naszych działań rozwojowych. Nieustannie rozwijamy sieć stacji paliw Avia, zdecydowaliśmy się zainwestować w projekty OZE, w tym na rynku fotowoltaiki, szukając atrakcyjnych projektów do realizacji. Chcemy też w jeszcze większym zakresie wykorzystać nasze kompetencje w zakresie gazu ziemnego" - powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie. W ramach programu Unimot będzie mógł emitować zdematerializowane, niepodporządkowane, niezabezpieczone obligacje na okaziciela o terminie zapadalności nieprzekraczającym 5 lat oraz o jednostkowej wartości nominalnej co najmniej 1 tys. zł. Obligacje będą miały...
marvipol

Marvipol wyemitował obligacje serii AC na łącznie 78 mln zł

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AC o łącznej wartości nominalnej 78 mln zł, podała spółka. Marvipol emituje obligacje "Dzień całkowitego wykupu obligacji serii AC nastąpi 10 maja 2024 r., przy czym obligacje będą podlegały amortyzacji, zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji; wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Zarząd zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Cel emisji obligacji nie został określony, podano także. Marvipol Development jest polskim deweloperem. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a...

BGK sprzedał obligacje za 2,4 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 o wartości nominalnej 2 425,178 mln zł wobec oferty wynoszącej minimum 1 000 mln zł, podał bank. Popyt na obligacje wyniósł 2 728,178 mln zł. BGK sprzedał 10-letnie obligacje serii FPC0630 Cena minimalna sprzedanych obligacji FPC0630 wyniosła 1 013 zł, a rentowność: 1,974%. "Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0630. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych jak dla obligacji skarbowych" - czytamy też w komunikacie. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z...

Dekpol pozyskał 50 mln zł z emisji obligacji serii I

Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii I, pozyskując - zgodnie z planem - 50 mln zł, podała spółka. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności grupy oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H. Dekpol z sukcesem przeprowadził emisję obligacji "Za nami bardzo udany proces emisji obligacji - podczas roadshow odbyliśmy spotkania z liczną grupą obecnych i potencjalnych inwestorów. Emisja wzbudziła duże zainteresowanie z ich strony, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz bardzo intensywnego okresu na rynku kapitałowym. Dbałość o poziom marż i w konsekwencji - solidne wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zadłużenia finansowego grupy - wskaźnik ND/EBITDA za I poł. 2020 wyniósł 1,19. Inwestorzy doceniają stabilną i bezpieczną sytuację finansową oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju Grupy Dekpol. W efekcie...

Polskie obligacje wyłamały się z szeregu

Sytuacja na światowym rynku długu zwykle charakteryzuje się wysoką korelacją tendencji papierów w różnych krajach i regionach. Od tej zasady wyjątki zdarzają się rzadko i dotyczą specyficznych sytuacji i przypadków, jakie można było wcześniej obserwować na przykład w Turcji. Wspomniana korelacja jest normą także w przypadku polskich obligacji skarbowych. Rentowność polskich papierów dziesięcioletnich spada Jednak od kilku tygodni najwyraźniej przestała obowiązywać. Od sierpnia rentowność naszych papierów dziesięcioletnich spadła nieco ponad 1,43 proc. do 1,24 proc. W tym samym czasie rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych poszła w górę 0,5 proc. do 0,85 proc. Rośnie także rentowność w większości krajów naszego kontynentu, i to nie tylko papierów niemieckich, ale także państw naszego regionu. Oczywiście chwilowe zróżnicowanie tendencji na różnych rynkach nie jest niczym...
obligacje

Fundusze konkurują z EBC. Gotówki jest tak dużo, że brakuje obligacji

Ilość niewykorzystanej płynności w gospodarce strefy euro osiągnęła w tym miesiącu historyczny rekord 3,2 bln euro. Rekordowa jest także liczba zleceń na debiutujące obligacje społeczne Unii Europejskiej która osiągnęła poziom 233 mld euro. Kurs euro na początku tygodnia zmierza na południe. Na rynku wtórnym trudno kupić duże ilości obligacji Fundusze konkurują z siłą zakupową EBC Popyt może nie ustąpić dzięki dalszemu luzowaniu Zbyt dużo gotówki, zbyt mało obligacji W przyszłym tygodniu regularna sprzedaż obligacji z takich krajów jak Niemcy i Włochy wyniesie nieco ponad 12 miliardów euro, co powinno zostać łatwo zniwelowane przez zwykłe reinwestycje z dużych wykupów i spłat odsetek w wysokości ponad 50 miliardów euro w tym samym okresie. Zobacz też: Jak zainstalować MetaTrader 4 / 5 na MacOS Catalina?...

Forex zajmuje miejsce rynku obligacji, twierdzą eksperci

Pandemia doprowadziła do dużych zmian na rynku. Inwestorzy, którzy kiedyś skupiali się na handlu obligacjami, dzisiaj muszą zacząć szukać alternatyw. Coraz częściej zwracają się oni w kierunku walut, które w ostatnich miesiącach charakteryzują się wysoką zmiennością. Zakupy banków centralnych zaburzyły rynek obligacji. Inwestorzy zaczynają korzystać z rynku walutowego, jakowskaźnika nastrojów gospodarczych. Od maja euro umocniło się w stosunku do dolara o ponad 10% Ekspansywna polityka monetarna Na wiosnę światowe banki centralne rozpoczęły akcję zakupów obligacji, z powodu rozpoczynającego się kryzysu. Tempo skupu, które wyniosło 2 miliardy dolarów na godzinę, doprowadziło do zaburzenia rynku i zmniejszenia jego atrakcyjności dla inwestorów. Obligacje służą bankom centralnym jako narzędzie polityki monetarnej, a inwestorzy mogli dzięki nim wyrażać swoje odczucia dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Teraz jednak potrzebna...

Saxo Bank: Bańka na rynku obligacji skarbowych to ryzyko w kontekście wyborów w USA i rosnącej inflacji

Banki centralne na całym świecie rozszerzają działania akomodacyjne w formie luzowania ilościowego i „pieniędzy z helikoptera”, aby rozwiązać głębokie problemy gospodarcze. Dotychczas przyczyniło się to do utworzenia hossy na rynkach akcji i spadku stóp procentowych zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Nawet gdyby inwestor w tym roku skorzystałby z hossy na giełdzie w miarę słabnięcia koronawirusa, będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Banki centralne na całym świecie rozszerzają działania akomodacyjne Konsekwencje te związane są z wyborami w Stanach Zjednoczonych i z inflacją, a obligacje będą pierwszymi aktywami, które na tym ucierpią. Teraz – bardziej niż kiedykolwiek – ważne jest, aby pomyśleć o strukturze portfela i zabezpieczeniu przed inflacją, aby ochronić kapitał w czasach zmierzchu pieniądza fiducjarnego. Obligacje skarbowe – szybkowar, który...

Inwestorzy powinni przygotować portfele na drugą falę pandemii, ostrzega HSBC

Pandemia spowodowała duże i gwałtowne zmiany na rynkach finansowych. Część inwestorów ma nadzieję, że od 2021 roku COVID-19 przestanie być problemem, a sytuacja na świecie zacznie wracać do normy. Innego zdania jest bank HSBC, który uważa, że powinniśmy zacząć przystosowywać nasze portfele do nowego otoczenia. Joseph Little sądzi, że czeka nas okres zmniejszonej produkcji. Konsumenci ponownie są ostrożniejsi. Według HSBC, aktywa związane z technologią wciąż pozostaną atrakcyjne. Nowe zakazy W swoim raporcie kwartalnym analitycy brytyjskiego banku twierdzą, że światowa gospodarka wchodzi w kolejną fazę, która oznacza powolny wzrost. Poparciem dla tej tezy mają być dane dotyczące przemieszczania się ludności. Pod koniec trzeciego kwartału Google miało zaobserwować ponowną ostrożność użytkowników w stosunku do podróżowania, a nawet spędzania wolnego czasu. Główny strateg HSBC Joseph...
rothschildowie

Immofinanz uplasował obligacje uprzywilejowane na 500 mln euro

Immofinanz uplasował niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości 500 mln euro. Papiery cechują się stałym kuponem 2,5% i 7-letnim terminem wykupu, podała spółka. Immofinanz plasuje niezabezpieczone obligacje "Emisja miała ok. dwukrotną nadsubskrypcję przy silnym popycie ze strony ponad 110 inwestorów" - czytamy w komunikacie. S&P Global Ratings przypisał papierom rating BBB-, podano także. Wcześniej spółka informowała, że zamierza wyemitować niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane (senior notes) benchmarkowe o stałym oprocentowaniu. Pozyskane środki miały być wykorzystane na refinansowanie obecnego długu, finansowanie możliwości wzrostu i na ogólne potrzeby spółki. Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.
rothschildowie

BGK sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 503 mln zł

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał w ramach sprzedaży dodatkowej 5-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 503 mln zł, podał bank. BGK sprzedaje kolejne obligacje Wcześniej dziś BGK sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 2 805,8 mln zł wobec oferty wynoszącej 1 000 - 2 750 mln zł. Popyt na obligacje wyniósł 9 403,61 mln zł. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, podano także.

BGK sprzedał obligacje za 2,8 mld zł na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie obligacje serii FPC0725 o wartości nominalnej 2 805,8 mln zł wobec oferty wynoszącej 1 000 - 2 750 mln zł, podał bank. Popyt na obligacje wyniósł 9 403,61 mln zł. BGK sprzedał obligacje i planuje kolejne transakcje Cena minimalna sprzedanych obligacji wyniosła 1 010,21 zł, a rentowność: 1,028%. "Dzisiaj zostanie przeprowadzona także sprzedaż dodatkowa obligacji FPC0725. Sprzedaż dodatkowa przeprowadzona zostanie na zasadach analogicznych, jak dla obligacji skarbowych" - czytamy też w komunikacie. Emisję przeprowadzono na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego dysponentem jest prezes Rady Ministrów. Obligacje zabezpieczone są gwarancją Skarbu Państwa. Przetarg został zorganizowany przez agenta emisji, którym jest Narodowy Bank Polski (NBP). Podstawą emisji obligacji jest ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach...

Marvipol ustanowił program emisji obligacji na maks. 200 mln zł

Marvipol Development ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 200 mln zł, podała spółka. Marvipol planuje emisje obligacji "W ramach programu, emitent planuje przeprowadzenie emisji pierwszej serii obligacji najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku o następujących parametrach brzegowych: - termin zapadalności obligacji pierwszej serii będzie wynosił do 4 lat; - obligacje pierwszej serii zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego; - obligacje pierwszej serii będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone; - obligacje pierwszej serii mogą zostać dopuszczone do obrotu w ASO; - świadczenia emitenta z tytułu obligacji pierwszej serii będą miały charakter wyłącznie...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację