Purple
Strona główna Tagi Dług

Tag: dług

JPMorgan: banki centralne powinny wspierać wzrost zadłużenia

Według JPMorgan Chase, przez długi czas potrzebna będzie bardzo luźna polityka pieniężna, aby wspierać rosnący poziom zadłużenia na całym świecie, budując płynność wraz z globalnymi cenami akcji i obligacji. Nikolaos Panigirtzoglou sądzi, że łączny dług sektora publicznego i prywatnego osiągnie w tym roku 200 bilionów dolarów. Według specjalistów z JPMorgan, dodatkowa gotówka w systemie finansowym, pochodząca z większego zadłużenia, może trafić na rynki. Podaż pieniądza M2 w USA wynosi 18,4 biliony dolarów.  Więcej długu „Więcej długu, więcej płynności, więcej reflacji aktywów" - stwierdzili strategowie, w tym Nikolaos Panigirtzoglou, który, jak podaje Bloomberg, prognozował w tym roku wzrost światowego długu o 16 bilionów dolarów, co spowoduje, że połączenie pożyczek sektora prywatnego i publicznego osiągnie na koniec roku rekordowy poziom 200 bilionów dolarów. Eksperci...

Zadłużenie Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 1963 r. przekroczył 100% PKB

Kryzys spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa zmusił decydentów politycznych do podjęcia radykalnych działań. Chcąc zminimalizować gospodarcze skutki załamania i chronić miejsca pracy rządy zaczęły zapożyczać się na niespotykaną dotąd skalę. Idealnym przykładem jest tutaj Wielka Brytania. Wielka Brytania zapożycza się najbardziej od lat Dłub publiczny UK po raz pierwszy od 57 lat przekroczył 100% PKB Zadłużenie Zjednoczonego Królestwa może wzrosnąć do najwyższego poziomu od końca II wojny światowej. Wielka Brytania nie zapożyczała się tak od 1993 roku Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) poinformował dziś, że rząd Wielkiej Brytanii pożyczył w maju aż 55,2 miliarda funtów (GBP). To aż dziewięć razy więcej niż pożyczono w maju 2019 r. i jednocześnie największa suma, od początku prowadzenia miesięcznych statystyk tj. od 1993 r. Fakt ten sprawił, że...

Nieoczekiwana przecena obligacji

Po prawie sześciotygodniowej stagnacji na rynku, czerwiec przynosi wyraźny spadek cen długu skarbowego. Gdy wydawało się, że ekstremalnie luźna polityka niemal wszystkich banków centralnych będzie sprzyjać obligacjom, ich rentowność poszła w górę i to na tyle dynamicznie, że warto zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska. Wyraźny spadek cen długu skarbowego Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich papierów wzrosła od początku czerwca z 0,66 do 0,9 proc. Podobne zjawisko, choć z różnym nasileniem, widoczne jest także w przypadku obligacji większości państw, za wyjątkiem tych najbardziej dotkniętych i zagrożonych skutkami pandemii, na przykład Włoch, czy Grecji. Rentowność polskich dziesięciolatek zwyżkuje z niespełna 1,16 do 1,45 proc., a z podobnym skokiem mamy do czynienia w przypadku Węgier. Wracając do prawdopodobnych przyczyn tej tendencji, można sformułować dwie hipotezy. Pierwsza...

Saxo Bank: „Nacjonalizacja” rynku obligacji – ostatni bastion chroniący przed kryzysem długu rządowego

Wśród ekonomistów – w szczególności we Francji, gdzie obecnie przebywam – trwa intensywna debata na temat spłacalności długu w konsekwencji wzrostu wydatków publicznych na potrzeby związane z kryzysem spowodowanym koronawirusem. Niektórzy ekonomiści, głównie prawicowi, apelują już o cięcia wydatków publicznych, podczas gdy inni, głównie lewicowi, popierają ideę anulowania długu. Moim zdaniem w obydwu przypadkach debata ta opiera się na błędnych przesłankach. Polityka fiskalna jako broń przeciwko koronawirusowi W czasach kryzysu normalne jest, że rządy wykorzystują politykę fiskalną jako broń do walki z koronawirusem, ochrony ludzkiego życia i ratowania firm. Podobnie jak w przypadku wszystkich dotychczasowych kryzysów, ze względów ekonomicznych i społecznych nie ma innej alternatywy niż nacjonalizacja długu. Ostatecznym celem jest zapobiegnięcie większemu, niż to konieczne wzrostowi długu sektora prywatnego w...
logo chińskiej firmy Tencent

Tencent zadłużył się na 6 miliardów dolarów

Chiński potentat branży gamingowej ogłosił, że zebrał 6 miliardów dolarów dzięki sprzedaży obligacji. Jest to na razie największa tegoroczna transakcja zadłużeniowa w Azji. Popyt inwestorów wyniósł 36 miliardów dolarów. Mike Pompeo uważa, że Hongkong powinien stracić swoje przywileje w amerykańskim prawie. W tym roku azjatyckie firmy uzbierały już 712 miliardów dolarów. Tencent sprzedał obligacje warte 6 miliardów dolarów w największej tegorocznej transakcji w Azji Tencent zebrał 1 miliard dolarów z pięcioletniego długu, 2,25 miliarda dolarów z 10-letniego, 2 miliardy dolarów z 30-letniego i 750 milionów dolarów z 40-letniego długu. Według osób blisko związanych z tą sprawą, do których dotarł Reuters, popyt ze strony inwestorów osiągnął 36 miliardów dolarów. Jest to pierwszy raz w historii spółki, kiedy zdecydowano się na zaciągnięcie 40-letniego długu. Zobacz...
financial-crisis, kryzys, recesja

Kurs dolara coraz silniejszy pomimo kryzysu. Turecka lira coraz niżej

Dane z amerykańskiego rynku pracy nie zaskoczyły analityków. Skala zwolnień budzi jednak duży respekt. W ciągu miesiąca bezrobocie wzrośnie prawdopodobnie o ponad 10%. Zmiana zatrudnienia w USA Rynek czekał z niepokojem na dane z USA na temat zmiany zatrudnienia. W marcowych danych był spadek o 149 tysięcy miejsc pracy, ale wszyscy wiedzieli, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Analitycy spodziewali się okrągłych 20 milionów spadku. Odczyt wyniósł -20,2 mln, czyli bardzo blisko oczekiwań. Warto zwrócić uwagę, że wniosków o zasiłek od początku kryzysu złożono około 30 milionów. Skąd wynika różnica? W większości ze wspomnianej zmiany zatrudnienia. Pamiętajmy, że zmiana jest zmianą netto, oznacza to, że gdzieś powstawały miejsca pracy, podczas gdy inne były likwidowane. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zmian uprawnień...

APK: Deficyt ‘general gov’t’ to 8,4% PKB, dług sektora – 55,2% PKB w 2020 r.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej), podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Poważna sytuacja w gospodarce "Sytuacja sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2020-21 będzie uwarunkowana prognozowaną sytuacją makroekonomiczną oraz konsekwencjami decyzji podjętych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Zamrożenie niektórych sektorów gospodarki ma znaczący, negatywny wpływ na strumień dochodów sektora w 2020 r., z kolei działania wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej, nakierowane głównie na wsparcie finansowania przedsiębiorstw, bezpieczeństwo pracowników, wsparcie systemu ochrony zdrowia oraz inwestycji publicznych spowodują skokowy wzrost wydatków. W rezultacie przewiduje się wzrost deficytu...
Kurs euro dolara funta i franka do złotego PLN

Polskie obligacje najdroższe w historii! Ich rentowność nigdy nie była tak niska

Bieżący tydzień jest tragiczny dla wielu inwestorów na rynku kapitałowym. Notowania indeksów giełdowych notują bowiem największe spadki od czasu upadku banku Lehmann Brothers, tj. od ponad 11 lat. Panika na rynkach finansowych sprawia, że na wartości zyskują obligacje skarbowe, które przez inwestorów uznawane są za tzw. "bezpieczną przystań".  Rentowność polskich 10-latków nigdy nie była tak niska Jednymi z wielu czynników oddziałujących na odsetki od obligacji są inflacja i stopy procentowe. Kluczową rolę odgrywa także sytuacja na rynkach finansowych. W okresie spowolnienia gospodarczego inwestorzy w pierwszym stopniu stawiają bowiem na bezpieczeństwo, jakie zapewniają im obligacje rządowe. Panika jaką obserwujemy od kilku dni na rynkach kapitałowych sprawia, że coraz większe grono inwestorów przenosi swój kapitał na rynek długu. To z kolei sprawia, że emitentom...

Dług publiczny USA warty 23 bln dolarów stanie się katalizatorem cen Bitcoina?

Dług często porównywany jest do miecza obosiecznego. Kraje mogą pożyczać pieniądze, aby stymulować swój wzrost i duże projekty gospodarcze, dając tym samym obywatelom szansę, by ci mogli kumulować majątek i osiągać wyższą jakość życia. Jednak pamiętajmy, że dług ten jest oprocentowany, a wiele krajów wpada potem w błędne koło pożyczania lub drukowania większej ilości pieniędzy, aby spłacić swoje zobowiązania. Im więcej pieniędzy pożyczy dany kraj, tym więcej musi spłacić w przyszłości. Oznacza to, że przyszłe pokolenia będą musiały spłacać odsetki od pożyczonych w przeszłości długów. To tym samym zmniejsza ich zdolność do wydawania pieniędzy na rzeczy, których naprawdę potrzebują. Innymi słowy, im więcej własnej waluty drukuje dany kraj, tym mniejsza będzie siła nabywcza tej waluty (rośnie inflacja). Przykładowo roczna stopa inflacji...
Plik banknotów o nominale 100 złotych (PLN) zwniięty gumką

Czy polski dług publiczny spełnia swoją funkcję?

Dług publiczny kojarzy się raczej negatywnie. Kto chciałby mieć wysokie zadłużenie? Z punktu widzenia państwa wygląda to nieco inaczej. Dług publiczny jest narzędziem, z którego można skorzystać w dobrym lub w złym celu. Tak samo, jak pieniądze można wydać źle, na przykład kupując sobie narkotyki lub dobrze - na dobra, które zwiększą nasz standard życia lub pomogą w rozwoju. W artykule dokonam analizy uwarunkowań polskiego długu publicznego z punktu widzenia jego funkcji antycyklicznej, moim zdaniem najważniejszej, mając na uwadze rozwój gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa. Zobacz także: Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję? Na początek należy zdefiniować sobie, w jakich ograniczeniach prawnych się poruszamy, mając na uwadze dług publiczny. W polskiej Konstytucji jest wpisany próg 3/5 długu publicznego względem PKB....

Dług publiczny – dlaczego powstaje i jaką pełni funkcję?

Czym jest dług publiczny? Dług publiczny to łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami tego sektora. Zadłużenie obejmuje różne formy, ale głównie są to zobowiązania z tytułu obligacji, trzeba jednak pamiętać, że mogą to być również kredyty i pożyczki czy inne formy zobowiązań. Jeśli chodzi o pojęcie sektora finansów publicznych, to należy zaznaczyć, że skarb państwa nie jest jedynym podmiotem, który prowadzi swoją gospodarkę finansową posiłkując się długiem. Na przykład poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty czy województwa) również mogą emitować obligacje municypalne. Innym przykładem podmiotów sektora finansów publicznych są fundusze celowe takie jak FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którym zarządza ZUS. Jednak rozpatrując kwestie długu publicznego, warto mieć na uwadze, że 92%...

Modern Monetary Theory, czyli jak pozbyć się długu

Mniej więcej do początku lat 70-tych obecny system monetarny funkcjonował w miarę przyzwoicie. Dolar był powiązany ze złotem. Pozostałe główne waluty z dolarem dzięki czemu, każdy z uczestników systemu musiał prowadzić w miarę konserwatywną politykę. Po tym jak prezydent USA Richard Nixon w 1971 roku zerwał link pomiędzy dolarem, a złotem politycy oraz bankierzy uzyskali pełną kontrolę nad systemem. Wydatki rosły, deficyt przestał być problemem. Ostatecznie zawsze można zwiększyć zadłużenie czy po prostu dodrukować waluty. Jednocześnie wszelkiej maści ekonomiści zaczęli przekonywać społeczeństwo, że dług pomaga gospodarce. Intensywnie indoktrynowano nas, że zadłużając się dziś, wydajemy więcej, gospodarka się rozwija i dzięki temu jutro będziemy mieli większy wzrost gospodarczy. O ile w przypadku bardzo małego zadłużenia nieznaczny jego przyrost może pozytywnie wpłynąć...
lotos

Dług finansowy Lotosu wzrósł o 1,16 mld zł na koniec I kw. 2019 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W komentarzu do wyników Lotosu czytamy, że dług grupy kapitałowej wzrósł na koniec I kwartału 2019 roku. Na dzień 31 marca 2019 roku, dług finansowy grupy kapitałowej Lotos osiągnął poziom 5.047,3 mln zł i był wyższy o 1.163,3 mln zł od długu finansowego na koniec 2018 roku. Wyższy dług pojawił się na skutek wdrożenia przez grupę MSSF 16. Wskaźnik relacji długu finansowego skorygowanego o wolną gotówkę do kapitału własnego wyniósł 24,3 proc. (w tym zobowiązania leasingowe: 10,4 proc. kapitału własnego) i był wyższy o 8,1 pp. w relacji do danych z 31 grudnia 2018 roku. Na koniec...
Elon Musk, prezes Tesli

Tesla będzie musiała zapłacić obligatariuszom $920 milionów

Nie od dziś wiadomo, że innowacyjny producent samochodów już kilkukrotnie stał na skraju bankructwa. Firma Elona Muska może mieć przed sobą kolejny problem. Tym razem Tesla już 1 marca będzie musiała uregulować największy dług w prawie 16-letniej historii, gdyż zapadają jej obligacje zamienne. Ogromny dług nie powinien raczej stanowić problemu dla firmy Aby dokonać częściowej spłaty za pomocą akcji musiałyby one osiągnąć poziom ok. 359,87 USD. Jednak obecnie cena akcji Tesli oscyluje wokół poziomu 306,30 USD, a ostatni raz poziom 360 USD był widziany 14 grudnia ubiegłego roku. Obligatariusze muszą dziś zdecydować czy wolą dług przeliczyć na akcje czy otrzymać gotówkę i jest mało prawdopodobne, że zdecydują się na akcje. Na podstawie obrotu akcjami Tesli w ciągu ostatnich 20 dni, jeśli obligatariusz...

Globalny krach czy inflacyjne wyjście z długów?

Rok temu na konferencji FxCuffs poprowadziłem mój pierwszy publiczny wykład. W tym roku ponownie otrzymałem zaproszenie od organizatorów, aby w trakcie półtorej godziny omówić sytuację na globalnych rynkach finansowych. Inwestowanie w dzisiejszych czasach jest o tyle trudne, że głównym czynnikiem decydującym o ruchach kapitału nie są wyceny aktywów czy czynniki fundamentalne lecz działania banków centralnych, które w desperacki sposób starają się nie dopuścić do pęknięcia bańki na rynku długu. Największym problemem nie jest bańka na rynku akcji w USA, nieruchomości w Australii czy przeinwestowanie w Chinach. Największym problemem jest globalne zadłużenie na poziomie rządowym, korporacyjnym i osobistym do czego doprowadziła lekkomyślna polityka banków centralnych polegająca na bezprecedensowym utrzymaniu zerowych stóp procentowych, dodruku oraz skupie toksycznych aktywów. W mojej ocenie to z...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację