XTB
Strona główna Tagi Medicalgorithmics

Tag: Medicalgorithmics

Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 1,19 mln zł straty netto w II kw. 2020 r.

Medicalgorithmics odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki Strata operacyjna wyniosła 6,14 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,1 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 45,4 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,17 mln zł w porównaniu z 94,1 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 6,66 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej. "W I...
Kurs medicalgorithmics

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 2 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 sierpnia. Medicalgorithmics nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics (...) , po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, postanawia  przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 16 593 783,57 zł osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2019 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Rekomendując przeznaczenie całości zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy, zarząd Medicalgorithmics S.A. uwzględnił przede wszystkim potrzeby kapitałowe spółki Medicalgorithmics S.A. oraz grupy kapitałowej Medicalgorthmics, wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe spółki i grupy, oraz trwającej zmiany modelu biznesowego...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości kwoty zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 16 593 783,57 zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Medicalgorithmics nie planuje wypłacać dywidendy "Opracowując rekomendację, zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe grupy kapitałowej Medicalgorithmics wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją zmiany modelu biznesowego grupy w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe grupy" - czytamy w komunikacie. Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków/mies. po pandemii

Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka zależna Medi-Lynx jest w stanie taki poziom osiągnąć, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. Medicalgorithmics sądzi, że cel 10 tys. wniosków do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia "Obecnie cofamy się do 5-6 tys. w II i III kwartale. W czwartym kwartale nasze założenie to ok. 8 tys. wniosków Myślę, że liczenie na 10 tys. wniosków do końca roku byłoby obecnie przesadą. Żeby to osiągnąć, musiałoby się wydarzyć coś nadzwyczajnego" - powiedział członek zarządu Medicalgorithmics Peter Pellerito podczas wideokonferencji. Spółka poinformowała w raporcie, że...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miało 3,27 mln zł straty netto, -4,57 mln zł EBITDA w I kw.

Medicalgorithmics odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje pierwszy kwartał Strata operacyjna wyniosła 8,62 mln zł wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła -4,57 mln zł w I kw. br. wobec 10,45 mln w I kw. 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,07 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 48,7 mln zł rok wcześniej. "W ocenie zarządu, skutki pandemii SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z nimi działania regulacyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa istotnie wpłyną na zmniejszenie przychodów i będą skutkowały gorszymi wynikami finansowymi grupy kapitałowej w 2020 roku. Największe przewidywane obniżenie przychodów spodziewane jest w...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics miał 4,28 mln zł zysku netto, 18,63 mln zł EBITDA w 2019 r.

Medicalgorithmics odnotował 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 14,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Medicalgorithmics podsumowuje mijający rok Strata operacyjna wyniosła 0,09 mln zł wobec 24,72 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 18,63 mln zł wobec 36,3 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,87 mln zł w 2019 r. wobec 199,4 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 173,9 mln zł i spadły o 25,5 mln zł (-13%) w stosunku do 2018 roku. Negatywny wpływ na poziom przychodów miała mniejsza o ok. 13% liczba wyświadczonych usług medycznych, co przełożyło się na spadek przychodów Medi-Lynx w ujęciu realnym (bez wpływu kursu USD/PLN) o...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics wypracował 1,4 mln zł zysku w II kw. Kurs nadal w układzie bocznym

Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,36 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45,4 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 49,22 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 5,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,54 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,1 mln zł w porównaniu z 93,71 mln zł rok wcześniej. Istotny wpływ na poziom przychodów sprzedaży w I poł. br. r. miał średni kurs USD/PLN, który był wyższy o 8%...
Kurs medicalgorithmics

Medicalgorithmics notuje 4,5 mln zysku netto. Kurs spółki nie reaguje

Jak podaje Medicalgorithmics w raporcie kwartalnym, spółka miała w pierwszym kwartale 2019 roku 4,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej a rok wcześniej było to 4,1 mln zł. Grupa odnotowała w tym okresie 48,7 mln zł przychodów wobec 44,5 mln zł rok wcześniej. Medicalgorithmics publikuje raport kwartalny Jak podaje spółka, duży wpływ na przychody miał wzrost kursu USD/PLN, który ruszył w górę około 12 proc. W komunikacie prasowym wspominano także o drugim czynniku: "Drugim ważnym czynnikiem był wzrost przychodów od pozostałych partnerów o 1,4 mln zł" Inne dane z raportu: Zysk na sprzedaży Medicalgorithmics spadł w I kw.  2019 roku do 5,7 mln zł z 7,3 mln zł w roku ubiegłym. Zysk operacyjny spadł w tym czasie do 6,3 mln zł z...
Gorące spółki dnia

Medicalgorithmics [MDG], PlayWay [PLW] – Gorące spółki dnia 14.11.2018

Medicalgorithmics S.A. to polska firma działająca w branży wysokiej technologii. Jest ekspertem i dostawcą rozwiązań systemowych oraz algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Notowania spółki otworzyły się we wtorek ogromna luką wzrostową i bardzo szybko kurs sięgnął pułapu 26%. Szerszy trend nadal się nie zmienia, gdyż spółka od początku roku notuje już ponad 80% przecenę. W trendzie pojawiają się jednak znaczne korekty, potencjalnie więc pojawia się szansa na rozwinięciu kolejnego ruchu w górę. Tym bardziej, że są ku temu powody. W poniedziałek pojawiły się informacje, że jedna ze spółek zależnych Medicalg. złożyła w październiku 9420 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. Oznaczałoby to wzrost w...

Akcje Medicalg największymi wygranymi czwartkowej sesji?

Dla notowań Medicalgorithmics (GPW: MDG) czwartkowa aprecjacja o niemal 9% jest raczej pyrrusowym zwycięstwem. Spółka traci bowiem nieprzerwanie od początku roku, a okres od lipca to pasmo nieustających spadków. O niedźwiedziej presji świadczy między innymi fakt, że w okresie trzech miesięcy jedynie trzy raz cena rosła przez dwie sesję z rzędu – 4 października jesteśmy świadkami właśnie trzeciego razu. Co jest powodem wzrostów w drugiej połowie tygodnia na Książęcej? Doszukując się jakichkolwiek wskazówek w ostatnich komunikatach spółki uwagę można zwrócić jedynie na ten z 1 października gdzie zasugerowano podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu „dostępnych opcji strategicznych”. Dokument jest jednak bardzo ogólny i zawarto w nim jedynie informacje, że spółka szuka nowych rozwiązań dla dalszego rozwoju oraz ma zamiar powołać zespół...
wolumen

Możliwe odbicie na Medicalgorithmics [MDG]

Medicalgorithmics D1 Kurs Medicalgorithmics znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym w niebieskim kanale widocznym na wykresie. Na razie nie widać sygnałów zapowiadających odwrócenie. Można jednak spodziewać się wahnięcia w górę w ramach kanału. Wynika to po pierwsze z bliskości dolnej linii kanału, a po drugie ze wsparcia oznaczonego zieloną linią na poziomie 98. To wsparcie zostało ustanowione przez konsolidację z 2013 r. Zasięg spodziewanego odbicia to okolice 130 zł, ponieważ właśnie tam znajduje się górna linia kanału. Certyfikaty ING Turbo to notowane na GPW strukturyzowane produkty inwestycyjne, dzięki którym możesz korzystać ze wzrostów lub spadków cen akcji, indeksów, surowców, obligacji oraz kursów walut. Sprawdź materiały edukacyjne i dowiedz się jak inwestować w ING Turbo. Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację