XTB
Strona główna Tagi Echo investment

Tag: echo investment

Gorące spółki dnia

Echo Investment [ECH], Ferro [FRO] – Gorące spółki dnia

W zasięgu infrastruktury gazowej znajduje się coraz więcej mieszkańców Polski, którzy tym samym mogą wykorzystywać urządzenia Termetu, oparte o nowoczesne, efektywne i ekologiczne metody wytwarzania ciepła. Naszym celem jest także wyjście z ofertą Termetu za granicę, na rynki, na których Ferro obecne jest ze swoją ofertą produktów techniki sanitarnej i grzewczej” - podano w uzasadnieniu. Na wykresie, spółka ma za sobą okres silnych wzrostów i obecnie trwa korekta. Jak na tak dużą skalę zwyżki, trzeba przyznać, że reakcja podaży jest bardzo słaba.

Rynek nieruchomości spada o 20% a Echo Investment notuje rekordy – Rozmowa z Dawidem Wroną

Rok 2020 upłynął pod znakiem ograniczeń gospodarczych, które dotknęły m.in. polski rynek nieruchomości i operująca na nim firmę Echo Investment. Pomimo początkowych prognoz, które zwiastowały spadek popytu o ponad 50%, finalnie rok został zakończony „zaledwie” 20% pod kreską, co można uznać za sukces. Dzięki posiadaniu 400 milionów złotych w gotówce firma (Echo Investment) była w stanie skutecznie oprzeć się negatywnym skutkom kryzysu – wskazuje Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży Echo Investment, w rozmowie z Comparic24. W 2020 roku polski rynek nieruchomości skurczył się o 20%. W tym samym czasie spółka Echo Investment zanotowała rekordową sprzedaż. Wśród głównych szans branży wymienić należy niskie oprocentowanie lokat, które przerzuca kapitał z banków w sektor mieszkaniowy. https://www.youtube.com/watch?v=6xNH_wGq5a0 Rynek nieruchomości spada o 20% a Echo Investment notuje...
echo

Echo jest w zaawansowanych negocjacjach ws. sprzedaży aktywów wartych 1,2 mld zł

Echo Investment prowadzi bardzo zaawansowane negocjacje ws. zbycia aktywów o wartości 1 204 mln zł, zlokalizowanych w inwestycjach Browary Warszawskie i Moje Miejsce w Warszawie, poinformował dyrektor finansowy Maciej Drozd. Echo Investment planuje nabyć aktywa o wysokiej wartości "Mamy zaawansowane negocjacje, jeśli chodzi o zbycie aktywów. Oczekujemy, że niedługo taka kwota przejdzie do pozycji 'gotówka'" - powiedział Drozd podczas wideokonferencji. Podkreślił, że wpływy te przyczynią się do bardzo dobrej sytuacji płynnościowej grupy i pozwolą wykorzystać możliwości rynkowe. "Wkrótce sfinalizujemy transakcje, ale czy to będzie I kw. 2021 - nie mogę powiedzieć. Współpracujemy z inwestorami. To co ważne, to że jest bardzo duże zainteresowanie aktywami" - dodał prezes Nicklas Lindberg. Na koniec września br. wartość aktywów ogółem Echo wynosiła 5 402 mln zł, w tym...
echo

Echo Investment oczekuje zwiększenia sprzedaży mieszkań r/r w 2021 r.

Echo Investment oczekuje, że w przyszłym roku zwiększy r/r sprzedaż mieszkań wobec ok. 1 650 planowanych na 2020 r., poinformował prezes Nicklas Lindberg. Echo Investment oczekuje wzostu sprzedaży mieszkań wobec ok. 1 650 planowanych na 2020 r. "Oczekujemy, że sprzedamy więcej mieszkań w przyszłym roku, a ceny będą się kształtowały na poziomie jak dotychczas" - powiedział Lindberg podczas wideokonferencji. "Będziemy też pracować, by obniżyć koszty budowy" - dodał. Wcześniej podczas konferencji prasowej Lindberg wyraził zadowolenie z poziomu osiąganych marż w segmencie mieszkaniowym. W III kw. marża na sprzedaży mieszkań wyniosła 24% wobec 20,5% rok wcześniej. "Będziemy rosnąć, zarówno jeśli chodzi o wolumen, jak i o zysk. Będą trudniejsze kwartały, ale my nadal będziemy mieli atrakcyjne marże, dla naszych akcjonariuszy" - powiedział. Od początku bieżącego roku...
echo

Echo miało 36,2 mln zł zysku netto, 73,76 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

Echo Investment odnotowało 36,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 49,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Echo Investment odnotowało 36,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. "Trzeci kwartał 2020 r. przyniósł Echo Investment ponad 36 mln zł zysku netto, co jest rezultatem przekazania klientom 301 mieszkań, wzrostu wartości biurowców w budowie, a także platformy mieszkań na wynajem Resi4Rent. Deweloper zwiększa koncentrację biznesu na sektorze mieszkań - zarówno na sprzedaż, jak i na wynajem - który stanowi dziś około jednej czwartej wartości aktywów spółki. Echo Investment zamierza zrealizować większość swoich projektów w ramach przedsięwzięć wielofunkcyjnych, tzw. 'destinations'" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Zysk operacyjny wyniósł...
echo

Echo ma 33,6 mln euro kredytu z Pekao na trzy biurowce w łódzkiej Fuzji

Echo Investment pozyskało w Banku Pekao kredyt na budowę trzech biurowców wchodzących w skład wielofunkcyjnego kompleksu Fuzja w Łodzi, o wartości 33,6 mln euro, podała spółka. Echo Investment pozyskało w Banku Pekao kredyt na budowę trzech biurowców "Szybki wynajem pierwszych dwóch biurowców i pozyskanie tak cenionego najemcy, jak Fujitsu potwierdzają potencjał biznesowy Łodzi, ale także atrakcyjność Fuzji jako miejsca do pracy, życia czy spędzania wolnego czasu. Pracujemy nad tym, by ten teren znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi. Cieszymy się, że również Bank Pekao wierzy w jego sukces i poprzez swój udział finansowy wspiera nas w tworzeniu nowego fragmentu miasta oraz budowaniu doskonałej przestrzeni do współpracy i podejmowania codziennych zawodowych wyzwań" - powiedział dyrektor ds. finansowania w Echo Investment Grzegorz Iwański,...
echo

Echo Investment wyemitowało euroobligacje o łącznej wartości 40 mln euro

Echo Investment wyemitowało pierwszą transzę obligacji denominowanych w euro dla inwestorów instytucjonalnych, na łączną kwotę 40 mln euro, podała spółka. Echo Investment wyemitowało pierwszą transzę obligacji denominowanych w euro "Podjęliśmy decyzję o emisji obligacji denominowanych w euro w celu dalszej stabilizacji struktury bilansu spółki. Dążymy do dostosowania struktury walutowej naszych aktywów do struktury zobowiązań. Znacząca część aktywów to budowane i gotowe nieruchomości komercyjne denominowane na rynku w euro. Po stronie pasywów zadłużenie w euro jest proporcjonalnie mniejsze, przez co wyniki spółki są zniekształcane przez wahania kursów. Obligacje w euro ten problem ograniczą" - powiedział dyrektor ds. finansowania Grzegorz Iwański, cytowany w komunikacie. Obligacje kuponowe na okaziciela zapadają 23 października 2024 r. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej wyniosła 1 000 euro. Oprocentowanie...
echo

Echo Investment wprowadziło do oferty ok. 100 lokali w II etapie os. Enter

Echo Investment wprowadziło do sprzedaży ok. 100 apartamentów w ramach II etapu osiedla Enter w Poznaniu, podała spółka. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się do budynków z końcem 2021 roku. Echo Investment z ambitnymi planami wprowadzenia lokali do oferty "Czerpiąc z dwóch dekad doświadczenia w Poznaniu, wzmacniamy naszą obecność na Naramowicach i kontynuujemy tworzenie w tej dzielnicy kompleksów mieszkaniowych z pełną infrastrukturą miejską, zielenią oraz miejscami spotkań lokalnej społeczności. Drugi etap osiedla Enter powstanie z wykorzystaniem prefabrykacji - technologii korzystniejszej dla środowiska ze względu na zmniejszoną emisję CO2 podczas produkcji oraz pozwalającej na szybszą realizację inwestycji" - powiedział dyrektor sprzedaży w Echo Investment Dawid Wrona, cytowany w komunikacie. Budynki II etapu zostaną wybudowane z zastosowaniem gotowych elementów konstrukcyjnych, tzw. prefabrykatów, które powstają w warunkach...
echo

Echo sprzedało 450 mieszkań, przekazało 301 w III kw. 2020 r.

Echo Investment sprzedało 450 mieszkań w III kw. 2020 r. w porównaniu do 296 umów zawartych rok wcześniej, a przekazało 301 w porównaniu do 514 rok wcześniej, podała spółka. Echo Investment sprzedało 450 mieszkań w III kw. 2020 r. "Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań: - 450 umów zawartych w III kwartale 2020 r., w porównaniu do 296 umów zawartych w III kwartale 2019 r.; - 1 103 umów zawartych narastająco od początku 2020 r., w porównaniu do 939 umów zawartych w analogicznym okresie 2019 r. Liczba mieszkań przekazana klientom: - 301 mieszkań przekazanych w III kwartale 2020 r., w porównaniu do 514 mieszkań przekazanych w III kwartale 2019 r.; - 713 mieszkań przekazanych narastająco od początku 2020 r., w porównaniu do 591 mieszkań przekazanych klientom w...
echo

Echo realizuje biurowy etap łódzkiej Fuzji, najemcą powierzchni Fujitsu

Echo Investment rozpoczęło realizację kolejnego etapu łódzkiej Fuzji i buduje dwa nowe biurowce, których najemcą jest firma Fujitsu Technology Solutions, podano w komunikacie. Echo Investment rozpoczęło realizację kolejnego etapu łódzkiej Fuzji Budynki, w których swoją siedzibę będzie miało Fujitsu, zaoferują łącznie 19 900  m2 powierzchni biurowej, zapewniającej dowolną aranżację przestrzeni dostosowanej do indywidualnych potrzeb i komfortu pracy. Biurowce będą miały odpowiednio pięć i sześć kondygnacji naziemnych oraz jedną kondygnację podziemną, gdzie znajdzie się m.in. parking dla 300 rowerów. Fuzja to projekt miastotwórczy, który nada  pofabrycznym terenom nowe funkcje wprowadzając jednocześnie najwyższej klasy przestrzenie biurowo-usługowe, podano. "Ten historyczny teren przez wiele lat był dla łodzian zamknięty i niedostępny. Pracujemy nad tym, by znów stał się pełnoprawną częścią Łodzi, by integrował, zaspokajał potrzeby, stał...
echo

Echo Investment ma umowę ustanawiającą program emisji obligacji do 100 mln euro

Echo Investment i Bank Pekao zawarły umowę emisyjną, ustanawiającą program emisji niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 100 mln euro, podała spółka. Echo Investment planuje emisję obligacji Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. "Emitent dopuszcza możliwość przeprowadzenia emisji w ramach programu emisji pierwszej serii obligacji, z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, denominowane w euro i oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności nie dłuższym niż 5 lat. Ostateczne parametry obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami i będą podlegały zatwierdzeniu przez zarząd emitenta. Decyzje dotyczące...
echo

Zarząd Echo Investment z prezesem N. Lindbergiem powołany na kolejną kadencję

Nicklas Lindberg został powołany na prezesa Echo Investment kolejnej kadencji, zaś Maciej Droozd i Artur Langner na wiceprezesów, podała spółka. Echo Investment powołuje kolejną kadencję zarządu "Rada nadzorcza Echo Investment S.A. w związku z zatwierdzeniem przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki sprawozdań finansowych za 2019 rok, tj. ostatni rok kadencji zarządu i wygaśnięciem mandatów jego członków, powołała w dniu 13 sierpnia 2020 roku na okres wspólnej kadencji, zarząd Echo Investment S.A. w składzie: 1. Nicklas Lindberg - prezes zarządu; 2. Maciej Drozd - wiceprezes zarządu 3. Artur Langner - wiceprezes zarządu; 4. Marcin Materny - członek zarządu; 5. Rafał Mazurczak - członek zarządu; 6. Waldemar Olbryk - członek zarządu; 7. Małgorzata Turek - członek zarządu" - czytamy w komunikacie. Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w...
echo

Akcjonariusze Echo zdecydowali o przeznaczeniu 206,35 mln zł na dywidendę

Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 206,35 mln zł, czyli kwoty wypłaconej w formie zaliczki w październiku 2019 roku, na dywidendę dla akcjonariuszy, podała spółka. Składa się na nią 21,41 mln zł zysku netto za 2019 rok oraz 184,93 mln zł z Funduszu Dywidendowego. Echo planuje wypłacać dywidendy "Walne zgromadzenie Echo Investment postanawia" a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21 412 312,65 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki na zasadach określonych w literze b) i c); b) zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 184 932 978,35 zł pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich...
echo

Echo podtrzymuje plan przekazania ok. 1600 mieszkań w całym 2020 roku

Echo Investment spodziewa się, że większość tegorocznych przekazań mieszkań będzie przypadać na II półrocze i podtrzymuje plan przekazania w całym roku ok. 1 600 lokali, podała spółka. Echo Investment z ambitnymi planami na dalszą część roku "Od początku roku do końca czerwca Echo Investment przekazało klientom 412 mieszkań. Ze względu na harmonogramy budów, większość projektów mieszkaniowych otrzyma pozwolenia na użytkowania w drugiej połowie roku. Wtedy również przypadnie zdecydowana większość tegorocznych przekazań. W 2020 roku Echo Investment planuje przekazać klientom około 1 600 mieszkań" - czytamy w komunikacie. Na początku br. prezes Nicklas Lindberg zapowiedział, że plan na 2020 rok to sprzedaż 2 020 mieszkań przekazanie klientom ok. 1 600 lokali. Echo Investment w I połowie 2020 roku sprzedało 653 mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty...
echo

Echo sprzedało 254 mieszkania, przekazało 222 w II kw. 2020 r.

Echo Investment sprzedało 254 mieszkania w II kw. 2020 r. w porównaniu do 291 umów zawartych w rok wcześniej, a przekazało 222 w porównaniu do 54 rok wcześniej, podała spółka. Echo Investment sprzedało 254 mieszkania w II kw. 2020 r. "Zawarte przedwstępne umowy sprzedaży mieszkań - 254 umów zawartych w drugim kwartale 2020 r., w porównaniu do 291 umów zawartych w drugim kwartale 2019 r.; - 653 umów zawartych narastająco od początku 2020 r., w porównaniu do 643 umów zawartych w analogicznym okresie 2019 r. Liczba mieszkań przekazana klientom - 222 mieszkania przekazane w drugim kwartale 2020 r., w porównaniu do 54 mieszkań przekazanych w drugim kwartale 2019 r.; - 412 mieszkania przekazane narastająco od początku 2020 r., w porównaniu do 77 mieszkań przekazanych klientom w...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację