XTB
Strona główna Tagi MABION

Tag: MABION

siedziba mabion

Akcjonariusze Mabionu udzielą spółce pożyczek w łącznej wys. do 15 mln zł

Akcjonariusze - założyciele Mabionu podpisali ze spółką umowy pożyczek w łącznej wysokości do 15 mln zł. Pożyczki zostaną udzielone przez Twiti Investments Ltd., kontrolowaną przez Roberta Aleksandrowicza oraz Glatton Sp. z o.o., kontrolowaną przez Macieja Wieczorka, podała spółka. Mabion: podpisano ze spółką umowy pożyczek w łącznej wysokości do 15 mln zł "Oprocentowanie pożyczek zostało uzgodnione na warunkach rynkowych jako oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Pożyczki zostaną spłacone w drodze konwersji na akcje serii U, które mają zostać wyemitowane na warunkach ustalonych uchwałą nr 28 ZWZ Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. lub spłacone w formie pieniężnej nie później niż w dniu 31 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie. Udzielenie pożyczek Mabionowi zostało zadeklarowane w...
Logo Mabion

Mabion złożył zgłoszenie patentowe dot. zastosowania MabionCD20 w terapii MS

Mabion złożył międzynarodowe zgłoszenie patentowe do wybranych urzędów patentowych, co zapoczątkowało fazę krajową i regionalną w celu uzyskania ochrony patentowej w kilkudziesięciu krajach dla kandydata na lek MabionCD20 (rytuksymab) - opracowanego do szeregu zastosowań klinicznych, w tym terapii stwardnienia rozsianego, podała spółka. Mabion planuje uzyskać ochronę patentową na lek MabionCD20 Innowacyjna terapia w leczeniu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym ma na celu połączenie MabionCD20 z innymi substancjami czynnymi ('projekt MabionMS'). Do tej pory rytuksymab nie został jeszcze zarejestrowany do leczenia stwardnienia rozsianego, podano. "Wprowadzenie wniosków patentowych w każdym z wybranych krajów ma na celu zabezpieczenie własności intelektualnej naszego innowacyjnego produktu (MabionMS). Na podstawie kilku opublikowanych badań uważamy, że MabionMS ma znaczący potencjał w leczeniu stwardnienia rozsianego. Z prawnego punktu widzenia jest to nowa...
Logo Mabion

Mabion otrzyma pożyczkę od akcjonariusza na spłatę kredytu w Santander BP

Mabion zawarł z Glatton Sp. z o.o. - kontrolowanym przez Macieja Wieczorka podmiotem powiązanym i akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio i pośrednio łącznie 11,85% akcji spółki - umowę pożyczki w kwocie 15 mln zł, podała spółka. Pożyczka przeznaczona jest na pełne zrefinansowanie kredytu udzielonego Mabionowi w 2018 roku przez Santander Bank Polska, z którego dotychczas Mabion wykorzystał wyłącznie kwotę 15 mln zł. Mabion z pożyczką na spłatę kredytu Termin spłaty pożyczki od akcjonariusza został ustalony na 31 grudnia 2020 roku z możliwością wydłużenia, podano w komunikacie. Udzielając pożyczki na spłatę kredytu w banku Santander potwierdzam długofalowe zaangażowanie w rozwój Mabionu - powiedział zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Mabionu Maciej Wieczorek, cytowany w komunikacie. Pożyczka na spłatę kredytu udzielona nam przez jednego z naszych głównych akcjonariuszy jest dla...
Gorące spółki dnia

Work Service [WSE], Mabion [MAB] – Gorące spółki dnia

Patrząc zresztą na wykres historyczny, wydaje się, że większość inwestorów straciło cierpliwość. Trzeba brać także teraz pod uwagę, że potrzebna kwota na dalsze badania może pochodzić z kredytów lub emisji nowych akcji, co raczej nie będzie podobało się akcjonariuszom. Wydaje się, że kurs jest w drodze na tegoroczne minima, a kolejna szansa na odbicie pojawi się za dłuższy czas, kiedy spółka zacznie składać kolejny wniosek o rejestrację.
Logo Mabion

Mabion traci ponad 24%. Rejestracja nowego leku najwcześniej w 2022 roku

Piątkowa sesja nie zaczęła się najlepiej dla akcji Mabionu. Walory spółki po 2 godzinach handlu tracą 24%, a kurs został zawieszony na dolnych widełkach. Teoretyczny kurs otwarcia wynosi 26,5 zł. co będzie stanowić ponad 32-procentowy spadek. Spółka poinformowała o pracach nad dopuszczeniem nowego leku, które mają zostać ukończone dopiero w 2022 roku. MabionCD20, nowy lek Mabionu, może zostać dopuszczony do obrotu dopiero w 2022 roku. Zakładane działania wymagają związane z przygotowaniem do sprzedaży leku wymagają nakładów netto na poziomie ok. 75-85 mln zł Akcje spółki tanieją w piątek o ponad 24%. Zobacz również: NG Games testuje historyczny szczyt. Akcje drożeją o 15%! Podczas piątkowej sesji Mabion traci ponad 24%! Walory Mabionu tracą bardzo mocno na wartości po komunikacie, który pojawił się jeszcze...
Logo Mabion

Mabion: Prace dot. MabionCD20 sfinansuje głównie emisja akcji, kredyty i granty

Mabion ocenia, że źródłami finansowania prac niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu MabionCD20 będą w pierwszej kolejności: podwyższenie kapitału, kredyty (w tym pożyczki od założycieli) oraz nowe granty publiczne. Dodatkowe potencjalne źródła finansowania to partnerstwa i kredyty EBI, podała spółka w prezentacji. Mabion konkretyzuje źródła finansowania projektu Nie jest naszym celem złożenie wniosku jak najszybciej, przy podejściu minimalnego zestawu danych - podkreślił prezes Dirk Kreder podczas webinaru. W ocenie spółki, przedstawienie szerokiego pakietu danych analitycznych pozwoliłoby na znaczne ograniczenie pozostałego ryzyka regulacyjnego polegającego na konieczności przeprowadzenia w celu rejestracji produktu odrębnych nowych badań klinicznych III fazy. Zamiarem spółki, poza wygenerowaniem pakietu danych analitycznych, jest przeprowadzenie na potrzeby dossier rejestracyjnego również badania klinicznego pomostowego na mniejszą skalę (badanie fazy I/II), które...
Logo Mabion

Mabion otrzymał odpowiedź z EMA dot. nowego procesu rejestracji MabionCD20

Mabion otrzymał od Europejskiej Agencji Leków (EMA) w ramach "scientific advice" (tj. konsultacji naukowych z przedstawicielami EMA) odpowiedź do poszczególnych założeń dotyczących nowego procesu rejestracyjnego produktu MabionCD20, podała spółka. Mabion z odpowiedzią od EMA "Dokument uzyskany w ramach 'scientific advice' zawiera odpowiedź Agencji do poszczególnych założeń spółki dotyczących nowego procesu rejestracyjnego produktu MabionCD20. W szczególności do zakresu danych, które należy uwzględnić w nowych wnioskach rejestracyjnych, jak również działań wymaganych do wygenerowania takich danych, jakie zostały zaproponowane i na które Agencja odpowiedziała" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że obecnie z pomocą zewnętrznych ekspertów w dziedzinie regulacji przystąpiła do analizy otrzymanych z EMA dokumentów. Następnie przygotuje harmonogramy prac, w celu ich wykonania zgodnie z otrzymaną rekomendacją. "W opinii spółki, konsultacje z EMA pozwalają na...
celon pharma

Celon Pharma nie zamierza dokapitalizować Mabionu

Podczas wtorkowej telekonferencji, prowadzonej w ramach Innovation Day, prezes farmaceutycznej Spółki Celon Pharma zaprzeczył informacjom dotyczącym akwizycji a także dokapitalizowaniu Mabionu. Na ten moment, Celon posiada nieco ponad 620 tys. akcji Spółki, co stanowi 4,52% kapitału oraz 7,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Celon Pharma nie planuje obecnie akwizycji, ani dokapitalizowania Mabionu. Prezes rozważa natomiast dokapitalizowanie Mabionu przez Spółkę Glatton. Celon Pharma rośnie we wtorek po 14 o 5,1%, a Mabion o ponad 22%! Zobacz również: Komputronik lepiej poradził sobie z pandemią COVID-19 niż oczekiwał Walory Celon Pharma zyskały w czerwcu 1/3 swojej wartości Akcje Celon Pharma drożeją we wtorek po 14 o blisko 5%. To kolejna udana sesja na walorach spółki, która od początku czerwca zyskała ponad 30%, a od dołka...
Logo Mabion

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 1,91 mln akcji serii U bez pp

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o maksymalnie 190 728,10 zł, do kwoty nie wyższej niż 1 563 755,3 zł poprzez emisję do 1 907 281 akcji serii U w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z podjętych uchwał. Mabion planuje emisję akcji zwykłych na obaziciela serii U W maju Mabion informował, że podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Spółka podała wówczas, że celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do...
Logo Mabion

Mabion miał 19,84 mln zł straty netto, 16,68 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Mabion odnotował 19,84 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 14,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mabion podsumowuje pierwszy kwartał roku Strata operacyjna wyniosła 16,68 mln zł wobec 14,51 mln zł straty rok wcześniej. W I kw. 2020 r. ani w I kw. 2019 r. spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży. "Prowadzona przez spółkę działalność biotechnologiczna charakteryzuje się stałym ponoszeniem wysokich kosztów badań przy braku przychodów ze sprzedaży do momentu komercjalizacji projektu, w efekcie czego Spółka ponosi straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka może się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak dotąd, Spółka finansowała swoją działalność operacyjną środkami pieniężnymi otrzymanymi w ramach pożyczek...
siedziba mabion

Mabion planuje emisję do 1 907 281 akcji bez prawa poboru

Mabion podjął decyzję w sprawie emisji do 1 907 281 akcji zwykłych na okaziciela serii U z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji tej serii w celu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 190 728,1 zł, podała spółka. Mabion planuje pozyskać dodatkowe finansowanie "Spółka zaproponuje w porządku obrad najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U" - czytamy w komunikacie. Celem planowanej emisji jest pozyskanie dodatkowego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy spółki, a w szczególności na przyspieszenie prowadzonego rozwoju produktu leczniczego MabionCD20 oraz osiągnięcie założonych kamieni milowych zmierzających do złożenia w możliwie najkrótszym terminie wniosku o dopuszczenie do obrotu MabionCD20 do Europejskiej...

WIG-GAMES vs WIG-LEKI. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się seria wpisów mająca na celu wybór najlepszego indeksu na warszawskiej GPW, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa, w okresie: od momentu odnotowania pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 (4 marca 2020r.) do dnia publikacji artykułu. Co kilka dni pojawiać się będą wpisy z zestawieniem kolejnych par indeksów. Na pierwszy ogień wytypowane zostały indeksy: WIG-GAMES i WIG-LEKI. Dane dla indeksów, które będą walczyć w kolejnych rundach będą na bieżąco aktualizowane. Wyłoniono pierwszego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. Wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu WIG-GAMES, w okresie 04.03-07.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów Ten Square Games. W przypadku indeksu WIG-LEKI, BIOMED LUBLIN z potężnymi wzrostami,...
Logo Mabion

BM PKO BP: Mabion z obniżoną ceną docelową akcji spółki o 64 procent.

Zgodnie z raportem przedstawionym dziś przez Biuro Maklerskie banku PKO BP - spółka Mabion otrzymuje obniżoną rekomendację cenową z poziomu 65 zł do obecnego poziomu 23 zł za akcję. Stanowi to obniżenie poziomu docelowego o 64 procent. Biuro Maklerskie jednocześnie podtrzymuje rekomendację "trzymaj" spółki. Skrót dzisiejszej rekomendacji:  Analitycy zwracają uwagę na niewystarczające fundusze w celu rejestracji MabionCD20 Istnieje dalsza możliwość dodatkowego finansowania długiem Spółka Mabion oscyluje w tym momencie w zakresie 23,45 zł za akcję Mabion z nieciekawą sytuacją finansową - obniżenie progu cenowego akcji Podczas publikacji dzisiejszego raportu na temat spółki Mabion z raportu dowiadujemy się m.in, że "Pomimo rosnących ryzyk inwestycyjnych, takich jak: niepewność dotycząca rejestracji MabionCD20 przez EMA, opcja Mylan w zakresie wypowiedzenia umowy partnerskiej po 2020 r. oraz nierozwiązana kwestia...
Logo Mabion

Mabion miał 63,74 mln zł straty netto, 63,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Mabion odnotował 63,74 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 68,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mabion notuje i będgpwzie notował straty Strata operacyjna wyniosła 63,27 mln zł wobec 64,62 mln zł straty rok wcześniej. W latach 2019 i 2018 spółka nie miała przychodów z usług badań i rozwoju. "W 2019 roku spółka nie prowadziła sprzedaży produktów. Od momentu powstania spółka koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w celu opracowania i komercyjnego wprowadzenia na rynek swoich produktów. W efekcie spółka poniosła straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka będzie się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż do momentu skutecznej rejestracji i komercjalizacji produktów będących w obszarze...
Logo Mabion

Zapiski giełdowego spekulanta: Mabion – lek CD20 dopiero w 2022?

Mabion – spółka fatalnie weszła w nowy rok i od stycznia traci już niemal 50%. Jest to efekt niespełnionych oczekiwań i zapowiedzi, o tym że lek CD20 zostanie zarejestrowany do końca ubiegłego roku. Tak się nie stało, a co gorsze, procedura cały czas się wydłuża. Ostatnio Europejska Agen

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację