Conotoxia
Strona główna Tagi Grodno

Tag: grodno

grodno

Grodno przebija 100 mln zł miesięcznej sprzedaży!

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w sierpniu wyniosły 100,2 mln zł i były wyższe o 85% rdr. Od początku roku obrotowego sprzedaż przekroczyła 437,9 mln zł, co oznacza wzrost o 65% rdr. Zarząd oczekuje kontynuacji wysokiej dynamiki wzrostu w przyszłych miesiącach. Jak podkreśla, bieżący rok obrotowy może być rekordowym w historii firmy. Grodno przychody w sierpniu wyniosły aż 100,2 mln zł - Rośniemy w niespotykanym wcześniej tempie, a perspektywy na ten rok są doskonałe. W sierpniu po raz pierwszy przekroczyliśmy 100 mln zł miesięcznej sprzedaży i zdecydowanie był to najlepszy miesiąc w naszej historii. Nie jest to niespodzianka, ponieważ w ostatnim czasie każdy miesiąc to dla nas kolejne rekordy. Związane jest to przede wszystkim z dynamicznym rozwojem rynku energooszczędnych...

Grodno przejęło kolejną hurtownię elektrotechniczną

Zarząd poinformował o zakupie aktywów przedsiębiorstwa handlowego – hurtowni materiałów elektrotechnicznych, zlokalizowanej w Ożarowie Mazowieckim. Szacowane roczne przychody podmiotu to ok. 10 mln zł. Transakcja stanowi istotny element realizacji celu strategicznego Grupy Grodno skupionego na rozwoju sieci sprzedaży i nowoczesnych kanałów dystrybucji. Grodno SA rozwija swoją sieć dystrybucji - Rozwijając sieć dystrybucji, działamy na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony mocno inwestujemy w e-commerce, czego przejawem jest choćby niedawne przejecie sklepu oświetleniowego iluve.com. Z drugiej strony, pozostajemy otwarci na przejęcia hurtowni stacjonarnych i po trzydziestu latach takiej praktyki po prostu wiemy, jak to robić najefektywniej. Sprawne połączenie i synergia obu kanałów obecnie świetnie sprawdza się w Grupie. Wiemy, że taki model najlepiej odpowiada naszym klientom i stanowi klucz do dalszego szybkiego rozwoju firmy...
grodno

Grodno potwierdza rekordowe wyniki za I kwartał 2021/22

Opublikowane dane za I kw. 2021/22 zamknięty w czerwcu potwierdziły wcześniejsze szacunki – z 241 mln zł przychodów, 12,3 mln zł EBITDA oraz 8,3 mln zł zysku netto był to najlepszy kwartał w historii Grodno S.A. Zarząd oczekuje dalszego szybkiego wzrostu Grupy oraz kontynuacji świetnej koniunktury na rynku elektrotechnicznym. Grodno przedstawia swoje wyniki fiansowe W I kw. 2021/22 Grodno odnotowało wzrost sprzedaży w każdym obszarze swojej działalności, w szczególności w segmentach kabli oraz OZE. Grupa skutecznie wykorzystała ożywienie w branży budowlanej i z kwartalną dynamiką przychodów 62% po raz kolejny pobiła rynek. Zgodnie z danymi ZPDE SHE, sprzedaż hurtowni elektrotechnicznych w analizowanym okresie była wyższa o ok. 45% rdr. - Od wiosny doświadczamy silnego ożywienia w branży budowlanej i elektrotechnicznej. Utrzymuje się...
grodno

Grodno zwiększa zysk netto o 43% rdr do 8,3 mln zł za I kw. 2021/22

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r. Grupa Grodno zwiększyła sprzedaż o 62% rdr, odnotowała rekordowe wyniki za pojedynczy kwartał i wykazała wzrost we wszystkich obszarach działalności. Grodno przedstawia swoje wyniki finansowe Na wzrost przychodów i pozycji wynikowych wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmentach Kabli oraz Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym fotowoltaiki i pomp ciepła.   Dane skonsolidowane   Dane jednostkowe   Dane szacunkowe, mln zł IQ 2021/22 IQ 2020/21 rdr 2021/22 2020/21 rdr Przychody ze sprzedaży 241,3 148,7 62% 236,9 142,7 66% Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 10,7 7,3 47% 8,6 6,2 39% EBITDA 12,3 8,6 43% 10,1 7,4 36% Zysk netto 8,3 5,8 43% 6,7 4,9 37%   - W pierwszym kwartale bardzo silnie odczuliśmy ożywienie na rynku OZE. Zainteresowanie instalacjami PV oraz pomp ciepła jest olbrzymie, a realizacja tych instalacji wiąże się z większym zapotrzebowaniem na kable, na czym również korzystamy. Od początku roku obrotowego niemal każdego miesiąca bijemy kolejne rekordy sprzedaży, utrzymując dynamikę ok. 60%...
grodno

Grodno podsumowało świetne wyniki za rok 2020/21

Najnowszy raport okresowy potwierdził wcześniejsze szacunki. Z przychodami 712 mln zł i zyskiem netto blisko 14 mln zł, Grupa Grodno ma za sobą najlepszy rok obrotowy w historii swojej działalności. Zarząd oczekuje utrzymania wysokiej dynamiki wzrostu na fali zielonej rewolucji. Grodno przedstawia swoje wyniki finansowe Na wzrost przychodów w roku obrotowym zamkniętym 31 marca wpłynęła przede wszystkim wyższa o 80% rdr sprzedaż w segmencie OZE, stanowiącym obecnie kluczowy obszar rozwoju Grupy. Udział rozwiązań OZE w skonsolidowanych przychodach wyniósł 30% wobec 19% w roku poprzednim.   Dane skonsolidowane   Dane jednostkowe   mln zł 2020/21 2019/20 rdr 2020/21 2019/20 rdr Przychody ze sprzedaży 711,7 623,6 14% 679,4 579,7 17% Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 18,8 17,7 6% 14,5 13,7 6% Zysk przed opodatkowaniem 17,3 14,9 16% 13,1 11,1 18% Zysk netto 13,7 11,5 19% 10,3 8,5 22% EBITDA 24,6 23,0 7% 19,7 18,3 7%   - W ubiegłym roku byliśmy jednym z największych beneficjentów fotowoltaicznego boomu. Zrealizowaliśmy największą liczbę instalacji PV w historii naszej działalności. Jednocześnie istotnie rozwinęliśmy nasz biznes w...
grodno

Grodno przedstawia swoje wyniki finansowe. Spółka z najlepszym wynikiem w historii

Szacunkowe dane wskazują na rekordowy poziom przychodów i pozycji wynikowych Grupy, będący rezultatem wysokiej sprzedaży fotowoltaiki, pomp ciepła i energooszczędnych rozwiązań. „Idealnie wpasowujemy się w globalne trendy. Przed nami doskonały okres” – zapowiada Prezes Grodna. Grodno z rekordowym poziomem przychodów Odnotowany wzrost przychodów oraz pozycji wynikowych związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą w segmencie OZE, w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. W ubiegłym roku obrotowym przychody z OZE odpowiadały za 30% sprzedaży Grupy wobec 19% rok wcześniej. - Zgodnie z naszą strategią, chcemy rosnąć min. 10% rocznie, zatem wszystko idzie zgodnie z planem. Pod kątem sprzedaży i wyników był to dla nas rekordowy rok, i to pomimo pandemii. Zawdzięczamy to silnemu rozwojowi w obszarach związanych z zieloną energią i energooszczędnością w warunkach rewolucji energetycznej,...
grodno

Grodno bije kolejne rekordy! Czerwiec był najlepszym miesiącem w historii Spółki

Skonsolidowane przychody Grodna wyniosły w czerwcu 87,3 mln zł (+63% rdr) oraz narastająco od kwietnia do czerwca 240,8 mln zł (+61% rdr). Dzięki rosnącej sprzedaży OZE i energooszczędnych rozwiązań, Spółka ma za sobą najlepszy miesiąc i najlepszy kwartał w historii swojej działalności. Grodno z najlepszym wynikiem w historii swojej działalności - Od kwietnia, czyli od początku naszego bieżącego roku obrotowego, każdego miesiąca notujemy bardzo szybki wzrost przychodów na poziomie ok. 60% rdr. Na tak dynamiczny rozwój wpływa przede wszystkim wysoka ekspozycja naszej Grupy na rynek OZE i energooszczędnych rozwiązań, który przeżywa obecnie gwałtowne ożywienie i ma przed sobą doskonałe perspektywy. Fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, stacje ładowania pojazdów, automatyka budynkowa – są to silnie wzrostowe obszary, które najbliższych latach pozostaną motorem...

Wig20 traci 0,3% we wtorek w południe. Analiza notowań: Ci Games, Arctic Paper oraz Grodno

Wtorkowa sesja przebiega pod znakiem niedźwiedzi. Główne indeksy GPW nieznacznie tracą na wartości. WIG20 traci po 3 godzinach handlu 0,3%, WIG traci 0,2%, mWIG40 zyskuje 0,3%, a sWIG80 traci 0,1%. 8 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskują na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Mercator Medical które zyskują 3,29%, a najsłabiej Allegro (-2,46%). Spadki na GPW po 3 godzinach wtorkowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Mercator Medical (+3,29%), a najmocniej traci Allegro (-2,46%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje mBank (+2,48%), a najmocniej traci PlayWay (-5,39%). Nagranie z samego otwarcia wtorkowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go oglądać na żywo na...
grodno

Grodno podsumowuje maj. Przychody w górę o 57% rok do roku

Przychody Grupy Grodno w maju wyniosły 81,1 mln zł wobec 51,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem (+57% rdr). Narastająco od początku roku obrotowego (miesiące kwiecień-maj 2021 r.) wzrost sprzedaży wyniósł 60% rdr. Grodno informuje o dobrych wynikach majowych Rekordowy sprzedażowo marzec, zamykający poprzedni rok obrotowy, a także kwiecień i maj były najlepszymi miesiącami w historii Spółki. - Odczuwamy dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach naszej działalności, choć motorem pozostają OZE, których sprzedaż w maju 2021 r. wzrosła o ponad 50% rdr. To już nie tylko fotowoltaika, ale przede wszystkim pompy ciepła, w zakresie których w tym roku planujemy kilkukrotnie zwiększyć sprzedaż i już od kilku miesięcy dostrzegamy sygnały rynkowego boomu. Mamy wieloletnie doświadczenie na tym rynku, obserwujemy jak z miesiąca na miesiąc rośnie liczba...

Wig20 zyskuje 0,7% w środę w południe. Analiza notowań: LPP, Grodno, Kino Polska, Sunex

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW nieznacznie zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po blisko 3 godzinach handlu 0,7%, WIG 0,5%, mWIG40 0,4%, a sWIG80 traci 0,2%. 11 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory Tauron które zyskują 5,08%, a najsłabiej LPP (-0,91%). Wzrosty na GPW po 3 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje Tauron (+5,08%), a najmocniej traci LPP (-0,91%). W gronie komponentów mWIG40, najmocniej zyskuje Selvita (+4,87%), a najmocniej traci InterCars (-2,34%). Pepco podczas giełdowego debiutu zyskuje blisko 10%! Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i można go...
Gorące spółki dnia

Grodno [GRN], PGS Software [PSW] – Gorące spółki dnia

W raporcie podkreślono, że nadal trwa korzystna koniunktura w branży IT. Spółka w I kwartale osiągnęła także najwyższym poziom zatrudnienia w swojej historii. Warto pamiętać, że cały czas trwa przegląd opcji strategicznych. Spółka rozważa pozyskanie inwestora oraz rozgląda się za potencjalnymi celami do przejęcia. Obecnie dla popytu jakimś poziomem docelowym może być jedyna nie wypełniona rekomendacja z wyceną przy 17,70 zł. W przypadku korekty, okolice 15 zł powinny działać jako wsparcie.

Fotowoltaika z szansą na kolejny ruch wzrostowy, twierdzi Marcin Tuszkiewicz

Obserwowane w ostatnim czasie spadki w segmencie branży PV (i szerzej OZE) miały miejsce nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Sprawia to, że przeceny te już wkrótce mogą stanowić okazje do zajęcia pozycji pod ponowienie wzrostów obserwowanych w 2020 roku, wskazuje Marcin Tuszkiewicz na kanale Comparic24. Jednocześnie niektóre spółki dalej nie były w stanie pokonać swoich oporów, co skutecznie ogranicza kontynuacje wzrostów. Obserwowane obecnie przeceny już wkrótce mogą stanowić dobrą okazję inwestycyjną, wskazuje Marcin Tuszkiewicz. Debiut ma rynku głównym stanowiłby dla Columbusa dodatkowy atut. Grodno po raz kolejny nie jest w stanie przebić poziomu 15,20 zł. https://www.youtube.com/watch?v=Dr4JPYGDtc4 Fotowoltaika już wkrótce ponowi wzrosty? - Sama branża fotowoltaiczna, czy też szerzej OZE, ma problemy nie tylko w Polsce. Jakbyście globalnie popatrzyli na...
grodno

Grodno zakupiło iluve.com – internetowy sklep z oświetleniem

Sklep internetowy iluve.com prowadzi sprzedaż lamp i oświetlenia dla klientów indywidualnych, dysponując ofertą ponad 10 000 produktów. Jego zakup umożliwi Grodnu lepsze dotarcie do konsumentów w sieci oraz przełoży się na większe kompetencje w zakresie stosowanych technologii. Grodno rozszerza swoją działalność „Transakcja wpisuje się w strategiczny plan rozwoju naszych kanałów e-commerce, które rosną szybciej od sprzedaży tradycyjnej” – stwierdził Prezes Grodno S.A. - Przede wszystkim, transakcja wzmacnia pozycję Grodna na rynku internetowej sprzedaży B2C. Iluve.com to solidna baza klientów i ogromny potencjał do wzrostu. To także doświadczony zespół, know-how i ciekawe rozwiązania, takie jak fotografia produktowa 360°, które docelowo będzie nam łatwiej implementować w naszych dotychczasowych kanałach e-commerce. Połączenie sił daje nam możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów na poziomie 15-20 mln zł – stwierdził Andrzej Jurczak,...

Wig20 zyskuje w środę rano 1,6%. Analiza notowań: Mercator Medical, PZU, Grodno oraz Bowim

Środowa sesja przebiega pod znakiem byków. Główne indeksy GPW mocno zyskują na wartości. WIG20 zyskuje po 2 godzinach handlu 1,6%, WIG 1,1%, mWIG40 zyskuje 0,6%, a sWIG80 zyskuje zaledwie 0,2%. Aż 15 z 20 komponentów wchodzących w skład indeksu zyskuje na wartości. Najlepiej radzą sobie walory LPP które zyskują 6,8%, a najsłabiej CD Projekt (-3,45%). Znaczne wzrosty na GPW po 2 godzinach środowej sesji. W gronie komponentów Wig20, najmocniej zyskuje LPP (+6,8%), a najmocniej traci CD Projekt (-3,45%). W gronie komponentów mWIG40, najlepiej radzi sobie spółka Intercars której akcje zyskują 2,96%, a najsłabiej DataWalk (-4,97%). Nagranie z samego otwarcia środowych notowań, można obejrzeć poniżej. Cykl nagrań "Przegląd najciekawszych komunikatów giełdowych" oraz "Otwarcie GPW" odbywa się codziennie, od godziny 8:45 i...
grodno

Grodno z rewelacyjnym otwarciem roku obrotowego

Przychody Grupy Grodno wyniosły w kwietniu 72,4 mln zł wobec 44,2 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Po wyśmienitym sprzedażowo marcu zamykającym rekordowy rok obrotowy 2020/21, był to drugi najlepszy miesiąc w historii Grodna. Grodno z drugim najlepszym miesiącem w swojej historii - Za nami doskonały miesiąc, w którym z jednej strony po raz kolejny uwidoczniła się siła naszej aktywności w obszarze OZE, z drugiej - odnotowaliśmy dynamiczny wzrost we wszystkich obszarach biznesowych, które w poprzednich miesiącach pozostawały pod presją sytuacji epidemicznej. Przede wszystkim odczuliśmy ożywienie zakresie naszej działalności dystrybucyjnej i sprzedaży dla budownictwa. W poprzednim roku otworzyliśmy 5 nowych punktów handlowych, jednocześnie mocno rozwijając kanały internetowe. To wszystko zaprocentowało i przełożyło się na skokowy wzrost liczby klientów – skomentował...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikacje Pobierz aplikacje