Conotoxia
Strona główna Tagi KNF

Tag: KNF

KNF ostrzega przed domami maklerskimi spoza UE: Wykorzystują furtkę w przepisach do świadczenia usług

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w poniedziałkowym komunikacie zwraca uwagę na proceder nadinterpretacji przepisów przez podmioty maklerskie spoza UE, które próbują pozyskiwać klientów z krajów unijnych. Jak zauważa nadzorca proceder ten nie może mieć miejsca, a każdy podmiot spoza Unii musi posiadać swój oddział w Polsce i licencję KNF-u jeżeli chce legalnie świadczyć swoje usługi. Szczegóły opisano poniżej. Domy maklerskie reklamują swoje usługi, a następnie proszą klientów o potwierdzenie, że sami zgłosili się do nich w celu założenia konta.  KNF stwierdza jednak, że jest to nadinterpretacja przepisów i działania takie nie mogą mieć miejsca KNF informuje o nadużyciach wyjątku regulacyjnego Podmioty z siedzibą poza Unią Europejską mogą prowadzić na terytorium Polski działalność maklerską wyłącznie w formie oddziału. Prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia...

Luksusowe apartamenty i Lamborghini. KNF ostrzega przed “klubem nieruchomości”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) poinformował, że związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, w czwartek, 18 lutego 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot: Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie, która umożliwia swoim akcjonariuszom i klubowiczom posiadanie oraz korzystanie z apartamentów w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, za ułamek ich wartości. Kolejny podmiot na liście ostrzeżeń KNF Zamieszczenie na liście ostrzeżeń publicznych KNF wpisu dotyczącego firmy zajmującej się prowadzeniem pierwszego klubu nieruchomości w Polsce i oferowanie swoim klientom apartamentów w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, za ułamek ich wartości jest wynikiem realizacji przez KNF obowiązku wynikającego z art. 6b ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Stosownie do treści tego przepisu KNF jest zobligowana bowiem do każdorazowego podawania do publicznej wiadomości...

KNF ostrzega przed Cryptomarket prowadzonym przez spółkę z Estonii

W czwartek, 28 stycznia 2020 roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała, że na listę ostrzeżeń publicznych dopisane zostały nowe podmioty, w tym Melgreg Services OU z siedzibą w Estonii, która świadczy swoje usługi pod nazwą handlową Cryptomarket oraz poprzez witrynę cryptop-market.com. W momencie publikacji tego artykułu domena podmiotu nie odpowiada Powodem dopisania na listę ostrzeżeń jest fakt, że podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce, a dochodzenie w jego sprawie prowadzi warszawska prokuratura okręgowa Lista ostrzeżeń prowadzona jest przez KNF w tym miejscu. Trafiają na nią podmioty, w stosunku do których zgłoszono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jej celem jest ostrzeganie konsumentów oraz innych podmiotów gospodarczych o potrzebie zachowania ostrożności w przypadku kontraktów z tymi podmiotami. W zakresie samego rynku kryptowalut polski...

KNF ostrzega przed kryptowalutami. Mówi o braku regulacji i wysokim ryzyku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikował 12 stycznia 2021 roku kilkunastostronicowy dokument, w którym ostrzega konsumentów o ryzykach związanych z nabywaniem oraz obrotem kryptowalutami oraz kryptoaktywami. W dokumencie wyróżniono kilka najpopularniejszych typów instrumentów związanych z rynkiem cyfrowych aktywów i zwrócono uwagę, że te nie podlegają w Polsce regulacji, a inwestowanie w nie wiąże się z wysokim ryzykiem. KNF po raz kolejny ostrzega przed inwestycjami w kryptowaluty Jak twierdzi Komisja, istnieje bardzo ograniczona baza mechanizmów zabezpieczających przed utratą całości lub części zgromadzonych środków Nadzorca ostrzega również przed oszustami, którzy w środowisku rosnącej popularności kryptowalut próbują wykorzystać niewiedzę i łatwowierność konsumentów Kryptowaluty coraz atrakcyjniejsze dla konsumentów, KNF jednak ostrzega Aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, w szczególności takie, jak niski poziom oprocentowania depozytów bankowych oraz dynamiczne...

Prognozy Comparic.pl na 2021 rok – rynki akcji i GPW

Kiedy więc jak nie teraz, w erze bardzo niskich stóp procentowych i rozwoju cyfryzacji oraz odnawialnych źródeł energii, nasza giełda miałaby rosnąć? Zresztą, kierunek wyznaczają większe parkiety, a jak widać na wykresach porównawczych, GPW z małym opóźnieniem ale zazwyczaj podąża za liderami. Podsumowując, po słabych latach i wybuchu pandemii, pojawia się dobry okres do odbicia gospodarczego i wzrostów na giełdzie. Trend ten już ma miejsce i w 2021 roku liczymy tylko na jego kontynuację. WIG ma szansę dalej zyskiwać i ostrożnie można ocenić, że okolice 62 000 punktów są w zasięgu.
Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podczas Kongresu 590

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawia stanowisko dotyczące kryptowalut. Nadal widzi ryzyko

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawił w czwartek, 10 grudnia 2020 roku, dokument zatytułowany „Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”, w którym po konsultacjach z przedstawicielami polskiej branży kryptowalutowej dzieli się swoimi niewiążącymi spostrzeżeniami dotyczącymi działania rynku cyfrowych aktywów. Jednocześnie nadzorca podtrzymuje swoją tezę, że inwestowanie w kryptowaluty i powierzanie w nich środków wiąże się z wysokim ryzykiem. Celem UKNF jest zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej z klasyfikacją i kwalifikacją prawną kryptoaktywów Stanowisko było przedmiotem konsultacji zewnętrznych, które przeprowadzono od połowy lipca br. Podobnie jak w listopadzie 2017 roku KNF nadal jest zdania, że z rynkiem kryptowalut związane jest „wysokie ryzyko” KNF: Kryptowaluty są niebezpieczne, stanowisko niezmienne od 3 lat Urząd dostrzega brak standaryzacji oraz pewności prawa w podejściu do...

Fałszywy KNF zniechęca do zgłaszania oszustw kryptowalutowych. Cyberprzestępcy atakują w święta

Liczba oszustw w Internecie wzrasta w ostatnich miesiącach w dynamicznym tempie, a cyberprzestępcy podszywając się pod instytucje publiczne takie jak urząd skarbowy, NFZ, czy też Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) próbują wyłudzać środki od konsumentów oraz inwestorów. Ten ostatni stara się z tym walczyć, między innymi poprzez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). Jak podkreśla kierownik departamentu cyberbezpieczeństwa, Paweł Piekutowski, aktywność oszustów widoczna jest między innymi na rynku kryptowalut. KNF już w sierpniu ostrzegał, że kryptowalutowi złodzieje powołują się na nadzorcę wyłudzając środki od inwestorów Przed świętami ruch online cyberprzestępców wzmaga się, dlatego warto zachować szczególną ostrożność „Fałszywy KNF” kontaktuje się również z już pokrzywdzonymi, zniechęcając ich do składania skarg na podmioty, które wyłudziły środki Kryptowaluty...
Leszek Czarnecki

Afera GetBack wraca jak bumerang! Idea Bank zapłaci 10 mln zł kary

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł za namawianie klientów do zakupu obligacji GetBack. Bank Leszka Czarneckiego nie miał bowiem uprawnień do oferowania papierów wartościowych i rekomendowania ich przez swoich pracowników. Okazuje się jednak, że to może być dopiero początek problemów Idea Banku. W sądach czekają bowiem jeszcze sprawy klientów na kwotę 140 mln zł a Bank nie tworzył na nie rezerw. KNF nałożył na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł.  W sądach czekają jeszcze sprawy klientów na kwotę 140 mln zł Idea Bank sprzedawał bez zezwolenia obligacje GetBack Idea Bank złamał prawo W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, Idea Bank dopuścił się licznych i długotrwałych naruszeń przepisów prawa, a także statutu samego...

KNF przygotował ankietę dot. Forex i CFD. Chce poznać opinie dotyczące dźwigni

W sierpniu ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła zmiany regulacyjne dotyczące klientów detalicznych obracających kontraktami na różnicę (CFD), w tym instrumentami Forex. Ponad rok po zmianach dotyczących między innymi wysokości maksymalnej dźwigni handlowej regulator przygotował ankietę dla klientów indywidualnych chcąc ocenić skutki wprowadzonych ograniczeń. KNF w sierpniu 2019 roku ograniczył dźwignię dla głównych instrumentów Forex do poziomu maksymalnie 30:1, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) Oprócz tego nadzorca wprowadził jednak dodatkową kategorię klienta detalicznego, która pozwala doświadczonym traderom korzystać z dźwigni 100:1, najwyżej w UE Ankieta przygotowana przez KNF liczy 15 pytań, a odpowiedzi udzielane są anonimowe KNF pyta o dźwignię na Forex i instrumentach CFD. Można wypełnić ją do 31 grudnia KNF na posiedzeniu...

KNF nałożyła karę wysokości 10 mln zł na Idea Bank

Warszawa, 01.12.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Idea Bank karę pieniężną w wysokości 10 mln zł w związku m.in z naruszeniem statutu banku oraz rozporządzeń ws. systemu zarządzania ryzykiem, podał bank. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy prawnej bank podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia odpowiedniego środka odwoławczego. Za co tym razem kary dostaje Idea Bank? Kara została nałożona w związku z naruszeniem niektórych zapisów statutu Idea Banku poprzez wykonywanie czynności spoza katalogu czynności wskazanych w nim, a także w związku ze stworzeniem zagrożenia dla interesów uczestników obrotu instrumentami finansowymi w związku z wystąpieniem szeregu nieprawidłowości związanych ze sposobem dystrybucji instrumentów finansowych. Według KNF, bank naruszył także rozporządzenie ministra finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków wobec braku...

KNF zatwierdza prospekt Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowego FIZ

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wydano zezwolenie AgioFunds Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie na utworzenie: Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii A i B Beta ETF NASDAQ-100 PLN-Hedged Portfelowego FIZ Firmą inwestycyjną jest: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Funduszem zarządzać będzie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Czym jest nowy ETF bazujący na Nasdaq 100? Nowy ETF jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym (funduszem alternatywnym) emitującym certyfikaty będące przedmiotem oferty publicznej. Indeksem...

KNF o robo-doradcach. Klient musi wiedzieć z czego korzysta

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała w środę, 4 listopada 2020 roku, kilkudziesięciostronicowy dokument prezentujący jej stanowisko w zakresie usług robo-doradztwa (robo-advisory) w zakresie automatyzacji procesu doradza inwestycyjnego. Instytucja opisuje dobre praktyki, na które uwagę powinny zwrócić nadzorowane podmioty i podobnie jak swoi europejscy odpowiednicy zaznacza, że klient detaliczny musi mieć pełną świadomość oraz zrozumieć z jakiej usługi będzie korzystał lub już korzysta. Stanowisko w sposób kompleksowy odnosi się do najważniejszych zagadnień związanych z robo-doradztwem, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotów nadzorowanych Dokument dotyczy całości tego procesu, poczynając od fazy projektowania takiej usługi, po jej praktyczne wdrożenie i monitorowanie funkcjonujących już rozwiązań Publikacja stanowiska ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania robo-doradztwa przez zainteresowane instytucje finansowe KNF prezentuje stanowisko dotyczące robo-doradców Projekt...
Logo KNF

KNF cofa spółce GetBack zezwolenia i nakłada 50 tys. zł kary

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 października 2020 r. jednogłośnie nałożyła na GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sankcje administracyjne w postaci cofnięcia GetBack zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego oraz karę pieniężną w wysokości 50.000 złotych. Pełną treść komunikatu można znaleźć na stronie komisji. Zobacz również: KNF ponownie rozpatrzy sprawę Ostrowskiego. Chodzi o karę w wysokości 600 tysięcy zł Afery ciąg dalszy. GetBack traci zezwolenia - Aktywność GetBack w zakresie zawierania transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności była prowadzona na znacznie większą skalę niż główna działalność GetBack związana z podejmowaniem w imieniu funduszy sekurytyzacyjnych czynności o charakterze windykacyjnym związanych z ściąganiem należności z tytułu wierzytelności wchodzących w skład portfeli wierzytelności stanowiących przedmiot lokat funduszy sekurytyzacyjnych – napisano w oświadczeniu KNF. Wskazane sankcje...

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Canal+, publikacja dokumentu dzisiaj

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła w poniedziałek prospekt Canal+ Polska związany z planami przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej, podała spółka. Canal+ Polska planuje publikację prospektu dzisiaj, 3 listopada. Canal+ coraz bliżej przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej "Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe Canal+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC. TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów" - czytamy w komunikacie. Groupe Canal+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%,...

KNF ponownie rozpatrzy sprawę Ostrowskiego. Chodzi o karę w wysokości 600 tysięcy zł

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazała do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 29 września 2020 r. nakładającej na Pana Jarosława Ostrowskiego, Wiceprezesa Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 600 tysięcy zł. KNF nałożył na Jarosława Ostrowskiego karę w wysokości 600 tysięcy zł Teraz nadzorca ponownie rozpatrzy sprawę wiceprezesa PDM Maksymalna kara dla Ostrowskiego od KNF to aż 1 mln złotych Ciąg dalszy sagi GetBack W okresie organizacji przez Polski Dom Maklerski SA (PDM)  procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, Jarosław Ostrowski był Wiceprezesem Zarządu Polskiego Domu Maklerskiego SA. W tym czasie, w związku z pełnionymi obowiązkami, wiedział i godził się z tym, aby PDM...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację