Conotoxia
Strona główna Tagi Feerum

Tag: Feerum

Feerum odstąpiło od umowy na wybudowanie pięciu kompleksów silosów w Tanzanii

Feerum podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy na wybudowanie na terytorium Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizację istniejących obiektów magazynowych należących do National Food Reserve Agency z siedzibą w Dodomie (w Tanzanii), podała spółka. Feerum rozważy podjęcie możliwych kroków prawnych w Tanzanii w celu ochrony swoich praw oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń "Zgodnie z postanowieniami umowy, do której zastosowanie znajdują przepisy prawa tanzańskiego, emitent złożył zamawiającemu w dniu 1 grudnia 2020 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ang. termination notice). Podstawą złożenia przedmiotowego oświadczenia są rażące naruszenia postanowień umowy (ang. fundamental breach of the contract) przez zamawiającego polegające, w szczególności, na dopuszczaniu się zwłoki w płatnościach należnych emitentowi na podstawie umowy, a także niewywiązywaniu się z innych obowiązków,...

Feerum miało 15,16 mln zł zysku netto, 17,54 mln zł zysku EBIT w I- III kw.

Feerum odnotowało 15,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,54 mln zł wobec 16,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,46 mln zł w I- III kw. 2020 r. wobec 175,12 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2020 roku Grupa, pomimo obniżenia przychodów o 40,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągnęła wysokie dodatnie wyniki finansowe na wszystkich pozycjach wynikowych, potwierdzając operacyjną efektywność funkcjonowania oraz znaczący potencjał rozwojowy. Ponadto perspektywy potencjalnych kontraktów, jak i tych będących w fazie realizacji pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kolejnych okresów. Głównym czynnikiem, który przełożył się w istotnym stopniu na...

Feerum miało 10,03 mln zł zysku netto, 10,73 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

Feerum odnotowało 10,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 9,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Feerum odnotowało 10,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 10,73 mln zł wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,65 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 89 mln zł rok wcześniej. W I połowie br. eksport odpowiadał za 75,3% przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 55,4 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (49,8 mln zł), a drugim z kolei Tanzania (4,4 mln zł). Sprzedaż w Polsce wyniosła 18,2 mln zł i odpowiadała za 24,7% sprzedaży ogółem w I...
GPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipca

Feerum ma warunkową umowę na budowę silosów na Ukrainie za 16,16 mln euro

Feerum zawarł z ukraińską spółką Fermerske Hospodarstvo Ahrotsentr warunkową umowę dotyczącą kompleksowej realizacji obiektu magazynowo-suszarniczego składającego się z silosów zbożowych, podało Feerum. Łączna wartość umowy wynosi 16 163 613 euro (ok. 71 412 458,6 zł). Feerum zawarł  warunkową umowę dotyczącą kompleksowej realizacji obiektu magazynowo-suszarniczego "Zgodnie z umową emitent jest zobowiązany do kompleksowej realizacji obiektu magazynowo-suszarniczego, w szczególności do wykonania projektu obiektu, wyprodukowania elementów silosów, zapewnienia transportu elementów silosów do określonej w umowie lokalizacji znajdującej się na terytorium Ukrainy, wykonania prac budowlanych i montażowych obiektu na terytorium Ukrainy, uruchomienia obiektu oraz zapewnienia serwisu gwarancyjnego i przeprowadzenia szkoleń personelu zamawiającego w zakresie bieżącej obsługi obiektu" - czytamy w komunikacie. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu się następujących warunków zawieszających: 1) ubezpieczeniu należności pieniężnych wynikających z...

Portfel zamówień Feerum na l. 2020/2021 wynosi obecnie 163 mln zł

Portfel zamówień Feerum na l. 2020/2021 wynosi obecnie 163 mln zł, zaś potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 ma wartość 226,4 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 28 mln zł, podała spółka. Feerum podsumowuje swój portfel zamówień Jesteśmy zadowoleni z bardzo dobrych wyników po I kwartale tego roku. Konsekwentnie realizujemy plan umacniania pozycji Feerum na rynkach zagranicznych. Mamy silny portfel zamówień, obejmujący zarówno kontrakty zagraniczne jak i krajowe, który nadal rozbudowujemy. Szybka reakcja na utrudnienia związane z COVID-19, a także wysoka automatyzacja produkcji, pozwoliły nam na zachowanie płynności działalności we wszystkich obszarach w okresie utrudnień związanych z pandemią. Z optymizmem patrzymy na perspektywy tego roku i lat kolejnych – powiedział...

Feerum miało 4,21 mln zł zysku netto, 3,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Feerum odnotowało 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 1,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Feerum podsumowuje swoje wyniki z pierwszego kwartału Zysk operacyjny wyniósł 3,25 mln zł wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,91 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 26,74 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,28 mln zł wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej. "Pozytywny wpływ na sprzedaż w I kwartale 2020 r. miała przede wszystkim sprzedaż eksportowa, która wzrosła o 71,2% i stanowiła 85,7% przychodów. Głównymi rynkami eksportowymi były Ukraina (29,7 mln zł), Tanzania oraz Litwa. Aktualny portfel zamówień...
Feerum

Feerum wypłaci pierwszą dywidendę od 2015 roku

W komunikacie z 29 czerwca Zarząd Feerum podał do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwale w sprawie podziału zysku za 2019 rok. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy dywidenda wyniesie 0,50 zł na każdą akcję. Feerum wypłaci w formie dywidendy 4,77 mln złotych Spółka dzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem ostatni raz w 2015 roku Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 10 września Feerum wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję Zgodnie z komunikatem z 29 czerwca opublikowanym po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Feerum Spółka w postaci dywidendy wypłaci 4,77 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta daje dywidendę równą 0,50 zł. Zestawiając ją z kursem Feerum z poniedziałkowego zamknięcia sesji w Warszawie inwestorzy mogą się...
dywidenda napis i banknoty usd

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję za 2019

Akcjonariusze Feerum zdecydowali podczas walnego zgromadzenia spółki o przeznaczeniu 4,77 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję. Feerum zadecydował o przeznaczeniu 4,77 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok na dywidendę "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18 519 780,09 zł w następujący sposób: 1. kwotę 13 750 822,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2. kwotę 4 768 958 zł wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 września 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 września 2020 roku, podano również. W ubiegłym roku...

Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki

Feerum ocenia, że zmiany w dwóch kontraktach z ukraińską spółką Epicentr K LLC, obejmujące obniżenie wartości pierwszego z 26 mln euro do ok. 18,3 mln euro oraz rozwiązanie drugiego na kwotę 8,9 mln euro, nie destabilizują sytuacji spółki. Co więcej, zgoda na ograniczenie projektów jest, według zarządu, przejawem odpowiedzialności i dbałości o relację z partnerem, co zaprocentuje w przyszłości kolejnymi projektami. Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki "Dwa ostatnie kontrakty z Epicentr K zawarte w grudniu ubiegłego roku, opiewające odpowiednio na kwoty 26 mln euro oraz 8,9 mln euro, były kolejnym elementem strategii inwestycyjnej zamawiającego. Termin rozpoczęcia ich realizacji przypadł jednak w trudnym i bezprecedensowym okresie pandemii koronawirusa COVID-19. Pandemia wywarła istotny wpływ na działalność całej grupy kapitałowej Epicentr...
Money, pieniądze, Comparic

Akcjonariusze Feerum zdecydują 29 VI o 0,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Feerum zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 czerwca o przeznaczeniu 4 768 958 zł na dywidendę za 2019 rok, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Feerum planuje wypłacić dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18 519 780,09 zł w następujący sposób: 1. kwotę 13 750 822,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2. kwotę 4 768 958 zł wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję" - czytamy w projekcie uchwały. Akcjonariusze mają także ustalić dzień na 6 lipca 2020 r., a trmin wypłaty dywidendy na 30 września 2020 r. W ubiegłym roku akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018...
Gorące spółki dnia

Izostal [IZS], Feerum [FEE] – Gorące spółki dnia

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 242,87 mln zł wobec 128,71 mln zł rok wcześniej. Spółka podkreśliła, że spora część zysków pochodzi z rynków zagranicznych, na których chce być coraz silniej obecna. Portfel zamówień wynosi obecnie około 278 mln zł, a potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje dodatkowe 244 mln zł. Już 1 czerwca poznamy raport za pierwszy kwartał. Na wykresie tygodniowym, cena nadal jest na dość niskim poziomie, podobnie jak wycena wskaźnikowa. Wybicie ponad 13,50 zł powinno pozwolić na kontynuację wzrostów.

Feerum miało 18,59 mln zł zysku netto, 31,6 mln zł EBITDA w 2019 r.

Feerum odnotowało 18,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Feerum odnotowało 18,59 mln zł zysku netto w 2019 r. "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2019 roku, które były rekordowe w historii spółki i są wynikiem intensywnych działań mających na celu wzmocnienie naszej międzynarodowej obecności. W 2020 roku kontynuujemy kontrakty ukraińskie, kontrakt tanzański oraz pozyskujemy kolejne zlecenia. Wierzymy, że kolejne kontrakty w Europie Wschodniej są jedynie kwestią czasu. Potencjalni klienci Feerum doceniają nasze podejście do biznesu i ogromne zaangażowanie, a co więcej mają pewność, że wiemy, jak realizować, finansować i zabezpieczać kontrakty na dużą skalę" - powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk...
eToro uruchamia portfel kryptowalutowy

Portfel zamówień Feerum to 278 mln zł plus potencjalnie 244 mln zł

Portfel zamówień Feerum to obecnie 278 mln zł w podpisanych umowach, podała spółka. Potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje dodatkowe 244 mln zł. Feerum podsumowuje swój portfel zamówień "Aktualny portfel zamówień wynosi około 278 mln zł i obejmuje 27 umów. Z kolei potencjalny portfel kontraktów na lata 2020/2021 obejmuje 244 mln zł, z czego potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 37,6 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom za 2019 r. "Grupa emitenta jest dobrze przygotowana do realizacji portfela zamówień - posiada odpowiednie zaplecze kadrowe, maszynowe oraz potencjał finansowy, co czyni grupę czołowym wykonawcą na rynku. Posiadane przez grupę zasoby pozwalają na prawidłową realizację portfela zamówień, a także dalszą aktywność...

Feerum raportuje rekordowe wyniki finansowe! Cena akcji rośnie o ponad 3%

Feerum S.A. jest wiodącym na rynku producentem kompleksowych obiektów suszarniczo- magazynowych, przeznaczonych dla różnego rodzaju produktów rolnych. To prężnie działająca i stale rozwijającą się, nowoczesną firmą, która oferuje w pełni kompleksowe rozwiązania - od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję dostosowanych do nich rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń.  W najnowszym raporcie finansowym spółka poinformowała, iż w okresie I-III kw. 2019 roku odnotowała ona 16,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 16,77 mln zł wobec 6,37 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 175,12 mln zł wobec 100,66 mln zł rok wcześniej. -...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację