XTB
Strona główna Tagi Energia

Tag: energia

Piotr Listwoń w Zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii APEx

Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., spółki z Grupy Kapitałowej GPW, został w styczniu br. wybrany na członka Zarządu APEx. APEx (Association of Power Exchanges) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym giełdy energii. Obecnie w jej strukturze jest 46 organizacji z całego świata. Piotr Listwoń został w styczniu br. wybrany na członka Zarządu APEx - Idea łączenia rynków energii, wspierana przez Komisję Europejską, wdrażana jest już w różnych obszarach na całym świecie. Przed nami stoi wiele wyzwań w kontekście globalnym. Cieszę się, że skład Zarządu APEx zasili przedstawiciel tak dynamicznie rozwijającej się giełdy z Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że Pan Piotr Listwoń wniesie do naszej organizacji duże doświadczenie oraz europejskie spojrzenie na rynek energii tego regionu – powiedział Stu Bresler, Przewodniczący...

Inwestorzy pozytywnie nastawieni do sektora energetyki, prognoza na 2021 rok

Ostatni kwartał 2020 roku przyniósł dynamiczne wzrosty spółek z sektora energetyki, a sam indeks strukturalny, zyskał w ciągu trzech miesięcy ponad 25 procent. Taki stan rzeczy pokazuje pozytywne nastawienie inwestorów do sektora, czego potwierdzeniem będą zawarte w artykule opinie analityków z różnych Domów Maklerskich. Opinie w większości sprowadzają się do wspólnego mianownika, kluczowa dla sektora będzie jego transformacja. Pozytywne opinie analityków, dotyczący sektora energetyki na 2021 rok. Indeks WIG-ENERGIA zyskał w ostatnim kwartale 2020 roku ponad 25%! Kluczowa dla sektora będzie jego transformacja. Analitycy pozytywnie nastawieni do sektora energetyki na początku 2020 roku Opinie są jednoznaczne, analitycy wskazują, że rynek energetyki czeka na szczegóły zapowiedzianej transformacji sektora energetycznego, w tym wydzielenia ze spółek aktywów węglowych. Zdaniem Michała Kozaka z Domu Maklerskiego Trigon,...
tauron

Tauron chce podłączyć 22 MW do sieci ciepłowniczej w agl. śląsko-zagłębiowskiej

Tauron Polska Energia planuje podłączyć do sieci ciepłowniczej 22 MW mocy cieplnej, co w przybliżeniu odpowiada to przyłączeniu np. 7 tysięcy mieszkań, w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, podała spółka. Przyłączenia te będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2023 r. Tauron planuje kolejne projekty ekologiczne "Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych kotłach węglowych, w tym piecach starej generacji. Planowane do przyłączenia budynki znajdują się w Katowicach, Chorzowie, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach" - powiedziała rzeczniczka prasowa Taurona Ciepło Małgorzata Kuś, cytowana w komunikacie. Podpisanie umów powinno nastąpić w latach 2021-2022, a podłączenie do sieci odpowiednio w latach 2022-2023, by zdążyć przed upływem...

Columbus Energy: Umowy nabycia 11 spółek realizujących farmy PV weszły w życie

Umowy nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp przez Columbus JV1 - spółkę zależną Columbus Energy - weszły w życie, podała spółka. Columbus rozpoczyna realizację kolejnych farm fotowoltaicznych "W związku ze spełnieniem przez sprzedającego warunków wejścia w życie umów (podpisanie umowy przedłużenia, regulującej warunki spłaty obligacji serii B wyemitowanych przez sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 12,5 mln euro, na mocy której Columbus JV1 poręczył za zobowiązanie sprzedającego do spłaty tych obligacji), w dniu dzisiejszym Umowy weszły w życie" - czytamy w komunikacie. Umowy dotyczą nabycia 100% udziałów w: SPower Jabłoń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Januszkowice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Klimki sp. z o.o. z...

Ekopol Górnośląski Holding wchodzi na rynek fotowoltaiki

Ekopol Górnośląski Holding - grupa dostarczająca technologie do zarządzania gospodarką paliwową dla przedsiębiorstw, rozpoczęła analizę rentowności projektów z segmentu OZE, w szczególności opartych o rozwiązania fotowoltaiczne. W tym celu obecnie prowadzone są rozmowy z międzynarodowymi partnerami działającymi w obszarze energii odnawialnej. Wśród rozważanych opcji spółki są m.in. dystrybucja rozwiązań fotowoltaicznych oraz budowa farm w celu ich późniejszej odsprzedaży. Ekopol rozwija kolejne plany i realizuje kolejny projekt ekologiczny Inwestycja w farmy fotowoltaiczne to inwestycja w przyszłość. To sposób na dochód pasywny, który nie jest zależny od niepewnej sytuacji gospodarczej i może osiągać kilkunastoprocentową stopę zwrotu z inwestycji, co jest szczególnie ważne obecnie, gdy stopy zwrotu z lokat bankowych czy obligacji zazwyczaj wahają się w pobliżu zera - mówi Andrzej Piecuch, Prezes Zarządu...
kurs akcji energa

Energa ukończyła drugą instalację odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka B

Energa Elektrownie Ostrołęka - spółka zależna Energi - zakończyła budowę drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) w Elektrowni Ostrołęka B, podała spółka. Energa kończy kolejny projekt "Dzięki inwestycji spółki Energa z Grupy Orlen, emisja szkodliwych tlenków siarki, przy pracy trzech bloków, została obniżona aż o 95%. Kilkukrotnie zredukowano też emisję pyłów" - czytamy w komunikacie. Poza generalnymi wykonawcami - konsorcjum Rafako i Energa Serwis - w prace było zaangażowanych 140 firm podwykonawczych, podano także. Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy zostały objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Ich łączna moc wynosi 690 MW. "Zakres prac dla IOS II obejmował realizację 'pod klucz', czyli kompleksowe zaprojektowanie, dostawę urządzeń i wyposażenia, budowę i montaż oraz rozruch i przekazanie obiektu do użytkowania. W ramach inwestycji powstały nowe obiekty: absorber...

Berg Holding S.A.: spółka Columbus&Farmy zrealizuje kolejne projekty fotowoltaiczne

Berg Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, poinformowała, że spółki zależna od Farmy Fotowoltaiki S.A. - Columbus & Farmy Sp. z o.o. - zawarła umowę z Deweloperem na budowę farm fotowoltaicznych. Deweloper przygotuje i wykona projekty co najmniej 4 farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każda. Berg Holding S.A. planuje nowe ekologiczne realizacje Spółka współzależna do spółki Farmy Fotowoltaiki S.A., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Berg Holding S.A., Columbus & Farmy Sp. z o.o. podpisała w dniu 20 listopada 2020 r. z podmiotem zajmującym się profesjonalnie budową farm fotowoltaicznych (Deweloper) umowę na realizację projektów farm fotowoltaicznych. Zgodnie z umową spółki ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez Dewelopera na rzecz Columbus &...

PSG z Grupy PGNiG zrealizuje ok. 100 tys. nowych przyłączy w 2020 r.

Rozwój sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) powinien zrealizować się liczbą ok. 100 tys. nowych przyłączy gazowych w 2020 r., poinformował wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Jarosław Wróbel. PGNiG planuje nowe przyłącza jeszcze w tym roku "Rok powinniśmy zakończyć liczbą ok. 100 tys. przyłączy" - powiedział Wróbel podczas konferencji prasowej. W prezentacji PGNiG podało, że w okresie 9 miesięcy br. liczba nowych przyłączy wyniosła 81 647 wobec 53 166 rok wcześniej. Nowe odcinki sieci objęły 3 467 km, tj. o 1 213 km więcej r/r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także...

PKN Orlen rozpoczął badania geologiczne na trasie przyłącza farmy offshore

PKN Orlen rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza morskiej farmy wiatrowej, podała spółka. PKN Orlen planuje kolejne farmy wiatrowe "Prowadzone prace pozwolą na wytyczenie podziemnej trasy kablowej wyprowadzającej moc z morza do stacji elektroenergetycznej, zlokalizowanej na lądzie. Pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, na której terenie powstanie infrastruktura przesyłowa" - czytamy w komunikacie. Na pierwszym etapie prac wykonane zostaną badania geofizyczne w technologii tomografii elektrooporowej. Ich wyniki pozwolą na wstępne rozpoznanie warunków gruntowych. W kolejnej fazie wykonane zostaną odwierty o głębokości do kilkudziesięciu metrów, z których pobrane zostaną próbki do analizy parametrów geotechnicznych. Równolegle prowadzone będą też badania geofizyczne na wodach płytkich Bałtyku. "Budowa farmy wiatrowej na Bałtyku jest jedną z kluczowych inwestycji przybliżających nas do strategicznego celu, osiągnięcia neutralności klimatycznej. Mimo...

Columbus w ciągu 3 kwartałów podwoił ubiegłoroczne przychody

Grupa Columbus w III kwartale br. osiągnęła 213 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli o 304% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Skonsolidowana wartość EBITDA w zakończonym III kwartale br. przekroczyła 31 mln zł, co w porównaniu z III kwartałem 2019 r. stanowi wzrost aż o 495%. Columbus może cieszyć się zyskiem pomimo pandemii Columbus po raz kolejny udowodnił, że podejmowane decyzje biznesowe i realizacja celów strategicznych idą w parze z satysfakcjonującymi wynikami finansowymi. Zgodnie z opublikowanym dziś skonsolidowanym raportem kwartalnym Grupy, w ciągu 3 kwartałów 2020 r. Columbus osiągnął 468 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. Skonsolidowana wartość EBITDA za 9 miesięcy br. wyniosła 69,3 mln zł. Imponująco...
tauron

Tauron odda do eksploatacji farmę fotowoltaiczną w Jaworznie do końca roku

Tauron Polska Energia odda do eksploatacji do końca tego roku farmę fotowoltaiczną budowaną w Jaworznie, o mocy 5 MWp, poinformował prezes Wojciech Ignacok. Kolejna farma fotowoltaiczna jeszcze w tym roku Tauron w sierpniu rozpoczął budowę pierwszej farmy fotowoltaicznej na terenie dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie w ramach programu Tauron PV, zakładającego uruchomienie pięciu farm o łącznej mocy ponad 100 MW. W kwietniu br.  spółka zależna Tauron Wytwarzanie podpisała z WFOŚiGW w Katowicach umowę na dofinansowanie tego projektu inwestycyjnego z możliwością umorzenia 3 mln zł. Umorzone środki mogą zostać przeznaczone na inne inwestycje w wytwarzanie prądu z OZE. "Spółka będzie chciała w zachodniej części województwa: w Trzebini, Olkuszu i Bukownie zlokalizować nowe farmy fotowoltaiczne" - powiedział Ignacok podczas uroczystości podpisania umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim...
pge cc

PGE przeprowadziła testy przedwdrożeniowe sieci łączności LTE450

Polska Grupa Energetyczna (PGE ) przeprowadziła testy przedwdrożeniowe w sieci łączności LTE450 i rozwija współpracę z instytucjami rządowymi oraz operatorami systemów energetycznych i gazowych, podała spółka. Do końca 2020 roku zakończą się testy biznesowe LTE-M (technologii łączności dla urządzeń), a w 2021 roku zostaną ogłoszone przetargi na dostawę sprzętu i infrastruktury dla sieci LTE450, podano także. PGE planuje wdrażać swoją nową strategię "Nowa strategia, jak i kierunki rozwoju polskiej energetyki otwierają nowe możliwości dla budowy nowoczesnej sieci łączności LTE450. Obszar ICT staje się kluczowy w Grupie PGE. Zgodnie z założeniami naszej nowej strategii, LTE450 będzie dźwignią rozwoju Grupy PGE oraz poprawi sprawność funkcjonowania całej organizacji. Budowany system łączności zapewni niezawodność pracy dyspozytorskiej, ale przede wszystkim będzie wsparciem dla integracji odnawialnych źródeł...

Berg Holding: Farma F4 zbuduje 5 farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda

Farma F4 - spółka zawiązana przez Columbus & Farmy, spółkę współzależną Berg Holding - zbuduje pięć farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda. Kolejna inwestycje spółki Berg Holding "Spółka Farma F4 sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację kolejnych pięciu farm fotowoltaicznych, o mocy 1 MW każda, zlokalizowanych na działkach o łącznej powierzchni 10,7 ha" - czytamy w komunikacie. Farma F4 to spółka w 100% zależna od Columbus & Farmy, zawiązana w wyniku realizacji umowy zawartej przez tę spółkę z Viseco. W październiku br. Columbus & Farmy (C&F) - spółka współzależna od Farm Fotowoltaiki z grupy kapitałowej Berg Holding - zawarła z Viseco umowę na realizację co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 25 MW. Berg Holding - wcześniej działający jako...
pge cc

Prezes PGE w Brukseli: Należy zwiększyć środki na transformację energetyczną

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski apelował o zwiększenie środków na sprawiedliwą transformację energetyczną w czasie debaty Euractiv z udziałem Kadri Simson - unijnej komisarz ds. energii, podała PGE. Spotkanie, w którym wzięli udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacji gazowych oraz think tanków, zgromadziło ponad 300 uczestników. PGE planuje pogłębiać transformację energetyczną "Należy zapewnić  państwom członkowskim odpowiednie mechanizmy finansowania drogi do neutralności klimatycznej" - przekonywał prezes PGE, cytowany w komunikacie. Komisarz ds. energii Kadri Simson otwierając debatę zapewniła, że zrealizujemy Europejski Zielony Ład wyłącznie, jeśli będzie uczciwy. Państwa członkowskie mają różne punkty startowe i dlatego sprawiedliwość musi stanowić rdzeń transformacji. Z kolei James Watson, sekretarz generalny stowarzyszenia Eurogas, powiedział, że państwa członkowskie mają różne historie i położenie geograficzne, co wpływa na ich obecny...

PGE uruchomiła farmę fotowoltaiczną Bliskowice o mocy 1 MW

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła farmę fotowoltaiczną PV Bliskowice o mocy 1 MW, podała spółka. Farma składa się z blisko 3 tys. paneli o mocy 350 W każdy zamontowanych na powierzchni 1,8 ha. PGE rozwija swoje projekty ekologiczne "Farma fotowoltaiczna PV Bliskowice, podobnie jak inne instalacje PGE Energia Odnawialna, została wyposażona w panele monokrystaliczne. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20%. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce" - czytamy w komunikacie. "To dopiero początek naszych inwestycji fotowoltaicznych. W przyszłym roku i w kolejnych latach zamierzamy uruchomić jeszcze...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację