XTB
Strona główna Tagi Obligacje

Tag: obligacje

siedziba PZU

PZU Życie nabyło obligacje PFR za łączną kwotę 1 993 mln zł

PZU Życie nabyło 2 000 sztuk obligacji, o wartości nominalnej 1 000 000 zł każda, wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)  i gwarantowanych przez Skarb Państwa, za łączną kwotę 1 993 408 760 zł, podał PZU. PZU Życie nabyło 2 000 sztuk obligacji Rentowność obligacji to 2,04% w stosunku rocznym, a termin wykupu przypadaja na 5 marca 2030 r., podano w komunikacie. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
echo

Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

Echo Investment, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł wyemitowało   obligacje na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Echo Investment wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu "Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane na okres kończący się w dacie 31 maja 2024 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Dodatkowo spółka nabyła w...

Saxo Bank: „Nacjonalizacja” rynku obligacji – ostatni bastion chroniący przed kryzysem długu rządowego

Wśród ekonomistów – w szczególności we Francji, gdzie obecnie przebywam – trwa intensywna debata na temat spłacalności długu w konsekwencji wzrostu wydatków publicznych na potrzeby związane z kryzysem spowodowanym koronawirusem. Niektórzy ekonomiści, głównie prawicowi, apelują już o cięcia wydatków publicznych, podczas gdy inni, głównie lewicowi, popierają ideę anulowania długu. Moim zdaniem w obydwu przypadkach debata ta opiera się na błędnych przesłankach. Polityka fiskalna jako broń przeciwko koronawirusowi W czasach kryzysu normalne jest, że rządy wykorzystują politykę fiskalną jako broń do walki z koronawirusem, ochrony ludzkiego życia i ratowania firm. Podobnie jak w przypadku wszystkich dotychczasowych kryzysów, ze względów ekonomicznych i społecznych nie ma innej alternatywy niż nacjonalizacja długu. Ostatecznym celem jest zapobiegnięcie większemu, niż to konieczne wzrostowi długu sektora prywatnego w...
mbank kurs GPW, logo mBanku

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

mBank skierował zaproszenie do przedstawienia do wykupu obligacji wyemitowanych przez mFinance France o łącznej wartości nominalnej 1 mld euro oraz obligacji wyemitowanych przez mBank o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, podał bank. Bank zamierza nabyć obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro. mBank oferuje wykup obligacji "Bank skierował do posiadaczy pozostających w obrocie: 1. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku, w dniu 26 września 2016 r. obligacji serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro o stałym oprocentowaniu 1,398%, kod ISIN: XS1496343986, o terminie wykupu przypadającym w dniu 26 września 2020 r. oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez luksemburską giełdę papierów wartościowych (Luxembourg Stock Exchange); 2. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku,...

PCC Exol wyemituje obligacje serii C2 o wartości nominalnej 25 mln zł

Zarząd PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji, poinformowała spółka. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 mln zł. PCC Exol podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii C2 "W ramach programu spółka wyemituje 250 000 obligacji serii C2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji serii C2 wyniesie 25 00 000 zł. Obligacje serii C2 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii C2 w terminie 5 lat i 3 miesięcy od dnia ich przydziału. Obligacje serii C2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji serii C2" - czytamy w komunikacie. PCC...
Akcje PZU wykres notowań

PZU Życie ma zgody na nabycie koronaobligacji PFR w kwocie do 2 mld zł

Zarząd i rada nadzorcza PZU Życie wyraziły zgodę na nabycie przez spółkę obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i gwarantowanych przez Skarb Państwa w kwocie do 2 mld zł, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), ujawniając opóźnioną informację poufną. Zgoda na nabycie koronaobligacji "Zgodnie z przedmiotową uchwałą, zarząd PZU Życie SA, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii rady nadzorczej PZU Życie SA, wyraził zgodę na nabycie przez PZU Życie SA obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie do 2 000 000 000 zł z rentownością nie niższą niż 2% w stosunku rocznym, w terminie do 28 czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie. PZU wyjaśnia, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione...

Koronaobligacje od PFR już dostępne na Catalyst

Trzy serie obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju o łącznej wartości nominalnej 50 mld złotych zadebiutowały dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. To rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW. Obligacje te zostały wyemitowane w kwietniu i maju bieżącego roku w ramach rządowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 miliardów złotych. Rekordowa wartość wśród notowanych obligacji korporacyjnych na Catalyst w historii GPW Wyemitowane obligacje są zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa, mają zapadalność odpowiednio 4 i 5 lata oraz wartość nominalną 1 milion złotych każda. Są to papiery na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Emisje zostały przeprowadzone w związku z powierzeniem PFR przez Radę Ministrów, na podstawie...
logo chińskiej firmy Tencent

Tencent wypuszcza nowe obligacje warte miliardy dolarów

Tencent Holdings Limited, chiński gigant sektora gamingowego i mediów społecznościowych angażuje globalne banki inwestycyjne i sprawdza rynkowe nastroje dotyczące popytu na obligacje denominowane w USD, które zamierza niedługo wyemitować. Tencent to technologiczny gigant, m.in. właściciel niezwykle popularnej platformy WeChat. Program obligacji spółki zakłada 8 mld nowych obligacji w dolarach amerykańskich. W operację zaangażowane są duże banki inwestycyjne, jak HSBC czy Goldman Sachs. Tencent: nowe obligacje korporacyjne w drodze Tencent w poniedziałkowym oświadczeniu stwierdził, że zamierza wypuścić serię obligacji w programie dostępnym dla wybranych dużych inwestorów i pozyskane środki wykorzysta do prowadzenia bieżącej działalności. Ogłoszony program obligacji ma maksymalny limit 20 mld dol., z których to 12 mld dol. zostało już wcześniej wyemitowane, jak wynika z poprzedniego oświadczenia wydanego przez Tencent. Oznacza to,...

PCC Rokita zakończyło emisję obligacji serii GB o wartości 17,8 mln zł

PCC Rokita zakończyło subskrypcję obligacji serii GB emitowanych w ramach VII Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Ostatecznie wyemitowano 178 094 obligacje, a wartość emisji wyniosła 17,81 mln zł. Zakończona emisja obligacji przez PCC Rokita "1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 22 kwietnia - 11 maja 2020 r. 2. Data przydziału obligacji: 12 maja 2020 r. 3. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 200 000 4. Stopa redukcji obligacji: 0,00% 5. Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 178 094 6. Liczba przydzielonych obligacji: 178 094 7. Cena, po jakiej obligacje GB były nabywane: 100 zł 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją: 400 9. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 400 10. Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o subemisję) 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji obligacji serii...
Kurs Pekao w dół w poniedziałek 2 grudnia

Bank Pekao nie planuje emisji obligacji

Bank Pekao nie ma potrzeby wychodzenia z emisją na rynek obligacji, poinformował wiceprezes Pekao Marek Lusztyn. Bank Pekao nie planuje emisji obligacji "W związku z przesunięciem terminu wejścia MREL, planujemy jedynie oportunistyczne podejście. Nie mamy potrzeba wychodzenia na rynek w sytuacji kryzysowej" - powiedział Lusztyn podczas wideokonferencji. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.
logo banku Millenium

Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku

Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Bank Millennium nie planuje emisji obligacji W tej chwili nie mamy planów, żeby emitować jakiekolwiek istotne części tego programu - powiedział Bicho podczas wideokonferencji. Dodał, że III program emisji obligacji banku wygasa w lipcu br., zaś nowy program obligacji jest przygotowany w taki sposób, że pozwala na emisje obligacji różnego typu, spełnia też wymagania MREL. Wymogi MREL są odroczone, więc nie mamy żadnej presji w tym roku, żeby emitować obligacje. Wymagania będą niższe i mogą być wypełnione później. Nie mamy planów, jeśli chodzi o natychmiastową emisję - dodał wiceprezes. Rada nadzorcza Banku Millennium na początku maja br. zatwierdziła czwarty program emisji obligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 4 mld zł. Wówczas...

Warren Buffett tłumaczy dlaczego USA nigdy nie zbankrutują

Amerykański Departament Skarbu pożyczy w ciągu trzech miesięcy 3 biliony dolarów, w celu sfinansowania walki ze skutkami pandemii. Kwota ta jest prawie dwukrotnie wyższa od sumy pożyczonej w czasie kryzysu w 2009 roku. Obligacje mają być sprzedane inwestorom krajowym i zagranicznym. Warren Buffett tłumaczy dlaczego w obecnym systemie Stany Zjednoczone nie będą w stanie zbankrutować i mogą ciągle wytwarzać nowy dług. Buffett zwrócił uwagę na wagę decyzji o emisji obligacji w dolarach. Jeżeli mógłbym wyemitować Buffett-dolary miałbym prasę drukarską i mógłbym pożyczać pieniądze to nigdy nie zalegałbym ze spłatą zobowiązań, mówił popularny miliarder Buffett nazywany jest przez inwestorów "wyrocznią", a jego poczynania giełdowe są pilnie śledzone przez graczy giełdowych od wielu dekad Wyrocznia z Omaha o amerykańskim długu Drugiego maja odbyło...
CD Projekt 29 lipca

CD Projekt przeznaczy do 300 mln zł na zakup obligacji skarbowych

CD Projekt podjął decyzję dotyczącą dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych, podała spółka. W związku z tym przeznaczy do 300 mln zł na zakup obligacji skarbowych. Zakup obligacji przez CD Projekt "W ramach przyjętych założeń zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie nieprzekraczającej 300 000 000 zł na zakup obligacji skarbowych stanowiących instrumenty finansowe niskiego ryzyka, zgodnie z poniższym: a) krajowe obligacje Skarbu Państwa w kwocie łącznej nieprzekraczającej 150 000 000 zł, b) zagraniczne obligacje skarbowe, emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię w łącznej kwocie nieprzekraczającej równowartości 150 000 000 zł" - czytamy w komunikacie. Nabywanie obligacji następować będzie w okresie najbliższych 3 miesięcy, a okres ich wykupu będzie nie dłuższy niż 3 lata lub w przypadku wybranych obligacji amerykańskich do 5 lat. Jednocześnie zarząd podjął...

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Obligacje natychmiastowo do wykupu SGB-Bank posiada 5 424 obligacje serii G i 20 676 obligacji serii I, podano. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO) wykup obligacji objętych żądaniem natychmiastowego wykupu powinien nastąpić w dniu natychmiastowego tj. w pierwszym dniu roboczym po upływie 2 dni od zgłoszenia żądania natychmiastowego wykupu przez obligatariusza" - czytamy w komunikacie. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32...

Vivid Games złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Vivid Games skierował do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. Propozycja układu we wniosku "Złożony wniosek zawiera propozycje układowe, o których emitent informował raportem bieżącym nr 18/2020 z 17 kwietnia 2020" - czytamy w komunikacie. 17 kwietnia Vivid Games poinformował, ze podjął decyzję o przygotowaniu i niezwłocznym złożeniu w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A. Jak wówczas wskazała spółka, to konsekwencja braku wystarczającej frekwencji do przegłosowania rozłożenia spłaty obligacji serii A na raty na WZO, które miało odbyć się 23 kwietnia. Vivid Games zapowiadał wtedy, że planuje skorzystać z możliwości...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację