Cinkciarz.pl
Strona główna Tagi GETIN NOBLE BANK

Tag: GETIN NOBLE BANK

Getin Noble

GNB ocenia, że poziom rezerw na ryzyko zw. z kredytami walutowymi jest adekwatny

Getin Noble Bank (GNB) nie zakłada zmiany modelu szacującego ryzyko hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. Według banku, obecny poziom rezerw na to ryzyko jest adekwatny i nie odbiega od rynkowego. Getin Noble Bank nie planuje zmian kredytowych "Model był przedmiotem badania przez nowego audytora. Nie oczekujemy zmiany podejścia, działamy na danych rzeczywistych, on nie różni się od tego, co jest w innych bankach" - powiedział Kleczkiewicz podczas telekonferencji. Jak poinformował, do tej pory zostały rozstrzygnięte 132 sprawy przeciwko GNB wniesione przez klientów posiadających kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 97 na korzyśc banku, zaś 35 bank przegrał. "W tym roku - podobnie do rynku - pogorszyła się sytuacja, w tym roku bank przegrał ok. 50% spraw, ale to nie jest skala,...
Getin Noble

Getin Noble Bank miał 69,77 mln zł straty netto, 48,17 mld zł aktywów w III kw.

Getin Noble Bank odnotował 69,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 100,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Getin Noble Bank oficjalnie publikuje wyniki Wynik z tytułu odsetek wyniósł 255,25 mln zł wobec 263,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 14,66 mln zł wobec 19,73 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 48,17 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 52,83 mld zł na koniec 2019 r. W I-III kw. 2020 r. bank miał 426,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 346,9 mln zł straty rok wcześniej. "Miniony kwartał to okres odbudowy dochodów banku z działalności biznesowej, które...
Getin Noble

Akcjonariusze GNB postanowili nie odwoływać L. Czarneckiego z rady nadzorczej

Akcjonariusze Getin Noble Banku nie odwołali Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku, wynika z podjętej uchwały podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. GNB nie odwołał Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku "W związku z wnioskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 września 2020 roku o odwołanie członka rady nadzorczej banku, pana Leszka Czarneckiego - przewodniczącego rady nadzorczej banku, nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia nie uwzględnić tego wniosku i nie odwoływać pana Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej banku" - czytamy w uchwale. Przed głosowaniem przewodniczący poinformował zgromadzonych, że Komitet ds. Personalnych i Nominacji działający przy radzie nadzorczej banku dokonał pozytywnej oceny odpowiedniości wskazanych poniżej kandydatur do rady nadzorczej banku i zarekomendował nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy banku ich powołanie, podano także. 25 września Komisja...

NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego

Akcjonariusze Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują podczas nadzwyczajnych walnych zgromadzeń ustalonych - odpowiednio - na 28 i 29 października br. o odwołaniu Leszka Czarneckiego ze składu rad nadzorczych, wynika z projektów uchwał. NWZ Idea Banku i Getin Noble Banku zdecydują o odwołaniu L. Czarneckiego 25 września Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystosowała wnioski do walnych zgromadzeń Idea Banku i Getin Noble Banku o odwołanie z ich rad nadzorczych Leszka Czarneckiego. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje...

Notowania Getin Noble pod silną presją. Stały poziom indeksu WIG

Koniec tygodnia na krajowym rynku przebiegał dość sennie. Patrząc na godzinowy wykres indeksu WIG, po lekko wzrostowym otwarciu do końca sesji kurs utrzymywał się na mniej więcej stałym poziomie. Krótka szpulka na wykresie dziennym indeksu oddaje stan przejściowej równowagi, ale też braku aktywności inwestycyjnej co wyrażało się w niskich obrotach. W grupie największych spółek nadal uwagę zwracają akcje JSW, z ponad 8% zwyżką i wciąż wysokimi obrotami. Głównym motywem nadal pozostaje lista krytycznych surowców okazana przez UE, a na której znajduje się węgiel koksujący, czyli główny produkt spółki. Sektor bankowy delikatnie odbija. Oczekiwania na środowe posiedzenie FED W górę lekko odbija sektor bankowy, chociaż tutaj nastroje wciąż pozostają minorowe. Jak wskazują eksperci należy liczyć się z tym, że jeszcze w II...
Getin Noble

GNB: Poziom rezerw zw. z walutowymi kredytami hipotecznymi jest adekwatny

Getin Noble Bank ocenia, że rezerwy na ryzyko związane z hipotecznymi kredytami walutowymi są adekwatne do obecnej sytuacji, poinformował prezes Artur Klimczak. Bank obserwuje wysoką dyscyplinę płatniczą klientów po zakończeniu wakacji kredytowych. GNB: Poziom rezerw zw. z walutowymi kredytami hipotecznymi jest adekwatny "Jesteśmy przekonani, że obecny poziom rezerw jest adekwatny do obecnej sytuacji. Przejrzeliśmy te kredyty bardzo dokładnie. Ponadto, nasze tezy były weryfikowane przez biegłego rewidenta. Nadal nie mamy żadnej klauzuli uznanej za abuzywną" - powiedział Klimczak podczas telekonferencji. Z uwagi na wysoką niepewność co do wpływu trwającej pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą, zachowanie klientów oraz tym samym portfeli kredytowych, grupa zdecydowała o zastosowaniu w II kw. korekty dotyczącej oczekiwanych strat kredytowych w łącznej wysokości 90 mln zł, z czego kwota 50,5...
Getin Noble

Getin Noble Bank aktualizuje plan naprawy w zw. ze skutkami COVID-19

Zarząd Getin Noble Banku (GNB) jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń planu naprawy w celu dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19, podał bank. GNB jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń planu naprawy Bank wskazał, że zaistniałe w ostatnich miesiącach istotne zdarzenia, tj.: wybuch pandemii COVID-19 oraz jej przewidywany negatywny wpływ na wyniki i wskaźniki kapitałowe banku oraz utworzenie w związku z dwoma wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) istotnego poziomu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi i zwroty prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich mają negatywny wpływ na sytuację finansową banku oraz grupy kapitałowej oraz tempo osiągnięcia celów określonych w planie naprawy. "Wynik finansowy grupy za I półrocze 2020 roku...
Getin Noble

Getin Noble Bank miał 246,93 mln zł straty netto, 51,26 mld zł aktywów w II kw.

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 246,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 86,66 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Getin Noble Bank podsumowuje wyniki wypracowane w drugim kwartale "Skonsolidowany wynik netto Grupy wyniósł w minionym kwartale -246,9 mln zł. Wśród jego głównych determinantów można wymienić dodatkowy odpis aktualizujący w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego wynikającego ze skutków pandemii COVID-19 w wysokości 90 mln zł" - podał bank w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 256,11 mln zł wobec 232,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 9,5 mln zł wobec 23,78 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,26 mld zł na koniec II kw....
Getin Noble

Tomasz Misiak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Noble Banku

Tomasz Misiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Noble Bank ze skutkiem na dzień 3 września, podała spółka. Zmiany w zarządzie Getin Noble Bank S.A. "Getin Noble Bank S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 września 2020 r. powziął informację o rezygnacji pana Tomasza Misiaka z pełnienia funkcji członka zarządu emitenta oraz udziału w zarządzie emitenta ze skutkiem na dzień 3 września 2020 r." - czytamy w komunikacie. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.
Getin Noble

Getin Noble Bank, w ramach procesu cyfryzacji, nawiązał współpracę z Polcom

Getin Noble Bank podjął decyzję o współpracy z firmą Polcom w ramach procesu cyfryzacji instytucji, podał Polcom. W ramach podjętej współpracy, Getin Noble Bank będzie korzystać z usług, które mają na celu utrzymanie procesów biznesowych oraz zmianę podejścia do sposobu utrzymywania infrastruktury IT. Getin Noble Bank rozpoczyna współpracę z Polcom "Istnieją konkretne kryteria, które muszą zostać spełnione przez banki w zakresie usług informatycznych. Zwykle inwestycje banku w obszarze IT, spełniające wymagania regulatorów rynku to spore wyzwanie. Z kolei profesjonalne ośrodki przetwarzania danych specjalizujące się w dostarczaniu najwyższej jakości usługi IT spełniają odpowiednie normy i posiadają certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość, w tym są na bieżąco poddawane licznym audytom bezpieczeństwa. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zewnętrznego usługodawcę. Polcom gwarantuje nam spełnienie zarówno...
Getin Noble

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2 mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej zamknięcia do 31 grudnia, w związku z czym strony chcą uzgodnić warunki i zawrzeć warunkową umowę nabycia pakietu wierzytelności (umowa SPA) do 30 września 2020 r. GNB planuje zakupić wierzytelności Idea Bank "Według poczynionych przez strony ustaleń, wierzytelności będące przedmiotem transakcji będą spełniały przede wszystkim następujące warunki: w momencie przeniesienia wierzytelności będą bezsporne, niewykazujące przeterminowania ani klasyfikowane do Koszyka 2 lub 3 zgodnie z MSSF9,...

Akcje Grupy Lotos w górę o 4,24%. PKN Orlen z zielonym światłem w sprawie przejęcia spółki

Ostatni poniedziałek czerwca przyniósł uspokojenie nastrojów i konsolidację większości segmentów rynku. Jednym z najważniejszych wydarzeń każdego początku miesiąca, na który wyczekują inwestorzy, jest publikacja danych na temat zatrudnienia w amerykańskim sektorze pozarolniczym. Amerykanie czekają na dane dotyczące zatrudnienia Wyjątkowo ze względu na obchody Dnia Niepodległości w Stanach Zjednoczonych w piątek, powyższe dane zostaną opublikowane dzień wcześniej, czyli w czwartek. Oczekiwania rynkowego konsensusu wskazują na wzrost liczby etatów o 3,037 mln w czerwcu. Inwestorzy do czasu publikacji powyższych danych mogą podchodzić z wstrzemięźliwością do wykonywania znaczących zmian w portfelach, co przekłada się na konsolidację notowań. Fakt, iż w bieżącym tygodniu to giełdy w Stanach Zjednoczonych będą dyktować warunki pokazał dzień wczorajszy, gdy podczas sesji europejskiej notowania na warszawskim parkiecie konsolidowały, po czym...
Getin Noble

Getin Noble Bank zwolni dodatkowo do 350 osób w ramach zwolnień grupowych

Getin Noble Bank (GNB) zdecydował zwiększyć skalę zwolnień grupowych o dodatkowych do 350 osób, podał bank. W lutym br. GNB zapowiadał, że zredukuje zatrudnienie o nie więcej niż 250 osób do czerwca 2020 r. Getin Noble Bank zdecydował zwiększyć skalę zwolnień grupowych o dodatkowych do 350 osób "W związku z obserwowaną zmianą modelu zachowania klientów będącą następstwem pandemii COVID-19 oraz przewidywanym wpływem obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy, bank zdecydował się na rozszerzenie dotychczasowego programu zwolnień grupowych. W efekcie zakładanej restrukturyzacji zwolnienia obejmą we wszystkich pionach organizacyjnych dodatkowo do 350 osób. Zwalnianym pracownikom zostanie zaoferowane wsparcie wewnętrzne w postaci tzw. outplacementu. Nadrzędnym celem Getin Noble Banku pozostaje powrót na ścieżkę stałej rentowności oraz dostosowanie modelu biznesowego do nowych realiów oraz oczekiwań...
Getin Noble

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

Getin Noble Bank odnotował 109,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 159,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Getin Noble Bank podsumowuje swoje wyniki w pierwszym kwartale roku "Wynik finansowy grupy za I kwartał 2020 roku wyniósł -110 mln zł i nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w Planie Naprawy" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 284,57 mln zł wobec 221,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 10,8 mln zł wobec 11,76 mln zł rok wcześniej. Bank wskazał w raporcie, że wzrost wyniku odsetkowego to efekt spadku kosztów z tytułu odsetek o 82,1 mln zł (tj. o 26,6%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych...
Getin Noble

Zarząd Getin Noble Bank powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Getin Noble Bank powołała zarząd w składzie prezes Artur Klimczak na kolejną kadencję, podała spółka. Marcin Romanowski, który nie wyraził intencji powołania do zarządu banku na kolejną kadencję będzie pełnił swoją funkcję członka zarządu do dnia 8 maja 2020 r. Getin Noble Bank powołało zarząd na kolejną kadencję "Getin Noble Bank informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza banku podjęła uchwałę o powołaniu do składu zarządu banku: 1. Pana Artura Klimczaka jako prezesa zarządu, 2. Pana Karola Karolkiewicza jako członka zarządu, 3. Pana Macieja Kleczkiewicza jako członka zarządu, 4. Panią Maję Stankowską jako członka zarządu 5. Pana Tomasza Misiaka jako członka zarządu, 6. Pana Wojciecha Tomasika jako członka zarządu. Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację