XTB
Strona główna Tagi Gtc

Tag: gtc

GTC miało 2,79 mln euro zysku netto w I kw. 2020 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 19,75 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. GTC odnotowało 2,79 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 29,87 mln euro wobec 29,55 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 41,03 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 39,46 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu wynajmu wyniosły 41,03 mln euro wobec 39,46 mln euro rok wcześniej. "Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i przychody z tytułu usług za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. wzrosły o 7 531 zł i wyniosły 177 335 zł. W ciągu tego okresu...
gtc

GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie odstąpienia od opublikowanej polityki w zakresie dywidendy i zatrzymania w spółce zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. w kwocie 321 756 tys. zł oraz przeniesienia go na kapitał zapasowy/rezerwowy, podała spółka. GTC rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. "Rekomendacja zarządu została wydana na podstawie istniejącej niepewności co do skutków wybuchu pandemii koronawirusa (COVID-19) i związanego z nim osłabienia otoczenia ekonomicznego i operacyjnego spółki, a także wdrożenia różnych działań ratunkowych z niego wynikających na rynkach, na których Grupa spółki prowadzi działalność, a które mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie konsumentów i sprzedaż detaliczną, a tym samym na działalność gospodarczą spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja została...

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

Globe Trade Centre (GTC), przeprowadziwszy wstępne rozmowy z podmiotem wyceniającym, któremu zlecono wycenę portfela nieruchomości grupy, spodziewa się, że wyniki finansowe GTC ulegną pogorszeniu, a spółka odnotuje stratę netto na poziomie skonsolidowanym za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r., ze względu na oczekiwany spadek wyceny nieruchomości o 62 mln euro oraz wprowadzenie programów i podjęcie różnorodnych środków w zakresie wsparcia najemców, podała spółka. GTC spodziewa się pogorszenia wyników finansowych "Ze względu na niepewność w zakresie wyników osiąganych w przyszłości spowodowaną wystąpieniem COVID-19 oraz osłabienie otoczenia gospodarczego i operacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oczekiwany jest spadek wyceny nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r., w porównaniu do stanu na 31 marca 2020 r. Na podstawie wstępnych wycen przygotowanych przez...

Gyula Nagy został powołany na członka zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Gyula Nagy na członka zarządu, podała spółka. Zmiany w zarządzie GTC "Pan Gyula Nagy w 2003 r. ukończył Wydział Finansów i Rachunkowości w Budapeszteńskiej Szkole Biznesu. Karierę rozpoczął jako audytor w Deloitte, prowadząc audyt sprawozdań jednostkowych i grup międzynarodowych w sektorze, FSI i technologii. Zdobył doświadczenie w licznych fuzjach, przejęciach, IPO i innych zleceniach due diligence. Pan Nagy dołączył do grupy OTP w 2012 roku i został awansowany na stanowisko członka zarządu i dyrektora finansowego OTP Real Estate Ltd. i innych spółek zależnych. Do jego głównych obowiązków w OTP należały sprawy finansowe, księgowe i podatkowe oraz uczestnictwo w komitecie oceniającym przeterminowane pożyczki zabezpieczone hipoteką. W 2018 roku zdobył doświadczenie jako tymczasowy dyrektor finansowy grupy...

Thomas Kurzmann został odwołany z zarządu GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) odwołała Thomasa Kurzmanna ze stanowiska prezesa GTC i powołała na członka zarządu Roberta Snowa, podało GTC. Zmiany w zarządzie GTC Zmiana w zarządzie będzie miała miejsce ze skutkiem od momentu otrzymania przez spółkę zawiadomienia przekazanego przez LSREF III GTC Investments, dotyczącego pośredniego zbycia akcji w kapitale zakładowymi spółki wskutek zbycia przez LSREF III GTC Investments wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki GTC Dutch Holdings, posiadającej 61,49% akcji w kapitale zakładowymi spółki oraz dysponującej 61,49% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poinformowano. Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech....

WIG-GORNIC vs WIG-NRCHOM. Branżowe porównania indeksów w tle koronawirusa

Comparic.pl prowadzi serię wpisów mającą na celu wybór najlepszego indeksu sektorowego na warszawskiej GPW w czasach pandemii koronawirusa. W poniższym artykule porównano indeksy WIG-GORNIC oraz WIG-NRCHOM, w kolejnych dniach przygotowane zostaną zestawienia kolejnych indeksów, zrzeszających wybrane sektory gospodarki. Eliminacje mają na celu wybór indeksu, który pozostał najbardziej odporny na zawirowania gospodarcze związane z pandemią koronawirusa. Zasady oceny indeksów WIG w ramach turnieju GPWvsCOVID zostały opisane w osobnym artykule. Wyłoniono czwartego ćwierćfinalistę w turnieju o tytuł: Najlepszy Indeks w dobie koronawirusa w Polsce. 2 z 4 spółek wchodzących w skład indeksu WIG-GORNIC, w okresie 04.03-20.05 mogą pochwalić się wzrostami. Liderem wzrostów KGHM (9,9%). W przypadku indeksu WIG-NRCHOM, tym razem 4 z 5 spółek w badanym okresie przyniosły dwucyfrowe spadki. Na...

GTC z 75,42 mln euro zysku w 2019 roku. Na wykresie nadal spadki

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 75,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 92,02 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Odnotowano wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej o 13% do 73 mln euro, co jest odzwierciedleniem dobrych wyników działalności operacyjnej. Zysk netto wyniósł 75 mln euro" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. "Nasza strategia zakładająca szczególny nacisk na rozwój nowoczesnych, dobrze zaprojektowanych i energooszczędnych budynków w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej okazała się sukcesem i tworzy dobry grunt do zapewnienia stabilności i rentowności dla GTC. Sprzedaż dwóch z naszych biurowców, których wartość znacznie wzrosła, pozwoliła na kontynuowanie wzrostu przy utrzymywaniu niskiego wskaźnika zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV). Działalność GTC jest w znacznym stopniu wspierana przez...

GTC z ponad 20 mln euro zysku netto w III kw. Mniej o niemal 3 mln niż przed rokiem

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 20,06 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 22,96 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 32,66 mln euro wobec 28,75 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 43,35 mln euro w III kw. 2019 r. wobec 38,16 mln euro rok wcześniej. "Zysk netto z tytułu aktualizacji wyceny wartości aktywów, utraty wartości aktywów za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. wyniósł 93 601 zł w porównaniu do 134 016 zł za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. i wynikał z rozpoznania zysku z aktualizacji wartości biurowca Neptun Office Center w wyniku podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży, budynku Spiral,...

GTC miało 23,1 mln euro zysku netto w II kw. 2019 r.

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 23,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 21,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk brutto na działalności operacyjnej wyniósł 31,56 mln euro wobec 27,27 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 41,82 mln euro w II kw. 2019 r. wobec 37,67 mln euro rok wcześniej. W I poł. 2019 r. spółka miała 42,85 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 46,07 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 81,28 mln euro w porównaniu z 77,14 mln euro rok wcześniej. Wzrost przychodów związany jest ze wzrostem przychodów z wynajmu w wyniku ukończenia i wynajęcia GTC White House, zakupu Mall of Sofia, ukończenia modernizacji i...

DM BZWK rekomenduje sprzedaż GTC z ceną docelową 7,85 zł

W cyklu "Pomysł dla tradera" analitycy domu maklerskiego Banku BZWBK radzą sprzedawać akcje dewelopera, ostatnia korekta wzrostowa jest dobra aby pozbyć się papierów. Korekcyjny zygzak od dołka 8,35 wyprowadził kurs ponad 1 zł za akcję wyżej do zniesienia 61,% impulsu spadkowego w październiku i listopadzie. Równość fal w obecnym podejściu została zachowana. "Przy takich założeniach kolejny istotny ruch na walorach spółki winien sprowadzić papier poniżej dołka na 8,35. Z tego względu rekomenduję sprzedaż akcji spółki w oczekiwaniu na spadek do 7,85, a poziom obrony wyznaczam na 9,85." - twierdzi Tomasz Jerzyk Cena docelowa: 7,85 zł Poziom obrony: 9,85 zł Patrząc z perspektywy wykresu dziennego mamy zachowaną spadkową sekwencję dołków i szczytów. Kurs w ciągu 3 dni spadł już blisko 50 groszy i obecnie testuje...

GTC kontynuuje wspinaczkę

GTC to jedna z większych spółek deweloperskich obecnych na warszawskiej giełdzie. Jej notowania od końcówki 2014 roku podrożały o około 100%. Część domów maklerskich widzi dalszy potencjał do wzrostu wyceny firmy. Podobne wskazania daje analiza techniczna, gdyż mamy do czynienia z silnym trendem i na razie nie widać sygnałów sugerujących większą korektę. Po ustanowieniu dołków w okolicy poziomu 4,40 PLN w grudniu 2014 roku notowania GTC poruszają się w obrębie kanału wzrostowego. Siłę trendu potwierdza fakt, że wszystkie trzy średnie wykładnicze (21-,60- oraz 200-okresowa) od przecięcia w lipcu 2016 roku poruszają się solidarnie na północ. Jednak ostatnie kilka tygodni przyniosło pewną konsolidację, dlatego też przed wejściem w długie pozycje warto poczekać na wybicie ostatnich szczytów wyznaczonych przez poziom 8,80 PLN...

GTC odbudowuje swoją pozycję

Sierpniowy handel na GPW przebiegał w dość kiepskich nastrojach, a ostatnie 2 tygodnie to seria nieustannych spadków na polskim parkiecie. Jest jednak jedna spółka, która dość mocno wyróżniała się na tle szerokiego rynku, a swoje zachowanie zawdzięcza bardzo dobrym wynikom finansowym. Mowa o firmie Globe Trade Center (GTC), która otrząsnęła się po kryzysie, co pokazuje zarówno zysk za poprzedni kwartał, jak i planowana ekspansja portfela nieruchomości. Spółka w drugim kwartale zaliczyła ogromny wzrost zysku, który wyniósł 83.34 mln zł. Ta kwota robi szczególne wrażenie, gdyż rok wcześniej w tym samym okresie osiągnęła ona stratę na poziomie 7.94 mln zł. Poprawa rezultatów to przede wszystkim zasługa nowej i realizowanej z sukcesem strategii wzrostu, która pozwala firmie na nowo obduować swoją pozycję...

GTC – analiza trendów /1/

GTC jest przykładem spółki, którym poświęcamy za mało czasu. Każdy ma na celowniku albo mega spekulacyjny walor albo spółki wchodzące w skład WIG-u 30. GTC jest przeciętną spółką ze średnim wolumenem ale najważniejsze, że jej trend jest klarowny i w miarę długi. Uważam, że każdy inwestor znajdzie coś dla siebie, spółka porusza się w sposób impulsowy także zarówno zwolennicy trend followingu jak i szybkich zysków znajdą coś dla siebie. Zacznijmy od wykresu tygodniowego: Jestem zdania, że publikacja tego wpisu jest w samą porę. Pomijając trochę leniwy styl poruszania się ceny, uważam, że jeszcze jest czas na zakup akcji po rozsądnych cenach. Jako osoba podchodząca z dystansem do wszystkiego, co jest niepewne chciałbym pokazać kilka twardych dowodów ku zmianie trendu: najważniejszym szczegółem jest...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (BZWBK, CIECH, JSW)

W czwartkowe, świąteczne popołudnie zapraszam do przeglądu wydarzeń z wczorajszej sesji na GPW. Środa na GPW to kontynuacja słabych nastrojów. Najważniejszy warszawski indeks w dalszym ciągu nie potrafił oprzeć się presji sprzedających. Kontrakty terminowe na WIG20 straciły 30 punktów i znalazły się najniżej od 7 kwietnia. Istotną, choć w stu procentach przewidywaną informacją było utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie. RPP pozostawiła główną stopę procentową w wysokości 1,5%. Polski złoty osłabiał się. Szczególnie dobrze widoczne to było na parze EURPLN, która znalazła się na poziomach widocznych ostatni raz w pierwszej połowie marca. Kurs osiągnął 4,16. Rentowność polskich obligacji 10-cio letnich dotarła do poziomu 3,08%. Ostatni raz byliśmy tu we wrześniu ubiegłego roku. WIG20 stracił ostatecznie 0,82%. Na tle pozostałych blue chips pozytywnie wyróżniał...

Garść informacji po poniedziałkowej sesji na GPW (WYBORY?, PKOBP, MBANK)

Poniedziałek na GPW ubiegł pod znakiem sporej przeceny. Zaskakujący wynik wyborów prezydenckich w połączeniu z nieobecnością zagranicznych instytucji finansowych został wykorzystany w bardzo dobitny sposób przez sprzedających. Trzeba też obiektywnie przyznać, że giełda w Warszawie ma prawo wejść w fazę spadków. Kontrakty terminowe na WIG20 straciły 41 punktów. Kalendarium dzisiejszego dnia nie przewidywało żadnych informacji dotyczących polskiej gospodarki. W ramach ciekawostki gospodarczo-politycznej mogę w tym miejscu napisać, że Kancelaria Prezydenta wycofała się z pomysłu proponowanej jeszcze kilka dni temu możliwości przejścia na emeryturę osób, które mają minimum 40 lat stażu pracy. Polski złoty na początku dnia wyraźnie się osłabiał jednak w miarę upływu sesji powrócił w rejon poziomów z piątkowego zamknięcia. Po godzinie 17 kurs USDPLN notowany był na poziomie 3,74. WIG20...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację