XTB
Strona główna Tagi Erbud

Tag: erbud

erbud

Erbud ma umowę na budynek w Warszawie za 48,9 mln zł netto

Erbud zawarł umowę na realizację budynku mieszkalno-usługowego w Warszawie za 48,88 mln zł netto, podała spółka. Erbud zrealizuje kolejny projekt "Przedmiot kontraktu: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami. Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Żeromskiego 17, Warszawa. Terminy realizacji: 23 miesiące od Przekazania Placu Budowy. Termin rozpoczęcia - 16.09.2020. Termin zakończenia - 16.08.2022" - czytamy w komunikacie. Inwestorem jest Matexi Polska, podano także. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud: Radosław Górski powołany na członka zarządu odpowiedzialnego za Industry

Rada nadzorcza Erbudu powołała czwartego członka zarządu w osobie Radosława Górskiego, który dołączy do dotychczasowego składu zarządu z dniem 1 października 2020 r., podała spółka. Będzie odpowiedzialny za rozwój segmentu budownictwo dla przemysłu w kraju i za granicą oraz nadzór nad działalnością Grupy Industry. Erbud: Radosław Górski powołany na członka zarządu odpowiedzialnego za Industry "Pan Radosław Górski związany jest z Grupą Erbud od kwietnia 2020 roku. Zasiada także w radach nadzorczych spółek: Erbud Industry Centrum sp. z o. o., oraz Erbud Industry Południe sp. z o. o. Od 1997 roku Radosław Górski związany jest zawodowo z branżą budowlaną. W okresie marzec 2016 - czerwiec 2019 pełnił funkcję członka zarządu spółki Budimex S.A., w której odpowiedzialny był za przygotowanie i wdrażanie...
erbud

Erbud spodziewa się podobnych r/r wyników finansowych w 2020 r.

Erbud spodziewa się podobnych wyników na poziomie EBIT i zysku netto w ujęciu rok do roku w 2020 r., wynika ze słów prezesa Dariusza Grzeszczaka. W ubiegłym roku spółka miała 33,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 58,4 mln zł zysku operacyjnego. Erbud ma nadzieję na powtórzenie wyników z roku ubiegłego Wczoraj spółka podała, że liczy na ponad 2 mld zł przychodów w br. wobec 2,31 mld zł w 2019 r., przy zmienionej strukturze sprzedaży. W I półroczu udział budownictwa kubaturowego w kraju w łącznych przychodach grupy spadł do 54% z 72%. Zwiększył się za to udział przychodów z budownictwa inżynieryjno-drogowego (do 17% z 10%) oraz budownictwa kubaturowego za granicą (do 16% z 5%). "Tworząc strategię, staramy się...
erbud

Erbud liczy na ponad 2 mld zł przychodów w całym 2020 roku

Po odnotowaniu spadku przychodów o 9,53% r/r do 1,08 mld zł w I półroczu br., Erbud liczy na wygenerowanie ponad 2 mld zł przychodów w całym 2020 r. (wobec 2,31 mld zł w 2019 r.), poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Spółka powtórzyła, że na koniec czerwca br. jej portfel zamówień miał wartość 2,36 mld zł (i był o 7% większy niż w ub.r.). Erbud liczy na wygenerowanie ponad 2 mld zł przychodów w całym 2020 r. "Osiągamy świetne wyniki i spodziewamy się w tym roku podobnych przychodów jak w ubiegłych dwóch latach, czyli przekraczających 2 mld zł. Pomimo obostrzeń związanych z pandemią udało nam się zgromadzić świetny portfel zamówień na poziomie prawie 2,4 miliarda złotych. Bardzo dobre wyniki cieszą nas tym bardziej,...
erbud

Erbud miał 11,69 mln zł zysku netto, 16,48 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

Erbud odnotował 11,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ebrud podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki w drugim kwartale roku Zysk operacyjny wyniósł 16,48 mln zł wobec 19,6 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 23,1 mln zł wobec 25,59 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 644,78 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 597,76 mln zł rok wcześniej. W I poł. 2020 r. spółka miała 11,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 084,52 mln zł w porównaniu z 1 198,72...
erbud

Erbud ma umowę na budynek biurowo-usługowy we Wrocławiu za 70,75 mln zł netto

Erbud podpisał ze spółką Biznes Port umowę o wartości 70,75 mln zł netto na realizację zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu wraz z wykończeniem w stanie fit-out we Wrocławiu, poddała spółka. Erbud podpisał kolejną dużą umowę "Wartość kontraktu 70 750 000 zł netto (60 000 000 zł netto + 10 750 000 zł netto fit outy). Miejsce wykonywania kontraktu Wrocław, Białowieska. Terminy realizacji, świadectwo przejęcia w terminie 70 tygodni od dnia nakazu rozpoczęcia robót" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r....
erbud

Backlog Erbudu wynosił 2,35 mld zł na koniec czerwca 2020 roku

Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2,35 mld zł na koniec czerwca 2020 roku i był o 7% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka. Portfel zamówień Grupy Erbud był o 7% wyższy niż rok wcześniej "Mimo trwającej pandemii wszystkie projekty prowadzone przez Erbud przebiegają zgodnie z planem. Na koniec czerwca 2020 roku Grupa Erbud miała bardzo dobry portfel zamówień. Jego wartość wyniosła 2,35 mld zł i była 7% wyższa niż rok wcześniej. 40% wartości portfela przypada na sektor zamówień publicznych" - czytamy w komunikacie. "Osiągnięcie najlepszych wyników w naszej historii na 30. rocznicę powstania firmy to dla nas symboliczne potwierdzenie skuteczności modelu biznesowego, który oparliśmy na dywersyfikacji segmentowej i geograficznej. Grupa Erbud to dziś osiem spółek, które są aktywne w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym...
erbud

Erbud podpisał umowę na budynek w Dęblinie za 49,6 mln zł netto

Erbud podpisał z Lotniczą Akademią Wojskową umowę na roboty budowlane przy realizacji budynku wielofunkcyjnego w Dęblinie, podała spółka. Wartość kontraktu to 49,6 mln zł netto. Erbud z umową na kolejny projekt "Wartość kontraktu 49 586 317,38 zł netto / 53 764 582,01 zł brutto - wynagrodzenie szacunkowe/kosztorysowe. Termin zakończenia robót z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do dnia 30.07.2024 r." - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Spółka Erbudu ma umowę na budynek w Niemczech za 6 mln euro netto

GWI Bauunternehmung, spółka zależna Erbudu, podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto (26,52 mln zł netto) na budowę budynku administracyjnego w Biesenthal, podał Erbud. GWI Bauunternehmung podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto "Termin realizacji robót 20.08.2020 - 21.10.2021. Mianowanym przez GWI GmbH podwykonawcą robót budowlanych będzie Erbud S.A. oddział Szczecin" - czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

Erbud zakończył skup akcji własnych, realizowany w ramach ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży, w ramach którego nabędzie 412 500 akcji po jednolitej cenie 40 zł za jedną akcję własną tj. za łączną cenę 16,5 mln zł, podała spółka. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 22 lipca 2020 r. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 41 250 zł "Nabywane przez emitenta akcje własne stanowią 3,22% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw" - czytamy w komunikacie. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to...
erbud

Spółka zal. Erbudu ma kontrakt na budowę farmy wiatrowej za 31,9 mln zł netto

PBDI - spółka zależna w 90% od Erbudu - podpisała umowę z ENERTRAG Aktiengesellschaft z siedzibą w Gut Dauerthal na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Całkowita wartość kontraktu to 31,9 mln zł netto. PBDI podpisała umowę l na roboty budowlane z ENERTRAG Aktiengesellschaft Termin realizacji umowy przypada 30 listopada 2021 roku, podano w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Erbud zaprosił do sprzedaży akcji własnych po 40 zł/sztuka za maks. 16,5 mln zł

Erbud ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych po cenie 40 zł za sztukę i za maksymalnie łącznie 16,5 mln zł (razem z kosztami nabycia), podała spółka. Erbud planuje sprzedaż akcji własnych "Celem nabycia akcji własnych będzie umorzenie akcji własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie. Skup akcji własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem: a) dzień ogłoszenie zaproszenia: 1 lipca 2020 r., b) dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 6 lipca 2020 r., c) dzień zakończenia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 17 lipca 2020 r., d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych: 22 lipca 2020 r. 30 czerwca akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł,...
erbud

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o braku dywidendy i programie buy-back

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Erbud nie planuje wypłacać dywidendy, jednak planuje skup akcji własnych "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019, w wysokości 18 691 264,28 zł podzielić w następujący sposób: 1. kwotę w wysokości 12 254 355,09 zł przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12 254 355,09 zł osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.; 2. pozostałą kwotę w wysokości 6 436 909,19 zł - przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na...
erbud

Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto

Erbud podpisał umowę z Bouygues Immobilier Polska na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu to 23,3 mln zł netto. Erbud podpisał umowę na budynek w Warszawie za 23,3 mln zł netto Termin realizacji umowy ustalono na 31 stycznia 2022 roku, podano również. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.
erbud

Spółka Erbudu wykona prace przy farmie wiatrowej Krasin za 21,4 mln zł netto

PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarło z EWP European Wind Power Krasin umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Krasin, podał Erbud. Wartość umowy wynosi 21 372 479 zł netto. Nowa umowa na prace przy farmie wiatrowej Termin realizacji umowy ustalono na 31 maja 2021 roku, podano. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację