Conotoxia
Strona główna Tagi Dukascopy Bank

Tag: Dukascopy Bank

Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 06.03.2020 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD nie zatrzymała się na długo na dolnym ograniczeniu strefy oporu. Powstał Inside Bar, z którego para wybiła górą i dotarła do granicy strefy. Jeżeli opór zadziała, to spodziewam się wyczekiwanej korekty. Ponieważ mamy bardzo mocny impuls wzrostowy, to można zakładać, że powstanie jego kontynuacja, czyli fala 3C. Dlatego liczę, że korekta pozwoli na dołączenie się do ruchu. Idealnym miejscem docelowym dla ewentualnej korekty, będzie pokonana niedawno, tygodniowa linia...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 18.02.2020 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD po pokonaniu strefy wsparcia znajdującej się w okolicach poziomu 1,0900, kontynuuje spadki. Ruch ten odbywa się w ramach fali trzeciej. Obecnie para dotarła do kolejnego wsparcia (1.0820 wyznaczone na wykresie tygodniowym). Jest szansa na zakończenie fali trzeciej i budowę fali czwartej, czyli ruch w kierunku pokonanej niedawno strefy popytowej. Miejsce do wygenerowania fali czwartej jest bardzo dobre. Mamy wypełniony minimalny zasięg dla fali trzeciej (161.8 fali pierwszej), plus...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 12.02.2020 NZD/CAD

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. NZD/CAD Para NZD/CAD od października zeszłego roku do końca 2019 wyrysowała impuls wzrostowy. Wykres pary dotarł do strefy oporu, która znajduje się w okolicach poziomu 0,8800 (na wykresie tygodniowym, oporem jest płaska linia SSB) i od tego momentu oglądamy spadki. Przybrały one formę korekty prostej. Powstała formacja głowy z ramionami. Para pokonała linię szyi i ruszyła w dół budując falę c korekty. Spadki dotarły do tygodniowej linii Kijun. Linia została odrzucona...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 03.02.2020 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD mocno zareagowała na strefę wsparcia, do której dotarła w zeszłym tygodniu. Liczyłem wtedy na odrzucenie wsparcia i ruch w kierunku tygodniowej linii Kijun. Tak tez się stało. Para pokonała linię i dotarła do chmury. Jeżeli spojrzymy na niższy TF to zobaczymy, że buduje nam się impuls. Do jego zakończenia brakuje podfali 4/5. Spodziewam się odbicia od SSB i ruchu w kierunku pokonanej Kijun W1. Ruch taki będzie odbywał...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 30.01.2020 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD dotarła wczoraj do górnego ograniczenia strefy wsparcia, która znajduje się w okolicach poziomu 1,1000. Wsparcie wydaje się kluczowe, a jego pokonanie powinno doprowadzić do spadków i testu strefy wyznaczonej na ostatnim dołku. Obecnie para pozostaje zamknięta pomiędzy wspomnianą strefą popytową, a oporem wyznaczonym na przedłużonej, płaskiej linii SSB. Jeżeli para wybroni testowany obszar to cały układ spadkowy licząc od szczytu, zostanie zakończony. Będziemy mieli wtedy trójką spadkową, którą...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 14.01.2020 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD powoli realizuje jeden ze scenariuszy jaki nakreśliłem we wczorajszym wpisie. Para po odrzuceniu tygodniowej linii Kijun i zakończeniu trójki spadkowej, ruszyła w górę, w kierunku przedłużonej Kijun W1 i Kijun D1. Jeden ze scenariuszy zakładał budowę fali piątej i dokończenie impulsu, ale na tym etapie scenariusz został zanegowany. Mamy więc zakończoną trójkę spadkową i ruch w górę, który może być falą B i prawym ramieniem hipotetycznej formacji głowy...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 13.01.2020 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD zgodnie z przewidywaniami, dotarła do tygodniowej linii Kijun, kończąc tym samym trójkę spadkową. Para odbiła od wspomnianej linii. Powstał Pin Bar, którego kontynuację oglądamy dzisiaj. Wykres pary znajduje się pomiędzy Tenkan W1 a KIjun D1. Ta druga linia zbiega się z przedłużoną, płaską linią Kijun W1, która jest mocnym oporem. Można założyć sobie nowe scenariusze. W pierwszym para zakończyła trójkę spadkową, która jest końcem korekty. W tym przypadku,...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 13.09.2019 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Wczorajsza konferencja EBC troszkę ruszyła wykresem EUR/USD, ale nie na tyle żeby zanegować ostatnią analizę. Para jeszcze raz wybiła dołem z Inside Bara testując górne ograniczenie strefy wsparcia. Poziom został odrzucony a para wróciła do IB tworząc formację fałszywego wybicia. Mamy więc zakończoną korektę pierwszej fali wzrostowej i sygnał kontynuacji wzrostów. Obecnie para testuje dzienną linię Kijun i od tego czy zdoła ją pokonać zależy z jaką falą będziemy mieli...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 03.09.2019 EUR/USD i USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD zgodnie z przewidywaniami, realizuje scenariusz zakładający budowę fali trzeciej. W ostatnim wpisie odrzuciłem scenariusz, w którym para miała kontynuować wzrost jako kontynuację odbicia od ostatniego dołka (fala spadkowa, która powstała po odrzuceniu tygodniowych linii KIjun i Tenkan, zeszła za nisko). W grę wszedł scenariusz z kontynuacją spadków w ramach kolejnej nogi wspomnianej fali spadkowej. Jej korekta dotarła do zniesienia 50 procent i dziennej linii KIjun. Linia została odrzucona...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

“Szukamy, analizujemy, gramy – Ichimoku” 27.08.2019 USD/CHF

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. USD/CHF Na parze USD/CHF bez większych zmian od ostatniego wpisu. Para po wyrysowaniu impulsu spadkowego, który powstał po odrzuceniu tygodniowej linii KIjun, dotarła do dolnego ograniczenia chmury wzrostowej i dolnego ograniczenia strefy wsparcia. Powstało odbicie, które traktuję jako korektę wspomnianego impulsu. Fala c korekty, przetestowała od dołu linię Tenkan i mocnym ruchem ją odrzuciła. Partnerem cyklu "szukamy, analizujemy, gramy" jest broker Dukascopy Europe dający swoim klientom dostęp do rachunków ECN, również w polskich złotych. Handluj na walutach, indeksach i towarach dzięki Swiss FX & CFD...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

“Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 12.07.2019 EUR/USD, USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Na parze EUR/USD spadki jakie rysują się od momentu odrzucenia strefy oporu znajdującej się w rejonach poziomu 1,1400, zgodnie założeniem przedstawionym w ostatnim wpisie, zatrzymały się na wsparciu (1,1200). Tym samym mamy zakończoną trójkę spadkową. Oglądane od kilku dni wzrosty, dotarły do tygodniowej linii Tenkan. W pierwszym zakładanym scenariuszu, oglądana trójka spadkowa jest falą B w korekcie prostej. Jeżeli została ona zakończona to obecne odbicie jest początkiem fali C. W...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

“Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 01.07.2019 EUR/USD, USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Na parze EUR/USD oglądamy dzisiaj próbę wybicia z budującego się w zeszłym tygodniu Inside Bara. IB powstał pod kluczowym wsparciem jakim jest tygodniowa, płaska linia Kujun. Jej pokonanie, a tym samym wybicie z IB, może być początkiem głębszej korekty. Obecnie mamy trzy możliwe scenariusze. W pierwszym, oglądany początek spadków będzie korektą ostatniego impulsu wzrostowego i będzie falę drugą w układzie 1212. Miejscem docelowym dla spadków powinna być dzienna linia Kijun....

Dukascopy Bank otworzył już 100 000 rachunków detalicznych!

15 miesięcy temu, na początku 2018 roku, Dukascopy Bank postawił sobie ambitny cel, aby stać się najbardziej dynamiczną i szybko rozwijającą się instytucją bankowości detalicznej w Szwajcarii. Dziś z dumą informujemy, że model biznesowy opracowany przez Dukascopy Bank w celu osiągnięcia tego celu jest całkowicie osiągnięty: 100 000 klientów powierzyło naszej instytucji swoje zobowiązania płatnicze i aktywa! A dynamika nabiera tempa: w ciągu ostatnich trzech miesięcy otwarto ponad 50% rachunków detalicznych - Multi-Currency Account (MCA). W rzeczywistości co trzy miesiące bank podwaja swoją zdolność operacyjną. Nasi klienci detaliczni mogą dotrzeć do świata finansów, klikając dwukrotnie na ekran smartfonów. Nowoczesny bank-bot przeprowadzi klienta przez szeroki zakres unikalnych usług oferowanych przez Dukascopy Bank: Rachunki bankowe w 23 walutach z natychmiastową możliwością wymiany jednej...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

“Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 29.05.2019 EUR/USD, USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD dotarła do dolnego ograniczenia strefy wsparcia jaka znajduje się w okolicach poziomu 1,1110. Wsparcie zostało wybronione Bin Barem, a para ruszyła w kierunku lokalnej strefy oporu, czyli poziomu 1,1210. Powstał impuls wzrostowy, który zakończony jest trójką. Po odrzuceniu poziomu 1.1210, para ponownie testuje górne ograniczenie wspomnianej strefy wsparcia. Ruch spadkowy jaki oglądamy od dwóch dni jest piątką i można brać pod uwagę scenariusz z budującą się falą c...
Wykres na ekranie i logo Dukascopy

“Szukamy, analizujemy, gramy” sentyment 24.05.2019 EUR/USD, USD/JPY

"Szukamy, analizujemy, gramy" to cykl analiz dla strategii inwestycyjnej opartej o Price Action oraz fale Elliotta. Jego dokładniejszy opis kroku po kroku można znaleźć pod linkiem. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy przegląd wybranych par walutowych i potencjalnych okazji transakcyjnych. Analizy powstają w oparciu o sentyment Dukascopy, który można zobaczyć w tym miejscu. EUR/USD Para EUR/USD po wyrysowaniu piątki spadkowej, zrobiła tylko malutką jej korektę i ruszyła w dół. Liczyłem na większy ruch korekcyjny i na budowę spadkowej fali trzeciej, a nie fali c. Nic takiego jednak nie miało miejsca i para dokończyła budowę kolejnej trójki spadkowej. Patrząc od góry, mamy zakończoną sekwencje spadkową, którą można wpisać w zigzag. Możemy wziąć pod uwagę dwa scenariusze. W pierwszym, para zakończyła sekwencję spadkową na trójce, a...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację