XTB
Strona główna Tagi IDM

Tag: IDM

IDM chce skrócenia sesji na GPW. Handel tylko do godziny 16:15?

Izba Domów Maklerskich (IDM) zwróciła się z wnioskiem do Zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej do godz. 16:15 ze skutkiem natychmiastowym. Zdaniem IDM nie wpłynie to na wysokość obrotu, a może przyczynić się do poprawy płynności oraz obniżenia kosztów działalności domów maklerskich. IDM chce krótszej sesji na warszawskim parkiecie W ocenie IDM skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów działalności domów maklerskich. Skrócenie sesji nie rodzi negatywnych skutków, takich jak spadek obrotów na rynku czy przychodów spółki prowadzącej rynek regulowany jak i branży maklerskiej. Jednocześnie skrócenie sesji wpłynie pozytywnie na działalność domów i biur maklerskich, które w wyniku zagrożenia epidemiologicznego w kraju, wprowadzają zmiany w organizacji pracy. IDM ponawia apel o podjęcie...

IDM wprowadza standard „znaczącej wartości” dla transakcji na rynku Forex i CFD

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2019 r.  Izba Domów Maklerskich wprowadza standard w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji dla rynku kontraktów na różnicę kursową (CFD), w tym dla instrumentów walutowych (Forex). Wspomniana wartość będzie ustalana na podstawie średniej ważonej, nie może być jednak mniejsza niż 50 tys. EUR. Jak informuje IDM, celem wprowadzenia Standardu jest doprecyzowanie pojęcia „znaczącej wartości” transakcji (ang. significant size) wskazanego w §5 w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a–1c. Rozporządzenia, poprzez wskazanie modelu/metody kalkulacji „znaczącej wartości” transakcji. Zdefiniowanie kryteriów „znaczącej wartości” Zgodnie Rozporządzeniem §5 ust. ust. 1a–1c, zarząd firmy inwestycyjnej pisemnie określa kryteria ustalenia znaczącej wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę co najmniej: wartość transakcji...

Wysokie koszty regulacji przytłaczają polskie domy maklerskie. Zysk netto spadł o 25%

Nadmierna ilość zmian prawnych dotyczących sektora finansowego i bezpośrednio domów maklerskich przytłacza polskie instytucje i rynek kapitałowy, zwiększając wyraźnie ich koszty legislacyjne oraz regulacyjne, stwierdza w rozmowie z Comparic24.tv, Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich (IDM). Według raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z 2019 roku, zysk netto rodzimych domów maklerskich spadł o 25% rdr (160,04 mln zł) w 2018. Domy maklerskie cierpią przez czynniki obiektywne oraz czynniki regulacyjne KNF w kwietniu 2019 roku raportował, że zysk netto polskich domów maklerskich spadł o kilkadziesiąt procent w porównaniu do 2017 roku z poziomu 220,47 mln zł do 165,04 mln zł. W tym samym czasie przychody z działalności podstawowej wyniosły 640,27 mln zł spadając o 17,4% w skali roku. Same przychody z działalności maklerskiej...

IDM wprowadza standard weryfikacji klienta doświadczonego na rynku Forex i CFD

Izba Domów Maklerskich wprowadza dla krajowych domów maklerskich, swoich członków, jednolity standard weryfikacji wiedzy klienta doświadczonego na rynku CFD. Dla zwiększenia ochrony interesów klientów krajowych firm inwestycyjnych, Izba postuluje o przestrzeganie takich zasad przez wszystkie podmioty działające na rynku CFD w Polsce. W sierpniu br. Komisja Nadzoru Finansowego przychyliła się do postulatów Izby i, uwzględniając specyfikę polskiego rynku, wprowadziła w ramach krajowej interwencji status klienta doświadczonego, który umożliwi inwestowanie na rynku CFD z wykorzystaniem dźwigni 1:100, przy zachowaniu ochrony właściwej klientowi detalicznemu. Jednolity sposób weryfikowania klientów wdrożony przez IDM Uznając potrzebę propagowania dobrych standardów działalności na rynku, jak również zwiększenia ochrony klientów, Izba Domów Maklerskich wprowadziła dla swoich członków standard jednolitej weryfikacji wiedzy klienta dotyczącej rynku instrumentów CFD. Członkowie IDM zobowiązani...

IDM pobiera KNF: Wprowadzenie rozwiązań ESMA zmarginalizuje część rynku finansowego w Polsce?

Izba Domów Maklerskich z aprobatą przyjęła opublikowane przez ESMA stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która wskazała potrzebę dostosowania unijnych rozwiązań do realiów krajowych na poziomie krajowej interwencji. Stanowisko KNF prezentowane do ESMA zawiera, między innymi, rozwiązania wspólnie wypracowane z Izbą Domów Maklerskich. Rozwiązania te mają na celu ochronę klientów detalicznych przy zachowaniu konkurencyjności krajowej branży maklerskiej. Wprowadzenie innych rozwiązań ESMA niż zaprezentowane w stanowisku KNF może doprowadzić do marginalizacji części rynku finansowego w Polsce na korzyść zagranicznych podmiotów. Ostateczne decyzje dot. zakresu wprowadzenia interwencji ESMA należą do kompetencji krajów członkowskich. ESMA krytykuje KNF. IDM popiera natomiast jego projekt dot. legislacji rynku Forex Opinia IDM odnosi się do komentarza ESMA odnośnie projektu zmian legislacyjnych przedstawionych przez KNF w zakresie polskiego rynku CFD. KNF proponował wprowadzenie...
Symbol GPW na tle wykresu

Forex i GPW z gorszą kondycją. Winne ESMA i wysokie koszty giełdy

Pogarszająca się kondycja branży krajowych domów i biur maklerskich może być czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego, uważa Izba Domów Maklerskich (IDM). Znaczący wpływ na sytuację krajowych domów maklerskich ma zwiększająca się konkurencja tzw. zdalnych członków giełdy, którzy oferują inwestorom niskie opłaty, a także nadmierne koszty regulacji i nieadekwatnie wysokie opłaty na rzecz infrastruktury giełdowej i rozliczeniowej oraz wąski dozwolony zakres usług. Polski rynek kapitałowy ma do spełnienia ważną rolę dla gospodarki - Pogłębiająca się strata na działalności podstawowej jest odzwierciedleniem kondycji polskiego rynku kapitałowego, który ma do spełnienia ważną rolę dla gospodarki. Znaczący wpływ na sytuację krajowych domów maklerskich ma zwiększająca się konkurencja tzw. zdalnych członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, brokerów, którzy oferują inwestorom niskie opłaty, w związku z globalnym zasięgiem...
sąd, młotek, comparic

IDM pracuje nad stworzeniem sądu rynku kapitałowego

Izba Domów Maklerskich (IDM) chciałaby, aby w Polsce powstał sąd rynku kapitałowego. Miałaby to być instytucja powołana w celu rozstrzygania spraw związanych z rynkiem kapitałowym, której celem byłoby zagwarantowanie kompetencji w rozstrzyganiu rynkowych sporów. O planach utworzenia sądu poinformował prof. Andrzej Szumański, który przyznał w rozmowie z Adamem Torchałą, redaktorem Bankier.pl, projekt ma już poparcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Z myślą o inwestorach indywidualnych - Przymierzamy się do projektu stworzenia sądu rynku kapitałowego, jako sądu powszechnego, państwowego, specjalistycznego, który rozstrzygałby spory z zakresu rynku kapitałowego. Wpisujemy się tym samym w trend światowy - takie sądy funkcjonują już bowiem m.in. w Anglii, w Niemczech, a także w Izraelu. Są one potrzebne, ponieważ ustawy z zakresu rynku kapitałowego są tak hermetyczne, tak skomplikowane, że przeciętny...

IDM: Rozwiązania ESMA działają ze szkodą dla polskich klientów

Cypryjski regulator rynków finansowych CySEC poinformował niedawno o planach ograniczenia marketingu, dystrybucji i sprzedaży kontraktów na różnicę (CFD) w formie zbliżonej do interwencji ESMA. Różnica polega jednak na tym, że dźwignia na Forex mogłaby zostać ograniczona nawet do 20:1, a handel lewarowany na instrumentach kryptowalutowych zakazany. Działania CySEC nie spodobały się jednak naszej rodzimej Izbie Domów Maklerskich (IDM). CySEC faworyzuje firmy z regionu Izba Domów Maklerskich jako organizacja zrzeszająca domy i biura maklerskie w Polsce, wskazuje, że działania CySEC są kierunkowo zbieżne z trwającymi w KNF pracami nad stworzeniem kategorii „klienta doświadczonego". W prowadzonych obecnie konsultacjach CySEC uwzględnia wprowadzenie nowej kategorii klienta, tożsamej z zaproponowaną przez KNF kategorią „klienta doświadczonego". - Proponowane przez CySEC rozwiązania mogą doprowadzić do zmiany strukturalnej na europejskim rynku...

Forex: KNF powinien chronić klientów detalicznych, twierdzi Wołos

Cypryjski regulator rynków finansowych CySEC poinformował w czwartek, 30 maja 2019 roku, że rozpoczyna okres konsultacji publicznych dotyczący zasadności ograniczenia marketingu, dystrybucji i sprzedaży kontraktów na różnicę (CFD) w formie zbliżonej do interwencji ESMA. Różnica polega jednak na tym, że dźwignia na Forex mogłaby zostać ograniczona nawet do 20:1, a handel lewarowany na instrumentach kryptowalutowych zakazany. Najnowszą decyzję cypryjskiego regulatora komentował Marek Wołos, ekspert ds. rynków OTC w Izbie Domów Maklerskich (IDM). CySEC idzie w ślady KNF - nowe kategoria klienta detalicznego na Forex Propozycja CySEC przewiduje wprowadzenie nowej kategorii klienta, podobnej do rozważanego przez KNF kategorii tzw. klienta doświadczonego. Klientem doświadczonym może zostać inwestor, który przez cztery ostatnie kwartały zrealizował 10 transakcji o tzw. „znaczącej wartości” i posiada 40 tys. euro rocznego dochodu lub...
ministerstwo-finansow

IDM i SII o SRRK: To dyskryminacja podatkowa polskich inwestorów na rynku Forex i kryptowalut

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt SRRK wyłącza kontrakty na różnice kursowe z prawa do kompensacji podatkowej, co stanowi dyskryminację instrumentu finansowego, krajowego rynku i inwestorów detalicznych inwestujących na rynku CFD. Takie działania są niezgodne z prawem europejskim i noszą znamiona dyskryminacji podatkowej, podkreślają zgodnie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i Izba Domów Maklerskich w uwagach przekazanych do ministerstwa. Proponowane zmiany mogą przyśpieszyć odpływ klientów do zagranicznych brokerów ze stratą dla krajowego rynku i jego płynności. Nieuzasadnione wyłączenie CFD z prawa do kompensacji podatkowej Stowarzyszenie i Izba uważają za nieuzasadnione wyłączenie ustawowo zdefiniowanego instrumentu finansowego, jakim są kontrakty na różnice kursowe, z prawa do kompensacji podatkowej, z której inwestorzy korzystają od wielu lat. Takie działania są niezgodne z prawem europejskim i noszą znamiona...

IDM o SRRK: Główny cel strategii powinien zostać zmodyfikowany

Przygotowanie rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) od lat było postulatem środowiska krajowych domów maklerskich. Wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką, w tym konieczność zwiększenia jej produktywności i konkurencyjności, wymagają znacznego zwiększenia udziału rynku kapitałowego w finansowaniu potrzeb rozwojowych polskich przedsiębiorstw. W związku z tym Izba Domów Maklerskich (IDM) zaprezentowała swoje oficjalne uwagi do strategii. Wcześniej, list otwarty do Ministerstwa Finansów w tej sprawie kierował Comparic.pl. W stanowisku Izby przedstawiamy zasadnicze uwagi do projektu, które koncentrują się na uwarunkowaniach działalności krajowych domów i biur maklerskich. Szczegółowe uwagi do opublikowanego tekstu Strategii zawarte są w załącznikach Modyfikacji wymaga główny cel SRRK. Celem Strategii powinno być zwiększanie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu potrzeb rozwojowych najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw dla zwiększenia produktywności kapitału, a...
Logo esma na ścianie

IDM: ESMA nie poprawiła wyników traderów, inwestorzy uciekają do brokerów spoza UE

Interwencja produktowa ESMA na unijnym rynku OTC nie poprawiła wyników inwestorów – obecnie aż 36% traderów deklaruje, iż notują gorsze wyniki z inwestycji. W związku z arbitrażem regulacyjnym krajowe domy maklerskie tracą klientów – co drugi doświadczony inwestor przeniósł już swój rachunek maklerski do brokerów spoza Unii Europejskiej, którzy oferują lepsze warunki transakcyjne, w tym wyższą dźwignię. To wyniki pierwszego Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów przeprowadzonego przez Izbę Domów Maklerskich przy współpracy z portalem Comparic.pl. W badaniu udział wzięło niemal 500 niezalenych inwestorów - jej wyniki dostępne są pod linkiem. "Po wprowadzeniu interwencji produktowej ESMA, aż 80% inwestorów osiąga takie same lub gorsze wyniki z inwestycji na rynku OTC. Co drugi doświadczony inwestor przeniósł swój rachunek maklerski poza...
ESMA, logo Eurpejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Coraz mniej osób inwestuje na FX, brokerzy spoza UE zyskują na popularności przez ESMA

W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex w krajach Unii Europejskiej. Pod koniec grudnia ESMA opublikowała decyzję o przedłużeniu interwencji na kolejne trzy miesiące, tj. do 30 kwietnia 2018 r. ESMA nie widzi szkodliwego wpływu interwencji produktowej na unijny rynek OTC W uzasadnieniu do swojej decyzji ESMA napisała, że przedłużenie okresu obowiązywania interwencji produktowej nie stwarza ryzyka arbitrażu regulacyjnego oraz nie ma szkodliwego wpływu na efektywność rynków finansowych ani na inwestorów. Jednocześnie regulator przyznał jednak, że wprowadzenie interwencji produktowej nie wpłynęło znacząco na zmianę wyników klientów. ESMA podaje, że liczba zyskujących klientów jest względnie stała. Regulator zwrócił też uwagę na spadek liczby rachunków kontraktów CFD...
Logo esma na ścianie

IDM: Polscy brokerzy FX przegrywają z konkurencją spoza UE. Winne regulacje ESMA?

W ostatnich latach domy maklerskie ponosiły znaczące koszty wdrażania nowych krajowych i unijnych regulacji, które często obniżały konkurencyjność polskiej branży maklerskiej wobec podmiotów spoza Unii Europejskiej. W następstwie ostatnich zmian regulacyjnych, w niektórych segmentach rynku istnieje ryzyko arbitrażu regulacyjnego ze szkodą dla krajowej branży maklerskiej i jej klientów. Problem ten w raporcie „skutki interwencji produktowej ESMA na rynku OTC” opisuje Izba Domów Maklerskich (IDM). Podmioty spoza Unii zyskują, klienci chcą handlować poza regulacjami ESMA W sierpniu 2018 r. europejski regulator ESMA wprowadził interwencję produktową, która znacząco ograniczyła poziom dźwigni finansowej dla klientów indywidualnych handlujących na rynku forex. W konsekwencji klienci detaliczni, dla których dźwignia jest jednym z kluczowych parametrów atrakcyjności rynku OTC, przenoszą rachunki do brokerów, którzy nie stosują się do...

Oglądaj z nami debatę ekspertów w InvestJam.tv

Już dziś, krótko po godzinie 14:00 rozpocznie się transmisja telewizji InvestJam.tv w trakcie której redaktor naczelny Comparic.pl, Marcin Wenus poruszy z zaproszonymi gośćmi między innymi tematy regulacji rynku CFD/OTC w Polsce, zmian na polskim parkiecie i przyszłości GPW.  Krótko po rozpoczynającym się punktualnie o 14:00 serwisie informacyjnym, w którym zostaną zaprezentowane najważniejsze wydarzenia rynkowe minionych godzin odbędzie się rozmowa Marcina Wenusa, redaktora naczelnego Comparic.pl z zaproszonymi gośćmi na temat regulacji rynków OTC w Polsce i w Europie. W studiu pojawią się również Omar Arnaout, prezes X-Trade Brokers oraz Marek Wołos, ekspert ds. rynków OTC Izby Domów Maklerskich. Z rozmowy dowiemy się między innymi na czym opierał się paneuropejski regulator ESMA wprowadzając swoje regulacje ograniczające maksymalny poziom dźwigni finansowej dla inwestorów detalicznych...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację