Conotoxia
Strona główna Tagi Mobruk

Tag: mobruk

Śmieci to pieniądze a pieniądze nie śmierdzą – analiza Konrada Książaka

Choć śmieci nie kojarzą się zasadniczo z niczym przyjemnym, to jednak pieniądze już wręcz przeciwnie. W dobie wielkich wyzwań środowiskowych i aktywnej polityki proekologicznej na poziomie międzynarodowym, firmy prowadzące działalność w tym zakresie powinny mieć więc „ręce pełne roboty”. Wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej czy też cele recyklingu i składowania stawianie przez UE, wskazują, że w najbliższych latach branża ta powinna dalej dynamicznie się rozwijać – wskazuje Konrad Książak w rozmowie na antenie Comparic24. Branża zagospodarowania i przetwarzania odpadów cechuje się wysoką rentownością. Od 2014 roku opłata marszałkowska wzrosła z poziomu 73,6 zł do blisko 301 zł obecnie. Polityka proekologiczna prowadzona przez UE wymusza na Polsce dalszy rozwój tego sektora gospodarki w celu spełnienia unijnych standardów. https://www.youtube.com/watch?v=qri9wezTe5w Branża śmieciowa przyszłością? Zagospodarowanie i przetwarzanie...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk rozpoczął zagospodarowanie odpadów nielegalnie zgromadzonych w Gorlicach

Mo-Bruk zakończył zagospodarowywanie 1 193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) i rozpoczął podobne prace w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln zł, gdzie znajduje się szacunkowo 5 000 ton odpadów, podała spółka. Mo-Bruk spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów Firma spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów dotyczących zagospodarowania "bomb ekologicznych" w kolejnych kwartałach, podano. "W Polsce liczbę nielegalnych składowisk odpadów szacujemy na ponad 130. Ich zagospodarowanie potrwa co najmniej dekadę. Biorąc pod uwagę doświadczenie spółki w realizacji zadań tego typu, jak i zasoby operacyjne, spodziewamy się, że Mo-Bruk stanie się istotnym ogniwem w procesie likwidacji 'bomb ekologicznych'. Należy podkreślić, że zagospodarowanie odpadów nielegalnie zgromadzonych, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa, jak i...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk przydzielił w ofercie publ. 1,41 mln akcji, średnia redukcja: 56,6%

Mo-Bruk dokonał przydziału 1,4 mln akcji w ofercie publicznej po cenie 200 zł za sztukę, podała spółka. Rozliczenie transakcji Mo-Bruk nastąpi 1 grudnia "Oferujący przydzielili inwestorom łącznie 1 405 154 akcji oferowanych, w następujący sposób: 1) 210 773 akcji oferowanych zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym; oraz 2) 1 194 381 akcji oferowanych zostało przydzielonych inwestorom instytucjonalnym" - czytamy w komunikacie. Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 56,6%. Rozliczenie transakcji nastąpi 1 grudnia, podano także. "Kilkudziesięcioprocentowa redukcja zapisów w transzy detalicznej stanowi potwierdzenie znaczącego zainteresowania ofertą oraz zaufania do spółki. Pojawienie się nowych inwestorów w akcjonariacie w zasadniczy sposób wpłynie na wzrost wolumenu akcji w wolnym obrocie, a w efekcie poprawę płynności" - skomentował prezes Mo-Bruku i członek zarządu Ginger Capital Józef Mokrzycki, cytowany...
dolar amerykański

Cena sprzedaży w ofercie publ. Mo-Bruku to 200 zł, łączna liczba akcji: 1,41 mln

W procesie budowy księgi popytu cenę sprzedaży akcji Mo-Bruku w ofercie publicznej ustalono na 200 zł. Ginger Capital oraz Value FIZ sprzedadzą łącznie 1 405 154 akcji spółki, stanowiących 40% kapitału zakładowego oraz 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Mo-Bruk wyprzedaje akcje i buduje księgę popytu Oferta publiczna miała obejmować do 30% (1 053 866 akcji szt.) akcji Mo-Bruku z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% (351 288 szt.). "Ostateczna liczba akcji oferowanych oferowana w ramach oferty inwestorom indywidualnym wynosi 210 773 akcji oferowanych; ostateczna liczba akcji oferowanych oferowana w ramach oferty inwestorom instytucjonalnym wynosi 1 194 381 akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie. Przydział akcji nastąpi 27 listopada, a rozliczenie transakcji 1 grudnia. Istotny popyt na akcje zgłosiły fundusze...

Allegro kontynuuje spadek 7 dzień z rzędu, Mobruk rozpoczyna ofertę publiczną

Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację spadków na Wall Street, pomimo pozytywnych doniesień z frontu walki z kornawirusem (na co ostatnio pozytywnie reagował rynek), gdyż to właśnie wczoraj Pfizer ogłosił, że jego potencjalna szczepionka ma jednak 95%-ową skuteczność, podczas gdy wcześniej informowano jedynie o 90%-owej. Najwyraźniej inwestorzy zdyskontowali już część pozytywnych scenariuszy, a ciągle aktualnym zagrożeniem pozostają ewentualne ograniczenia w razie wymykającej się spod kontroli liczby nowych zakażeń. Kluczowe indeksy delikatnie zyskują Kluczowe indeksy na warszawskim parkiecie delikatnie zyskały. Spośród spółek z indeksu WIG20 Allegro kontynuowało spadek już 7 dzień z rzędu, choć finalnie spółka zakończyła dzień z niewielkim spadkiem, co może sygnalizować schyłek dynamicznej wyprzedaży. Gwiazdą indeksu mWIG40 był rosnący o przeszło 14% Biomed-Lublin, a indeks sWIG80 z 22%-owym wzrostem zdominował Wielton,...
Mo-bruk sa

Oferta publiczna do 1,05 mln akcji Mo-Bruku rusza dziś, cena maks. akcji 260 zł

Oferta publiczna do 30% (1 053 866 akcji szt.) akcji Mo-Bruku z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% (351 288 szt.) rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych rozpocznie się jutro, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna akcji w ofercie publicznej została ustalona na poziomie 260 zł. Oferta publiczna do 1,05 mln akcji Mo-Bruku rusza dziś "Główni akcjonariusze Mo-Bruk-u, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30% akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie emituje nowych akcji" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi. Harmonogram transakcji jest następujący: -18 listopada: publikacja prospektu -18 - 24 listopada: budowa księgi popytu...
Mo-bruk sa

Główni akcjonariusze Mo-Bruku sprzedadzą do 30% akcji w ofercie publicznej

Główni akcjonariusze Mo-Bruku, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30% akcji spółki z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10% w proporcji 50/50, podała spółka. Akcjonariusze Mo-Bruku planują wyprzedaż akcji "Obaj akcjonariusze sprzedający akcje, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruku do kontynuacji wzrostu, zachowają istotne pakiety akcji po transakcji. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW, zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Ostateczny termin transakcji jest uzależniony od warunków rynkowych" - powiedział członek zarządu Ginger Capital, prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie. Aktualnie Ginger Capital kontroluje 55,01% kapitału zakładowego Mo-Bruku, a Value FIZ 43,25%. Mo-Bruk złożył prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na początku sierpnia br. Akcjonariusze spółki podpisali umowy mandatowe z Biurem Maklerskim mBanku oraz Ipopema Securities...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk miał 26,49 mln zł zysku netto, 32,66 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Mo-Bruk odnotował 26,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 10,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mo-Bruk oficjalnie publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 32,66 mln zł wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,9 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 32,25 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 52,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 23,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 122,58 mln zł w porównaniu z 87,02 mln zł rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 69,76 mln zł wobec 34,49 mln zł rok wcześniej. Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk chce przeznaczać 50-100% zysku na dywidendę przy DN/EBITDA maks. 2,5x

Mo-Bruk przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie akcjonariuszon 50-100% zysku netto pod warunkiem utrzymania wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie maksymalnie 2,5x na koniec danego roku obrotowego, podała spółka. "Zarząd Mo-Bruk S.A. zobowiązuje się rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczanie od 50% do 100% zysku netto Mo-Bruk S.A. na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku" - czytamy w komunikacie. Przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, zastrzeżono. "Relacja długu netto półki...
Mo-bruk sa

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Mo-Bruk odnotowało 26,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 13,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mo-Bruk odnotowało 26,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 32,61 mln zł wobec 17,22 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 35,61 mln zł wobec 20,27 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,69 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 54,77 mln zł rok wcześniej. "Konsekwentna realizacja strategii rozwoju, przy zachowaniu reżimu kosztowego pozwala nam systematycznie zwiększać skalę działania oraz wypracowywać ponadprzeciętną rentowność. Regulacje krajowe i unijne zmierzają do zaostrzania norm środowiskowych i skali przetwarzania odpadów, co sprawia, że rynek, na którym działamy, ma dodatkowy czynnik wzrostu....
Mo-bruk sa

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

Mo-Bruk złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 1 249 092 akcji serii B oraz w związku z publiczną sprzedażą do 1 756 442 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, podała spółka. Główni akcjonariusze spółki rozważają opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Mo-Bruk podał też, że nie zamierza emitować nowych akcji. Mo-Bruk ubiega się o dopuszczenie akcji na rynek. Chce je również sprzedawać "Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruk do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych...
Gorące spółki dnia

Mo-Bruk [MBR], SimFabric [SIM] – Gorące spółki dnia

"Saboteur" to przygodowa gra akcji wydana pierwszy raz w 1985 roku. Nowsze części sprzedały się w ponad 100 000 egzemplarzy. Notowania spółki wyglądają bardzo mocno. Mimo olbrzymich wzrostów i sięgnięcia 100 zł, na wykresie nie mamy mocnej reakcji podażowej, a typowy ruch korekcyjny.

Aż 15 spółek z GPW podczas piątkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

15 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Mercator Medical, INC, Prairie, Harper, Asbis, Helio, Delko, Assecosee, Ipopema, Skarbiec, Digitree, Mobruk, Staporkow, Ifcapital oraz Ronson. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 17.07 do najmniejszego. 15 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotował Mercator Medical (12,7 mln zł.) a najmniejsze Ronson (27 tys. zł.).  Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 Nieznaczne spadki na GPW Piątkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim minusie. WIG20 stracił na zamknięciu 0,17%, a WIG 0,15%. Aż 15 spółek w trakcie lub...
Mo-bruk sa

Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali o 10,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Mo-Bruku przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 36 mln zł, co stanowi 10,25 zł na 1 akcję, podała spółka. Mo-Bruk ostatecznie planuje wypłacić dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło: 1. dzień dywidendy na 22 czerwca 2020 r., 2. termin wypłaty dywidendy na 29 czerwca 2020 roku. Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez spółkę w celu umorzenia w liczbie 60 000 sztuk" - czytamy w komunikacie. Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.
Gorące spółki dnia

Mo-Bruk [MBR], Celon Pharma [CLN] – Gorące spółki dnia

Badania mają dowieść efektywności różnych dawek leku i będą prowadzone w Polsce, Bułgarii i na Węgrzech, nawet przez okres 20 miesięcy. Wcześniej spółka otrzymała na badania w ramach szerszego projektu dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości około 26 mln zł. Na wykresie spółka nadal odrabia straty po marcowym załamaniu i wydaje się, że najbliższym celem popytu są okolice strefy oporu przy 41 zł.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację