XTB
Strona główna Tagi KRUK

Tag: KRUK

kruk

Kruk wróci do większych inwestycji w pod koniec br., spłaty w V na poziomie z IV

Kruk zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie, zaś do większych inwestycji spółka powróci pod koniec 2020 roku. Zarząd ocenia, że większej podaży portfeli ze strony banków należy spodziewać się w 2021 i 2020 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wielkość spłat w maju nie odbiega od poziomu z kwietnia br. Kruk zakłada, że inwestycje w nowe portfele w najbliższych miesiącach będą niewielkie Grupa w 2020 r. zainwestowała 57 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 505 mln zł. W związku z pandemią COVID-19, Kruk czasowo wstrzymał inwestycje w pakiety wierzytelności w marcu 2020 roku. "Spodziewamy się, że będziemy inwestować niewiele przez najbliższe miesiące i mamy nadzieję, że do większych inwestycji wrócimy dopiero pod koniec roku, w...
kruk

Kruk planuje przedstawić rekomendację ws. podziału zysku w sierpniu

Zarząd Kruka zwleka z rekomendacją dotyczącą podziału zysku za 2019, gdyż chce mieć więcej czasu na obserwacje tempa i wielkości spłat z portfeli w kolejnych miesiącach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Michał Zasępa. Spółka przedstawi rekomendację ws. podziału zysku prawdodpodobnie w sierpniu. Kruk zwleka z rekomendacją dotyczącą podziału zysku za 2019 "Nie podjęliśmy jeszcze decyzji co do rekomendacji zarządu o podziale zysku. Świadomie zwlekamy z tą decyzją. Będziemy chcieli dać tę rekomendację akcjonariuszom prawdopodobnie dopiero w sierpniu - po to, żeby mieć jeszcze więcej czasu, by zaobserwować sytuację w Kruku, aby w pełni uzbrojeni o dodatkowe informację na temat spłat w kolejnych okresach zarekomendować akcjonariuszom najwłaściwszą decyzję" - powiedział Zasępa podczas wideokonferencji. Kruk podał w prezentacji, że zamierza skorzystać ze zmiany w...
kruk

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Kruk odnotował 62,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 97,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kruk podsumowuje pierwszy kwartał bieżącego roku Strata netto jest zgodna z szacunkowym wynikiem za I kw., wysokości 62 mln zł, który spółka przedstawiła 22 maja. "Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności przełożyła się bezpośrednio na wynik I kwartału 2020 roku, który wyniósł -62 mln zł, czyli o 160 mln zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie, EBITDA gotówkowa w I kwartale wyniosła 326 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 15% względem 1 kwartału roku 2019" - czytamy w sprawozdaniu. Strata operacyjna wyniosła 7,04 mln zł wobec 126,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze...
kruk

Kruk miał wstępnie 62 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Skonsolidowana strata netto Kruka wyniosła 62 mln zł w I kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Kruk dokonał aktualizacji wyceny portfela na łączną kwotę - 125 mln zł, uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 m.in. na wielkość i tempo spłat z portfeli. Szacowana EBITDA gotówkowa grupy wyniosła 326 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r. Kruk wstępnie podsumowuje pierwszy kwartał roku "Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy Kruk za I kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł. Emitent, przy szacowaniu wstępnego wyniku finansowego netto, dokonał weryfikacji księgowych spodziewanych wpłat uwzględniając oczekiwany wpływ pandemii COVID-19, w konsekwencji czego w wynikach za I kwartał 2020 grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli na łączną kwotę -125 mln zł. Negatywna aktualizacja uwzględnia obserwowane od końca...
kruk

Piotr Kowalewski zastąpi Agnieszkę Kułton w zarządzie Kruka

Agnieszka Kułton - członek zarządu ds. zarządzania wierzytelnościami Kruka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 28 maja ze względów zdrowotnych, podał Kruk. Rada nadzorcza spółki powołała na to stanowisko Piotra Kowalewskiego od 29 maja br. Zmiany w zarządzie Kruka Piotr Kowalewski związany jest ze spółką od 2004 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. zarządzania wierzytelnościami w Kruk S.A., odpowiada za strategię windykacyjną w segmencie konsumenckim oraz jej realizację w Grupie Kruk, nadzoruje procesy polubowne, procesy sądowe oraz odpowiada za współpracę międzynarodową w zakresie realizowanych procesów na zakupionych portfelach wierzytelności, podano. Nigdy nie ma dobrych momentów na tego typu zmiany. Te, które dzisiaj mamy do przekazania są przemyślane, uzasadnione i jesteśmy na nie dobrze przygotowani. Pierwszą informacją jest podjęcie decyzji przez...
kruk

Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Środki z emisji przeznaczone zostaną przeznaczone na bieżące finansowanie "Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poszczególne emisje obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w prospekcie emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje nie będą miały formy dokumentu,...
kruk

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 68% r/r do 57 mln zł w I kw.

Wartości nakładów na wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk wyniosła 57 mln zł w I kw. 2020 roku i była niższa o 68% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych prze grupę wyniosła w tym czasie 477 mln zł i wzrosła o 12% w porównaniu z I kw. 2019 r. podała spółka. Ciężki początek roku Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk w I kw. wyniosła 505 mln zł i była niższa o 64% w skali roku. Grupa Kruk odnotowała negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w marcu 2020 roku w Hiszpanii i we Włoszech, a w ostatnich dniach marca i na początku kwietnia również w Rumunii i w Polsce. "Początek roku, pod względem podaży portfeli, rozpoczął się zgodnie z...
kruk

Kruk rusza ze skupem obligacji. Kurs z mocnym odbiciem

Kurs akcji spółki Kruk, lidera branży zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim, rósł podczas wczorajszej sesji o około 14,30%. Akcje drożały o 9,15 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum przy 73,65 zł. Jest to mocny wynik na tle zyskującego wczoraj 4,95% indeksu WIG20. Sesja odbyła się przy podwyższonych obrotach, względem poprzednich dni. Os
kruk

Kruk z niższym o 16% zyskiem w 2019 roku. Kurs blisko dołka z października

Kurs akcji spółki Kruk S.A., lidera branży zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim, spadał podczas wczorajszej sesji o około 0,88%. Akcje taniały o 1,10 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 120 zł. Jest to przeciętny
kruk

Zapiski giełdowego spekulanta: Kruk – kurs blisko dołka przy 120 zł

Kruk - spółka pokazała w miniony piątek ostateczne wyniki za 2019 rok. W tym okresie Kruk wypracował około 277 mln zł zysku netto co oznacza 16% spadek rok do roku. Jednocześnie spółka osiągnęła w ubiegłym roku rekordowe spłaty z portfeli własnych oraz rekordową EBITDA gotówkową. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,25 mld zł wobec 1,16 mld zł rok
kruk

Kruk z nieuzasadnionym spadkiem pod 175 zł. Źle zrozumiana wypowiedź polityka powodem przeceny

Kurs akcji spółki Kruk S.A., lidera branży zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim, spadał podczas wczorajszej sesji o około 0,37%. Akcje taniały o 0,60 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 159,00 zł. Jest to przeciętny wyni
Gorące spółki dnia

Setanta [SET], Kruk [KRU] – Gorące spółki dnia

Notowania spółki doznały w ubiegły czwartek nagłej i silnej przeceny przy wysokich obrotach. Powodem okazały się być słowa jednego z polityków, który niezbyt precyzyjnie opowiedział się za wdrożeniem rozwiązań mającym przeciwdziałać praktykom li
logo_kruk

Kruk z sygnałem sprzedaży, ocenia Squaber.com

Na łamach telewizji Comparic24.TV znany w polskiej branży inwestycyjnej Marcin Tuszkiewicz przygląda się firmie Kruk oraz najciekawszym spółkom na Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem fundamentalnym jak i technicznym. Poznaj 10 spółek, które zdaniem współzałożyciela Squaber.com są dobre do kupna w lutym 2020 roku. Poza okazjami, kilka firm, które wygenerowało ostrzeżenia o spadkach! Czego możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach? Więcej dowiesz się oglądając cały program! Kruk: Rosną obawy o rentowność spółki - Kruk wygenerował sygnał sprzedaży po wybiciu ostatniego potwierdzonego dołka. Obecnie kurs ma problemy z wybiciem poziomu 168 zł. Moment jest ciężki, choć spółka jest dobra i najprawdopodobniej dalej się będzie solidnie rozwijała. Są obawy o rentowność, a do raportu jest jeszcze daleko – oznajmił prowadzący. https://youtu.be/X1ysGA26zF4?t=408 A jeśli interesujesz się finansami...
kruk

Kruk z niższym zyskiem za 2019 rok. Wyniki jednak dobrze przyjęte przez rynek

Kurs akcji spółki Kruk S.A., lidera branży zarządzania wierzytelnościami na rynku polskim, rósł podczas wczorajszej sesji o około 2,76%. Akcje drożały o 4,70 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego maksimum pr
kruk

Kruk z niewielkim spadkiem zysku netto w 2019 roku

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację