XTB
Strona główna Tagi FINRA

Tag: FINRA

nyse exchange giełda trader

Problemy z łącznością na jednej z najważniejszy giełd świata! Kwotowania opóźnione

Poniedziałkowa sesja handlowa przynosi dla jednego z najważniejszych ośrodków handlowych kolejne problemy techniczne. Na przestrzeni ostatnich lat to kolejny taki problem, kiedy to kluczowy kanał danych giełdowych prowadzony przez Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych uległ usterce technicznej. To w rezultacie przyniosło opóźnienia w publikacji wartości notowań amerykańskich indeksów - S&P 500 oraz Dow Jones. NYSE planuje wprowadzenie zmian systemowych, w celu sprawienia technologii i ustabilizowanie działania sytemu SIP. Początek tygodnia na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przynosi kolejne problemy z obecnym systemem przetwarzania i rozpowszechniania informacji ofert kupna i sprzedaży - czyli z tak zwanym system SIP (Securities Information Processor). System ten prócz przetwarzania i rozpowszechniania - gromadzi źródła dane ze wszystkich transakcji zarejestrowanych z giełdy oraz przesyła je do Amerykańskiego Urzędu Regulacji Sektora Finansowego (Financial Industry...
Siedziba Morgan Stanley

10 mln dolarów kary dla Morgan Stanley za uchybienia w AML

Amerykański Urząd Regulacji Sektora Finansowego (FINRA) poinformował o nałożeniu kary w wysokości 10 mln dolarów na Morgan Stanley Smith Barney LLC za ponad 5 miesięczne uchybienia w programie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Komentarza do tej sprawy udzieliła Susan Schroeder, wiceprezes wykonawczy FINRA w Departamencie ds. Egzekwowania Prawa: "W naszym raporcie nadal stwierdzamy problemy z odpowiednim stopniem ochrony AML w przypadku niektórych firm, w tym z przydzielaniem obowiązków monitorowania AML, integralnością danych w zautomatyzowanych systemach nadzoru AML oraz dyspozycją zasobów dla programu AML. Firmy muszą zadbać o to, by ich programy AML były odpowiednio zaprojektowane do wykrywania i zgłaszania potencjalnie podejrzanych działań." Decyzja FINRA ujawnia nieprawidłowości w Morgan Stanley Pełną decyzję FINRA, która wskazuje na szereg nieprawidłowości w Morgan Stanley została przedstawiona poniżej. Urząd wyróżnia...
SEC

Broker zapłaci 2,75 mln USD kary za dostarczenie nieprawidłowych danych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła dzisiaj, że Convergex Execution Solutions LLC, obecnie znana pod nazwą Cowen Execution Services LLC, zapłaci 2,75 mln USD kary. Sankcja wystosowana na firmie brokerskiej jest w ramach rozliczenia opłat za dostarczenie SEC wadliwych i niekompletnych danych dotyczących obrotu papierami wartościowymi zwanymi jaki "blue sheet data". "Niebieskie kartki" to prośby o informacje wysyłane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do animatorów rynku, brokerów i/lub izb rozliczeniowych. Blue Sheet dostarczają SEC szczegółowe informacje o transakcjach wykonywanych przez firmę i jej klientów. Informacje obejmują nazwę papieru wartościowego, datę transakcji, cenę, wielkość transakcji oraz listę zaangażowanych stron. Arkusze zawierają prośby o informacje związane z określonymi papierami wartościowymi lub transakcjami i są często wymagane w celu ustalenia, czy...
Klawiatura z klawisze cryptocurrency

FINRA: Przez 3 lata dystrybuowali nielegalne krypto-instrumenty

Amerykański Urząd regulacji sektora finansowego (FINRA) oskarżył dziś rezydenta Massachusetts, Timothy'ego Tilton'a Ayreo o oszustwo związane z bezprawną dystrybucją niezarejestrowanego papieru wartościowego w formie kryptowaluty o nazwie HempCoin. To pierwsza taka sytuacja, w której nadzór finansowy podejmuje działanie dyscyplinarne w sprawie kryptowalut. Coraz więcej władz i urzędów w USA przyłącza się do walki z oszustwami związanymi z kryptowalutami. W dniu dzisiejszym Urząd Regulacji Sektora Finansowego (FINRA) ogłosił, że złożył skargę przeciwko Timothy'emu Tilton Ayre z Massachusetts, oskarżając go o oszustwo związane z niezgodną z prawem dystrybucję niezarejestrowanego papieru wartościowego w formie kryptowaluty o nazwie HempCoin. W tym przypadku FINRA po raz pierwszy wszczęła postępowanie dyscyplinarne dotyczące wirtualnych walut. Według zarzutów wystosowanych przez FINRA, od stycznia 2013 r. do października 2016 r. Ayre próbował...

$5,5 miliona kary dla Interactive Brokers od amerykańskiego KNFu

Samoregulująca organizacja Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zrzeszająca w Stanach Zjednoczonych podmioty z sektory finansowego, nałożyła na Interactive Brokers karę pieniężną w wysokości $5,5 miliona w związku z naruszeniem regulacji SHO oraz błędami w nadzorze trwającymi przez okres co najmniej trzech lat. W celu ograniczenia bieżących pozycji krótkich, w ramach regulacji SHO wprowadzonych przez SEC w 2005 roku, po zakończeniu transakcji krótkiej sprzedaży, instytucja finansowa jest zobowiązana do dostarczenia akcji w dniu rozliczenia lub podjęcia działań potwierdzających zamknięcie transakcji "niedostarczenia" akcji poprzez zakup lub pożyczenie papierów wartościowych. Jeżeli brak dostawy nie zostanie zamknięty, przedsiębiorstwo nie może przyjąć dodatkowych zleceń krótkiej sprzedaży papieru wartościowego bez uprzedniego zaciągnięcia pożyczki lub aranżowania pożyczki tego papieru wartościowego. Rozporządzenie SHO zakazuje również dokonywania lub wystawiania...

Amerykański KNF prześwietla brokerów – chce wiedzieć wszystko o kryptowalutach

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), czyli  Komisja ds. Regulacji Branży Finansowej, jest amerykańską pozarządową i niezależną organizacją non-profit zajmującą się ochroną inwestorów oraz nadzorem nad podmiotami świadczącymi działalność brokerską na terenie Stanów Zjednoczonych, a także ich regulacją. W piątek FINRA wystosowała tzw. notę regulacyjną do wszystkich podmiotów, które jej podlegają. Z dokumentu wynika, iż ten regulacyjny watchdog wymaga przedstawiania szeregu szczegółowych informacji dotyczących szeroko pojętej działalności na rynku kryptowalut, po to by „sprawdzić stopień zaangażowania firm brokerskich w ten świeży obszar”. Zobacz również: Bitcoin pod ostrzałem ekonomistów: “Zmierza ku regulacyjnej otchłani” Co konkretnie FINRA chce wiedzieć? Przede wszystkim, czy dany podmiot prowadzi lub zamierza prowadzić obrót kryptowalutami, przyjmuje takowe od klientów, zarządza połączonymi środkami krypto, bierze udział w sprzedaży tokenów oraz czy świadczy...
FINRA logo

Citi zapłaci $11,5 miliona. Bank rekomendował „sprzedaj” zamiast „kupuj”

Amerykańska samoregulująca organizacja rynków finansowych FINRA poinformowała, że nałożyła na Citigroup Global Markets Inc. (Citi) łączną karę w wysokości $11,5 miliona za wprowadzanie w błąd klientów i prezentowanie mylnych rekomendacji dla szerokiej gramy instrumentów finansowych z zakresu rynku kapitałowego w okresie prawie pięciu lat. $5,5 grzywny i $6 milionów odszkodowania dla klientów detalicznych Zgodnie z ustaleniami FINRA, Citi zapłaci $5,5 miliona kary oraz $6 milionów zadośćuczynienia tym klientom, którzy stracili na sprzecznych rekomendacjach inwestycyjnych wydanych przez podmiot. Wspomniane rekomendacje (ang. research rating) odzwierciedlają opinię danej firmy o przyszłych cenach notowanych publicznie akcji. Bank inwestycyjny prezentował natomiast brokerom, klientom detalicznym oraz organom mylne rekomendacje dotyczące 1800 instrumentów. Co ciekawe w przypadku 38% z nich trading desk instytucji sam posiadał zawarte na nich pozycje....
FINRA logo

FINRA nakłada $13 milionów kary na Morgan Stanley. Powodem trusty inwestycyjne

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), pozarządowa organizacja non-profit zajmująca się ochroną amerykańskich inwestorów poinformowała, że nałożyła łączną karę w wysokości $13 milionów na bank Morgan Stanley w związku z naruszeniami w zakresie trustów inwestycyjnych. $3,25 miliona kary i $9,78 zadośćuczynienia dla 3 tysięcy pokrzywdzonych klientów Jak wynika z oficjalnego komunikatu FINRA, Morgan Stanley musi zapłacić kilkanaście milionów dolarów kary ze względu na brak nadzoru nad krótkoterminowymi przeprowadzanymi w oparciu o Unit Investment Trusts (UIT). W odróżnieniu od funduszy powierniczych, które nieustannie zarządzają swoimi aktywami, trusty inwestycyjne (UIT) są rodzajem puli inwestycyjnej, która pozostaje niezmienna. UIT jest profesjonalnie dobranym pakietem akcji lub obligacji, tworzonym na ściśle określony czas, po upływie którego trust ulega likwidacji, a wkłady z zyskiem są zwracane inwestorom. Ma pełnić...
FINRA logo

FINRA nakłada $5 milionów kary na cztery duże instytucje finansowe

Amerykańska organizacja samoregulacyjna działająca na rynku Stanów Zjednoczonych, FINRA, poinformowała o nałożeniu kary grzywny o łącznej wartości $4,75 miliona na cztery duże instytucje inwestycyjne działające na giełdach Bats, NASDAQ oraz NYSE. Brak odpowiednich regulacji zapobiegających realizacji błędnych lub zduplikowanych zleceń Jak wynika z ustaleń dochodzenia prowadzone przez FINRA przy współpracy z wymienionymi we wstępie amerykańskimi giełdami, Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan oraz Interactive Brokers miały naruszyć zapisy Securities Exchange Act dotyczące kontrolowania ryzyka finansowego. Przedsiębiorstwa, które zapłacą karę zapewniały dostęp rynkowy sporej grupie swoich klientów każdego dnia, nie przestrzegając przy tym zasad kontrolnych chroniących przed wprowadzaniem błędnych lub zduplikowanych transakcji. Pozostałe zarzuty dotyczą nieumiejętnego zapobiegania realizacji zleceń przekraczających odpowiednie limity wstępne (kapitałowe lub kredytowe) oraz monitorowania działań klientów, którzy mogli dopuszczać się potencjalnych...
Logo Credit Suisse

FINRA: $16,5 miliona dolarów kary dla Credit Suisse

Amerykańska prywatna organizacja regulacyjna, Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) nałożyła na Credit Suisse Securities karę w wysokości $16,5 miliona w związku z naruszeniem zasad AML dotyczących prania brudnych pieniędzy. Niedociągnięcia w systemach bankowych Jak twierdzi FINRA, program Credit Suisse mający na celu monitorować podejrzaną aktywność klientów posiadał wyraźne braki w co najmniej dwóch aspektach: Działania CS opierały się na identyfikacji oraz eskalacji potencjalnie podejrzanych transakcji przez zarejestrowanych przedstawicieli banku, z uwzględnieniem transakcji giełdowych o niskiej kapitalizacji. W praktyce jednak aktywność obarczona wysokim ryzykiem nie zawsze byłą monitorowana zgodnie z wytycznymi FINRA Automatyczny system nadzoru mający na celu wychwytywanie podejrzanych ruchów pieniędzy nie był właściwie wdrożony. Spora ilość danych nie znajdowała się w systemie – wykryto także inne niedociągnięcia, które ograniczały jego...

2.5 mln dolarów kary dla znanego podmiotu finansowego!

FINRA nałożyła karę w wysokości 1.85 miliona dolarów na Citigroup Global Markets. Oprócz tego spółka zobowiązana jest do wypłacenia 638 tysięcy dolarów odszkodowania poszczególnym klientom będącym dobiegać się swoich praw – ich lista jest natomiast dosyć długa. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) to największy, niezależny organ regulacyjny wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych, którego aktywność obejmuje szereg klas aktywów. Głównym celem działalności organizacji jest ochrona inwestorów, walka z przestępstwami finansowymi i wykrywanie nieścisłości w pracy brokerów i instytucji pieniężnych. 22 tysiące klientów dotkniętych nadużyciami Citigroup?   Zdaniem FINRY, Citigroup Global Markets nie było w stanie zapewnić optymalnych usług wykonawczych w przypadku 22 tysięcy transakcji klienckich. Co więcej, organowi kontrolnemu udało się odkryć, że przedsiębiorstwo posiada duże braki nadzorcze za okres co najmniej trzech ostatnich...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację