Orbex
Strona główna Tagi Mercator

Tag: Mercator

mercator

Mercator: Cele na 2020 r. zawarte w programie motywac. możliwe do realizacji

Cele finansowe na rok 2020, zawarte w programie motywacyjnym Mercator Medical na lata 2018-2020 są bezpieczne i możliwe do zrealizowania, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Mercator: cele finansowe na rok 2020 są bezpieczne i możliwe do zrealizowania "Dość pesymistycznie wypowiadaliśmy się na temat działania tego programu jeszcze do końca roku 2019, natomiast w roku 2020 ten program nabrał rumieńców w związku ze wzrostem ceny rynkowej akcji" - powiedział Kruszewski podczas wideokonferencji. Program opcyjny zakładał uzyskanie w 2018 roku 429,5 mln zł przychodów, 38 mln zł wyniku EBITDA oraz 10,5 mln zł zysku netto. Celem na rok 2019 było 511 mln zł sprzedaży, 56 mln zł EBITDA i 30,5 mln zł wyniku netto. W roku 2020 jest to odpowiednio: 567,5 mln...
mercator

Mercator Medical notuje kwartalny zysk dwa razy wyższy niż łącznie za ostatnie trzy lata

Zmiany na globalnym rynku rękawic ochronnych wywołane pandemią koronawirusa sprzyjają wynikom Grupy Mercator Medical. Skokowo wzrósł popyt, a w ślad za relatywnie stałą podażą globalną rękawic istotnie wzrosły również ich ceny. W rezultacie już w pierwszym kwartale 2020 roku Grupa Mercator Medical zanotowała 202,8 mln zł przychodów, czyli o 67% więcej niż rok wcześniej. Mercator Medical podsumowuje najlepszy zysk od lat w pierwszym kwartale roku Wynik EBITDA na poziomie 35,3 mln zł to o 43% więcej niż w całym roku 2019 i blisko 20 razy tyle co w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei wynik netto 20,6 mln zł to dwa razy więcej, niż sumaryczny wynik netto uzyskany w trzech ostatnich latach kalendarzowych. Wyniki oczyszczone ze zdarzeń jednorazowych byłyby jeszcze lepsze...
mercator

Mercator Medical – dywidenda mimo straty w 2019 roku

Mercator Medical podał 8 maja, że Zarząd spółki w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaproponował wypłatę w postaci dywidendy 5,3 mln złotych, co daje 0,5 zł na akcję. Dodatkowo Zarząd chciałby skupić milion akcji własnych. Mercator Medical w 2019 roku poniósł stratę netto w wysokości 1,85 mln zł Dzień ustalenia prawa do dywidendy to już 19 czerwca Spółka działa w branży, która powinna zarobić na koronawirusie Mercator Medical chce wypłacić dywidendę pomimo poniesienia straty w 2019 roku. W komunikacie z 8 maja pochodzącym od spółki Mercator Medical można przeczytać, że mimo poniesienia straty w 2019 roku Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które zostało zaplanowane na 3 czerwca wypłatę dywidendy w łącznej wysokości 5,3 mln złotych. Kwota ta miałaby...

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują 3 VI o 0,5 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują o wypłacie 5,29 mln zł dywidendy z zysków z lat ubiegłych, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Mercator Medical zdecydują 3 VI o wypłacie dywidendy na akcję "Postanawia się wypłacić akcjonariuszom spółki dywidendę z zysków lat ubiegłych w wysokości 0,5 zł na jedną akcję, tj. ogółem w kwocie 5 294 550 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy zaproponowano na 19 czerwca 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2020 r. "W 2019 r. spółka poniosła stratę netto w kwocie 1 853 tys. Aktualna sytuacja finansowa spółki i jej grupy kapitałowej oraz zyski wypracowane w latach poprzednich zgromadzone na kapitale zapasowym spółki pozwalają jednak...

Mercator Medical: Nie ma już ograniczeń w wywozie rękawiczek z Polski

Nie występują już ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych Mercator Medical, w szczególności rękawiczek lateksowych i rękawiczek nitrylowych, podała spółka. Zniesione ograniczenia w wywozie podstawowych towarów handlowych „Zniesione zostały administracyjne ograniczenia w wywozie z Polski i poza Unię Europejską podstawowych towarów handlowych emitenta. Obowiązujące do tej pory ograniczenia w wywozie towarów poza terytorium Polski, w tym do innych krajów Unii Europejskiej, spowodowały istotne utrudnienia w bieżącej działalności spółek zależnych emitenta oraz w realizacji dostaw do klientów spoza Polski. Emitent zakłada, że zniesienie tych ograniczeń pozwoli na znaczną poprawę w tym obszarze co przełoży się w szczególności na poprawę wyników spółek dystrybucyjnych” – czytamy w komunikacie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie...
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], Asbis [ASB] – Gorące spółki dnia

Spółka poinformowała wczoraj, że 6 maja podczas walnego zgromadzenia zajmie się sprawą wypłaty bardzo dużej dywidendy, która sięgnie 0,075 USD na akcję. Datę dywidendy zaproponowano na 21 maja, a datę wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2020 roku. Już wcześniej spółka wypłaciła także zaliczkę

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r.

Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 rok z kapitału zapasowego, poinformowali przedstawiciele zarządu. Strata w 2019 roku "Będziemy intensywnie rozpatrywać wypłatę dywidendy w tym roku za 2019 rok" - powiedział prezes Wiesław Żyznowski podczas wideokonferencji. Mercator Medical odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,64 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 1,85 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej. "Możemy rozważać wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego. Analizujemy sytuację pod kątem umów o finansowanie, które mamy i na podstawie tego podejmiemy decyzję" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Jednostkowy zysk netto za 2018 wysokości 4,51 mln zł akcjonariusze postanawili przeznaczyć w całości na...
Gorące spółki dnia

Gorące spółki dnia… KORONAWIRUS: Mercator, Cormay, Biomed, Delko, Harper, Makarony, Seko, Pamapol, Ambra, Global Cosmed, Neuca, Lentex, Relpol, Grupa Azoty, Ciech

Delko, Harper Hygienics – czyli firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją środków kosmetycznych i chemii gospodarczej. Delko zyskało w marcu blisko 50% mimo, że wcześniej traciło podobnie jak szeroki rynek. Tu ciekawostką może być fakt skupowania akcji przez prezesa firmy. Harper przed wybuchem paniki notowany był na historycznie niskich poziomach. Skojarzenie spółki z możliwym wzrostem zapotrzebowania na środki higieniczne wywołało szybki wzrost kursu o 240%.
Gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], CDA S.A. [CDA] – Gorące spółki dnia

Silna poniedziałkowa przecena dotknęła także popularny serwis z filmami w internecie. We wtorek spółka próbowała jednak odrabiać straty, a powodem ku temu stała się publikacja dobrych wyników za 2019 rok. W tym czasie spółka wypracowała bowie
gorące spółki dnia

Mercator Medical [MRC], CDA S.A. [CDA] – Gorące spółki dnia

Spółka będąca właścicielem najpopularniejszego portalu z filmami w Polsce, opublikowała wczoraj raport ze wstępnymi wynikami za cały 2019 rok. Sprzedaż wyniosła 42,9 mln zł co oznacza wzrost rok do roku o ponad 53%. W samym tylko czwartym kwartale przychody wzrosły o 32%. Na koniec grudnia 2019 roku liczba subskrybentów CDA Premium wyniosła 231,7 tys., co ozn
mercator

Mercator Medical poprawia przychody o 30% w III kw. Kurs rośnie o niemal 2%

Mercator Medical odnotował 145 mln zł skonsolidowanych przychodów i ok. 8,5 mln zł skonsolidowanej EBITDA w III kwartale 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Zarząd emitenta wstępnie szacuje, że w trzecim kwartale 2019 r. Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki: 1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 145 mln zł, wobec 111,3 mln zł w III kw. 2018 r. (wzrost o ok. 30% r/r) oraz 136,3 mln zł w II kw. 2019 r., 2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 8,5 mln zł, wobec 7,3 mln zł w III kw. 2018 r. (wzrost o ok. 16% r/r) oraz 6,9 mln zł w II kw. 2019 r., 3) skonsolidowany wynik netto: ok. 0 mln zł, wobec 1,4 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r....
mercator

Zapiski giełdowego spekulanta: Mercator Medical – poprawia wyniki i odrabia straty

Mercator Medical – spółka w ubiegłym tygodniu opublikowała szacunkowe wyniki za drugi kwartał. Według wstępnych danych miała 136,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,8 mln zł zysku EBITDA i około 1,2 mln zł zysku netto. Spółka zatem utrzymała wysoką dynamikę przychodów w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła rok do roku o około 55%, a szacunkowy wynik EBITDA za drugi kwartał mimo, że był niższy niż przed rokiem, jednocześnie znacząco wzrósł w ujęciu kwartalnym. Wynik netto oznacza wzrost w drugim kwartale o około 300%. Zdaniem spółki, wstępne wyniki odzwierciedlają potencjał do szybkiej reakcji na zmiany rynkowe oraz zmiany kosztów głównego surowca czyli lateksu. Celem spółki jest dalszy wzrost generowanych marż oraz wzrost skali działalności. Ostateczny raport za pierwsze półrocze...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Vistal Gdynia mocno w górę, traci Mercator Medical i Braster

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w piątek, najmocniej zyskuje Vistal Gdynia SA (VTL), aktualnie jest to ruch na ponad +10%. Najgorzej radzi sobie Mercator Medical SA (MRC), spółka traci po godzinie 9:30 ponad 13%. Od spadków poniedziałek rozpoczyna także Braster SA (BRA), który znajduje się już blisko 5 punktów procentowych na minusie. Vistal Gdynia SA (VTL) liderem czwartkowej sesji  Vistal Gdynia SA (VTL) otwiera się bardzo mocno podczas poniedziałkowej sesji. Po godzinie 9:30 możemy obserwować wzrosty na ponad 10 punktów procentowych. Patrząc na wykres na interwale D1, widać, że w ostatnim czasie utrzymuje się tutaj tendencja wzrostowa. Niewykluczone, że podczas najbliższych sesji zobaczymy atak na marcowe maksima,...
Gorące spółki dnia

Esotiq & Henderson [EAH], Mercator [MRC] – Gorące spółki dnia 20.12.2018

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Akcje spółki drożały podczas środowej sesji o ponad 2% przy całkiem dobrych obrotach. Spółka opublikowała tego dnia raport z wynikami sprzedaży w listopadzie. Okazało się, że przychody w tym miesiącu wyniosły około 13 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o 20%. W sumie od stycznia spółka notuje przychody rzędu 138 mln zł co jest wynikiem lepszym o 3% od ubiegłego roku. Mocno rośnie sprzedaż w kanale internetowym. W listopadzie zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 130%, a od stycznia przez 11 miesięcy przychody wynoszą 8,2 mln zł, a więc są wyższe niż przed rokiem o 50%. Spełniają się wcześniejsze zapowiedzi spółki...
wolumen

Przed zamknięciem. Sygnał kupna na Mercator Medical [MRC], potencjalny sygnał na PMPG [PGM]

Mercator Medical D1 Grupa Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Od stycznia kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym pod niebieską linią. Dzisiaj ta linia została przełamana. Jest to sygnał kupna. Najbliższy opór znajduje się na poziomie 21 zł i został oznaczony czerwoną linią. Najbliższym wsparciem jest szybko rosnąca zielona linia, która dzisiaj znajduje się na poziomie 19 zł. Jej przełamanie oznaczałoby anulowanie sygnału. Handluj akcjami 29 polskichspółek poprzez kontrakty CFD - sprawdź aktualną ofertę BossaFX PMPG Polskie Media D1 PMPG Polskie Media to holding medialny, do którego należą między innymi wydawcy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”. Od kwietnia kurs Spółki znajdował się w trendzie spadkowym. Ostatnio nastąpiła konsolidacja, która spowodowała wyjście z tego trendu. Trend spadkowy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację