Conotoxia
Strona główna Tagi Introl

Tag: introl

Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o wypłacie 0,46 zł dywidendy na akcję

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Introlu uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 11 823 848,28 zł, co oznacza 0,46 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą objęte są akcje spółki w łącznej liczbie 25 704 018 akcji, podano. "Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 17 czerwca 2021 r. (dzień dywidendy); dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 lipca 2021 r." - czytamy w komunikacie. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: biomed lublin notowania spółki publiczne | kurs kuny | euro kurs | notowania ropy forex | jsw akcje forum | prognozy kryptowalut | kurs euro wykres |
Czy pieniądze na lokacie tracą na wartości szybciej niż zyskują?

Introl miał 6,44 mln zł zysku netto, 8,47 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r.

Introl odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Zysk netto Grupy Introl w I kw. 2021 r. ukształtował się na poziomie 6 402 tys. zł, co oznacza jego wzrost o 2 380 tys. zł r/r. Na 31 marca 2021 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez Introl 335 700 akcji spółki Mostostal Zabrze. Zwiększyła ona wynik netto w I kw. 2021 r. o kwotę 34 tys. zł, w porównywalnym okresie 2020 r. było to zmniejszenie wyniku netto o 83 tys. zł" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,47 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźniki...

Introl zarabia 16 mln zł i planuje ponad 7,5% stopy dywidendy. Analiza fundamentalna Konrada Książaka

Introl to polska firma działająca w branży energetycznej, w tym kogeneracji. Aktualnie panujące trendy zielonej transformacji sprawiają, że spółka może być pośrednim beneficjentem zapowiadanych zmian. Jak wskazuje Konrad Książak, na kanale Comparic24, w trakcie ostatnich lat przychody spółki cechują się jednak stagnacją, choć z drugiej strony na plus zasługuje m.in. polityka dywidendowa. W 2020 roku zysk netto grupy Introl wyniósł 16 mln zł. Spółka planuje wypłacić 0,46 zł dywidendy na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie ok. 7,6%. W ostatnich latach w stagnacje wpadły jednak przychody spółki. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=w7cwpCrojMk Nie tylko branża OZE Aktualnie prowadzona polityka środowiskowa, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym stwarza dla branży energetyki odnawialnej bardzo dobre perspektywy na...

Introl i Aplisens – analiza fundamentalna spółek z GPW

Zmiana polskiej energetyki na coraz bardziej zieloną to nie tylko przejście na OZE i wzrosty w tej dziedzinie. Zmiana dotyczy całej branży, czyli elektrociepłowni, rynku gazu, liczników, aparatury pomiarowej itd. Skorzystają na tym spółki, które są powiązane z wymienionymi gałęziami, a wśród nich znajdują się między innymi Introl oraz Aplisens. Konrad Książak na kanale Comparic24.tv przygląda im się od strony fundamentalnej. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl https://www.youtube.com/watch?v=w7cwpCrojMk Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: Forint kurs | index dow jones | jak działa wskaźnik rsi | cfd broker | Dolar nowozelandzki | płatności blik | wartość złotego |

Zarząd Introlu z prezesem Józefem Bodzionym powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Introl powołała na kolejną kadencję zarząd z Józefem Bodzionym jako prezesem i Dariuszem Bigajem jako wiceprezesem, podała spółka. Józef Bodziony jest jednym z dwóch założycieli obecnej grupy kapitałowej Introl. W okresie od jej założenia do 2015 roku kierował kilkoma podmiotami obecnej grupy. Od czerwca 2015 jest prezesem zarządu Introl oraz członkiem rad nadzorczych spółek córek, podano w komunikacie. Dariusz Bigaj pełni funkcję wiceprezesa spółki od 2016 roku, a wcześniej zajmował w niej stanowisko dyrektora finansowego. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Akcjonariusze Introlu zdecydują 1 VI o wypłacie 0,46 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Introlu zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 0,46 zł brutto na jedną akcję z kapitału rezerwowego oraz pokryciu straty netto w kwocie 645 137,57 zł za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 1 czerwca. Introl może wypłacić dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie Introl S.A. postanawia kwotę 11 823 848,28 zł z kapitału rezerwowego przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 46 groszy brutto na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy, który ma ustalić walne zgromadzenie to 17 czerwca, a  termin wypłaty dywidendy 2 lipca 2021r. Introl podał w uzasadnieniu projektu uchwały, że jakkolwiek Introl SA zakończył rok obrotowy stratą w wysokości 645 137,57 zł, to grupa kapitałowa odnotowała...

Introl miał 14,93 mln zł zysku netto, 22,89 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

Introl odnotował 14,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 8,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Introl przedstawia swoje wyniki finansowe Zysk operacyjny wyniósł 22,89 mln zł wobec 15,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 458,33 mln zł w 2020 r. wobec 439,74 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 0,65 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej. "Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w którym w kolejnych latach nadal chcemy pozostać liderem na rynku  polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE, co jest  szczególnie istotne z perspektywy obecnej unijnej polityki klimatycznej. Liczymy się z istotnym...

Introl miał wstępnie 16,01 mln zł zysku netto w 2020 r.

Introl miał 458,33 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 36,75 mln zł EBITDA oraz 16,01 mln zł zysku netto w 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Introl przedstawia swoje wyniki finansowe Spółka podała też, że zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 88,65 mln zł. Introl zaznaczył, że prezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego grupy Introl za 2020 r. zaplanowana jest na 27 kwietnia. Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

Introl miał 7,95 mln zł zysku netto, 13,09 mln zł EBITDA w III kw. 2020 r.

Introl odnotował 7,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Introl oficjalnie publikuje uzyskane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 9,62 mln zł wobec 4,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 13,09 mln zł wobec 7,55 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 105,29 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w III kwartale 2020 r. 117 800 tys. zł i były o 12 514 tys. zł, tj. o 11,9% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w III kwartale 2020 r. odnotowały...

Akcjonariusze Introlu zdecydują 7 października o 0,38 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Introlu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 7 października 2020 r. o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów dwóch alternatywnych uchwał. Projekty różnią się w zakresie zapisów dotyczących wypłaty dywidendy z akcji własnych. Introl planuje wypłacić dywidendy "1. Rozwiązuje się częściowo, to jest w zakresie kwoty 9 767 526,84 zł, kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. 2. Kwotę wskazaną w ust. 1 uchwały przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przy czym: a) Dywidenda na 1 akcję wynosi 38 groszy brutto, b) Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15 października 2020 r. (dzień dywidendy), c) Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi posiadającemu akcje na koniec dnia wskazanego...

Introl miał 6,49 mln zł zysku netto, 17,01 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

Introl odnotował 6,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Introl podsumowuje wyniki z pierwszej połowy bieżącego roku Zysk operacyjny wyniósł 10,07 mln zł wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 17,01 mln zł wobec 7,49 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,4 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 199,7 mln zł rok wcześniej. "Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w I półroczu 2020 r. 201 400 tys. zł i były o 1 699 tys. zł, tj. o 0,9% wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Wzrost sprzedaży poza grupę r/r w I...

Aż 24 spółki z GPW podczas poniedziałkowej sesji odnotowały roczne rekordy notowań!

24 spółki z parkietu GPW osiągnęły podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: KGHM, Mercator Medical, Tauron, XTB, ML System, PCC Exol, GPW, Asbis, Ipopema, Delko, Harper, Asseco SEE, Opteam, Ronson, Action, Introl, Helio, Digitree, Abpl, Mikiland, Procad oraz Ampli. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 20.07 do najmniejszego. 24 spółki osiągnęły podczas poniedziałkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotował KGHM (108,8 mln zł.) a najmniejsze Ampli (7,7 tys. zł.).  Zobacz również: NG Games testuje historyczny szczyt. Akcje drożeją o 15%! Spore wzrosty na GPW Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się na mocnym plusie. WIG20 zyskał na zamknięciu 2,48%, a WIG 2,20%....

Aż 27 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

27 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: KGHM, Mercator Medical, Biomed Lublin, Ci Games, Sunex, INC, Aigames, Autopartn, Lentex, PCCExol, Artifex, Tesgas, Oponeo.pl, Mirbud, Mostalwar, Punkpirat, ERG, Everest, MCI, Introl, Assecosee, Kompap, Ifcapital, Ronson, Ifirma, Procad, Ifsa. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 09.07 do najmniejszego. 27 spółek osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotowało KGHM (145,7 mln zł.) a najmniejsze IFSA (3,5 tys. zł.).  To największa liczba spółek z rekordem notowań w trakcie jednej sesji od początku serii artykułów. Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje