XTB
Strona główna Tagi Lokum deweloper

Tag: lokum deweloper

Lokum Deweloper sprzedał 139 mieszkań, przekazał 20 lokali w I kw. 2021

Lokum Deweloper zakontraktował 139 mieszkań w I kw. 2021 r. wobec 47 mieszkań rok wcześniej, podała spółka. Grupa przekazała klientom 20 lokali w ostatnim kwartale wobec 253 lokali rok wcześniej. Lokum Deweloper zakontraktował 139 mieszkań w I kw. 2021 r. "W I kwartale 2021 roku Grupa Lokum Deweloper odnotowała: 1. sprzedaż w ilości 139 lokali, 2. 20 lokali rozpoznanych w wyniku" - czytamy w komunikacie. Spółka przypomniała, że poprzez sprzedaż należy rozumieć liczbę zawartych i nierozwiązanych umów deweloperskich i przedwstępnych, a lokale rozpoznane w wyniku oznaczają liczbę zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokali albo liczbę wydanych lokali, po uzyskaniu całości ceny sprzedaży lub jej znacznej części. "Jednocześnie, na koniec I kwartału 2021 roku grupa miała zawartych 148 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych w ramach inwestycji...
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Obligacje serii H Lokum Deweloper zadebiutują na Catalyst we wtorek

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił określić 6 kwietnia jako dzień pierwszego notowania obligacji serii H Lokum Deweloper w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka. Lokum Deweloper dokona emisji obligacji już 6 kwietnia Na początku marca Lokum Deweloper dokonał przydziału 100 000 trzyletnich obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, a   celem emisji obligacji jest spłata zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych wcześniej obligacji serii E. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,5%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej obligacji naliczany jest począwszy od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie...

Lokum Deweloper zaoferował 139 mieszkań w II etapie projektu Lokum Verde

Lokum Deweloper rozpoczął sprzedaż II etapu inwestycji Lokum Verde na wrocławskim Zakrzowie, podała spółka. W ramach projektu powstanie 139 mieszkań, a ich ukończenie planowane jest na IV kw. 2022 r. Lokum Deweloper rozpoczął sprzedaż II etapu inwestycji Lokum Verde "Kupujący zainteresowani nowym etapem osiedla będą mogli wybierać spośród mieszkań 1, 2, 3 oraz 4-pokojowych o powierzchniach 27-89 m2. Będą do nich przynależeć ogrody 15-43 m2 lub balkony do 17 m2. W podziemnej hali garażowej przewidziano miejsca postojowe. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą także komórki lokatorskie" - czytamy w komunikacie. Realizacja II etapu Lokum Verde rozpocznie się w maju 2021 roku, a zakończy w IV kwartale 2022 roku. Ceny zaczynają się od 6 909 zł/m2. "Lokum Verde zaprojektowane zostało jako osiedle-ogród, dlatego istotnym elementem...

Lokum Deweloper wprowadza 121 lokali w III etapie Lokum Vista w Krakowie

Lokum Deweloper wprowadza 121 lokali w III etapie Lokum Vista w Krakowie w metrażach od 25 m 2 do niemal 100 m2, podała spółka. "Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie naszą ofertą na rynku krakowskim. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu wprowadzamy kolejny etap docenianej przez klientów inwestycji. Mieszkania oferowane w ramach Lokum Vista są doskonałym wyborem, zarówno jeśli chodzi o miejsce do zamieszkania, jak i zakup inwestycyjny. Kupujący zwracają uwagę na m.in. lokalizację, a także doskonale zaprojektowane części wspólne, w tym przestronne dziedzińce z urozmaiconą zielenią, placem zabaw i strefą fitness" - powiedział prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie. W ramach etapu IIIa Lokum Vista powstanie budynek o kaskadowej kompozycji bryły wysokości od 3 do 8 pięter, podano także. Realizacja etapu IIIa Lokum Vista...

Lokum Deweloper aktywnie szuka działki w Krakowie

Lokum Deweloper chce rozbudować bank ziemi w Krakowie i aktywnie prowadzi poszukiwania działki, poinformował prezes Bartosz Kuźniar. Lokum Deweloper chce rozbudować bank ziemi w Krakowie "Bardzo byśmy chcieli nabyć działkę po drugiej stronie Wisły, oferty wydają się jednak nierentowne, tzn. nierentowna jest budowa na tak drogim gruncie. Poszukiwanie jest trudne, chcielibyśmy coś zakontraktować w tym roku i ewentualnie nabyć później. Bardzo aktywnie szukamy" - powiedział Kuźniar podczas wideokonferencji. Do tej pory Lokum swoje krakowskie inwestycje - Lokum Siesta, Lokum Salsa i Lokum Vista - realizuje na prawym brzegu Wisły tj. w południowej części miasta. "Produkcję mieszkań we Wrocławiu mamy zapewnioną na 7 lat, w Krakowie na 3, więc jest zapotrzebowanie na działki" - dodał prezes. W prezentacji spółka podała, że bank ziemi we...

Lokum Deweloper rozmawia z potencjalnymi partnerami do projektu PRS we Wrocławiu

Lokum Deweloper prowadzi rozmowy z podmiotami z rynku instytucjonalnego najmu mieszkań (PRS - private rented sector) ws. planowanej inwestycji na ok. 600 mieszkań na Tarnogaju we Wrocławiu, poinformował prezes Bartosz Kuźniar. Lokum Deweloper prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami "W inwestycji Lokum di Trevi zrealizowaliśmy już 2 000 mieszkań w zeszłych latach. W tej lokalizacji ok. 35% mieszkań jest wynajmowanych. Wniosek by po 'drugiej stronie ulicy' zaprojektować kolejne 600. Inwestycja ma już pozwolenie, to są lokale bardzo dobre pod wynajem, ze średnią powierzchnią 33 m2. Prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami. Ten projekt jest przewidziany do realizacji, póki co, z dowolnym podmiotem" - powiedział Kuźniar podczas wideokonferencji. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała...
Money, pieniądze, Comparic

Lokum Deweloper spodziewa się dojścia do nadwyżki środków pieniężnych za 2 lata

Lokum Deweloper ocenia, że w perspektywie dwóch lat w miejsce zadłużenia finansowego netto pojawi się nadwyżka środków pieniężnych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Tomasz Dotkuś. Lokum Deweloper w ciągu 2 lat spodziewa się eliminacji swojego zadłużenia finansowego "Zadłużenie netto odpowiada ok. 53% kapitałów własnych. To jest dla nas wskaźnik bezpieczny. On będzie już teraz tylko spadał, w perspektywie najbliższych 2 lat, aż do w zasadzie odwrócenia się tego zadłużenia, czyli nadwyżki środków pieniężnych" - powiedział Dotkuś podczas wideokonferencji. "Wskaźnik ok. 0,5 kapitałów jest dość konserwatywny, bo mamy mocno niedoszacowane aktywa. W dwa lata ta sytuacja zgodnie z naszymi prognozami się odwróci. Zmianę będzie widać już na półrocze" - dodał. W liście załączonym do raportu rocznego prezes Bartosz Kuźniar wskazywał, że niska liczba przekazań w...

Lokum Deweloper celuje w sprzedaż ok. 1000 lokali, przekazanie ok. 700 w 2021 r.

Lokum Deweloper zakłada, że w tym roku sprzeda ok. 1 000 lokali i mniej więcej tyle samo rozpocznie budować. Przekazania natomiast mogą wynieść ok. 700 jednostek, poinformował prezes Bartosz Kuźniar. Lokum Deweloper planuje sprzedać ok. 1 000 lokali w bieżącym roku "W tym roku planujemy sprzedać 1000 mieszkań, czyli powrócić do poziomów z lat 2017-2018. Wydaje się, że ostatnie kwartały są dobrym prognostykiem na to" - powiedział Kuźniar podczas wideokonferencji. W 2020 r. deweloper sprzedał 463 mieszkania, w tym w IV kw. 169, a w III kw. - 206. "Planujemy też wprowadzić do realizacji ok. 1 000 mieszkań i utrzymywać ofertę na poziomie ok. 1 000" - zapowiedział prezes. W 2020 r. Lokum rozpoczęło budowy dwóch projektów z 614 lokalami, a wprowadziło do oferty...
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Lokum Deweloper miał 17,18 mln zł zysku netto, 35,31 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Lokum Deweloper odnotował 17,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 54,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 20,35 mln zł vs. 62,21 mln zł. Lokum Deweloper przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 35,31 mln zł wobec 80,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 190,99 mln zł w 2020 r. wobec 285,86 mln zł rok wcześniej. "Pod względem finansów rok 2020 materializował problemy spółki związane z uszczupleniem oferty z poprzednich lat. Przychód 191 mln zł dał wynik EBITDA 38 mln zł i zysk netto 20 mln zł. Rentowności na każdym poziomie uległy znacznemu obniżeniu r/r. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 28%, rentowność EBITDA 20%. Rentowność...
Jak ubezpieczyć mieszkanie pod kredyt

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii H o łącznej wartości nom. 100 mln zł

Lokum Deweloper dokonał przydziału 100 000 trzyletnich obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Dniem emisji będzie 5 marca 2021 r. Lokum Deweloper dokonał przydziału 100 000 trzyletnich obligacji serii H "Lokum Deweloper S.A. po dokonaniu kilkunastoprocentowej redukcji zapisów, dokonał przydziału 100 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej w dniu 5 marca 2021 r. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem emisji będzie dzień 5 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie. Celem emisji obligacji jest spłata zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych wcześniej obligacji serii E. "Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały...

Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji na maks. 100 mln zł

Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 mln zł, a rada nadzorcza wyraziła na niego zgodę, podała spółka. "W ramach programu emitent może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000 000 zł. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. Emisje obligacji w ramach programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.,...

Lokum Deweloper miał 0,71 mln zł zysku netto, 2,9 mln zł zysku EBIT w III kw.

Lokum Deweloper odnotował 0,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto Lokum Deweloper w I-III kw. 2020 r. wyniósł 57,2 mln zł Zysk operacyjny wyniósł 2,9 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,94 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 17,68 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. spółka miała 19,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 41,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 135,02 mln zł w porównaniu z 210,91 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację