XTB
Strona główna Tagi Ferrum

Tag: ferrum

11 spółek z GPW podczas czwartkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

11 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Ci Games, Mercator Medical, LiveChat, INC, Prairie, Harper, Elektrotim, Skarbiec, Ferrum, Helio, Cztorebka. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 16.07 do najmniejszego. 11 spółek osiągnęło podczas czwartkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotował Ci Games (23 mln zł.) a najmniejsze Cztorebka (27 tys. zł.).  Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 Wzrosty na GPW Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się na niewielkim plusie. WIG20 zyskał na zamknięciu 0,24%, a WIG 0,22%. Aż 11 spółek w trakcie lub na zakończenie notowań odnotowało najwyższy...

Aż 16 spółek z GPW podczas wtorkowej sesji odnotowało roczne rekordy notowań!

16 spółek z parkietu GPW osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W gronie "rekordzistów" znalazły się: Biomed-Lublin, XTB, Ci Games, PlayWay, Unimot, Aigames, Torpol, Synektik, Harper, 06Magna, Sygnity, CoalEnergy, Everest, NttSystem, Ferrum oraz Unima. Firmy zostały wypisane w kolejności od największego obrotu podczas sesji 14.07 do najmniejszego. 16 spółek osiągnęło podczas wtorkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Największe obroty z grona rekordzistów zanotował Biomed-Lublin (69 mln zł.) a najmniejsze Unima (12,9 tys. zł.).  Zobacz również: Akcje Medcamp powyżej 4 zł. Spółka zależna GenXone testuje na obecność COVID-19 Spore spadki na GPW Wtorkowa sesja na GPW zakończyła się na sporym minusie. WIG20 stracił na zamknięciu 1,66%, a WIG 1,94%. Aż 16 spółek w trakcie lub...
izostal

Ferrum I Izostal mają umowę na rury i łuki dla PERN-u za ok. 34,33 mln zł netto

Konsorcjum firm Ferrum (lider) i Izostal podpisało umowę z PERN na realizację zadania obejmujacego "Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia", poinformowały spółki.  Wartość kontraktu wynosi ok. 34,33 mln zł netto (w tym wartość dostaw obligatoryjnych 31,32 mln zł netto). Ferrum i Izostal ze wspólną umową z PERN Przedmiotem umowy jest dostarczenie, przechowanie oraz przeniesienia na rzecz PERN prawa własności fabrycznie nowych rur i łuków, na potrzeby realizacji rurociągu produktowego relacji Boronów - Trzebinia (dostawy obligatoryjne). Jednocześnie umowa daje PERN uprawnienie do rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie dostaw i przechowywania opcjonalnego na okres do 24 miesięcy od daty wybranych dostaw, przy czym decyzję o skorzystaniu z tego uprawnienia PERN powinien przekazać...
ferrum

Oferta Ferrum na ok. 16,1 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Ferrum warta ok. 16,1 mln euro netto (ok. 19,8 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 88,6 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot D, podała spółka. Ferrum z najlepszą ofertą w przetargu Ferrum złożyło najkorzystniejszą cenowo ofertę w przetargu "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT D (postępowanie wykonawcze nr 11)" w ramach umowy ramowej zawartej z Gaz- Systemem. Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie styczeń - lipiec 2021 r., podano w komunikacie. "Wybór oferty Ferrum jest potwierdzeniem naszej silnej pozycji rynkowej. To również dowód, że...

Ferrum podpisało umowę z Gaz-Systemem na dostawę rur za 17,8 mln euro netto

Ferrum podpisało umowę częściową z Gaz-Systemem na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Wartość umowy to ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro brutto). Ferrum rozpoczyna współpracę z Gaz-Systemem "Realizacja umowy częściowej będzie podzielona na zadania w zakresie dostaw dla gazociągu Niechorze-Płoty oraz Goleniów-Lwówek, z których ostatnie będzie realizowane w perspektywie do maja 2021 r." - czytamy w komunikacie. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 449,4 mln zł w 2019 r.

Zarząd Feerum z prezesem Danielem Januszem powołany na kolejną kadencję

Rada nadzorcza Feerum powołała dotychczasowych członków zarządu: prezesa zarządu Daniela Janusza i  członka zarządu Piotra Wielesika, na kolejną, 5 letnią kadencję, podała spółka. Nowa kadencja dotychczasowego zarządu Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2019 r. miała 243 mln zł skonsolidowanych przychodów.
izostal

Oferta Ferrum i Izostalu za 42,2 mln zł wybrana przez PERN

Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN, dotyczącym budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Wartość oferty wyniosła ok. 34,3 mln zł netto (42,2 mln zł brutto), podało Ferrum. Oferta konsorcjum Grupy Ferrum (lider) oraz Izostalu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PERN "To kolejny przetarg o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wygrany przez grupę kapitałową Ferrum. Przypomnę, że na początku czerwca nasza oferta, o równowartości blisko 22 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wierzymy w utrzymanie tego trendu, dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów. Oczywiście, co warto podkreślić, uczestnictwo w tego typu projektach to nabywanie bezcennego doświadczenia i zdobywanie referencji, które są potwierdzeniem naszych unikalnych...
ferrum

Oferta Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Oferta Ferrum o wartości ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Ferrum wygrał przetarg Gaz-Systemu "Specyfikacja istotnych warunków ww. zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie grudzień 2020 r.- maj 2021 r." - czytamy w komunikacie. Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 353 mln zł w 2018 r. Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.
ferrum

Ferrum miało 2,73 mln zł straty netto, 1,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Ferrum odnotowało 2,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ferrum odnotowało 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. "Skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej za I kwartał 2020 r. wyniosła 2 733 tys. zł, podczas gdy grupa w analogicznym okresie roku poprzedniego odnotowała stratę na poziomie 2 958 tys. zł. Wpływ na stratę netto grupy miały m.in. koszty związane z finansowaniem zewnętrznym emitenta oraz różnice kursowe z wyceny bilansowej" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 141,37 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 107,38 mln...
ferrum

Ferrum miało wstępnie ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., tj. o ok. 225 tys. zł mniej w porównaniu do straty netto poniesionej za I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ferrum odnotowało ok. 2,73 mln zł straty netto w I kw. 2020 r. "Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł w I kwartale 2020 r. ok. 1 834 tys. zł i był wyższy o ok. 1 417 tys. zł od zysku operacyjnego za I kwartał 2019 r." - czytamy w komunikacie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 141,37 mln zł, co stanowiło wzrost o ok. 34 mln zł, tj. o ok. 32% r/r, podano także. "Znaczące zwiększenie przychodów w Grupie Ferrum to zarówno kontynuacja...
ferrum

Ferrum miało 7,41 mln zł straty netto, 5,49 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Ferrum odnotowało 7,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 5,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Straty ostatniego roku We wcześniejszym raporcie spółka podała, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła ok. 7,41 mln zł w 2019 r. Zysk operacyjny wyniósł 5,49 mln zł wobec 5,42 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 449,43 mln zł w 2019 r. wobec 353,17 mln zł rok wcześniej. "W chwili obecnej nie można rzetelnie ocenić potencjalnego wpływu epidemii COVID-19 na sytuację na rynku rur stalowych i samej spółki. Emitent spodziewa się, że ograniczenie normalnej aktywności gospodarczej w skali światowej skutkować będzie kryzysem gospodarczym, który z pewnością uderzy również w branżę stalową. Sytuacja spółki będzie pochodną...
ferrum

Ferrum z kontraktem o wartości 51,9 mln zł. Kurs odbija od historycznego wsparcia

Ferrum podpisał ma umowę z Izostal na kupno i dostarczenie rur do Gazociąg Polska - Słowacja za 51,9 mln zł brutto, podała spółka.
Gorące spółki dnia

Ferrum [FER], Eurocash [EUR] – Gorące spółki dnia

Notowania spółki nieznacznie wzrastały podczas wtorkowej sesji. Firma wydała wtedy komunikat, w którym zawarła prognozy dotyczące wyników całorocznych. Jej zdaniem, w tym roku sprzedaż osiągnie rekordowe poziomy około 400 ml zł. Prognoza zakłada osiągnięcie podobnego poziomu także w przyszłym roku. Warto zwrócić uwagę, że są to poziomu około dwukrotnie wyższe od średniej sprzedaży z ostatnich lat. Zdaniem prezesa, powodem mocnych prognoz jest to Gaz-System będzie niedługo ogłaszał wymianę wszystkich rurociągów eksploatowanych powyżej 20 lat. Wartość tej inwestycji ma wynieść nawet 2 mld zł, a jednym z dostawców rur może być właśnie Ferrum. Na wykresie widać, że kurs znajduje się nisko na tle historycznym. Obecnie cena powinna wzrastać w kierunku oporu przy 4 zł.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację