Orbex
Strona główna Tagi GRUPA AZOTY

Tag: GRUPA AZOTY

Logo grupa azoty

Zarząd Grupy Azoty ZAK z prezesem S. Lipkowskim powołany na nową kadencję

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Grupy Azoty ZAK) powołała na kolejną kadencję zarząd w niezmienionym składzie, ze Sławomirem Lipkowskim jako prezesem, podała spółka. Grupa Azoty: Sławomir Lipkowski powołany na nową kadencję "Zarząd Grupy Azoty ZAK S.A. nowej wspólnej kadencji, trwającej trzy lata, składa się z trzech osób: Sławomira Lipkowskiego powołanego na funkcję prezesa zarządu, Artura Kamińskiego powołanego na funkcję wiceprezesa zarządu oraz dr. hab. Bolesława Goranczewskiego powołanego na funkcję członka zarządu" - czytamy w komunikacie. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły...

Grupa Azoty: Kiedy Polimery Police ruszą, rynek będzie w trendzie wzrostowym

Grupa Azoty na bieżąco aktualizuje analizy dotyczące spodziewanego popytu na polipropylen, mającego wpływ na rentowność inwestycji Polimery Police. Wynika z nich, że w 2023 roku, kiedy inwestycja ma już produkować, rynek polipropylenu powinien być na fali wzrostowej, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty ds. finansowych Paweł Łapiński. Grupa Azoty na bieżąco monitoruje rynek Pandemia koronawirusa mogła spowodować dołek popytu na tworzywa, ale z czasem będzie się on zmieniał w trend wzrostowy. Nas interesuje przede wszystkim nie to co się dzieje teraz, ale to co będzie miało miejsce w roku 2023, kiedy Polimery Police będą już produkować. A z naszych analiz wynika, że rynek powinien być wówczas na fali wzrostowej - powiedział ISBnews Łapiński w kuluarach uroczystości zamknięcia finansowania dla projektu Polimery Police. Wiceprezes zastrzegł,...

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police", podały ZCh Police. Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police "Umowa kredytów przewiduje udzielenie następujących kredytów przez konsorcjum: (a) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487 800 000 euro, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w umowie kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną EURIBOR; (b) kredytu terminowego w USD...
Logo grupa azoty

Grupa Azoty nadal zyskuje. Kurs w kierunku 36,50 zł

Grupa Azoty odnotowała 180,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 294,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 286,08 mln zł wobec 408,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 476 mln zł, wobec 608 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 103,72 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 3 364,88 mln zł rok wcześniej.

Mariusz Kądziołka został powołany na wiceprezesa zarządu ZCh Police

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) powołała z dniem 3 lipca 2020 roku w skład zarządu VIII wspólnej kadencji Mariusza Kądziołkę, obecnego przewodniczącego rady nadzorczej i powierzyła mu funkcję wiceprezesa, podała spółka. Zmiany w składzie ZCh Police Powołanie będzie skuteczne pod warunkiem złożenia przez Mariusza Kądziołkę przed 3 lipca 2020 roku rezygnacji z członkostwa w radzie nadzorczej spółki, zastrzeżono. Mariusz Kądziołka jest absolwentem Akademii Rolniczej - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, podano również. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej ZCh Police, a od 2016 roku - funkcję prezesa spółki Enea Oświetlenie. Wcześniej był m.in. zastępcą przewodniczącego zarządu Spółki Wodnej Międzyodrze (2012-2016), zastępcą prezydenta Szczecina (2011-2016), a także...

Akcjonariusze ZA Puławy zdecydują 23 czerwca o 5,45 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r., w kwocie 283,85 mln zł następująco: 104,18 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 5,45 zł na jedną akcję, a 179,67 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. Grupa Azoty zadecyduje 23 czerwca, o podziale zysku netto za 2019 r. Walne określi dzień dywidendy na 2 lipca 2020 r., a dzień wypłaty na 16 lipca. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak...

Grupa Azoty zarekomendowała niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

Grupa Azoty zarekomendowała przeznaczenie zysku netto za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Grupa Azoty nie planuje wypłacania dywidendy "Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2019, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019 w wysokości 58 249 388,32 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. Pozostawienie zysku w spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności projektu "Polimery Police", podkreślono również. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu...

ZA Puławy zarekomendowały 5,45 zł na akcję dywidendy za 2019 rok

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) zarekomendowały akcjonariuszom przeznaczenie 104,18 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5,45 zł na akcję, podała spółka. Grupa Azoty ZA Puławy planuje wypłacić dywidendę "Zarząd wnioskuje o: 1. wyłączenie od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty 179 672 543,92 zł i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy; 2. przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 104 176 750 zł, tj. w wysokości 5,45 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Proponowana kwota dywidendy stanowi 36,7% wypracowanego zysku, podano także. Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 2 lipca 2020 roku, a dnia wypłaty dywidendy 16 lipca 2020 roku. Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005...

Grupa Azoty – wyniki pozytywnie przyjęte – zapiski giełdowego spekulanta

Spółka podała, że na razie wpływ pandemii jest dość ograniczony i absolutnie nie zagraża bieżącej działalności. Spółka bardziej obawia się suszy, jednak ostatnie deszczowe tygodnie powinny zwiększyć popyt na nawozy.

ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) podjęła decyzję o objęciu 6 993 048 nowych akcji spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins w ramach emisji akcji imiennych serii F w cenie emisyjnej 47,9 zł za każdą akcję, tj. za łączną kwotę 334 966 999,20 zł, podała spółka. ZCh Police obejmą akcje Grupy Azoty Polyolefins za 334,97 mln zł "Jednocześnie spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, zarząd wystąpi do rady nadzorczej spółki o wyrażenie stosownej zgody na dokonanie powyższych czynności" - czytamy w komunikacie. Aktualnie ZCh Police posiadają bezpośrednio 53% akcji w spółce GA Polyolefins, 47% akcji należy do spółki Grupa Azoty. Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim...

Grupa Azoty: Pandemia nie wpływa na harmonogram Polimerów Police

Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na harmonogram realizacji Polimerów Police - flagowej inwestycji Grupy Azoty, zapewnił prezes Wojciech Wardacki. Grupa Azoty pomimo pandemii realizuje swoje prace zgodnie z planem Harmonogram Polimerów Police realizowany jest zgodnie z planem, a prace toczą się bez przeszkód - powiedział Wardacki w trakcie wideokonferencji. Potwierdził także, że umowa z sprawie finansowania dłużnego dla tej inwestycji jest "bardzo bliska finalizacji". W III i IV kwartale spodziewamy się napływu specjalistów z Azji i mamy już uruchomione procedury, które pozwolą na bezproblemowy przyjazd tych pracowników - dodał Wardacki. Jeśli chodzi o kapitał spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, to 118 mln USD zostało już wniesione, 160 mln USD będzie wniesione jeszcze w II kw. 2020 lub na początku III kw., a kolejne 186 mln USD...

Akcje Grupy Azoty najwyżej od stycznia. Wyższy zysk netto w I kw. br. napędza wzrosty

W czwartek, przed sesją Grupa Azoty opublikowała raport z wynikami finansowymi za pierwszy kwartał 2020 r. Zysk netto Grupy, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 180,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,1 mld zł. Zarówno zysk netto jak i poziom przychodów są wyższe od konsensusu analityków. Zysk netto Grupy Azoty wyniósł w I kwartale 2020 r. 180,7 mln zł. Wobec 294,8 mln zł w ubiegłym roku, wynik lepszy o 15% od konsensusu PAP Biznes.  Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3,104 mld zł. Wobec 3,365 mld zł rok wcześniej, wynik lepszy od konsensusu o prawie 8%.  W czwartek notowania ATT o godzinie 10:00 rosną o 4,5%, a kurs oscyluje w okolicach 31,25 zł. Obrót po godzinie handlu przekroczył...

ZCh Police miały 13,85 mln zł zysku netto, 42,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 49,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Spółka podsumowuje mijający kwartał Zysk operacyjny wyniósł 9,16 mln zł wobec 59,54 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 42,76 mln zł, wobec 89,67 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 648,22 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 726,66 mln zł rok wcześniej. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na niższy poziom wyników niż w I kwartale 2019 roku był spadek cen sprzedaży produktów, przede wszystkim nawozów wieloskładnikowych, amoniaku i mocznika, który częściowo został zbilansowany znaczącym spadkiem cen zakupu gazu ziemnego (głównego surowca do produkcji wyrobów azotowych),...
azoty

ZA Puławy miały 111,71 mln zł zysku netto, 147,19 mln zł zysku EBIT w I kw.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 111,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 168,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty w podsumowaniu pierwszego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 147,19 mln zł wobec 207,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 953,72 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 068,69 mln zł rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży krajowej - zmniejszyły się o 85,8 mln zł (tj. o 11,3%), a ich udział w strukturze przychodów zmniejszył się o 0,4 pkt proc. Przychody ze sprzedaży za granicę - zmniejszyły się o 29,2 mln zł (tj. o 9,3%), a ich udział w strukturze przychodów wzrósł o 0,4...

Grupa Azoty miała 180,65 mln zł zysku netto, 476 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Grupa Azoty odnotowała 180,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 294,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Azoty odnotowała 180,65 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 286,08 mln zł wobec 408,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 476 mln zł, wobec 608 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 103,72 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 3 364,88 mln zł rok wcześniej. "Oznacza to niewielki spadek (o 7,8 %) wobec analogicznego okresu 2019 roku, który był rekordowy w historii grupy. W wyniku niższych średnich cen sprzedaży produktów oraz niskich cen gazu wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 476 mln zł, a marża...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację