Conotoxia
Strona główna Tagi Inpro

Tag: inpro

Inpro

Inpro wprowadziło do oferty 62 lokale w ramach inwestycji Debiut IV

Inpro wprowadziło do oferty 62 mieszkania w ramach inwestycji Debiut IV w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na lipiec 2022 roku. Inpro wprowadziło do oferty 62 mieszkania w ramach inwestycji Debiut IV w Pruszczu Gdańskim "Debiut IV to kameralny projekt, składający się z dwóch trzypiętrowych budynków. Atutem inwestycji jest szeroki wybór dostępnych metraży mieszkań liczących od 28 do 72 m2" - czytamy w komunikacie. Ceny nieruchomości oferowanych w ramach inwestycji Debiut IV zaczynają się od 6 900 zł brutto za m2. Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.

Inpro miało 4,5 mln zł zysku netto, 7,21 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Inpro odnotowało 4,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 6,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,21 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. Łącznie w całym 2020 roku Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 900 lokali Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,75 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48,33 mln zł rok wcześniej. "Poziom sprzedaży mieszkań w kraju w trzecim kwartale 2020 roku był zadowalający. Liczba mieszkań sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży była bardzo zbliżona (sprzedano 13,3 tys. mieszkań, natomiast wprowadzonych do oferty zostało 13 tys.), dzięki czemu liczba lokali w ofercie sprzedaży na koniec września prawie się nie zmieniła. Poziom cen w...
Inpro

Inpro wprowadziło do oferty 283 lokale w ramach 2 nowych inwestycji w Gdańsku

Inpro poszerzyło ofertę o 283 lokale w ramach dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych, podała spółka. Pierwsza z nich to IV etap gdańskiego osiedla Optima. Druga jest kontynuacją inwestycji Start położonej w gdańskiej dzielnicy Kokoszki. Inpro poszerza swoją ofertę o nowe lokale w ramach dwóch inwestycji mieszkaniowych W ramach IV etapu os. Optima powstaną 124 lokale o powierzchniach liczących 28-69 m2. Ceny mieszkań zaczynają się od ok. 6 700 zł brutto za m2. Zakończenie budowy tego etapu inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2022 roku, podano. Kolejną nowością w ofercie Inpro jest II etap osiedla Start. W ramach tej fazy projektu powstaną łącznie 4 budynki, obejmujące 159 mieszkań o powierzchniach 39-76 m2. Lokale dostępne są w cenach od ok. 6 900 zł brutto za...
Inpro

Inpro przedsprzedało 193 lokale, przekazało 144 w III kw. 2020 r.

Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 193 umów w III kwartale 2020 r., czyli o 12% mniej r/r, podała spółka. Jednocześnie grupa przekazała łącznie 144 lokale w porównaniu do 83 sztuk rok wcześniej. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 193 umów w III kwartale 2020 r. Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2020 roku sprzedaż netto wyniosła 474 umowy, w porównaniu do 584 umów zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2019 r., dodano. "W ocenie zarządu Inpro SA, wyniki sprzedażowe grupy w kolejnych miesiącach determinowane będą głównie przez czynniki związane bezpośrednio z epidemią SARS-CoV-2. Z uwagi na złożoność sytuacji, trudno jest rzetelnie ocenić wpływ pandemii na działalność grupy w perspektywie długoterminowej" - czytamy w komunikacie. Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od...
Inpro

Krzysztof Maraszek został powołany na stanowisko prezesa Inpro

Rada nadzorcza Inpro powołała na stanowisko prezesa spółki dotychczasowego wiceprezesa Krzysztofa Maraszka, a także na stanowisko wiceprezesa - dotychczasowego prezesa Piotra Stefaniaka, podała spółka. Ponadto skład zarządu został uzupełniony o Roberta Maraszka i Marcina Stefaniaka. Zmiany w zarządzie Inpro "Rada nadzorcza podjęła uchwały , w których odpowiednio: 1. powołała do zarządu spółki Roberta Maraszka powierzając mu funkcję wiceprezesa 2. powołała do zarządu spółki Marcina Stefaniaka powierzając mu funkcję wiceprezesa 3. przyjęła rezygnację Piotra Stefaniaka z piastowania funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję wiceprezesa 4. przyjęła rezygnację Krzysztofa Maraszka z piastowania funkcji wiceprezesa zarządu spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję prezesa" - czytamy w komunikacie. Obecnie w skład zarządu Inpro wchodzą: prezes Krzysztof Maraszek oraz wiceprezesi Piotr Stefaniak, Zbigniew...
Inpro

Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 900 lokali w całym 2020 roku

Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 900 lokali w całym 2020 roku (wobec 538 lokali oddanych w ub.r.), podała spółka. W kwietniu spółka zapowiadała na ten rok oddanie ok. 900 lokali. Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 900 lokali w całym 2020 r. "Łącznie w drugiej połowie 2020 roku grupa planuje oddać do użytkowania ponad 630 lokali, a w całym roku ponad 900 lokali. Dla porównania w 2019 roku grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 538 lokali" - czytamy w komunikacie. W pierwszym półroczu grupa przekazała łącznie 273 lokale i było to o 58% więcej niż w I półroczu 2019 roku, kiedy to grupa wydała 173 mieszkania. W okresie sprawozdawczym Inpro SA oddała do użytkowania 5 budynków wielorodzinnych na osiedlu...
Inpro

Inpro miało 2,36 mln zł zysku netto, 5,72 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Inpro odnotowało 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Inpro odnotowało 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 5,72 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,9 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 55,15 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 11,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,66 mln zł w porównaniu z 83,1 mln zł rok wcześniej. "Grupa kapitałowa Inpro SA za pierwsze półrocze roku...
Inpro

Inpro odnotowało 91 przedwstępnych umów sprzedaży w II kw. 2020 r.

Inpro zawarło 91 przedwstępnych umów sprzedaży lokali w II kw. 2020 roku wobec 178 lokali w II kw. ub.r., podała spółka. Jednocześnie w II kwartale 2020 roku grupa przekazała łącznie 106 lokali, w porównaniu do 121 sztuk w II kw. roku ubiegłego. Inpro zawarło 91 przedwstępnych umów sprzedaży lokali w II kw. 2020 r. "W II kwartale 2020 roku grupa kapitałowa Inpro zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji z: umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finansowanie umowy...
Inpro

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Inpro zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenie o przeznaczeniu 6 mln zł z zysku netto spółki za rok 2019 na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł dywidendy na akcję. Inpro ostatecznie planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za rok 2019 w kwocie 6 006 000 zł ( tj. 0,15 zł) na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 22 080 013,6 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki tj. 40 040 000 akcji (30 030 000 akcji serii A oraz 10 010 000 akcji serii B), zaznaczono. WZA ustaliło 3 sierpnia 2020 roku jako dzień dywidendy, a 17 sierpnia jako...

Inpro miało 9,1 mln zł zysku netto, 11,69 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Inpro odnotowało 9,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 32 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje pierwszą część roku Zysk operacyjny wyniósł 11,69 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,76 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 27,95 mln zł rok wcześniej. "Za pierwsze trzy miesiące 2020 roku Grupa Inpro zanotowała przychód ze sprzedaży na poziomie 77 764 tys. zł, czyli o 178 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,8 mln zł, natomiast zysk netto 9 mln zł. Rentowność sprzedaży wyniosła 24%, a rentowność netto 12%. Na poziom zysku grupy bez wątpienia...
Składane skargi i zażalenia

Inpro rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenia 6 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. Inpro chce przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy "Zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2019 rok w kwocie 6 006 000 zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, natomiast pozostała część zysku netto spółki za rok 2019 w kwocie 22 080 013,6 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia br., a dzień wypłaty dywidendy na 17 sierpnia br. Inpro odnotowało 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,94...
Inpro

Inpro – spółka kolejny raz wypłaci dywidendę

W komunikacie z 11 maja Inpro podało, że Zarząd spółki podjął decyzję o przeznaczeniu na dywidendę kwoty przeszło 6 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję dywidenda miałaby wynieść 0,15 zł brutto. Inpro nieprzerwanie od siedmiu lat dzieli się wypracowanym zyskiem Zarząd przedstawi swoją propozycję podziału zysku Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom Spółka działa w branży deweloperskiej, która na razie bardzo nie ucierpiała w związku z kryzysem Inpro – dywidenda po raz siódmy W komunikacie z 11 maja Zarząd Inpro podał, że przedstawi do akceptacji Radzie Nadzorczej, a następnie zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę przeszło 6 mln złotych w formie dywidendy. Kwota ta dałaby 0,15 zł dywidendy na akcję, a zestawiając to z kursem Inpro z poniedziałkowego zamknięcia sesji na GPW...

Inpro zarekomenduje 0,15 zł na akcję dywidendy za 2019 r.

Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2019 r. w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. Zaproponowana kwota za akcje "Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie. Inpro odnotowało 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,09 mln zł wobec 29,16 mln zł zysku rok wcześniej. W ub. roku akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję. Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro...

Inpro z 6,24 mln zł zysku netto w III kw. Na wykresie od lat ten sam schemat

Inpro odnotowało 6,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,13 mln zł wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,33 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 44,75 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 9,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131,43 mln zł w porównaniu z 151,28 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 1,83 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację