Cinkciarz.pl
Strona główna Tagi Dywidenda

Tag: dywidenda

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują 29 grudnia o niewypłacaniu dywidendy

Akcjonariusze Skarbiec Holding zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 grudnia br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020, podano w projektach uchwał na ZWZ. Skarbiec Holding nie planuje wypłacać dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10 693 132,9 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Skarbiec Holding odnotował 29,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 r.) wobec 31,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r. obr. 2019/2020 r....

Asseco Poland decyzję dot. poziomu dywidendy podejmie po wynikach za 2020 r.

Asseco Poland podejmie decyzję dotyczącą poziomu dywidendy za 2020 r. po zakończeniu obecnego roku, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Polityka dywidendowa Asseco Poland pozostanie niezmienna "Nie rozmawiamy na razie, jaki poziom dywidendy przewidujemy za 2020 r. Nie komentujemy jeszcze kwestii dywidendy, czekamy na koniec roku" - powiedział Kozłowski podczas wideokonferencji. Dodał, że polityka dywidendowa spółki pozostaje niezmienna. Według niego sytuacja płynnościowa spółki jest bardzo dobra. "Poziom gotówki netto po trzech kwartałach to ponad 1,5 mld zł, mamy więc bardzo dobrą sytuację. Myśleliśmy, że będziemy mieli trudności z pozyskiwaniem należności, ale na razie nie notujemy większych problemów" - dodał Kozłowski. W maju br. akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę za rok 2019 kwoty 249 830 912,03 zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 3,01 zł na...

BoomBit nie wyklucza wypłaty dywidendy, ale decyzję podejmie po IV kw. 2020 r.

BoomBit nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. ale ostateczną decyzję w tej sprawie zarząd podejmie po wynikach za IV kw., poinformował członek zarządu ds. finansowych Marek Pertkiewicz. BoomBit wstępnie planuje możliwość wypłacenia dywidendy "Jako spółka będziemy szczęśliwi, by móc się podzielić zyskiem z akcjonariuszami, ale do końca roku mamy jeszcze trochę tygodni i zobaczymy, jakie będą nasze wyniki finansowe jednostkowe. Wtedy również podejmiemy decyzję jako zarząd dotyczącą ostatecznej rekomendacji" - powiedział Pertkiewicz podczas wideokonferencji. Zdaniem prezesa Marcina Olejarza, pomimo nieco wyższych kosztów związanych z reklamą, grudzień może być dla spółki optymistyczny. Według niego, inwestycja spółki w gry typu hyper-casual była bardzo korzystna. "Załapaliśmy się na światowy boom gier hyper-casual. Myślę, że miło zaskoczymy rynek i inwestorów w przyszłym roku. Mamy...

Global Cosmed chce przeznaczać min. 35% skons. zysku na dywidendę w l. 2020-2023

Global Cosmed przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłacanie akcjonariuszom corocznie nie mniej niż 35% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Global Cosmed planuje wypłacać dywidendy w najbliższych latach "Zgodnie z przyjętymi założeniami polityki dywidendowej na lata 2020-2023, zarząd spółki, corocznie wnioskować będzie do zwyczajnego walnego zgromadzenia o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości nie niższej niż 35% skonsolidowanego zysku netto" - czytamy w komunikacie. W swojej rekomendacji dla walnego zgromadzenia zarząd każdorazowo będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie: a) potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej Global Cosmed, b) politykę akwizycyjną prowadzoną przez spółkę i dostępne w związku z tym finansowanie, c) potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej Global Cosmed uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i...

Kruk chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach

Kruk chce nadal dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, choć obecnie nie przesądza czy będzie to w formie skupu akcji, czy też dywidendy, poinformował prezes Piotr Krupa. Kruk nie zamierza zmieniać swoich postanowień "Wszystko, oczywiście, zależy od sytuacji biznesowej Kruka i tego, na ile będziemy inwestować. Nie wiem, czy to będzie buy-back czy dywidenda. Dopiero po zakończeniu procesu buy-backu będziemy mieli empiryczną wiedzę, co do jego zalet i wad. Chciałbym, żeby Kruk był spółką, która potrafi sobie radzić na rynku, rosnąć i dzielić się kapitałem" - powiedział Krupa podczas telekonferencji. "W długim okresie oceniam, że dobrze sobie radzimy i mam nadzieję, że w przyszłym roku również wypłacimy dywidendę" - dodał prezes. We wrześniu br. akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w...
siedziba Grupy żywiec

Grupa Żywiec zdecydowała o 14 zł na akcję dywidendy zaliczkowej za 2020 r.

Grupa Żywiec podjęła uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w łącznej kwocie 143 798 718 zł, podała spółka. Kwota zaliczki na akcję wynosi 14 zł, podała spółka. Grupa Żywiec planuje wypłacić dywidendy "Zarząd spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2019 rok wykazało zysk, a łączna kwota 143 798 718 zł przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 30 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz...
Bank Pekao

Pekao nie planuje skupu akcji, celem zachowanie stabilnej polityki dywidendowej

Bank Pekao nie planuje obecnie skupu akcji i ocenia, że poziom kapitałów - z nadwyżką powyżej 7 pkt proc. ponad wymogi regulacyjne - daje bankowi potencjał do przeprowadzenia fuzji i przejęć, poinformował wiceprezes Tomasz Kubiak. Celem banku jest zachowanie bardziej stabilnej polityki dywidendowej. Pekao celuje w stabilną politykę dywidendową "Nasz poziom kapitałów jest bardzo dobry i pozwala na bardzo dobrą politykę dywidendową, czy to zwrotu do akcjonariuszy, czy również daje też potencjał do przeprowadzenia różnego rodzaju fuzji czy przejęć, bo nadwyżka kapitałowa powyżej regulacyjne minima jest już powyżej 7 pkt proc. Na pewno w tym zakresie będziemy obserwować politykę regulatorów polskich i europejskich" - powiedział Kubiak podczas wideokonferencji prasowej. Jak podkreślił, polityka dywidendowa, czy polityka skupu akcji jest w tej chwili bardzo mocno zdeterminowana przez ograniczenia regulacyjne...
Siedziba Asbis

Asbis wypłaci 0,1 USD na akcję dywidendy zaliczkowej za 2020 r.

Asbisc Enterprises Plc podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 r., w wysokości 5,55 mln USD, co oznacza wypłatę 0,1 USD na akcję, podała spółka. Asbis planuje wypłacić dywidendy za 2020 r. "Asbis czeka najlepszy rok w historii spółki, dlatego też chcielibyśmy podzielić się tym sukcesem z naszymi inwestorami. Spodziewamy się, że nasz zysk netto w tym roku będzie kształtował się w przedziale 23-25 mln USD, co według dzisiejszego średniego kursu dolara oznacza, że możemy wypracować nawet blisko 100 mln zł" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do zaliczki dywidendy został ustalony na 7 grudnia 2020 r., natomiast dzień wypłaty zaliczki na 17 grudnia...
boryszew

Boryszew otrzyma 913 mln zł dywidendy od Impexmetalu

Walne zgromadzenie Impexmetalu - spółki zależnej Boryszewa - zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 913 mln zł z kapitału zapasowego Impexmetal, podał Boryszew. Boryszew planuje wypłacać dywidendę z kapitału zapasowego "Zarząd Boryszew informuje, że w dniu 29 października 2020 roku zwyczajne walne zgromadzenie Impexmetal S.A., w której emitent jest podmiotem dominującym, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Impexmetal, który zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczony do podziału. Wartość dywidendy należnej emitentowi, jako jedynemu uprawnionemu podmiotowi wynosi 913 mln zł" - czytamy w komunikacie. Dniem dywidendy jest 29 października 2020 roku. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10...
Logo Orange Polska

Orange chce powrócić do wypłaty dywidendy w nowej strategii

Orange Polska w nowej strategii chce zaktualizować kwestie związane z dywidendą i chciałby powrócić do ich wypłaty, wynika ze słów członka zarządu ds. finansowych Jacka Kunickiego. Orange zmienia swoją strategię dotyczącą dywidend "W strategii będziemy musieli zaktualizować kwestie związane z dywidendą. Jesteśmy świadomi, że nasi akcjonariusze chcieliby, żebyśmy wrócili do dywidend i my też byśmy tego chcieli - w pewnym momencie" - powiedział Kunicki podczas wideokonferencji. Podkreślił, że wcześniej muszą być spełnione pewne warunki. Wymienił m.in. kwestię stabilnego wzrostu marż i wolnych przepływów gotówkowych. "Musimy mieć pewność, że struktura naszego bilansu jest wystarczająco bezpieczna. W tym kontekście kluczowa jest rozsądna cena 5G" - dodał Kunicki. Wcześniej spółka poinformowała, że w IV kw. skupi się m.in. nad planami na 2021 i aktualizacją strategii (komunikowanej w II...

Dywidenda = zysk? Robimy kolejne zakupy

W ostatnim wpisie w cyklu Dywidenda = zysk? została podjęta decyzja o sprzedaży posiadanych akcji British Automotive Holding. Transakcję udało się przeprowadzić po kilku dniach oczekiwania na dotarcie ceny do wyznaczonego przeze mnie limitu wynoszącego 0,97 zł. Patrząc z perspektywy tego co później stało się z wartością akcji British Automotive Holding podjęta przez nas decyzja była bardzo trafiona. Nie zmienia to jednak faktu, że całą transakcję trzeba ocenić negatywnie, ponieważ przyniosła nam stratę. Od ostatniego wpisu na nasze konto wpłynęła też dywidenda z zysku wypracowanego przez Dektrę w 2019 roku. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup nowych akcji lub daje możliwość zwiększenia naszego zaangażowania, w którejś z posiadanych już spółek. Sprzedaż akcji British Automotive Holding, dywidenda z Dektry oraz kolejne...

Caspar Asset Management chce wypłacić solidną zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok

W opublikowanym 15 października komunikacie Zarząd Spółki Caspar Asset Management przekazał informację, że podjął uchwałę o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 złotych. Kwota ta w przeliczeniu na jedną akcję da 1,06 zł zaliczki na dywidendę. Caspar Asset Management zadebiutował na rynku NewConnect 2 grudnia 2011 roku Spółka wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2014 roku Caspar Asset Management prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami Caspar Asset Management chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2020 rok 15 października Zarząd Spółki Caspar Asset Management podał do publicznej wiadomości, że chciałby wypłacić 1,06 zł zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok. Zestawiając tę kwotę z aktualnym kursem akcji Caspar Asset Management...
Archicom logo

Archicom warunkowo zdecydował o 2,53 zł na akcję dywidendy zaliczkowej za 2020

Archicom podjął uchwałę w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, w łącznej kwocie 64,95 mln zł, na którą składa się: 16,74 mln zł, stanowiące 49,4% zysku osiągniętego w I półroczu 2020 r. oraz 48,21 mln zł zgromadzone na kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek. Kwota zaliczki na akcję wynosi 2,53 zł, podała spółka. Archicom planuje wypłacić dywidendę zaliczkową "Warunkiem wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest uzyskanie zgody rady nadzorczej, w terminie do dnia wypłaty zaliczki" - czytamy w komunikacie. Zaliczką zostaną objęte 25 670 343 akcje. Zaliczka zostanie wypłacona 27 listopada 2020 r. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje 20 listopada 2020 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty...
Warimpex logo

Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,03 euro dywidendy na akcję

Akcjonariusze Warimpex Finanz- und Beteiligungs zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 1,56 mln euro z łącznego zysku bilansowego za 2019 rok w wysokości 27,31 mln euro, co daje wypłatę 0,03 euro na akcję, podała spółka. Warimpex ostatecznie planuje wypłacać dywidendy "Roczne walne zgromadzenie spółki w dniu 5 października 2020 r. postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 27 312 967,83 euro za rok obrotowy 2019 zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,03 euro na akcję uprawnioną do otrzymania dywidendy, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek. Spółka posiada 54 mln akcji, z których 1 939 280 są w posiadaniu spółki jako akcje własne. (akcje własne nie są uprawnione do otrzymania dywidendy.) W związku z tym 52 060 720 akcji jest...
pionek szachowy z koroną na polu do gry

Kim są Arystokraci Dywidendy? Czy warto inwestować w spółki dywidendowe

Czytając artykuły na tym blogu z pewnością zauważyliście że  jesteśmy zwolennikami spółek typu value czyli takich, które charakteryzują się tzw. wartością wewnętrzną. Unikamy natomiast spółek typu growth – modnych i o nieugruntowanej pozycji na rynku. Różnic pomiędzy spółkami value i growth jest sporo i możecie o nich poczytać w artykule - "Wartość czy perspektywa dużych zysków? Jakie akcje wybierać?" Dziś skupimy się na dywidendach. Dywidena: Które spółki dzielą się zyskiem? Spółeki typu growth z reguły nie wypłacają żadnej dywidendy. Spółki value, najczęściej dzielą się systematycznie swoim zyskiem z akcjonariuszami. Na poniższym wykresie widzicie średnie zwroty różnego typu spółek w okresach hossy (bull markets) bessy (bear markets) i ogólnie. Modne spółki (kolor niebieski) radzą sobie nieco lepiej gdy mamy na giełdzie wzrosty, lecz wiele tracą podczas spadków. Od 1978 – 2019 roku to spółki płacące...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację