Conotoxia
Strona główna Tagi Gpw

Tag: gpw

newag

Newag walczy z ważnym oporem

Historia nowosądeckiego Newagu wyglądała bardzo burzliwie. Na początku XXI w. firma była na skraju bankructwa. Właśnie wtedy w kierunku spółki, pomocną dłoń wyciągnął jeden z najbogatszych polaków - Zbigniew Jakubas, który stwierdził, że “kto ma w głowie olej, inwestuje w kolej”. Jeszcze w ubiegłej dekadzie Newag zajmował się głównie modernizacją starszego taboru, dziś stał się czołowym producentem, czego najlepszym przykładem jest nowy Impuls, który to jako pierwszy w Polsce prze­kroczył prędkość 210 km/h. Jednak na tym spółka nie poprzestaje. Dzięki unijnej dotacji o wartości 15.5 mln zł, Newag ma zamiar zbudować pierwszy w Polsce pociąg hybrydowy. Jeśli chodzi o czynniki fundamentalne to należy zwrócić uwagę na nieregularność przychodów (szczególnie w skali kwartalnej) spowodowaną głównie ze specyfikacji działalności (obsługa zleceń). Dlatego...

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Giełdy Papierów Wartościowych

Obligacje wyemitowane w seriach D i E zostaną wprowadzone do obrotu w ramach Catalyst na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot. Łączna wartość nominalna obydwu serii nie będzie przekraczała 120 mln złotych, a każdej serii 60 mln zł. Seria D będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży, która zostanie ustalona przez Zarząd GPW. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na...

Paweł Ostrowski Prezesem Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. 28 listopada 2016 r. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Paweł Ostrowski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Pracował dla takich instytucji finansowych, jak m.in. PKO Bank Polski S.A., Societe Generale, Deutsche Bank Polska S.A., BNP Paribas Polska S.A. Od 2007 r. piastował stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Departamencie Skarbu PKO BP Banku Polskiego S.A. Specjalizuje się w sprzedaży produktów skarbowych oraz instrumentów...
impexmetal

Impexmetal wybił się ponad ważny opór

Podstawowym przedmiotem działalności Impexmetal jest produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium. Spółka ma ponad 50-letnią tradycję w handlu zagranicznym tymi metalami, ich półfabrykatami oraz łożyskami. Od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Obecnie spółka ta jest jedną z największych w Polsce organizacji o strukturze holdingu produkcyjno-handlowego. Przyjęty w 1998r. i realizowany obecnie program rozwoju Grupy Impexmetal ukierunkowany jest na sektor aluminium oraz półproduktów z miedzi. Ostatnie kwartały dla Impexmetalu okazały się bardzo dobre pod względem wyników finansowych. Przede wszystkim pozytywnie zaskoczył wynik netto na działalności kontynuowanej. Wyniósł on 110,8 mln zł i był o 42,3 mln zł wyższy od wyniku za trzy kwartały 2015 roku. Zysk na jedną akcję zwykłą przyniósł 0.57 zł za trzy kwartały...

Co dalej z notowaniami Miraculum?

Miraculum jest jednym z nielicznych przedstawicieli branży kosmetycznej na głównym parkiecie Warszawskiej GPW. W swoim portfolio posiada takie marki jak: Chopin, Lider, Być może, Joko, Sensitive, Gracja i najbardziej znana jeszcze z poprzedniej epoki – Pani Walewska. Spółka od lat zmagała się z dużymi problemami finansowymi (m.in. przejście restrukturyzacji układowej z wierzycielami). Jednak w momencie powrotu do firmy prezes Moniki Nowakowskiej (październik 2014), po ciężkich przejściach, spółka próbuje się podnieść z kolan i obecnie wszystko wskazuje na to, że zmierza w kierunku ustabilizowania swojej działalności. Nowa strategia marketingowa zakłada szybki powrót do oferty produktów, które zostały wycofane przez poprzednie Zarządy oraz umacnianiu już obecnych produktów na rynku polskim oraz za granicą. Spółka wdrożyła już dużą liczbę nowych produktów z kategorii make-up...

GPW: Certyfikaty strukturyzowane UniCredit Bank AG ponownie w obrocie giełdowym

Po kilku latach w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane emitowane przez UniCredit Bank AG. Certyfikaty były oferowane w sieci Private Banking Alior Banku. Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów jest indeks cen ropy naftowej S&P GSCI Crude Oil-Index Excess Return-Index – jeden z najbardziej rozpoznawalnych indeksów surowców naturalnych na świecie. – Cieszymy się, że UniCredit Bank AG po kilku latach przerwy wyemitował kolejną serię certyfikatów strukturyzowanych na naszym rynku. Nowe instrumenty poszerzą paletę możliwości inwestycyjnych o nowy indeks cenowy skorelowany z globalnymi rynkami obrotu surowcami naturalnymi. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że kluczowa dla przyciągnięcia nowych inwestorów jest edukacja, dlatego też wraz z emitentami angażujemy się w różne inicjatywy promujące zwiększenie wiedzy o tym segmencie rynku. Wprowadzenie certyfikatów do...

Czy TESGAS osiagnął długoterminowe dno?

TESGAS działa na rynku usług kompleksowych realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego oraz budowy i remontów sieci gazowych, stacji i kotłowni gazowych. W roku 2012 spółka zanotowała gwałtowne spadki przychodów oraz znaczącą stratę netto. Tak słabe wyniki były głównie konsekwencją wejścia spółki PBG, z którą TESGAS nawiązywał w tamtym czasie bliską współpracę, w upadłość układową. Rok 2012 był jedynym, w którym to Tesgas zanotował stratę na poziomie zysku netto. Jednak już w roku 2013 pomimo dalszego spadku przychodów, spółce udało się wyraźnie wyjść na plus, osiągając zysk netto na poziomie 3.38 mln zł.  W kolejnych latach firma postawiła na dywersyfikację swojej działalności, przez co zdecydowała się wejść (z sukcesem) w segment OZE. Spółka również wygląda atrakcyjnie pod względem...
Ceny waloru na tle oscylatorów

Kongres Rynku Kapitałowego – już 30 listopada w Warszawie

W dniu 30 listopada 2016 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują V edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”. Ideą Kongresu jest upowszechnianie wśród kadry naukowej i środowiska akademickiego specjalistycznej wiedzy o polskim rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju, kluczowych projektach służących rozwojowi rynku. Kongres umożliwia uczestnikom konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką obowiązującą na rynku kapitałowym. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Tematyka tegorocznego Kongresu koncentrować się będzie na zagadnieniach: Architektura instytucjonalno-regulacyjna zarządzania ryzykiem instytucji finansowych Wyzwania sektora bankowego w Polsce i na świecie Nowa Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji - korzyści dla polskiego rynku finansowego Zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych Budowanie długoterminowych oszczędności szansą na rozwój polskiego rynku kapitałowego Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie...

GPW wprowadza kontrakty terminowe na funta brytyjskiego

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził 21 listopada 2016 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym kontrakty terminowe na kurs funta brytyjskiego. Coraz większe zainteresowanie kontraktami na waluty - Decyzja o wprowadzeniu kontraktów terminowych na kurs funta brytyjskiego to kolejny krok do uatrakcyjnienia oferty Giełdy dla inwestorów. Zarówno kontrakty terminowe na waluty, jak i kontrakty na akcje, cieszą się zainteresowaniem aktywnych uczestników obrotu - powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadzenie do obrotu giełdowego kontraktów terminowych na kurs funta brytyjskiego stanowi część polityki GPW, mającej na celu poszerzanie oferty Giełdy skierowanej do inwestorów. GBP/PLN jest czwartą parą walutową, na której inwestorzy mogą zawierać transakcje. Pozostałe instrumenty to kontrakty na USD/PLN, EUR/PLN oraz CHF/PLN. Podczas sesji 21...
Deutsche Bank zaskakuje wynikami. Przychody przekraczają 6,4 mld euro

Deutsche Bank kończy działalność maklerską w Polsce

Jak informuje agencja Reuters, dyrekcja Deutsche Bank zamierza zakończyć działalność Domu Maklerskiego DB Securities w Polsce. Winę ponosić ma za to słaba kondycja warszawskiego parkietu. Zamknięcie DB Securities ma być częścią większego planu restrukturyzacji Deutsche Banku. Spekulacje na temat kondycji jednego z największych banków na świecie trwają przynajmniej od początku tego roku. Oficjalna decyzja o zakończeniu działalności DB Securities jeszcze nie zapadła, ale jak informuje jeden z informatorów Reuters topór właśnie opada. Skazanym ma być działający na terenie Polski dom maklerski. Reuters dotarł także do informacji o rozmowach jakie mają prowadzić zarządzający DB Securities z konkurencyjnymi podmiotami na rynku. Celem rozmów ma być zabezpieczenie interesu klientów Domu Maklerskiego, którzy posiadają w nim swoje aktywa. Oni wciąż posiadają klientów detalicznych, więc muszą...
Akcje Braster mocno w górę

Braster kontynuuje spadki. Gdzie szukać dna korekty?

W dniu 18 października na polskim rynku miał miejsce długo wyczekiwany debiut urządzenia Braster, służącego do wsparcia diagnostyki raka piersi. Pomimo tej pozytywnej informacji kurs spadł w dniach 19-27 października o blisko 35%. Takie zachowanie rynku, należy interpretować jako realizację zysków przez znaczną część inwestorów - “kupuj plotki, sprzedawaj fakty”. Pomimo tak dużych spadków kursu akcji, sytuacja fundamentalna spółki nie uległa pogorszeniu. Braster obecnie jest na etapie rozmowy z kolejnymi sieciami aptek czy też towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawie zakupu urządzenia na terenie Polski. Pierwsze umowy sprzedaży zostały już podpisane kilka tygodni temu. We wrześniowym wywiadzie dla PAP prezes Marcin Halicki zapowiedział, że spółka analizuje projekt zagranicznej ekspansji urządzenia Braster i przedstawi jego szczegóły w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zgodnie z zapowiedziami...

Polski lider gier mobilnych, rusza na podbój GPW

Zaczynali podobnie jak Steve Jobs, ale nie w garażu tylko w niewielkim mieszkaniu. Teraz to w pełni profesjonalne studio tworzące gry mobilne ruszyło na podbój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. T-Bull zadebiutował właśnie na rynku NewConnect i już zapowiedział, że zamierza w najbliższym czasie przenieść się na rynek główny. - To nasz wielki dzień. Weszliśmy na rynek NewConnect i jest to kolejny stopień na drodze naszego rozwoju. Jesteśmy na NewConnect po to żeby się pokazać i przygotować do wejścia na główny rynek. Planujemy tam zadebiutować w przyszłym roku – mówi Grzegorz Zwoliński, prezes studia T-Bull S.A. i dodaje: - Jesteśmy 13 debiutantem w tym roku, ale to dla nas jak najbardziej szczęśliwa liczba. Od samego początku notujemy duże wzrosty. Do alternatywnego Systemu...

Komentarz giełdowy – czerwony poniedziałek na GPW

Podczas gdy wciąż na najważniejszych parkietach giełdowych dominuje kolor zielony, indeksy notowane przy Książęcej są w zdecydowanym odwrocie. Wszystko to za sprawą odpływu kapitałów z rynków wschodzących na fali oczekiwań, że administracja Donalda Trumpa doprowadzi do zdecydowanego ożywienia gospodarczego oraz wyższej inflacji w Stanach Zjednoczonych. Na niecałą godzinę przed końcem poniedziałkowej sesji indeks WIG 20 skupiający największe spółki notowane na warszawskiej giełdzie tracił ponad 2.0%, wracając zdecydowanie poniżej bariery 1800 pkt. Nieco lepiej radziły sobie pozostałe indeksy z GPW, aczkolwiek wszystkie notowały pokaźne straty. Wyprzedaż na warszawskim parkiecie jest efektem wycofywania się inwestorów z polskich aktywów, co zobrazowane jest poprzez mocny spadek cen obligacji, a to oczywiście przekłada się na wzrost rentowności. W przypadku obligacji 10-letnich ich rentowności osiągnęły dziś...
Akcje KGHM

KGHM przed ważnym oporem

KGHM, jeden z największych producentów miedzi i srebra w Europie jest obecnie w trakcie weryfikacji swoich aktywów oraz przeprowadzania audytów. W ostatnich tygodniach spółka zdecydowała się na sprawdzenie opłacalności projektu Quadra w Chile. Wyniki mają być podane przed końcem roku. W ostatnich dniach chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych podało że, “popyt na metale w Chinach, w tym na miedź, będzie rosnąć średnio o 4,1 % rocznie w latach 2016-2020, podczas gdy w poprzednich 5 latach, było to 10 % rocznie” Chiny są największym importerem tego surowca na świecie. Dynamiczne wzrosty notowań spółki w ostatnich dniach były spowodowane dwoma czynnikami. Pierwszym są wyniki za trzeci kwartał, które okazały się lepsze od oczekiwań, natomiast drugim są rosnące ceny miedzi, której producentem jest...

Dywidenda = zysk? Sezon wyników trwa w najlepsze

W Portfelu Dywidendowym mamy aktualnie siedem spółek, które regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z swoimi akcjonariuszami. Zdobyte w ten sposób fundusze są do tej pory tylko niewiele niższe niż wynosi jedna miesięczna wpłata do portfela. W kalendarzu mamy późną jesień więc giełdowe spółki przekazują do publicznej wiadomości informacje o swoich osiągnięciach w miesiącach letnich. Raport za III kwartał udostępniła już GPW. Pochylił się już nad nim mój redakcyjny kolega, który w przystępny sposób przybliżył silne oraz słabe strony działalności GPW w ostatnim kwartale. Po trzech kwartałach i założeniach opartych na doświadczeniach z poprzednich lat można zaczynać spekulować na temat wysokości dywidendy za rok obrotowy 2016. W przypadku GPW przyjęto: W IV kwartale zostanie wypracowany zysk nie mniejszy niż w analogicznym okresie roku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację