Orbex
Strona główna Tagi KNF

Tag: KNF

D. Karbowiak i K. Partyka szkolą teraz w ramach WTG. Ostrzeżenie KNF nic nie dało?

We wtorek, 7 kwietnia 2020 roku, odbyło się szkolenie online prowadzone przez World Training Group (WTG), do uczestnictwa w którym zachęcał między innymi były uczestnik Warsaw Shore i jeden ze współwłaścicieli federacji Fame MMA, Wojciech Gola. Webinar potwierdził przypuszczenia, że za projektem stoją Damian Karbowiak i Kamil Partyka, osoby związane z kontrowersyjnym projektem Fraktal Trader, który 24 marca został wpisany na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Były uczestnik Warsaw Shore oraz pomysłodawca polskich walk MMA freak fight, Wojciech Gola, za pośrednictwem Instagrama zachęcał do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez spółkę WTG. World Training Group Sp. z o.o. zarządzana jest przez Damiana Karbowiaka i Kamila Partykę, co potwierdził wtorkowy webinar, którego byli prowadzącymi Darmowe szkolenie posłużyło najprawdopodobniej do...

Innowacje technologiczne na rynku kapitałowym (mec. Paweł Frańczak)

Na łamach telewizji Comparic24.TV, Agnieszka Zaręba rozmawiała z mec. Pawłem Frańczakiem, Managing Partner PF Law Advocates&Partners o perspektywach i praktycznych zastosowaniach innowacji technologicznych na rynkach kapitałowych i Sądzie Rynku Kapitałowego Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego materiału! Innowacja technologiczna potrzebuje czasu, zasobów i ludzi W rozmowie poruszono również temat planów i oczekiwań wobec nadzorców w zakresie wprowadzania i promowania innowacji finansowych, a także o tym czy outsourcing i wykorzystanie przetwarzania w chmurze może wspierać polskie instytucje finansowe w budowie przewagi konkurencyjnej. - Innowacje technologiczne na rynku kapitałowym to motor napędowy, który sprawia, że niektóre firmy są w stanie wyróżnić się bardziej niż reszta. Myślę, że wszystkie firmy, które stać na takie podejście wygrywają walkę z konkurencją – oznajmił gość programu. W ocenie gościa programu,...

Tarcza antykryzysowa: czy można złagodzić skutki pandemii koronawirusa?

Kryzys gospodarczy jaki nas czeka jest efektem ubocznym walki o przeżycie ludzi oraz funkcjonowania państwa. Ponieważ w Polsce apogeum zachorowań jeszcze nie nastąpiło, ograniczenia związane z koronawirusem zostały zaostrzone. Prowadzi to rzecz jasna do jeszcze głębszego kryzysu. Już w tej chwili kurs złotego drastyczne spada. Inwestorzy nie wiedzą gdzie ulokować swoje pieniądze. Nad nami wisi widmo grupowych zwolnień, a co za tym idzie olbrzymie bezrobocie. Koronawirus: brak wewnętrznego popytu, czy poradzimy sobie z kryzysem? To czy poradzimy sobie z kryzysem w znacznej mierze uzależnione jest od bufora finansowego oraz kondycji firm przed uderzeniem wirusa. Trudno tutaj ocenić jak poradzą sobie z konsekwencjami  mniejsze przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe. Wiele firm już teraz jest zamykanych a bezrobocie wzrasta w trybie lawinowym. Ograniczone...

Drakońskie działania rządu. Czy taka strategia wykończy gospodarkę?

Wybuch epidemii koronawirusa jaki rozpoczął się w Chinach, obecnie rozprzestrzenił się na cały świat. W związku z jej zasięgiem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną pandemię i wezwała rządy wszystkich krajów do odpowiednich działań. W obecnej chwili Europa przeżywa poważny kryzys. Łańcuchy dostaw zostały zerwane, kurs EUR/USD leci w dół na na złamanie karku i nie wiadomo jak to wszystko się skończy. Inwestorzy są zdezorientowani i nie wiedzą gdzie ulokować swoje pieniądze, tak aby przynajmniej nie stracić. Czy gospodarka polska się załamie? Prawie cała gospodarka światowa została zamrożona. Jak do tej pory największy wpływ koronawirusa odczuły takie państwa jak Włochy i Hiszpania, ale i we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii ogłoszono znaczną liczbę zachorowań i wprowadzono restrykcje. Wyjątkiem jest tu Szwecja,...

KNF podejmuje walkę z koronawirusem. Raporty za 2019 r. dwa miesiące później

Ogłoszony przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zawiera zmiany pozwalające spółkom publicznym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) i firmom inwestycyjnym m.in. na przesunięcie o 2 miesiące terminu sporządzania i publikacji rocznych raportów finansowych za 2019 rok, podał Urząd. PIN odpowiedzią KNF na koronawirusa "W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazły się odpowiednie zmiany w ustawach oraz delegacje dla ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pozwalające na wydłużenie terminów m.in. sporządzania, zatwierdzania i publikacji sprawozdań" - czytamy w komunikacie. Obecnie ustawa jest...
Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas Kongresu 590

KNF mówi nie dywidendom. Firmy mają zatrzymać zysk dla siebie

Spowolnienie koronawirusem niesie ze sobą ryzyko kryzysu finansowego. Przed taką ewentualnością Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce uchronić polski sektor bankowy oraz ubezpieczeniowy, rekomendując wstrzymanie wypłaty dywidend. Tymczasem na GPW coraz głośniej dają o sobie znać niedźwiedzie. Na przegląd wybranych informacji rynkowych zaprasza Comparic24.tv oraz Orbex. Jastrzębski (KNF): Spółki powinny zatrzymać wypracowany zysk w całości - Z uwagi na obecną sytuację zw. z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu oczekujemy, że banki i zakłady ubezpieczeń, niezależnie od podjętych już w tym zakresie działań, zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku – pisał 26 marca na Twitterze szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), Jacek Jastrzębski.   KNF oczekuje także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej,...

Fraktal Trader trafia na listę ostrzeż Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował we wtorek, że na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały spółki Fraktal Trader z siedzibami w USA, Łodzi, Cieszynie oraz Warszawie. Ostrzeżenie dotyczy podejrzenia prowadzenia działalności obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Fraktal Trader zajmujący się szkoleniami Forex znalazł się na liście ostrzeżeń KNF Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty: Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA, Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi, Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi, FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie, Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie. https://www.youtube.com/watch?v=ybujTEgdfzE Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami...
znak ostrzegawczy

Oszuści wykorzystują pandemię, by wyłudzić pieniądze! KNF interweniuje

Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa - podejmują różne próby, aby wyłudzić Twoje pieniądze. Nie daj się im naciągnąć! Bądź czujny - ostrzega Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zwracając uwagę m.in. na propozycje okazyjnego kupna akcji lub obligacji spółek produkujących sprzęt medyczny, ochronny lub środki czystości. Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, by w czasach kryzysu (ale nie tylko) zachować zdrowy rozsądek i kierować się zasadą ograniczonego zaufania oraz weryfikować informacje u źródła tj. na oficjalnej stronie internetowej Twojego banku bądź własciwych instytucji publicznych. - Uważaj na podejrzane reklamy w internecie, e-maile, SMS-y, telefony! Oszuści będą chcieli pozyskać Twoje dane osobowe, dane do logowania do bankowości elektronicznej bądź nakłonić Cię do dokonania przelewu! Nie otwieraj linków do stron, których nie znasz...
Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas Kongresu 590

Jastrzębski (KNF): polski nadzór finansowy przechodzi transformację

Prowadzimy bezprecedensowy projekt w postaci transformacji polskiego nadzoru finansowego. Polega ona m.im. na tym, że wymieniamy kadrę, korzystamy z doświadczeń osób z innych instytucji. Wydaje mi się, że naturalnym procesem jest przejście doświadczonych menadżerów z biznesu do nadzoru – mówił Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w rozmowie z Katarzyną Walterską, podczas XX Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. https://youtu.be/cGTG9Rm8G8g Rozwój potrzebuje kapitału – rynek kapitałowy dla infrastruktury i innowacji – był tematem przewodnim tegorocznej jubileuszowej XX Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbyła się w Bukowinie Tatrzańskiej 5-8 marca br. Agencja ISBnews była patronem medialnym wydarzenia.

KNF wszczęła postępowania w sprawie kar dla byłych członków zarządu GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kar pieniężnych na sześciu byłych członków zarządu oraz sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBack, podała Komisja. "Wszczęcie postępowań jest konsekwencją wielokrotnego naruszenia przez GetBack obowiązków informacyjnych, określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, wskazanych w decyzji KNF z 17 grudnia 2019 r. nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy zł. Wszystkie naruszenia zostały przez KNF uznane za rażące" - czytamy w komunikacie. Komisja nałożyła na GetBack w restrukturyzacji karę pieniężną w związku ze stwierdzeniem naruszeń ustawy o ofercie w zakresie nienależytego sporządzenia: - skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, - skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku oborowego 2017, -...

KNF nakłada 3,25 mln zł kary dla funduszu Copernicus Capital TFI

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała w poniedziałek, 24 lutego 2020 r. komunikat z odbywającego się 18 lutego br. posiedzenia, w trakcie którego jednogłośnie utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 19 listopada 2019 r. w części nakładającą na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 2 milionów złotych. Copernicus Capital TFI musi zapłacić 3,25 zł kary W ocenie Komisji Copernicus Capital TFI musi zapłacić 2 miliony złotych kary za naruszenie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI między innymi art. 145 ust. 3 w zw. z art. 145 ust. 1 i art. 196 ust. 1 ustawy, w związku z lokowaniem aktywów przez fundusze. Komisja postanowiła także uchylić karę pieniężną w wysokości 1,5 miliona złotych za naruszenie przez Copernicus Capital TFI SA między innymi art. 10...
altus

Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, podała spółka. "Spółka informuje, iż we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kwestionuje całość stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego zarzutów i wniosła o jej uchylenie w całości i wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego tzw. decyzji reformatoryjnej na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie" - czytamy w komunikacie. Na początku lutego br. Altus TFI podało, że kwestionuje zasadność zarzutów stawianych przez KNF i zapowiedziało,...
GetBack logo spółki

GetBack musi zapłacić 500 tys. kary nałożonej przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała komunikat z posiedzenia, podczas którego zdecydowano o nałożeniu kary finansowej na GetBack w restrukturyzacji w wysokości 500 000 zł za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych, a dokładniej rzecz mówiąc, za nieterminowe przekazanie czterech raportów finansowych.  KNF nałożyła 500 tys. PLN kary na GetBack - Komisja w dniu 17 grudnia 2019 r. ostateczną i prawomocną decyzją jednogłośnie nałożyła na GetBack SA w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie karę pieniężną za naruszenia ustawy o ofercie publicznej w okresie w okresie 2017-2018 w wysokości 500 000 złotych wobec stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej...
altus

Altus TFI kwestionuje zasadność zarzutów i odwołuje się od decyzji KNF

Zgodnie z oficjalną informacją, Altus TFI kwestionuje zasadność zarzutów stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i będzie podejmował właściwe środki odwoławcze od jej decyzji. Jest to reakcja na nałożenie 7 mln zł kar i cofnięcie licencji. Zobacz również: Szokujący raport ws. GetBacku. NIK ma również zarzuty do KNF Altus TFI chce się odwołać od decyzji KNF - W związku z faktem, iż decyzji KNF w zakresie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych nadano rygor natychmiastowej wykonalności informujemy, że od dnia 5 lutego 2020 roku fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Altus reprezentowane będą przez depozytariuszy tych funduszy, a Altus przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy, a tym samym traci umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia...

Altus TFI traci licencje i otrzymuje 7 mln zł kar od KNF

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Altus TFI zezwolenie na wykonywanie działalności i nałożyła na Towarzystwo kary w łącznej kwocie 7 mln zł. Dodatkowo KNF postanowiła nałożyć na Towarzystwo sankcję administracyjną w postaci cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności. Zobacz również: Szokujący raport ws. GetBacku. NIK ma również zarzuty do KNF Altus TFI znika z rynku Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych nałożona została za zarządzanie przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. Dodatkowo KNF uważa, iż Towarzystwo nieprawidłowo wykonywało nadzór nad podmiotem, który był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację