AVA Trade
Strona główna Tagi KRUK

Tag: KRUK

siedziba asseco

Asseco Data Systems wdrożyło e-podpis w Grupie Kruk

Kruk zastosował rozwiązanie Asseco Data Systems oparte o tzw. biometryczny podpis elektroniczny, podało Asseco. Umożliwia on zawieranie umów z klientem bez konieczności podpisywania dokumentów w formie papierowej. Grupa Kruk z nowym rozwiązaniem od Asseco System Asseco umożliwiający składanie przez klienta podpisu biometrycznego na dokumentacji został wdrożony w firmie Kruk na tabletach doradców terenowych. Podpisany elektronicznie dokument, zaraz po złożeniu podpisu przez klienta, jest dostępny w systemach informatycznych Kruka. Z kolei klient może otrzymać swój egzemplarz umowy podczas wizyty, e-mailem lub w formie papierowej, podano. Cyfryzacja jest przyszłością w naszej branży i jesteśmy otwarci na innowacyjne rozwiązania. Dzięki wykorzystaniu technologii biometrii i urządzeń mobilnych nasi doradcy terenowi mogą w pełni elektronicznie obsłużyć naszych klientów. Jest to szczególnie istotne w obecnej sytuacji. Wdrożenie podpisu...
Gorące spółki dnia

OncoArendi [OAT], Kruk [KRU] – Gorące spółki dnia

Sumując dane od początku roku, po trzech kwartałach mamy około 34,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 244,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 791,6 mln zł w porównaniu z 948,12 mln zł rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę na rekordowy wynik gotówkowy, EBITDA sięgnęła aż 915 mln zł. Na wykresie kurs zdaje się kończyć korektę, a kluczowym sygnałem powrotu do trendu będzie wybicie oporu przy 140 zł.

Kruk chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach

Kruk chce nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, choć obecnie nie przesądza czy będzie to w formie skupu akcji, czy też dywidendy, poinformował prezes Piotr Krupa. Kruk nie zamierza zmieniać swoich postanowień "Wszystko, oczywiście, zależy od sytuacji biznesowej Kruka i tego, na ile będziemy inwestować. Nie wiem, czy to będzie buy-back czy dywidenda. Dopiero po zakończeniu procesu buy-backu będziemy mieli empiryczną wiedzę, co do jego zalet i wad. Chciałbym, żeby Kruk był spółką, która potrafi sobie radzić na rynku, rosnąć i dzielić się kapitałem" - powiedział Krupa podczas telekonferencji. "W długim okresie oceniam, że dobrze sobie radzimy i mam nadzieję, że w przyszłym roku również wypłacimy dywidendę" - dodał prezes. We wrześniu br. akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w...
kruk

Kruk: Perspektywa na najbliższy okres będzie zależeć od wpływu II fali pandemii

Dobry poziom spłat w III kw. br. daje pozytywną perspektywę dla Kruka na najbliższy okres, jednak spółka spodziewa się negatywnego wpływu drugiej fali pandemii COVID-19, zależnego m.in. od zmian regulacyjnych i poziomu bezrobocia, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Kruk obserwuje rozwijającą się falę pandemii "Możemy patrzeć na pewne perspektywy, które są niezależne od drugiej fali i możemy wtedy powiedzieć, że ta perspektywa jest dobra, bo mamy bardzo dobre spłaty w III kw. i nie widzimy dzisiaj zmiany tego trendu, ale z drugiej strony mamy drugą falę, która prawdopodobnie wpłynie negatywnie na nas, ale nie wiemy, jak i kiedy" - powiedział Zasępa podczas telekonferencji. Podkreślił, że w czasie pierwszej fali pandemii to nie tyle sam kryzys uderzył w wyniki Kruka, co zmiany...
kruk

Kruk miał 53,84 mln zł zysku netto, 154,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Kruk odnotowało 53,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 77,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Kruk publikuje wypracowane przez siebie wyniki Zysk operacyjny wyniósł 154,79 mln zł wobec 129,29 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 335,18 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 326,49 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale "Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 54 mln zł, na co główny wpływ miały: • Osiągnięcie przychodów na poziomie 335 mln zł, co oznacza wzrost przychodów o 78 mln zł w porównaniu do II kwartału (wzrost o 30%) oraz o 9 mln zł w porównaniu do III kwartału 2019 roku (wzrost o 3%). W III...
Gorące spółki dnia

Kruk [KRU], Unimot [UNT] – Gorące spółki dnia

"Wcześniej kilkakrotnie sygnalizowaliśmy ryzyka dotyczące premii lądowych i niestety te ryzyka się teraz materializują. Konkurencja na polskim rynku paliw zaostrza się w związku z kiepskimi warunkami rafineryjnymi, co z kolei skutkuje obniżeniem premii lądowych" – podano w uzasadnieniu. DM BOŚ prognozuje, że w tym roku Unimot wypracuje 31,7 mln zł EBITDA wobec 75,2 mln zł w 2019 r., a przychody spadną do 4,07 mld zł z 4,45 mld zł rok wcześniej. Nieciekawie wygląda wykres tygodniowy, sugerujący możliwe dalsze spadki.
kruk

Kruk miał wstępnie 54 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 54 mln zł w III kwartale 2020 roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Zarząd spółki podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy 58 mln zł na odroczony podatek dochodowy. Kruk: Skonsolidowany zysk netto Kruka wyniósł 54 mln zł w III kwartale 2020 roku "Patrząc długoterminowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wypłat dochodów ze spółek zależnych, której skutkiem jest zawiązanie rezerwy na podatek odroczony w kwocie 58 mln zł. W krótkim terminie wpłynęła ona negatywnie na szacowany wynik III kwartału, ale w perspektywie długoterminowej jest to bardziej opłacalne dla grupy. Główna składowa podatku odroczonego jest rezultatem przyjęcia przez nas założeń, że w kolejnych 36 miesiącach będziemy wypłacać dochody ze spółek inwestycyjnych grupy do Kruk. Szacowany wpływ tego rozwiązania na skonsolidowany wynik netto...
kruk

Kruk z odbiciem od czytelnego wsparcia. Blisko linia trendu

Notowania spółki odbiły wyraźniej podczas wczorajszej sesji. Na razie nie zmienia to jeszcze układu korekcyjnego, który ma miejsce od początku września, ale powoli cena zbliża się do technicznych miejsc, które powinny faworyzować stronę popytową. Mowa oczywiście o czytelnym wsparciu w rejonie 120 zł, a także o linii trendu wzrostowego. Spadek o ponad 25% to całkiem sporo i jeżeli tylko nastroje na szerokim rynku nie będą przeszkadzać, wydaje się, że może niebawem dojść do odbicia.
kruk

Kruk zaprosił do sprzedaży max. 271 tys. akcji własnych po 350 zł/ sztuka

Kruk zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji własnych, stanowiących 1,43% kapitału, po 350 zł za sztukę, podała spółka. Zapisy na sprzedaż akcji w zaproszeniu przyjmowane będą od 19 października do 13 listopada 2020 r. Kruk zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 271 tys. akcji własnych Cena akcji została ustalona na poziomie 350 zł, co wiąże się z dużą premią względem ceny rynkowej (około 170% premii względem kursu zamknięcia z dnia 12 października 2020 roku), podkreślono w komunikacie. "W tym roku zarząd zaproponował akcjonariuszom skup akcji własnych jako alternatywę dla standardowej dywidendy, a akcjonariusze na WZA zdecydowali o jej wyborze. Pomimo trudnego otoczenia nasza sytuacja płynnościowa dała nam możliwość podzielenia się częścią zysku za 2019. Już...
kruk

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 60% r/r do 33 mln zł w III kw.

Wartości nakładów na wierzytelności nabyte przez Grupę Kruk wyniosła 33 mln zł w III kw. 2020 roku i była niższa o 60% w skali roku. Kwota spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę wyniosła w tym czasie 452 mln zł i wzrosła o 4% r/r, podała spółka. Kruk: Wartości nakładów na wierzytelności wyniosła 33 mln zł w III kw. 2020 roku Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez Grupę Kruk w III kw. wyniosła 133 mln zł i była niższa o 82% r/r. W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Kruk zainwestował 113 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 825 mln zł (spadek odpowiednio o 71% i 79%). Spłaty z portfeli posiadanych przez grupę wyniosły za pierwsze trzy kwartały 2020 roku 1...
kruk

Kruk odporny na rynkową przecenę. Notowania pod linią trendu

Notowania spółki odznaczają się relatywną siłą na tle najbliższego otoczenia. Silniejsza przecena na rynku akcyjnym, na notowaniach Kruka prowadziła jedynie do nieznacznej korekty. Można więc przypuszczać, że coraz lepsze prognozy dla rynku windykacyjnego sprawią, że lider tej branży będzie nadal odrabiał straty. Jeżeli nastroje na szerokim rynku ulegną poprawie, cena powinna kierować się do okolic tegorocznych szczytów w rejonie 175 zł. Na razie czekamy na wybicie linii trendu łączącej ostatnie wierzchołki.
kruk

Kruk wyceniony na 183,17 zł – zapiski giełdowego spekulanta

W efekcie zrozumienia odmiennej sytuacji tych sektorów, analitycy poprawili swoje wcześniejsze prognozy wyników dla Kruka o 66% w górę na ten rok. Na wykresie, pewna panika jaka zawitała na rynki w ostatnich dnach, nie wyrządziła większych szkód w strukturze trendu wzrostowego.
Symbol GPW na tle wykresu

BM mBank: Kruk z rekomendacją “kupuj” oraz ceną docelową akcji na 183,17 zł

W czwartek na rynek wpływa rekomendacja sporządzona przez Biuro Maklerskie mBanku. Zgodnie z nim również – spółka Kruk otrzymuje ponownie rekomendację “kupuj”. Jednocześnie z tym, spółka otrzymała poziom docelowy akcji na zakresie  183,1 zł. Spółka obecnie oscyluje na poziomie 143 zł za akcję, co przekłada się na potencjał blisko 40 zł za akcję dalszego wzrostu. Analitycy wracają uwagę na możliwość szybkiej budowy wyników spółki Spółka ponownie otrzymuje rekomendację "kupuj" Poziom docelowy akcji to zakres 183,1 zł, o 40 zł wyższy poziom Kruk z dobrymi rokowaniami na dalsze miesiące Raport Biura Maklerskiego mBanku zdaje się przynosić pozytywny akcent na spółkę Kruk, która ponownie zaczyna trafiać na listę analizowanych. Rekomendacja "kupuj" opisana przez Michała Konarskiego i Mikołaja Lemańczyka obejmuje m.in to, iż analitycy...
kruk

Kruk nie do zatrzymania. Najbliższe cele przy 177 zł

Spółka radzi sobie coraz lepiej i od dołka powstałego po wybuchu pandemii w marcu, zyskuje już blisko 170%. Zwyżka przyspieszyła, kiedy spółka zaoferowała akcjonariuszom skup akcji lub dywidendę. Powodem odbicia jest też niewątpliwie solidna przecena przed okresem pandemii. Na wykresie kurs przełamał bez problemów opór przy 155 zł. Wszystko więc wskazuje na dalsze wzrosty z kolejnym celem w rejonie 177 zł.
kruk

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 w formie skupu akcji

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji, podała spółka. Kruk zmienia formę wypłaty zysku za 2019 rok "Mając na uwadze rekomendację zarządu spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto spółki za 2019 r. oraz ocenę rady nadzorczej spółki dotyczącą tego wniosku, zwyczajne walne zgromadzenie spółki Kruk S.A. postanawia zysk netto spółki za 2019 r. w kwocie 386 517 227,92 zł podzielić w następujący sposób: a) na kapitał rezerwowy, utworzony w celu nabycia akcji własnych spółki przeznaczyć kwotę 95 050 000 zł. Niniejsza kwota zawiera kwotę 200 000 zł na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych spółki, b) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 291 467 227,92 zł" - czytamy w uchwale. Zgodnie z uchwałą, akcje zostaną nabyte do 30 listopada...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację