Conotoxia
Strona główna Tagi Idea Bank

Tag: Idea Bank

Leszek Czarnecki

Afera GetBack wraca jak bumerang! Idea Bank zapłaci 10 mln zł kary

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł za namawianie klientów do zakupu obligacji GetBack. Bank Leszka Czarneckiego nie miał bowiem uprawnień do oferowania papierów wartościowych i rekomendowania ich przez swoich pracowników. Okazuje się jednak, że to może być dopiero początek problemów Idea Banku. W sądach czekają bowiem jeszcze sprawy klientów na kwotę 140 mln zł a Bank nie tworzył na nie rezerw. KNF nałożył na Idea Bank karę w wysokości 10 mln zł.  W sądach czekają jeszcze sprawy klientów na kwotę 140 mln zł Idea Bank sprzedawał bez zezwolenia obligacje GetBack Idea Bank złamał prawo W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, Idea Bank dopuścił się licznych i długotrwałych naruszeń przepisów prawa, a także statutu samego...

Idea Bank wprowadza nowe konto oszczędn. w ramach przebudowy portfela produktów

W efekcie prowadzonej sukcesywnie przebudowy portfela produktów, Idea Bank wprowadził nowe konto oszczędnościowe dla klientów indywidualnych, podała instytucja. Idea Bank wprowadził nowe konto oszczędnościowe dla klientów indywidualnych "Wprowadzenie nowego Konta Idealnie Oszczędzającego jest efektem prowadzonej sukcesywnie przebudowy portfela produktów Idea Bank w stronę oferty precyzyjnie dopasowanej m.in. do potrzeb klientów szukających coraz rzadszych na rynku możliwości oszczędzania bez zobowiązań" - czytamy w komunikacie. Założenie Konta Idealnie Oszczędzającego to także dostęp do Idea Cloud, czyli systemu zarządzania finansami online, podkreślono w materiale. "Konto Idealnie Oszczędzające powstało z analizy potrzeb klientów indywidualnych, którzy szukają miejsca, gdzie w sposób bezpieczny mogliby oszczędzać na potrzeby rodzinne czy biznesowe. Nasze konto to obecnie wyjątek na rynku. Jego założenie i prowadzenie nic nie kosztuje, nie pobieramy też żadnych...

Idea Bank odstąpił od przeprowadzenia emisji akcji serii P

Zarząd Idea Banku podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej nie mniej niż 10 000 000 i nie więcej niż 75 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 2 zł każda, podał bank. Idea Bank planuje zmianę swojej strategii "W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia gospodarczego i sytuacji emitenta, w tym w szczególności pozostającego w toku postępowania w sprawie zatwierdzenia nowego Planu Naprawy grupy kapitałowej Idea Bank S.A., emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii P w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych przez emitenta celów ekonomicznych emisji" - czytamy w komunikacie. Ponadto - w opinii emitenta - przeprowadzenie oferty publicznej w...

Idea Bank uzyskał certyfikaty ISO potwierdzające bezpieczeństwo danych w chmurze

Idea Bank jako pierwszy podmiot w polskim sektorze usług finansowych uzyskał certyfikaty ISO 27017 oraz ISO 27001 potwierdzające bezpieczeństwo przetwarzanych danych w chmurze, podał bank. Pierwszy z certyfikatów określa zasady dotyczące klientów i dostawców usług w chmurze obliczeniowej, drugi dotyczy wymagań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Idea Bank uzyskał certyfikaty ISO "Jesteśmy zadowoleni z uzyskanych certyfikacji. Są potwierdzeniem, że Idea Bank ma dobrze działający system zarządzania bezpieczeństwem informacji w chmurze obliczeniowej, a dane klientów przetwarzane są z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Uzyskanie tych certyfikatów to potwierdzenie naszej wiarygodności w dostarczanych rozwiązaniach oraz kolejny etap digitalizacji produktów i usług z wykorzystaniem do tego potencjału chmury obliczeniowej" - powiedział członek zarządu Idea Bank Jaromir Frankowicz, cytowany w komunikacie. Nowe certyfikaty...

NWZ Idea Banku postanowiło nie odwoływać Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej

Akcjonariusze Idea Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku, wynika z podjętej uchwały podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Idea Bank nie odwołało Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku "W związku z wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 roku o odwołanie członka rady nadzorczej banku i przewodniczącego rady nadzorczej banku pana Leszka Czarneckiego, skierowanym do walnego zgromadzenia banku na podstawie art. 22d ust. 1 Ustawy, nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać pana Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku" - czytamy w uchwale. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza pozytywny wynik ponownej oceny odpowiedniości pana Leszka Czarneckiego dokonanej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, zgodnie z obowiązującą w banku 'Polityką Oceny Kwalifikacji Członków...

Idea Bank: Pełny efekt powrotu z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kw.

Idea Bank oczekuje, że pełny efekt powrotu klientów z wakacji kredytowych będzie widoczny w IV kwartale tego roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Idea Bank spodziewa się pełnego efektu powrotu z wakacji kredytowych w IV kw. br. "Gros tych spłat przypada na październik i listopad, więcej będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy prezentowali wyniki finansowe po czwartym kwartale" - powiedział p.o. prezesa Jerzy Pruski podczas wideokonferencji. Jak poinformował wiceprezes Piotr Miałkowski, w III kw. spółki mikro i małe, będące klientami banku były w dużym stopniu beneficjentami programów pomocowych, bo obsługiwały swoje zobowiązania "lepiej niż zwykle". "Czwarty kwartał będzie dla nas okresem próby, bo zakończą się w zasadniczym stopniu wakacje kredytowe i wtedy będziemy wiedzieli, jak ten portfel się zachowuje" - zaznaczył wiceprezes. Dodał, że bank udziela obecnie...

Idea Bank miał 5,25 mln zł zysku netto, 15,07 mld zł aktywów w III kw. 2020 r.

Idea Bank odnotował 5,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Idea Bank odnotował 5,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności ogółem (kontynuowanej i zaniechanej) w III kw. 2020 r. Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 9,2 mln zł wobec 37,05 mln zł zysku rok wcześniej. "Trzeci kwartał 2020 r. był kolejnym okresem (a w ujęciu skonsolidowanym piątym kwartałem), w którym Idea Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym (5,2 mln zł), jak i jednostkowym (1,3 mln zł). Skumulowany dodatni wynik od przełomowego pod tym względem III kwartału...

Idea Bank ma zgodę KNF na działanie jako TPP

Idea Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zezwolenie na funkcjonowanie jako zewnętrzny dostawca tj. TPP (Third Party Provider) zgodnie z unijną dyrektywą PSD2, podał bank. Umożliwia ono powiększenie oferty banku o nowe cyfrowe rozwiązania i usługi tworzone w oparciu o dane pozyskiwane z zewnętrznych źródeł. Idea Bank otrzymał od KNF zezwolenie na funkcjonowanie jako zewnętrzny dostawca tj. TPP Na podstawie decyzji KNF, Idea Bank uzyskuje możliwość pobierania danych klientów udostępnianych przez inne banki za pośrednictwem interfejsu API, po udzieleniu odpowiedniej zgody przez klienta. Dzięki temu będzie mógł zaoferować innowacyjne rozwiązania cyfrowe takie jak usługa AIS (Account Information Service) - pobieranie sald i historii operacji z rachunków w innych bankach czy usługa PIS (Payment Initiation Service) - zlecania przelewów z innych...
Idea-Bank

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali o emisji 12,5-50 mln akcji serii O bez pp

Akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Idea Bank planuje emisję akcji "Podwyższa się kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 25 000 000 zł i nie wyższą niż 100 000 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 12 500 000 i nie więcej niż 50 000 000 akcji zwykłych, imiennych serii O, o wartości nominalnej 2 zł każda" - czytamy w uchwałach. Akcje serii O zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Akcje te mogą zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz spółce LC Corp B.V., podano także. "Bank nie później niż do dnia...

NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego

Akcjonariusze Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń ustalonych - odpowiednio - na 28 i 29 października br. o odwołaniu Leszka Czarneckiego ze składu rad nadzorczych, wynika z projektów uchwał. NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego 25 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała wnioski do walnych zgromadzeń Idea Banku i Getin Noble Banku o odwołanie z ich rad nadzorczych Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje...

KNF odmówiła wszczęcia postępowania ws. odwołania kuratora w Idea Banku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z funkcji kuratora Idea Banku, podała Komisja. Idea Bank: KNF odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie odwołania kuratora Idea Banku "Kwestia ustanawiania i odwoływania kuratora banku regulowana jest przez Prawo bankowe. Z charakteru przepisów regulujących stosowanie środków nadzorczych Komisji wynika, że wykorzystywanie środka nadzorczego w formie ustanowienia kuratora może odbywać się wyłącznie z urzędu. Jest to naturalny element zachowania autonomii Komisji w sferze wykonywania jej zadań nadzorczych. Złożenie zatem wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie odwołania kuratora przez podmiot, który nie jest legitymowany ustawowo do tej czynności, nie może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie. Decyzją z dnia 15 maja 2019 r. Komisja ustanowiła kuratora w banku oraz...

Idea Bank zawiesił ofertę publiczną akcji serii O, planuje subskrypcję prywatną

Zarząd Idea Banku podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej 10-75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii O, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podał bank. W osobnym komunikacie Idea Bank poinformował, że zarząd banku zdecydował o zamiarze przeprowadzenia emisji 12,5-50 mln akcji zwykłych, imiennych serii O w celu podwyższenia kapitału zakładowego o 25-100 mln zł; zamiarem zarządu jest, aby emisja akcji serii O nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Cena emisyjna akcji serii O równa będzie ich wartości nominalnej. "W związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych, związaną z pandemią COVID-19 oraz wobec obecnego otoczenia i sytuacji emitenta, emitent ocenia, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii O w sposób...

Idea Bank: Nie ziściły się warunki sprzedaży Idea Money i zawarcia porozumień

W konsekwencji wniesienia sprzeciwów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie ziściły się warunki zawieszające, tj. nie doszło do przeniesienia akcji Idea Money (IM) z Idea Bank (IB) na rzecz Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz LC Corp B.V. W życie nie weszło Porozumienie I, nie nastąpiły też zmiany warunków emisji obligacji określone w Porozumieniu II, podał Idea Bank. Zarząd banku nie zgadza się z zastrzeżeniami BFG i będzie prowadził dalszą polemikę z zastrzeżeniami w postępowaniu sądowym. W konsekwencji wniesienia sprzeciwów przez BFG nie ziściły się warunki zawieszające Idea Bank poinformował, że otrzymał wczoraj informację od kuratora, tj. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wniesieniu przez BFG do właściwego sądu sprzeciwów do uchwał zarządu i rady nadzorczej IB dotyczących wyrażenia zgody na: sprzedaż akcji...

Idea Bank wnioskuje do KNF o wyznaczenie nowego kuratora zamiast BFG

Idea Bank złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek w przedmiocie odwołania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG funkcji kuratora, podał bank. Wniosek obejmuje także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora, jeżeli w ocenie KNF ustanowienie kuratora jest w sytuacji banku zasadne oraz wniosek ewentualny skierowany do BFG, dotyczący żądania podjęcia przez BFG realnych działań w celu poprawy sytuacji Idea Banku i tym samym wypełniania zadań BFG jako kuratora, na wypadek nieodwołania funduszu z funkcji kuratora. Idea Bank wnioskuje do KNF o wyznaczenie nowego kuratora zamiast BFG Złożenie wniosku zostało poprzedzone podjęciem przez zarząd i radę nadzorczą Idea Banku jednogłośnych uchwał w przedmiocie...
logo getback

Rzecznik Finansowy pozywa Idea Bank o tzw. misseling. Chodzi o obligacje GetBack

Nie milkną echa jednej z największych afer finansowych w Polsce dotyczącej GetBack. Rzecznik Finansowy pozwał Idea Bank o nakłanianie 85-letniego klienta banku do kupna obligacji GetBack. Zdaniem Rzecznika, klient padł ofiarą tzw. missellingu, który polega na oferowaniu produktu nieodpowiedniego dla danego klienta. Rzecznik finansowy pozywa Idea Bank w imieniu klienta banku 85-klient banku nabył obligacje GetBack za pieniądze z oszczędności Zdaniem rzecznika, Idea Bank dopuścił się m.in. tzw. missellingu Ryzykowne obligacje GetBack dla 85-latka? Pod koniec ubiegłego tygodnia, 21. sierpnia 2020 r. Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew w imieniu klienta Idea Bank S.A.. Rzecznik uważa, że został on pokrzywdzony stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających klienta w błąd oraz zakazanej praktyki missellingu w trakcie proponowania nabycia...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację