XTB
Strona główna Tagi Ergis

Tag: ergis

ergis

Ergis miał 6,41 mln zł zysku netto, 16,67 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Ergis odnotował 6,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa Ergis raportuje ostatnio uzyskane wyniki Zysk operacyjny wyniósł 9,6 mln zł wobec 6,72 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 204,76 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 201,9 mln zł rok wcześniej. "W I kwartale 2020 roku ceny surowców strategicznych były niższe niż w kwartale poprzednim oraz analogicznym kwartale roku poprzedniego, a w przypadku PET oraz zmiękczaczy znacząco niższe. Jest to sytuacja sprzyjająca, ale niekorzystny dla grupy jest fakt, że cena płatka PET jest nadal niższa od ceny pierwotnego PET. Przychody ze sprzedaży grupy za 1 kwartał 2020 były...
ergis

Ergis miał 11,48 mln zł zysku netto, 22,29 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Ergis odnotował 11,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ergis podsumowuje poprzedni rok Zysk operacyjny wyniósł 22,29 mln zł wobec 21,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 777,08 mln zł w 2019 r. wobec 776,31 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku uruchomiliśmy kolejna linię do produkcji folii stretch rozszerzając potencjał produkcji o nowe produkty, tj. folie kolorowe. Inwestycja pozwoliła na utrzymanie wartości marży z 2018 roku mimo dużej konkurencji na tym rynku spowodowanej zwiększeniem mocy produkcyjnej konkurencji. W 2019 roku udało się utrzymać satysfakcjonujące przychody ze sprzedaż oraz rentowność naszego flagowego produktu - folii nanoErgis®. Kolejny rok wzrosła sprzedaż taśm Greenstrap®,...
ergis

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Ergis wycofuje akcje z giełdy "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniając wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego Ergis w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy wycofania akcji Ergis z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczone w Krajowym Depozycie...
ergis

Ergis miał wstępnie 6,23 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Ergis odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 3,96 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka. Podsumowanie pierwszej części 2020 r. Zysk operacyjny wyniósł 9,61 mln zł wobec 6,72 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 16,69 mln zł wobec 12,93 rok wcześniej, podano w komunikacie. Przychody ze sprzedaży wyniosły 204,76 mln zł wobec 201,9 mln zł rok wcześniej. "Poprawa wyników jest spowodowana przede wszystkim wzrostem zapotrzebowania na folie opakowaniowe do żywności i leków oraz dobrą koniunkturą na sprzedaż opakowań przemysłowych" - czytamy w komunikacie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 28 maja 2020 r., podano także. Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na...
ergis

Ergis z 5,12 mln zł zysku netto w III kw. Wzrost o ponad 30%

Ergis odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 7,18 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,87 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 195,7 mln zł rok wcześniej. W I-III kw. 2019 r. spółka miała 13,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 596,78 mln zł w porównaniu z 594,21 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2019 roku grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł...
ergis

Ergis z 5,18 mln zł zysku netto w III kw. Ponad 31% więcej niż przed rokiem

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 13,5 mln zł EBITDA, 5,18 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. "Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2019 roku i 3 kwartały 2019 roku : III kwartał 2019 - wstępne; III kwartał 2018; dynamika w % Przychody ze sprzedaży: 192 880; 195 698; -1,4% Zysk operacyjny: 7 197; 5 445; 32,2% EBITDA: 13 507; 11 612; 16,3% Zysk brutto: 5 692; 4 518; 26,0% Zysk netto: 5 186; 3 948; 31,4% Zadłużenie odsetkowe: 144 111; 168 565; -14,5% Trzy kwartały 2019 - wstępne; trzy kwartały 2018; dynamika w % Przychody ze sprzedaży: 596 790; 594 212; 0,4% Zysk operacyjny: 21 558; 22 078; -2,4% EBITDA: 40 341; 40 074: 0,7% Zysk brutto: 17 029; 18 317; -7,0% Zysk netto:...
Gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Ultimate Games [ULG] – Gorące spółki dnia 3.10.2019

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Notowania spółki wyskoczyły podczas wczorajszego otwarcia o ponad 30% w górę. Wygląda na to, że jest to jednak ostatnia fala wzrostowa, gdyż spółka prawdopodobnie zostanie wycofana z giełdy. Powodem wzrostów było ogłoszone wezwanie na akcje firmy przez Finergis Investments. Wezwanie dotyczy ponad 53% akcji. Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października - 19 listopada. Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję czyli całkiem wysoko jak na ostatnie notowania. Nie dziwi zatem, że kurs od razu osiągnął poziom z wezwania. Wzywający jest wieloletnim akcjonariuszem, posiadającym obecnie ponad 40% akcji spółki. Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki...
Gorące spółki dnia

Ergis [EGS], Ten Square Games [TEN] – Gorące spółki dnia 23.04.2019

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka opublikowała podczas ostatniej sesji przed Świętami raport z wynikami uzyskanymi w 2018 roku. Z raportu wynika, że spółka wypracowała w tym czasie 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 20,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 21,97 mln zł wobec 33,54 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 776,31 mln zł w 2018 r. wobec 749,56 mln zł rok wcześniej. Wyniki są więc porównywalne z poprzednim rokiem. Notowania spółki specjalnie nie reagowały na opublikowane wyniki. Cena cały czas oscyluje pod oporem wynikającym z poprzedniego dołka. Brak reakcji podażowej stwarza szansę na wybicie w niedalekiej przyszłości. Szerszy trend nadal jednak pozostaje spadkowy. Zobacz również: Zapiski giełdowego...
ergis

Ergis – 11,65 mln zł zysku netto w 2018 roku, akcje pod oporem

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Spółka miała 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 20,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 21,97 mln zł wobec 33,54 mln zł zysku rok wcześniej. "Wartość EBITDA grupy spadła w 2018 roku o 10,2 mln zł (46 001 tys. zł wobec 56 264 tys. zł osiągniętych w 2017 roku). Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na poziom EBITDA był znaczny wzrost...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację