Orbex
Strona główna Tagi GETIN NOBLE BANK

Tag: GETIN NOBLE BANK

Getin Noble

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

Getin Noble Bank odnotował 109,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 159,62 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Getin Noble Bank podsumowuje swoje wyniki w pierwszym kwartale roku "Wynik finansowy grupy za I kwartał 2020 roku wyniósł -110 mln zł i nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w Planie Naprawy" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 284,57 mln zł wobec 221,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 10,8 mln zł wobec 11,76 mln zł rok wcześniej. Bank wskazał w raporcie, że wzrost wyniku odsetkowego to efekt spadku kosztów z tytułu odsetek o 82,1 mln zł (tj. o 26,6%), przy jednoczesnym spadku przychodów odsetkowych...
Getin Noble

Zarząd Getin Noble Bank powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Getin Noble Bank powołała zarząd w składzie prezes Artur Klimczak na kolejną kadencję, podała spółka. Marcin Romanowski, który nie wyraził intencji powołania do zarządu banku na kolejną kadencję będzie pełnił swoją funkcję członka zarządu do dnia 8 maja 2020 r. Getin Noble Bank powołało zarząd na kolejną kadencję "Getin Noble Bank informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r. rada nadzorcza banku podjęła uchwałę o powołaniu do składu zarządu banku: 1. Pana Artura Klimczaka jako prezesa zarządu, 2. Pana Karola Karolkiewicza jako członka zarządu, 3. Pana Macieja Kleczkiewicza jako członka zarządu, 4. Panią Maję Stankowską jako członka zarządu 5. Pana Tomasza Misiaka jako członka zarządu, 6. Pana Wojciecha Tomasika jako członka zarządu. Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji na...
Jak oszczędzać w banku czyli konta oszczędnościowe i lokaty

GNB: Decyzje RPP z III i IV obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r.

Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 17 marca i 8 kwietnia br. obniżą wynik odsetkowy o 90-130 mln zł w 2020 r., podał bank. Decyzje RPP z ujemnym wpływem na bank "W ocenie banku, ujemny wpływ na jego wynik finansowy będą miały decyzje Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku dotyczące obniżenia stopy referencyjnej łącznie o 100 punktów bazowych. W chwili obecnej, na podstawie przyjętych założeń biznesowych i dokonanych obliczeń bank szacuje, że przedmiotowy wpływ na jego wynik odsetkowy będzie oscylował w przedziale 90-130 mln zł w 2020 r. Podkreślenia wymaga fakt, że faktyczny wpływ będzie uzależniony od wielu zmiennych, w tym kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych m.in....

Getin Noble Bank z niskim otwarciem. Wyniki powyżej oczekiwań, jednak znowu ze stratą

Getin Noble Bank odnotował 88,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 114,63 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 234,68 mln zł wobec 297,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,52 mln zł wobec 34,89 mln zł rok wcześniej. "Drugi kwartał 2019 roku był dla Getin Noble Banku przede wszystkim okresem skutecznego obniżania kosztu finansowania oraz systematycznego wzrostu sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych. Koszt akwizycji depozytów powrócił do poziomów notowanych przed wydarzeniami medialnymi z listopada ubiegłego roku, a środki zgromadzone na ROR i kontach oszczędnościowych osiągnęły najwyższy w historii banku poziom ponad 42% całej bazy depozytowej" - czytamy w komunikacie...
Getin Noble

Brak zgody KNF na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem

Komisja Nadzoru Finansowego nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Zarówno IdeaBank, jak i Getin Noble Bank wyraźnie tracą na dzisiejszej sesji. W poniedziałek 3 czerwca IdeaBank znajduje się ponad 5% na minusie, a Getin pikuje w dół blisko 3%.  Zobacz również: Zapiski giełdowego spekulanta: Getin Noble Bank – już 11 kwartałów na stracie Brak zgody KNF na połączenie Jak napisano w komunikacie: "KNF w uzasadnieniu decyzji stwierdziła, że połączony bank nie będzie spełniał wszystkich wymogów regulacyjnych w zakresie adekwatności kapitałowej i nie zapewni bezpieczeństwa środków gromadzonych w połączonych bankach oraz praw ich klientów. W konsekwencji połączenie Idea Banku z GNB prowadzi do zaistnienia przesłanek odmowy wydania zezwolenia na połączenie określonych w art. 124 ust. 2 Ustawy" . Jak podała w komunikacie KNF,...
Getin Noble

Zapiski giełdowego spekulanta: Getin Noble Bank – już 11 kwartałów na stracie

Getin Noble Bank - spółka nieznacznie traciła podczas wczorajszej sesji mimo, że dzień rozpoczął się od mocnego spadku notowań. Powodem porannego osunięcia ceny była publikacja raportu za pierwszy kwartał, który okazał się słaby na tle prognoz analityków. Późniejsze odrobienie strat i wyjście na plus na zakończeniu sesji można zawdzięczać ogólnej poprawy nastrojów w sektorze bankowym, która miała miejsce podczas czwartkowej sesji. Z raportu wynika, że strata netto za pierwszy kwartał sięgnęła niemal 158 milionów złotych wobec około 42 mln zł straty przed rokiem. Jest to wynik znacznie gorszy niż prognozy analityków, którzy oczekiwali straty około 112 milionów złotych. Znacznie poniżej prognoz oraz wyniku sprzed roku był także wynik z prowizji. Wyższe były za to koszty funkcjonowania spółki. Był to już...
Getin Noble

Getin Noble Bank – kolejny rok ze stratą, tym razem ponad 453 mln zł

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Getin Noble Bank wypracował 453,39 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r. wobec 572,9 mln zł straty rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1205,82 mln zł wobec 1290,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 126,03 mln zł wobec 148,55 mln zł rok wcześniej. "Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym. O skuteczności realizowanej...
GPW sesja z dzwonkiem

Przegląd GPW – Getin (GNB) w dół, zyskuje Monnari (MON) i CDRL

Przegląd informacji z GPW to codzienny cykl artykułów, w którym przyglądamy się największym spółkom zaraz po otwarciu notowań. Zwracamy uwagę na najwyższy i najniższy wynik procentowy. Podczas sesji w poniedziałek, najmocniej zyskuje CDRL SA (CDL), jest to ruch na ponad +6%. Drugie miejsce zajmuje Monnari Trade SA (MON) z wynikiem ponad 4,5% na plusie. Najgorzej radzi sobie Getin Noble Bank SA (GNB), która traci na początku sesji ponad 2 punkty procentowe. CDRL SA (CDL) liderem poniedziałkowej sesji Spółka Grupa CDRL S.A. jest wiodącym na rynku polskim i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej, którą sprzedaje pod marką własną COCCODRILLO. Podczas poniedziałkowej sesji kurs otworzył się wyraźną luką wzrostowym. Notowania zbliżają się do szczytów z 2018 roku. Impet jest duży, dlatego niewykluczone , że w tym...
Leszek Czarnecki

Spółki Leszka Czarneckiego oddają zyski z początku tygodnia

Spółki Leszka Czarneckiego starały się w ostatnim czasie odrobić chociaż część strat z 2018 roku. Rajd wzrostowy rozpoczął się w ostatnim tygodniu stycznia, Wczoraj z kolei ustanawiane były nowe maksima, jednak ostatecznie sesja zakończyła się na poziomie niższym od otwarcia. Zainteresowanie spółkami Leszka Czarneckiego wzrosło po doniesieniach o potencjalnej sprzedaży banków Idea oraz Getin Noble. Chęć zakupu wyrażają fundusze ze Stanów Zjednoczonych (Apollo Global Management oraz Centerbridge) oraz z Europy (Apax i Anacap). Sprawdźmy co w ostatnim czasie wydarzyło się na wykresach spółek Getin Noble Bank (GNB), Getin Bank (GTN), Idea Bank (IDA). Getin Noble Bank otwiera tydzień w strefie oporu Cena akcji spółki Getin Noble Bank (GNB) na poniedziałkowym otwarciu wyniosła 95 groszy i tym samym znalazła się w strefie oporu między 0,91 zł (dołek z lipca...
Getin Noble

Idea Bank i Getin Noble Bank tracą w sumie 46,64 mln netto w III kw. 2018 r.

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem finansowym banków Idea Bank oraz Getin Noble Bank, wynika, iż pierwszy bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto, natomiast drugi odnotował stratę na poziomie 14 mln zł przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. Idea Bank W przypadku Idea Banku odnotowana strata w III kwartale 2018 roku wyniosła 32,6 mln zł. Jak pisze spółka w raporcie: "Jest to związane m.in. ze zmianą skali i struktury sprzedaży zarówno po stronie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. To znalazło odzwierciedlenie w mniejszej bieżącej kwocie przychodów prowizyjnych, ale przyszłej ich większej powtarzalności i niższej amplitudzie wahań. Ta bardzo istotna i pozytywna zmiana modelu biznesowego łączy się przejściowo z kosztami netto, bowiem spadek przychodów prowizyjnych nie jest w początkowej fazie skompensowany obniżeniem kosztów prowizyjnych. W...
Getin Noble

Getin i Noble Bank straciły na “aferze KNF” ponad 200 mln zł

Ostatnio głośna sprawa z 13 listopada nazwana potocznie mianem "afery KNF" nie przysłużyła się szczególnie dobrze Leszkowi Czarneckiemu - będącego większościowym udziałowcem Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank notowanym na parkiecie GPW. Spółka Getin Noble Bank od początku afery traci 45 procent co przekłada się na zmniejszenie wyceny rynkowej o około 200 mln zł.  Jak pisaliśmy 13 listopada powołując się na doniesienia Gazety Wyborczej, Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln złotych. Rozwój ten sytuacji był błyskawiczny i jeszcze tego samego dnia media obeszła informacja o tym, że szef KNF miał podał się do dymisji. Podczas wybuchu afery inwestorzy obserwowali akcje głównych spółek Leszka Czarneckiego - Idea Banku oraz Getin Noble Banku, które wraz z pierwszymi doniesieniami...
siedziba NBP Narodowy Bank Polski

NBP gotów wesprzeć banki Leszka Czarneckiego

Ostatnie dni nie są zbyt łaskawe dla akcjonariuszy Getin Noble Banku oraz Idea Banku. Wszystko to za sprawą wybuchu tzw. afery KNF, w skutek której ujawniono szokujące informacje dotyczące funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego. Od tego czasu a więc od minionej środy kapitalizacja w/w banków zmniejszyła się bowiem o niemal 230 mln zł.  Fakt ten sprawił, że w niedzielę, 18 listopada 2018 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), którego przedmiotem obrad było omówienie aktualnej sytuacji banków: Getin Noble Bank SA i Idea Bank SA. Członkowie komitetu wysłuchali przedstawicieli obu instytucji, którzy poinformowali, że banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów. W komunikacie z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej przeczytać możemy, że Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w...

W czwartek GPW zawiesiła notowania dwóch polskich banków.

Podczas czwartkowej sesji na GPW zawieszone zostały notowania dwóch banków. Zawieszone zostały Getin Noble Bank, który po 1,5 godziny sesji tracił 25% swojej wartości. Drugim bankiem był bank Millennium, a oba banki należą do indeksu mWIG40. W przypadku GNB minimum dnia wypadło na poziomie 0,8 zł i zbliżyło się do historycznego minimum. Dla banku Millennium poziom na jakim znalazły się akcje w czwartek jest najniższy od 2003 roku. Pocieszeniem dla inwestorów może być fakt, że na wykresie powstały dosyć długie dolne cienie, a świece podparte są sporymi wolumenami więc jest szansa przynajmniej na odreagowanie. Cały indeks WIG-BANKI podczas czwartkowej sesji zanegował ostatnie dwa tygodnie wzrostów i wrócił do wsparcia. Zawirowania te wywołane zostały przez polski parlament, który przyjął ustawę partii opozycyjnej w myśl której 90% kosztów związanych z przewalutowaniem...

Getin Noble Bank [GNB] w drodze do historycznego minimum.

Analizując ciężką sytuację sektora bankowego w Polsce (zapraszam do poniedziałkowej analizy WIG-Banki) najczęściej zwraca się uwagę na duże spółki z WIG20, ale równie ciężką sytuację mają spółki z mniejszych indeksów. Getin Noble Bank, która wchodzi w skład indeksu mWIG40 utrzymuje się w trendzie spadkowym od maja 2014 roku i obecnie zmierza w stronę swojego historycznego minimum. W czerwcu 2007 roku na warszawskiej giełdzie zadebiutował Noble Bank. W roku 2009 podjęto decyzję o fuzji banków należących do grupy Leszka Czarneckiego. Po czym spółka zmieniła nazwę na Getin Noble Bank. Debiut spółki wypadł po cenie 6,37zł i pierwszego dnia spółka zaliczyła swoje historyczne maksimum na poziomie 7,58zł. Niestety dla akcjonariuszy od tamtej pory GNB już nigdy nawet nie zbliżył się do tych poziomów. Obecnie walor zbliża...

Garść informacji po środowej sesji na GPW (PKN ORLEN, CIGAMES, APATOR)

Środa na GPW przebiegła w zmiennych nastrojach, ale ostatecznie to byki mogą się cieszyć kolorem zielonym na wszystkich głównych indeksach. Dodatkowo patrząc na kontrakty terminowe na WIG20 widzimy zamknięcie powyżej 2500 punktów. W godzinach przedpołudniowych pojawiła się próba osłabienia krajowej waluty, jednak w okolicach godziny 17 nie było już po niej ani śladu i znaleźliśmy się na poziomach zbliżonych do neutralnych. EURPLN było notowane minimalnie poniżej 3,99. Z krajowych danych poznaliśmy dziś koniunkturę gospodarczą w kwietniu, która okazała się lepsza niż poprzednio. Taki też wynik był oczekiwany. Indeks warszawskich blue chips zyskał ostatecznie 0,43% i bardzo niewiele zabrakło do poprawienia wczorajszych szczytów. Wśród komponentów WIG20 najmocniejszą spółką był PKN ORLEN, który rosnąc o 2,91% wyszedł na nowe maksima hossy. Dobrą sesję zaliczyło...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację