Orbex
Strona główna Tagi Dywidenda

Tag: dywidenda

górnicy

Bogdanka w tym roku bez dywidendy?

W komunikacie z 25 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła propozycję Zarządu z 15 maja dotyczącą sposobu podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z planami Zarządu Spółka nie wypłaci dywidendy z zysku za 2019 rok. Zarząd Bogdanki zaproponował przeznaczenie całości zysku z 2019 na kapitał rezerwowy W poprzednich latach Spółka dzieliła się częścią zysków z Akcjonariuszami Cena akcji Bogdanki jest w silnym trendzie spadkowym Lubelski Węgiel Bogdanka nie chce wypłacić dywidendy W komunikacie z 15 maja Lubelski Węgiel Bogdanka podał, że Zarząd podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposób podziału zysku wypracowanego w 2019 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu, którą w dniu 25 maja pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza całość wypracowanego przez Spółkę zysku...
Value

Blockchain i walne zgromadzenia. Value łączy ze sobą dwa odległe światy

Ponad 600 udziałowców zainicjuje nowy trend na rynku kapitałowym poprzez oddanie głosu na publicznym blockchainie celem dystrybucji zysku spółki Value. Tokenariusz zamiast akcjonariusza i Tokenda zamiast dywidendy? Takie rozwiązanie proponuje Value 600 tokenariuszy zdecyduje o dystrybucji zysku za 2019 rok w wysokości 190 tys. EUR Blockchain i święto kapitalizmu. Nowe rozwiązanie od Value 27 maja 2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Tokenariuszy (cyfrowy odpowiednik akcjonariuszy) estońskiej spółki Value. Tego dnia ponad 600 osób - posiadaczy security tokens (udziały w technologii blockchain dające prawo do zysków spółki) - będzie głosowało nad dystrybucją zysku spółki za rok 2019 - 190 000 EUR. Zarówno głosowanie, jak również potencjalna wypłata Tokendy (dywidenda w świecie blockchain), odbędzie się na publicznym blockchainie Ethereum. Na uwagę zasługuje fakt, że będzie...
Składane skargi i zażalenia

Inpro rekomenduje wypłatę 0,15 zł dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenia 6 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,15 zł na akcję, podała spółka. Inpro chce przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy "Zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2019 rok w kwocie 6 006 000 zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, natomiast pozostała część zysku netto spółki za rok 2019 w kwocie 22 080 013,6 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. Zarząd proponuje ustalić dzień dywidendy na 3 sierpnia br., a dzień wypłaty dywidendy na 17 sierpnia br. Inpro odnotowało 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,94...
stalexport

Akcjonariusze Stalexportu zdecydują 19 VI o 0,05 zł na akcję dywidendy za 2019

Akcjonariusze Stalexportu Autostrady zdecydują w trakcie walnego zgromadzenia, zwołanego na 19 czerwca, o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne. Łączna wartość dywidendy ma wynieść 5 groszy na akcję. Stalexport zadecyduje o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na wypłatę dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrady postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 10 396 725,91 zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy" - czytamy w projekcie. Zgodnie z projektem spółka ma dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 12 363 101,15 zł, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy złożą się środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 10 396...

Akcjonariusze Auto Partner zdecydują 19 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019

Akcjonariusze Auto Partner zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 19 czerwca, o przekazaniu całości zysku netto za 2019 rok w kwocie 62,59 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Auto Partner zadecyduje o przekazaniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku zarządu i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2019 rok w sposób następujący: przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie w kwocie: 62 593 190,64 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze...
Składane skargi i zażalenia

Akcjonariusze Krka zdecydują 9 lipca o 4,25 euro dywidendy na akcję za 2019 r.

Akcjonariusze Krka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 lipca o przeznaczeniu na dywidendę 133,79 mln euro z zysku za 2019 r., co da 4,25 euro brutto na akcję, podała spółka. Krka ostatecznie wypłaci dywidendy Wypłata nastąpi 23 lipca wg stanu akcjonariatu na 22 lipca, podano także. Zysk netto Krka wyniósł 270,87 mln euro w 2019 r. Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Akcjonariusze Stalprofil zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Stalprofil zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 11,12 mln zł , w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Stalprofil zadecyduje o przekazaniu zysku za 2019 r. w całości na kapitał zapasowy "Działając na podstawie Art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 3 Statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za rok 2019 w wysokości 11 120 698,25 zł. i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują 17 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019r.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 czerwca o przekazaniu zysku za 2019 r., wynoszącego 80,66 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. BOŚ Bank zadecyduje o przekazaniu zysku za 2019 r. na kapitał zapasowy BOŚ Bank odnotował 71,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 80,66 mln zł wobec 65,01 mln zł zysku rok wcześniej. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.
Logo spółki Ciech na dachu budynku

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r. w wysokości 60,4 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Ciech ostatecznie nie wypłaci dywidendy, a zysk przeznaczy na kapitał zapasowy "Zwyczajne walne zgromadzenie Ciech S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 60 436 467,46 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale. W ubiegłym roku akcjonariusze Ciechu również zdecydowali na walnym zgromadzeniu spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszącego 270,6 mln zł. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości...
torpol

Torpol z dywidendą o wartości 20,7 mln zł

W komunikacie z 20 maja Torpol podał, że Zarząd podjął decyzję dotyczącą podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku. Z uchwały o której pozytywnie wypowiedziała się już Rada Nadzorcza wynika, że na dywidendę może być przeznaczone 20,7 mln złotych. Zarząd Torpol rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy miałby być 31 lipca Spółka zadebiutowała na GPW 8 lipca 2014 roku i jak dotąd dywidendę wypłaciła czterokrotnie Torpol chce wypłacić drugą dywidendę z rzędu W komunikacie z 20 maja podano, że Zarząd Torpolu podjął decyzję o podziale zysku wypracowanego w 2019 roku. Wynika z niego, że zysk w wysokości 27 745 040,95 złotych zostanie podzielony w następujący sposób: a) na zwiększenie kapitału rezerwowego kwota 6...
torpol

Torpol rekomenduje 0,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Torpol zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 r. w kwocie 20,67 mln zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję. Torpol planuje wypłacić dywidendę "Zarząd spółki proponuje, aby zysk za rok obrotowy 2019 wynoszący 27 745 040,95 zł przeznaczyć na: (a) zwiększenie kapitału rezerwowego w kwocie 6 322 040,95 zł, (b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 750 000 zł, (c) wypłatę dywidendy w kwocie 20 673 000 zł tj. 0,9 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki zarekomendował, aby dzień dywidendy był wyznaczony na 31 lipca 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na 30 października 2020 roku. Rada nadzorcza po przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki i grupy kapitałowej pozytywnie oceniła przedstawiony powyżej wniosek zarządu odnośnie podziału zysku netto za...

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o wypłacie 0,05 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze PCC Exol zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 8,6 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,05 zł na akcję, podała spółka. PCC Exol ostatecznie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 26 198 600,48 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób: - kwota 8 632 480,05 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł na jedną akcję, - kwota 17 566 120,43 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 28 maja 2020 roku, dzień wypłaty...

Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o wypłacie 3,78 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 27,37 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,78 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał. Ten Square Games ostatecznie wypłaci dywidendy "Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 73 796 395 zł zostanie podzielony w następujący sposób: 1) kwota 27 371 906,1 zł zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 zł na akcję; 2) kwota 46 424 488,9 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został wyznaczony na 29 maja 2020 r.,...

PCC Rokita – Spółka wypłaci 67,7 mln złotych w postaci dywidendy

W komunikacie z 18 maja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podano, że PCC Rokita wypłaci w postaci dywidendy 67,7 mln złotych. W przeliczeniu na jedną akcję kwota ta da dywidendę równą 3,41 zł. PCC Rokita wypłaci dywidendę mimo, że Zarząd chciał inaczej Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 27 maja Spółka zadebiutowała w 2014 i regularnie dzieli się zyskami PCC Rokita wypłaci dywidendę wbrew rekomendacji Zarządu W komunikacie z 18 maja Spółka PCC Rokita podała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 67,7 mln złotych, co w przeliczeniu na jedną akcję da 3,41 zł. Jest to decyzja zaskakująca ponieważ wcześniej Zarząd Spółki rekomendował przeznaczenie całości wypracowanego w 2019 roku zysku w kwocie 105,6 mln złotych na kapitał...
KGHM, Huta Miedzi Głogów

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2019 r., podała spółka. KGHM zadecydował o niewypłacania dywidendy za 2019 r. "Zarząd rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w kwocie 1 263 938 931,55 zł, poprzez przekazanie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy spółki, w tym w kwocie 6 666 666,67 zł na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych" - czytamy w komunikacie. Rekomendacja jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz przewidywanej sytuacji na rynku metali, podano także. "Propozycja zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową KGHM Polska Miedź...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację