Orbex
Strona główna Tagi Gpw

Tag: gpw

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, podał bank. Decyzja RPP wpłynie negatywnie na przyszłość Grupy BOŚ "Decyzja ministra finansów o rozwiązaniu bufora ryzyka systemowego przełoży się na obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym o 3 pkt proc., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy banku i grupy ponad wymogi regulacyjne" - czytamy w komunikacie. Bank podkreśla, że zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne...
Cyberpunk 2077 gra CD Projekt

CD Projekt ‘czuje się komfortowo’ z datą premiery ‘Cyberpunk 2077’ 17 września

CD Projekt "czuje się komfortowo" w kwestii debiutu gry "Cyberpunk 2077" w zapowiadanym wcześniej terminie 17 września br., poinformował członek zarządu Michał Nowakowski. Ostatnie poprawki w grze "Czujemy się komfortowo z wrześniową datą. Gra ma postać skończoną. Obecnie zajmujemy się m.in. usuwaniem błędów i wygładzaniem pewnych aspektów, to kwestia wielu drobniejszych czynności" - powiedział Nowakowski podczas telekonferencji. Poinformował także, że CD Projekt otrzymał już większość ratingów dla gry od agencji ratingowych. "Grę wysłaliśmy do agencji ratingowych w marcu i otrzymaliśmy już większość ratingów, więc nie ma ryzyka, że gra wystartuje bez ratingu na którymś z głównych - ale także nie głównych - rynków. Nie widzimy ryzyka, które powstrzymałoby nas przed debiutem gry we wrześniu" - dodał członek zarządu. Przyznał, że obecnie pozostały jeszcze...

RLTY Investments celuje w debiut Hydra Games na NewConnect w I półroczu

Hydra Games i Bored Games z portfela RLTY Investments przygotowują się do debiutu na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Jerzy Miszczak. Działania Hydra Games nastawione są na debiut w I półroczu bieżącego roku. Wzrost branży gamingowej "Koronawirus nie wpłynął negatywnie na perspektywy działalności operacyjnej spółek należących do RLTY. Zarówno Hydra Games, jak i Bored Games są na finiszu prac związanych z wprowadzeniem do sprzedaży swoich gier. W związku z tym, że ostatnie tygodnie pokazują wzrosty w branży gamingowej kontynuowane są działania zmierzające do upublicznienia obydwu spółek w bieżącym roku" - poinformował ISBtech Miszczak. Hydra Games zawarła umowę z INC o pełnienie dla funkcji Autoryzowanego Doradcy i sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz przygotowania spółki do wymogów stawianych spółkom publicznym na rynku NewConnect. "Zawarcie umowy było poprzedzone...
Tory kolejowe

PKP Cargo i LG Cargo mają list intencyjny ws. przewozów intermodalnych na Litwę

PKP Cargo i LG Cargo (spółka zależna Kolei Litewskich - Lietuvos Geležinkeliai) podpisały list intencyjny w sprawie ewentualnego powołania spółki joint venture, obsługującej kolejowe połączenia intermodalne między Polską a Litwą, podało PKP Cargo. Czy dojdzie do współpracy? "Obie strony podpisały list intencyjny, który umożliwia teraz podjęcie negocjacji biznesowych dotyczących ewentualnego powołania spółki joint venture. Jednocześnie list ten stanowi jedynie wyraz intencji obu spółek podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań" - czytamy w komunikacie. Prezes Czesław Warsewicz podkreśla, że współpraca polskich i litewskich kolejarzy przy przewozach intermodalnych jest bardzo perspektywiczna. "Rocznie między Polską a Litwą przewożonych jest 50 mln ton ładunków, ale tylko około 1% tej masy wozi się koleją. Monopol na te przewozy mają w praktyce przedsiębiorstwa samochodowe i chcemy,...

CD Projekt chce uruchomić nowy program motywacyjny na lata 2020-2025

Zarząd CD Projektu zamierza zaproponować akcjonariuszom uruchomienie programu motywacyjnego na lata 2020-2025, którego jednym z celów ma być osiągnięcie w tym okresie sumy skonsolidowanych wyników netto w wysokości 10 mld zł. Nowy program motywacyjny spółki "W związku z wykonaniem założonych celów obowiązującego od 2016 r. programu motywacyjnego dla Grupy CD Projekt, zarząd spółki planuje zwrócić się do najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego programu motywacyjnego na lata 2020-2025, funkcjonującego w oparciu o model działania kierunkowo zgodny z modelem dotychczasowego programu motywacyjnego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu do wyników spółki za 2019 r. Intencją zarządu jest oparcie programu o następujące cele: Wariant bazowy uprawniający do realizacji uprawnień po bazowej cenie: Osiągnięcie sumy skonsolidowanych, wyników netto grupy kapitałowej spółki z działalności kontynuowanej...

Proces inwestycyjny Play przebiega bez zakłóceń, założenia na 2020 aktualne

Play szacuje, że po wprowadzeniu 13 marca przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego, skorygowana EBITDA w I kw. tylko nieznacznie odbiegała od oczekiwań, a proces inwestycyjny i związane z nim nakłady przebiegają bez zakłóceń, podobnie jak generowanie gotówki, podała spółka. Play nie ma obecnie podstaw do zmiany założeń na 2020 rok.  Wyższe przychody z marcowych usług "Wstępne spostrzeżenia na temat wpływu sytuacji na działalność operacyjną i finanse spółki można podsumować następująco. Przychody z usług w marcu były o kilka procent wyższe niż planowano, głównie ze względu na wzrost ruchu od innych operatorów. Przychody i koszty roamingu międzynarodowego w marcu były porównywalne z przedkryzysowymi poziomami z początku roku. ARPU w marcu było o kilka procent wyższe niż oczekiwano, zarówno w segmencie kontraktowym, jak i...
vigo system

Przychody Vigo System wzrosły o 8,25% r/r do 12,4 mln zł w I kw.

Vigo System miało 12,4 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., wobec 11,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Vigo System zanotowało wzrost przychodów "Wzrost przychodów ze sprzedaży, jaki nastąpił w porównywanych okresach, wynosi 8,25%" - czytamy w komunikacie. Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,89 mln zł w 2019 r.

Bank Pekao w dół o blisko 10% na jednej sesji. RPP obniża stopy, agencja S&P perspektywę ratingu

Kurs akcji jednego z największych polskich banków, spółki PEKAO, spadał podczas wczorajszej sesji o około 9,49%. Akcje taniały o 5,82 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 54,92 zł. Jest to słaby wynik na tle tracącego pod
azoty

Grupa Azoty z silną poprawą wyników. Czas na trwalsze wzrosty?

Kurs akcji spółki Grupa Azoty, jednego z największych i najpopularniejszego w Europie producenta nawozów azotowych i wieloskładnikowych, spadał podczas wczorajszej sesji o około 1,62%. Akcje taniały o 0,40 zł co pozwoliło na osiągnięcie dziennego minimum przy 24,25 zł. Jest to przeciętny wynik na tle tracącego wczoraj 1,52% indeksu WIG20. Sesja odbyła się prz
mbank kurs GPW, logo mBanku

Zysk netto mBanku może być niższy r/r w I kw. 2020 r.

mBank szacuje, że zysk netto w I kwartale br. może być niższy r/r ze względu na oczekiwany wzrost kosztów ryzyka. Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o łącznie 100 pb wpłynie negatywnie na wynik odsetkowy grupy - obecnie wpływ ten jest szacowany na ok. 155 mln zł w 2020 r., przy założeniu stałej sumy bilansowej, podał bank. mBank przewiduje pomniejszony zysk "Ze względu na potencjalne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej, grupa spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka. W związku z tym, zarząd informuje, że oczekiwany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 roku może być niższy od zysku netto osiągniętego w porównywalnym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie. mBank odnotował 164 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw....

GPW zaproponuje przynajmniej 2,40 zł dywidendy – zapiski giełdowego spekulanta

Giełda Papierów Wartościowych – spółka podzieliła się podczas środowej sesji swoimi wynikami za ostatni kwartał ubiegłego roku. Giełda odnotowała w tym okresie 11,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 37,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 31,73 mln zł wobec 44,79 mln zł zy
Logo Mabion

Mabion miał 63,74 mln zł straty netto, 63,27 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Mabion odnotował 63,74 mln zł jednostkowej straty netto w 2019 r. wobec 68,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mabion notuje i będgpwzie notował straty Strata operacyjna wyniosła 63,27 mln zł wobec 64,62 mln zł straty rok wcześniej. W latach 2019 i 2018 spółka nie miała przychodów z usług badań i rozwoju. "W 2019 roku spółka nie prowadziła sprzedaży produktów. Od momentu powstania spółka koncentruje się na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej w celu opracowania i komercyjnego wprowadzenia na rynek swoich produktów. W efekcie spółka poniosła straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka będzie się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości, aż do momentu skutecznej rejestracji i komercjalizacji produktów będących w obszarze...
transpolonia

Trans Polonia miała 12,02 mln zł zysku netto, 19,8 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Trans Polonia odnotowała 12,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Trans Polonia odnotowała zysk w roku 2019 "2019 rok zaprezentował potencjał sprzedażowy i wynikowy Grupy Trans Polonia. Efektywnie działaliśmy w warunkach sprzyjającej koniunktury, zwiększając pozycję rynkową TPG w Polsce i na rynkach zagranicznych. Mimo wyzwań rynkowych 2020 roku związanych z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym, z dużym spokojem patrzymy na kolejne kwartały. Zdywersyfikowany biznes w ujęciu produktowym i geograficznym, komfortowa sytuacja gotówkowa zobrazowana ponad 57,7 mln środków pieniężnych (wg stanu na koniec 2019 roku), 15-letnie krów how, kompetencje kadrowe i najnowocześniejsze jednostki przewozowe to czynniki wspierające nas w realizacji wyznaczonych celów operacyjnych i strategicznych" - powiedział...

PKN Orlen: KE zastosowała procedurę Statement of Objections ws. przejęcia Lotosu

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej (KE) możliwość zapoznania się z wynikami jej analiz przeprowadzonych w II fazie postępowania, związanego z przejęciem kapitałowym Grupy Lotos. Zgodnie z praktyką dla tej fazy postępowania, zastosowana została procedura "Statement of Objections", podał koncern. Pisemne zgłoszenie przez Komisję Europejską uwag ułatwi PKN Orlen dostosowanie propozycji środków zaradczych do wytycznych Komisji i ich formalne złożenie w najbliższym czasie, podkreśliła spółka. Przejęcie Grupy Lotos wzmocni obie firmy "Jesteśmy zdeterminowani, żeby przeprowadzić transakcję przejęcia Grupy Lotos. Obecna sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym najlepiej pokazuje, że firmy muszą dywersyfikować działalność, ponieważ zwiększa to ich odporność na wahania makroekonomiczne i sytuację geopolityczną. Przejęcie Grupy Lotos to racjonalny krok biznesowy. W dłuższej perspektywie wzmocni obie firmy i zapewni ich funkcjonowanie oraz utrzymanie...
logo-catalyst-pl

Obligacje – firmy notowane na Catalyst nie spłaciły obligacji wartych 116,2 mln zł w I kw.

Firmy notowane na rynku Catalyst przez ostatnie 12 miesięcy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł, zaś w samym I kw. 2020 roku kwota ta sięgnęła 116,2 mln zł. Ostatnie defaulty nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom, uważa redaktor serwisu Obligacje.pl Michał Sadrak. Problemy firm ze spłatą obligacji na Catalyst "Jeśli chodzi o nadchodzące wykupy, najciekawsze chwile prawdopodobnie dopiero przed nami. Fala umorzeń, która zalała fundusze inwestycyjne, wręcz zmusiła wiele z nich do wyprzedaży firmowego długu w poszukiwaniu płynności. To zaś może istotnie zmniejszać szanse części spółek na udane refinansowanie zapadających w najbliższym czasie papierów" - napisał w komentarzu Michał Sadrak. Podkreślił, że ostrożniejsi zrobili się też inwestorzy indywidualni o podwyższonym dotychczas apetycie na ryzyko,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację