Conotoxia
Strona główna Tagi Marvipol

Tag: Marvipol

marvipol

Marvipol miał 25,76 mln zł zysku netto, 30,58 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Marvipol Development odnotował 25,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 28,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Marvipol zadowolony z ostatniego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 30,58 mln zł wobec 27,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 115,17 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 55,51 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 43,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 45,38 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,51 mln zł w porównaniu z 119,48 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 168,5 mln zł przychodów (119,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.), wypracowując 41,9 mln...
marvipol

Marvipol wyemitował obligacje serii AC na łącznie 78 mln zł

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AC o łącznej wartości nominalnej 78 mln zł, podała spółka. Marvipol emituje obligacje "Dzień całkowitego wykupu obligacji serii AC nastąpi 10 maja 2024 r., przy czym obligacje będą podlegały amortyzacji, zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji; wysokość oprocentowania - WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Zarząd zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Cel emisji obligacji nie został określony, podano także. Marvipol Development jest polskim deweloperem. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a...

Marvipol ustanowił program emisji obligacji na maks. 200 mln zł

Marvipol Development ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 200 mln zł, podała spółka. Marvipol planuje emisje obligacji "W ramach programu, emitent planuje przeprowadzenie emisji pierwszej serii obligacji najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku o następujących parametrach brzegowych: - termin zapadalności obligacji pierwszej serii będzie wynosił do 4 lat; - obligacje pierwszej serii zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego; - obligacje pierwszej serii będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone; - obligacje pierwszej serii mogą zostać dopuszczone do obrotu w ASO; - świadczenia emitenta z tytułu obligacji pierwszej serii będą miały charakter wyłącznie...
marvipol

Marvipol sprzedał 160 lokali, przekazał 257 w III kw. 2020 r.

Marvipol Development sprzedał 160 mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 roku, a wydał 257, podała spółka. Narastająco od stycznia 2020 r. deweloper sprzedał 384 lokale, a wydał 348. Marvipol Development sprzedał 160 mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 r. "Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 roku: 95,1 mln zł, co daje narastająco od stycznia 2020 r.: 233,8 mln zł Wartość wydanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2020 roku: 113,7 mln zł, co daje narastająco od stycznia 2020 r.: 164,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Na wynik finansowy w III kwartale 2020 roku mają wpływ głównie przekazania lokali w projektach Riviera Park (232 lokale) i Topiel No 18 (17 lokali), dodano. Marvipol...
marvipol

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydowali o 0,17 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 7 080 984,84 zł, tj. 0,17 zł brutto na akcję, podała spółka. Kwota 6 919 015,16 zł zostanie przeznaczona na fundusz dywidendowy, zaś kwota 15 953 054,98 zł - na kapitał zapasowy spółki. Marvipol Development zdecydowało o wypłacie dywidendy wysokości 7 080 984,84 zł "Dywidenda za rok 2019 zostanie przez emitenta wypłacona w dniu 30 września 2020 roku, przy czym dzień ustalenia praw do dywidendy został przez ZWZ wyznaczony na 15 września 2020 roku" - czytamy w komunikacie. Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a...
marvipol

Marvipol miał 5,57 mln zł zysku netto, 6,91 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. wobec 8,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Marvipol Development odnotował 5,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 6,91 mln zł wobec 12,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,19 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 10,42 mln zł rok wcześniej. W I-II kw. 2020 r. spółka miała 17,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 16,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53,33 mln zł w porównaniu z 63,97 mln zł rok wcześniej. "W I pół. 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 53,3 mln zł przychodów (64...
marvipol

Marvipol ma umowy kupna działek w Warszawie i Wrocławiu za ok. 20,4 mln zł

Solex - spółka zależna Marvipolu Development - podpisała przedwstępne umowy na kupno działek w Warszawie na Białołęce i Wrocławiu pod inwestycje deweloperskie za łączną kwotę 20,4 mln zł, podała spółka.  Marvipol ma przedwstępne umowy na kupno działek w Warszawie na Białołęce i Wrocławiu "Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków nabycia od sprzedającego przez kupującego prawa własności dwóch nieruchomości gruntowych, na których kupujący zamierza zrealizować inwestycje deweloperskie. Pierwsza nieruchomość jest zlokalizowana w Warszawie, w dzielnicy Białołęka i składa się z kilku działek gruntu o łącznej powierzchni ok. 0,85 ha . Druga nieruchomość jest zlokalizowana we Wrocławiu i stanowi działkę gruntu o powierzchni ok. 0,65 ha . sprzedający i kupujący postanowili, iż cena za Nieruchomość 1 wyniesie 12,2 mln zł, zaś cena za Nieruchomość...
marvipol

Mariusz Książek ponownie został prezesem Marvipol Development i BAH

Marvipol Development powołał Mariusza Książka do zarządu spółki i pełnienia funkcji prezesa na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 11 sierpnia br. do 11 sierpnia 2022 roku, podała spółka. Jednocześnie Książek został powołany na prezesa British Automotive Holding (BAH) na kolejną dwuletnią kadencję trwającą od 9 sierpnia br. do 9 sierpnia 2022 r., poinformowano w osobnym komunikacie. Marvipol powołuje kolejną kadencję zarządu "W grudniu 2017 r. pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału Marvipol S.A. (obecnie działającą pod firmą British Automotive Holding S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział spółki wydzielony został do Marvipol Development S.A. Od tego czasu pan Mariusz Książek stoi na czele dwóch holdingów: grupy kapitałowej Marvipol Development S.A., prowadzącej działalnością deweloperską w dwóch obszarach: budownictwa mieszkaniowego...
marvipol

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują 31 VIII o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 31 sierpnia br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, utworzeniu funduszu dywidendowego, a także przyjęciu polityki dywidendowej spółki, wynika z projektów uchwał na walne. Marvipol nie planuje wypłacać dywidendy w tym roku "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Marvipol Development postanawia, że zysk netto w łącznej kwocie 29 953 tys. zł osiągnięty w roku obrotowym 2019 zostanie przeznaczony w części wynoszącej 15 953 tys.zł na kapitał zapasowy spółki, a w części wynoszącej 14 000 tys. zł na Fundusz Dywidendowy" - czytamy w projekcie uchwały Akcjonariusze zajmą się także projektem nowej polityki dywidendowej spółki. "Strategicznym celem zarządu Marvipol Development jest maksymalizacja zysku dla akcjonariuszy, przy zapewnieniu rozwoju i wzrostu wartości spółki....
marvipol

Panattoni i Marvipol sprzedały dwa parki miejskie w Warszawie za ok. 30 mln euro

Panattoni oraz Marvipol sprzedały na rzecz LaSalle Investment Management dwa parki miejskie w Warszawie - City Logistics Warsaw Airport I oraz City Logistics Warsaw II, podało Panattoni. Obiekty o łącznej powierzchni blisko 25 000 m2 zostały zbyte za ok. 30 mln euro. Panattoni oraz Marvipol sprzedały na rzecz LaSalle Investment Management dwa parki miejskie w Warszawie Oba parki składają się z nowoczesnych budynków klasy A o powierzchni odpowiednio 10,71 tys. m2 oraz niemal 14 tys. m2, podano. "Parki miejskie cieszą się ogromną popularnością, bo położenie obiektu w obrębie miasta znacznie ułatwia wydajną dystrybucję towarów na końcowym etapie tzw. ostatniej mili. To jest szczególnie istotne w przypadku operatorów logistycznych i firm z branży e-commerce. Położenie wewnątrz miasta zapewnia także możliwość korzystania z doskonałej infrastruktury...
marvipol

Spółka Marvipolu i PG Dutch sprzedadzą nieruch. w stolicy za ok. 15,1 mln euro

LaSalle Investment Management KVG mbH, działające we własnym imieniu na rachunek funduszu nieruchomości LaSalle E-REGI (kupujący), i spółka PDC Industrial Center 59 (sprzedający), będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics - jednostki zależnej Marvipol Development - oraz PG Dutch Holding I B.V. zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości, na której PDC Industrial Center 59 zrealizował projekt logistyczno-magazynowy, podał Marvipol Development. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 15,1 mln euro netto. Spółka Marvipolu i PG Dutch sprzedadzą nieruch. w stolicy za ok. 15,1 mln euro "Przedmiotem umowy przyrzeczonej jest sprzedaż: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o obszarze 3,13 ha, położonej w Warszawie i prawa własności posadowionych na tej nieruchomości budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, (ii) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej...
marvipol

Spółka Marvipolu nabyła działki pod inwestycję w Warszawie za 23,7 mln zł netto

Projekt 012 (kupujący), spółka zależna Marvipol Development, zawarła umowę sprzedaży, której przedmiotem są prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z trzech działek o łącznej powierzchni ok. 0,6 ha, zlokalizowanej w Warszawie, w dzielnicy Bemowo, za cenę 23,7 mln zł netto. Marvipol planuje kolejne inwestycje "Zamierzeniem kupującego jest zrealizowanie na nieruchomości inwestycji mieszkaniowej" - czytamy w komunikacie. Marvipol Development jest polskim deweloperem, który prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
marvipol

Marvipol sprzedał 112 lokali, przekazał 19 w II kw. 2020 r.

Marvipol Development sprzedał 112 mieszkań i lokali usługowych o wartości 66,7 mln zł w II kw. 2020 r., a przekazał w tym czasie 19 lokali o wartości 12,4 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Marvipol Development sprzedał 112 mieszkań i lokali usługowych o wartości 66,7 mln zł w II kw. 2020 r. Narastająco od początku roku deweloper sprzedał 224 lokale za 138,7 mln zł, a przekazał 91 o wartości 50,8 mln zł, czytamy w komunikacie. Na wynik finansowy w II kwartale 2020 roku mają wpływ głównie przekazania lokali w projektach Riviera Park (10 lokali), Lake Park Apartments (5 lokali) oraz Cascade Residence (4 lokale), podano także. "Wprowadzenie w Polsce na początku marca stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii związanego...
marvipol

Robert Pydzik zrezygnował z funkcji członka zarządu Marvipolu

Robert Pydzik zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Marvipolu z dniem 28 maja 2020 roku, podała spółka. Marvipol Development: Robert Pydzik zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu "Przyczyna rezygnacji nie została w treści oświadczenia podana" - czytamy w komunikacie. Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.
marvipol

Marvipol miał 11,78 mln zł zysku netto, 4,43 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Marvipol Development odnotował 11,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Marvipol Development odnotował 11,78 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 4,43 mln zł wobec 12,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,14 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 53,55 mln zł rok wcześniej. "W I kw. 2020 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 40,1 mln zł przychodów (53,5 mln zł w I kw. 2019 r.), wypracowując 4,4 mln zł zysku operacyjnego (12,1 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 11,8 mln zł zysku netto (7,8 mln zł w I kw. 2019 r.). O niższym poziomie przychodów przesądziła niższa...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację